Prof. Dr. MUSTAFA YURDAKUL

                                                                                     

ANA SAYFA

YAYINLAR

UZMANLIK ALANI

VERDİĞİ DERSLER

TEZLER ve PROJELER

ENGLISH

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
Konstrüksiyon ve İmalat Öğretim Üyesi

Adres: Makina Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Eti Mah. Yükseliş sokak No:5, 06570 Maltepe Ankara.


  Tel:0-312-5823414          E-mail :
yurdakul@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa Yurdakul 1964 yılında Ankara’da doğmuştur. Lisans derecesini 1986 yılının Haziran ayında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden almıştır. 1986 ile 1989 yılları arasında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunda Makine Mühendisi olarak çalışmıştır. 1990 yılında Milli Eğitim Bakanlığı yurt dışı yüksek lisans ve doktora bursunu kazanmıştır. 1991 yılının Haziran ayında, A. B. D.’de Lehigh Üniversitesi İmalat Sistemleri Mühendisliği programından Yüksek Lisans (M.S.) derecesini aldıktan sonra, aynı üniversitenin Endüstri ve İmalat Sistemleri Mühendisliği Bölümünde doktorasını Ocak 1997 tarihinde tamamlamıştır. Aynı yıl içinde Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümüne Yrd. Doç. Dr. olarak atanmıştır. 03.10.2006 tarihinde doçentlik ünvanını aldıktan sonra Ekim 2007-Ocak 2010 tarihleri arasında Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin kapatılarak Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi kurulmasıyla dekan yardımcılığı sona erdikten sonra Ocak 2010-Şubat 2012 tarihleri arasında Doçent Temsilcisi olarak Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulunda görev yapmıştır. 17 Şubat 2012 tarihinde Profesörlük kadrosuna atanmasının ardından halen Makine Mühendisliği Bölümünde görev yapmaktadır. 12 tanesi SCI ve SCI-Expanded da ve 1 tanesi de Engineering Index te olmak üzere 13 uluslararası makale ve 48 ulusal makale ve bildiri olmak üzere toplam 61 adet yayını bulunmaktadır. SCI ve SCI-Expanded de taranan 12 adet yayına (A2-A13) Web of Science da toplam 183 adet atıf yapılmıştır (18.01.2012). Araştırma konuları arasında imalat sistemlerinin tasarımı, seçimi ve performanslarının ölçümü, fabrika tasarımı ve organizasyonu, mühendislik ekonomisi uygulamaları, imalat teknolojilerinin seçimi, toplam kalite uygulamaları, imalat stratejileri ve imalat sistemlerinin modellenmesi ve kontrolü bulunmaktadır.

EĞİTİM

1982-1986 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği, Ankara. –Lisans.

1989-1991 Lehigh Üniversitesi, İmalat Sistemleri Mühendisliği Programı, Pennsylvania, A.B.D. - Yüksek lisans.

1991-1997  Lehigh Üniversitesi, Endüstri ve İmalat Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Pennsylvania, A.B.D. –Doktora

 

PROFESYONEL DENEYİM

1986-1989 Makine  Mühendisi; TUBİTAK-SAGE

1991-1997 arası çeşitli dönemler Asistan; Lehigh Üniversitesi

 

VERİLEN DERSLER

1. ENF 102 Basic Computer Science Fortran Programming/Temel Bilgisayar Bilimleri ve Fortran Programlaması

2. ENM 203 Materials and Manufacturing Processes/Malzeme ve İmal Usulleri

3. ENM 224 Manufacturing Processes/İmal Usulleri

4. MM 206 Manufacturing Processes/İmal Usulleri

5. MÜH 221 Enginering Mechanics/Mühendislik Mekaniği

6. MM 314 Engineering Economics/Mühendislik Ekonomisi

7. MM 323 Manufacturing Systems/İmalat Sistemleri

8. MM 409 Mechanical Engineering Laboratory I/Makine Mühendisliği Laboratuvarı I

9. MM 412 Plant Layout and Design/Fabrika Organizasyonu

10. MM 469 Production Planning and Control/İmalat Planlaması ve Kontrolü

11. MM 423 Applications in Mechanical Engineering I/Makina Mühendisliği Uygulamaları I

12. MM 424 Applications in Mechanical Engineering II/Makina Mühendisliği Uygulamaları II

13. MM 562 Modeling and Control of Flexible Manufacturing Systems/Esnek Üretim Sistemlerinin Modellenmesi ve Kontrolü

 

TAMAMLANAN PROJELER

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP):

1) 06/2008-37 Kesikli İmalat Yapan Bir İmalat Sisteminin Simulasyon Yardımıyla İyileştirilmesi.

2) 06/2010-18 İmalat Sektöründe Fabrika Tasarımı için Bir Model Oluşturulması

3) 06/2010-44 İmalat Tesislerinde Performans İyileştirme Stratejileri Oluşturulması ve Pratik Örneklerle Açıklanması.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

İmal Usulleri, İmalat Sistemleri ve Performanslarının Değerlendirilmesi, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Mühendislik Ekonomisi Uygulamaları, İleri İmalat Teknolojileri ve Seçimleri, Fabrika Organizasyonu, İmalat Sistemlerinin Modellenmesi ve Kontrolü.

ÖDÜLLER

 

 

Son güncelleme: 01/03/2012