Öğretmenler Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır...

Yrd.Doç.Dr. Bekir TÜRKMEN

 


Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü

e-mail: bturkmen@gazi.edu.tr

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1955 Yılında Çankırı’da doğdu. Mehmet Çelikel Lisesi’ni bitirdi. H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulundan mezun olduktan sonra G.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Yönetim Bilimleri” alanında master yaptı. A.Ü. Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde doktora çalışmasını tamamladı.  

 

YÜRÜTTÜĞÜ İDARİ GÖREVLER (1978-1980)

Atatürk Sanatoryumu Hastanesi Sosyal Servis Şefliği,

Atatürk Sanatoryumu Hastanesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Yöneticiliği,

Atatürk Sanatoryumu Hastanesi Rehabilitasyon Merkezi Yöneticiliği,

S.B. Ankara Seyranbağları Yaşlılar Huzurevi Müdür Yardımcılığı.

 

AKADEMİK ÜNVANLAR:

 

Akademik Unvan

Alan

Üniversite

Yıl

Öğretim Görevlisi

Sosyal Hizmetler

Hacettepe

1980-1983

Öğretim Görevlisi

Eğitim Bilimleri

Gazi

1983-1987

Yrd.Doç.Dr.

Eğt. Yön. Tef. Plan.ve Eko.

Gazi

1988-1995

Yrd.Doç.Dr.

Eğitim Bilimleri

Gazi

1995-1999

Yrd.Doç.Dr.

Eğitim Bilimleri

Gazi

2001-

 

YÜRÜTTÜĞÜ AKADEMİK-İDARİ GÖREVLER (1983-1999)

 

Görev

Fakülte – Yüksekokul

Üniversite

Yıl

Anabilim Dalı Başkanı

Gazi Eğitim

Gazi

1990-1992

Bölüm Başkan Yardımcısı

Gazi Eğitim

Gazi

1990-1995

Bölüm Başkanı

Kastamonu Eğitim

Gazi

1995-1999

Yüksekokul Müdür Yrd.

Kırşehir Eğitim Y.O.

Gazi

1983-1986

Yüksekokul Müdür Yrd.

Kırşehir M.Y.O.

Gazi

1986-1987

Yüksekokul Müdürü

Niğde Eğitim Y.O.

Selçuk

1988-1989

Dekan Yardımcısı

Kastamonu Eğitim

Gazi

1995-1999

 

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ:

 

Tezin Adı

Öğrencinin Adı

Derecesi

Üniversite/Enst.

Bitiş Yılı

Rehberlik Anlayışı İçinde Öğrenci Kişisel Dosyaları

Raif Ulusoy

Y.Lisans

Gazi/Sos.Bil.E.

1989

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Yetenek, İlgi ve Meslek Değer Algıları ile Rehberlik Hizmetleri

Galip Yüksel

Y.Lisans

Gazi/Sos.Bil.E.

1990

İlköğretim Kurumları Birinci Kademesinde Okutulan Öğrenci Dergilerine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri

Saliha Gökyer

Y.Lisans

Gazi/Sos.Bil.E.

1996

İlköğretim Okulu Müdürlerinin Eğitim Öğretim ve Yönetime İlişkin Yeterliliklerinin Sınıf ve Branş Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi

Veysi Deniz

Y.Lisans

Gazi/Eğt.Bil.E.

1997

İlköğretim Okulu Müdürlerinin; Müfettişlerin, Yönetici Teftiş ve Değerlendirme Etkinliklerine İlişkin Görüşleri

İsa Korkmaz

Y.Lisans

Gazi/Sos.Bil.E.

1998

 

LİSANS DÜZEYİNDE OKUTTUĞU DERSLER VE YERLERİ:

 

Ders

Fakülte/Yüksekokul

Üniversite

Yıl

Sağlık İdarecileri İçin Beşeri İlişkiler

Sağlık İ.Y.O

Hacettepe

1980

Uygulamalı Araştırma

Sosyal Hiz.Y.O.

Hacettepe

1982

Eğitim Bilimine Giriş

Kırşehir Eğt.Y.O.

Gazi Eğitim

Teknik Eğitim

Gevher Nesibe Sağlık Eğt.Ens.

Gazi ve Sağlık Bakanlığı

 

1983-1990

Eğitim Sosyolojisi

Kırşehir Eğt.Y.O.

Gazi Eğitim

Teknik Eğitim

Gazi

1983-1987

Eğitim Psikolojisi

Kırşehir Eğt.Y.O.

Gazi Eğitim

Teknik Eğitim

Gazi

1983-1995

Araştırma Teknikleri

Kırşehir Eğt.Y.O.

Gazi Eğitim

Teknik Eğitim

Gazi

1983-1995

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Niğde İktisadi İdari Bil. Fak.

Selçuk

1988-1989

Rehberlik

Niğde Eğitim Y.O.

Selçuk

1988-1989

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Gazi Eğitim

Gazi

1987-1995

Ölçme ve Değerlendirme

Gazi Eğitim

Gazi

1986-1995

Gelişim (Çocuk) Psikolojisi

Gazi Eğitim

Gazi

1988-1995

Gelişim (Yetişkinler) Psikolojisi

Gazi Eğitim

Gazi

1988-1993

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Gazi Eğitim

Gazi

1986-1995

Okul Öncesi Eğitim

Kırşehir Eğitim Y.O.

Gazi

1986-1995

Yönetim Bilimine Giriş

Gazi Eğitim

Gazi

1986-1995

Personel Yönetimi

Kırşehir M.Y.O.

Gazi

1986-1995

Halkla İlişkiler

Kırşehir M.Y.O

Gazi

1985-1987

Örgüt Psikolojisi

Gazi Eğitim

Gazi

1986-1995

Merkezi ve Yerel Yönetimler

Gazi Eğitim

Gazi

1986-1995

Toplum Psikolojisi

Polis Akademisi

İçişleri Bakanlığı

1991-1995

İnsan İlişkileri ve İletişim

Kastamonu Eğitim

Gazi

1995-

Okul Yönetimi, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme

Kastamonu Eğitim

Gazi

1995-

Öğretmenlik Mesleğine Giriş

Kastamonu Eğitim

Gazi

1995-

 

LİSASÜSTÜ DÜZEYDE OKUTTUĞU DERSLER VE YERLERİ:

 

Ders

Enstitü

Üniversite

Yıl

Eğitim Bilimlerine Giriş

Trafik Kaz. Ön. Ens.

Gazi

1992

Merkezi ve Yerel Yönetimlerin Eğitim Potansiyelleri

Sosyal Bil. Ens.

Gazi

1990-1995

İleri Rehberlik Teknikleri

Sosyal Bil. Ens.

Gazi

1991-1992

Yönetsel Davranış

Eğitim Bil. Ens.

Gazi

1992-1995

 

ÖTEKİ MESLEKİ ETKİNLİKLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı ve çeşitli kamu kuruluşlarında birçok eğitim projesinin hazırlanması, uygulanması ve yönetiminde aktif rol aldı. İlk, orta ve yükseköğretim düzeyinde takriben otuz altı bin öğretmene, bin beş yüz ilköğretim müfettişine pedagojik formasyon ve müfettişlik formasyon eğitimi dersleri verdi. 15. Milli Eğitim Şûrası’nda asil üye olarak bulundu. 1997 yılına Amerika Birleşik Devletleri Ohio ve Arizona eyaletleri ilköğretim kurumları ve eğitim fakültelerinde “Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi” konularında inceleme, gözlem ve araştırmalarda bulundu.

Eğitim, Atatürk İlkeleri ve Sosyal Hizmet konularında çok sayıda konferans verdi. 70 civarında makale ve köşe yazısı ile ders notu teksir) niteliğinde iki yayını bulunmaktadır. İngilizce bilmektedir. Evli ve yetişkin düzeyde iki çocuk babasıdır.

İdari, Akademik-İdari ve akademik görevleri oldukça başarılı geçmiş olup disiplin dahil hiçbir sorun söz konusu olmamıştır. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı iken kendi isteğiyle emekli oldu. 2547 sayılı yasanın 60. maddenin uyarınca 06.02.2001 tarihinde yeniden öğretim üyeliği görevine başladı.

 

ESERLERİ

A. TEZLER

1. Yüksek Lisans Tezi: “Korunmaya Muhtaç Çocuklar Sorunu”

2. Doktora Tezi: “Cumhuriyet Döneminde Sosyal Hizmetler ve Sosyal Hizmet Müesseseleri”

 

B. MAKALELER

I. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALALER

1. Türkmen, B., “Yaşlılık Politikamız ve Bu Alandaki Problemler”, Gazi Eğt. Fak. Dergisi, Yıl:1, Cilt:1, Sayı:1, Ankara, 1985.

2. Türkmen, B., “Sokak Çocukları ve Eğitim”, Millî Eğitim Dergisi, M.E.B., Sayı: 135, Ankara, 1997

3. Türkmen, B., Ergün Muammer, “Türkiye’de Eğitim Planlaması ve Sorunları”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Yıl:3, Sayı:4, Kastamonu, 1997.

4. Türkmen, B., Ergün Muammer, “Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 150. Yıldönümünde Bir Meslek Grubu Olarak Öğretmenlik”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Yıl:4, Sayı:5, Kastamonu, 1998.

5. Türkmen,B.,"Atatürk’ün Eğitime Verdiği Önem Ve İnebolu’da Eğitim Durumu”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt :XV, Sayı 44,Sayfa 701- 709, Ankara, 1999.

6. Türkmen,B.,"Mesleki Eğitimin Esasları Bağlamında Sosyal Hizmet Eğitimine Yeni Model Önerisi”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:11, No:2, Kastamonu, 2003.

7. Türkmen,B., "Sosyal Risk Altındaki Çocuklar, Gençler ve Yaşlılar", Kastamonu Eğitim Dergisi 11-22, Cilt:13, No:1, Kastamonu, 2005.

II. DİĞER MAKALELERİ

1.  Türkmen, B., “İdarî Tahkikatlarda Yöntem ve Dikkat Edilecek Hususlar”, İller ve Belediyeler Dergisi, Ekim-1982, s.902-904.

2. Türkmen, B., “Rüşvet; İlgili Kavramlar ve Sorunlar”, İller ve Belediyeler Dergisi, Şubat-1984, s.1428-1429.

3.  Türkmen, B., “Korunmaya Muhtaç Çocukların Eğitimi”, Türk Yurdu, Nisan-1990, s.36-37.

4. Türkmen, B., “Yaşlı Refahı ve Eğitim İlişkileri”, Türk Yurdu, Temmuz-1990, s.39-42.

5. Türkmen, B., “Ülkemiz Eğitimi İçinde Çankırı'ya Genel Bakış”, Duygu Dergisi, Ekim-1996.

6. Türkmen, B., “Çocuklarda Ahlâk Eğitimi”, Duygu Dergisi, Aralık-1996.

7. Türkmen, B., “ABD Ohio State ve Arizona State Eğitim Fakülte­lerinde YÖK/Dünya Bankası Projesi Kapsamında Düzenlenen Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi İnceleme Gezisinden İzlenimler”, Duygu Dergisi, Ağustos-1997.

8. Türkmen, B., “Atatürk'ün Eğitime Verdiği Önem”, Duygu Dergisi, Eylül-1997.

9. Türkmen, B., “Aydınlık Çankırı”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 19 Mayıs 1998.

10. Türkmen, B., “Sanal Çankırı”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 26 Mayıs 1998.

11. Türkmen, B., “Genç Yetişkinler”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 2 Haziran1998.

12. Türkmen, B., “İkinci Basamakta Başarılar”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 9 Haziran 1998.

13. Türkmen, B., “Sel Felaketi ve Sosyal Devlet”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 16 Haziran 1998.

14. Türkmen, B., “Mezuniyet ve Sorumluluk”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 23 Haziran 1998.

15. Türkmen, B., “Kuruluşunun 75. Yıldönümünde Cumhuriyet”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 30 Haziran 1998.

16. Türkmen, B., “Kuruluşunun 30. Yılında Karatekin Gazetesi”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 31 Ağustos 1998.

17. Türkmen, B., “Cumhuriyetin 75. Yılında Çankırı Üniversitesi ve Yükseköğretimin Kalkınmadaki Yeri ve Önemi”, Duygu Dergisi, Ağustos, 1998.

18. Türkmen, B., “Çankırı’ya ve Halka Hizmet”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 8 Eylül 1998.

19. Türkmen, B., “Barınma ve Gençlik”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 15 Eylül 1998.

20. Türkmen, B., “Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Başlarken”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 22 Eylül 1998.

21. Türkmen, B., “Sonbahar”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 29 Eylül 1998.

22. Türkmen, B., “Seçim ve Siyasi Partiler Sosyolojisi-I”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 6 Ekim 1998.

23. Türkmen, B., “Seçim ve Siyasi Partiler Sosyolojisi-II”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 13 Ekim 1998.

24. Türkmen, B., “Türkiye Cumhuriyetinin 75. Yıl Kutlamalarına Katılalım”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 20 Ekim 1998.

25. Türkmen, B., “Okulun Değişen Yerine Dikkat”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 27 Ekim 1998.

26. Türkmen, B., “Ulusal Coşku, Ulusal Sevinç”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 3 Kasım 1998.

27. Türkmen, B., “10 Kasım”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 10 Kasım 1998.

28. Türkmen, B., “Seçim ve Siyasî Partiler Sosyolojisi”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 17 Kasım 1998.

29. Türkmen, B., “24 Kasım Öğretmenler Günü”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 24 Kasım 1998.

30. Türkmen, B., “Dış İlişkiler ve Diplomasi Üzerine”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 1 Aralık 1998.

31. Türkmen, B., “Seçim ve Siyasi Partiler Sosyolojisi”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 8 Aralık 1998.

32. Türkmen, B., “Okullarda Rehberlik Hizmetleri”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 15 Aralık 1998.

33. Türkmen, B., “Küçülen Dünya,Büyüyen İnsan”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 22 Aralık 1998.

34. Türkmen, B.,“İnsanın Kendini Denetimde Yararlandığı Bazı Kolaylıklar”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 29 Aralık 1998.

35. Türkmen, B.,“Yeni Yıl ve Zamanın Yönetimi”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 5 ocak 1999.

36. Türkmen, B.,“Geç Olmasın, Kazasız Olsun”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 12 Ocak 1999.

37. Türkmen, B.,“Almak mı? Vermek mi?”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 26 Ocak 1999.

38. Türkmen, B.,“Almak mı? Vermek mi? (II)”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 2 Şubat 1999.

39. Türkmen, B.,“Barış Manço (1943- ........)”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 9 Şubat 1999.

40. Türkmen, B.,“Barış”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 16 Şubat 1999.

41. Türkmen, B.,“Almak mı? Vermek mi? (III )”, Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 23 Şubat 1999.

42. Türkmen, B., "Birey Olarak Öncelikle Dikkate Alacağımız İki Konu", Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 2 Mart 1999.

43. Türkmen, B., "Kamu Refahı ve Toplum Sorumluluğu", Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası,Çankırı, 9 Mart 1999.

44. Türkmen, B., "Taşradaki Merkez : VALİ", Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, Çankırı, 16 Mart 1999.

45. Türkmen, B., "Bir Sistem Olarak Okul", Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, 23 Mart 1999.

46. Türkmen, B., "Büyüyen Gazi", Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, 6 Nisan 1999.

47. Türkmen, B., "Sırp Vahşeti Üzerine", Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası,13 Nisan 1999.

48. Türkmen, B.,"ŞİMDİ", Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, 20 Nisan 1999.

49. Türkmen, B.,"MHP'nin Başarısının Sırları", Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası, 22 Nisan 1999.

50. Türkmen, B.,"Beni Anladınız mı?", Karatekin Gazetesi,Kayıkçı Matbaası, 27 Nisan 1999.

51. Türkmen, B.,"Cumhuriyetimizin Nitelikleri (I)",Kastamonu Gazetesi,Yeni Kastamonu Basımevi, 28 Nisan 1999.

52. Türkmen, B.,"Cumhuriyetimizin Nitelikleri (II)", Kastamonu Gazetesi,Yeni Kastamonu Basımevi, 29 Nisan 1999.

53. Türkmen, B.,"Cumhuriyetimizin Nitelikleri (III)",Kastamonu Gazetesi,Yeni Kastamonu Basımevi, 30 Nisan 1999.

54. Türkmen, B.,"Cumhuriyetimizin Nitelikleri (IV)", Kastamonu Gazetesi, Yeni Kastamonu Basımevi, 1 Mayıs 1999.

55. Türkmen, B.,"Cumhuriyetimizin Nitelikleri (V)", Kastamonu Gazetesi,Yeni Kastamonu Basımevi, 3 Mayıs 1999.

56. Türkmen, B.,"Cumhuriyetimizin Nitelikleri (VI)", Kastamonu Gazetesi, Yeni Kastamonu Basımevi, 4 Mayıs 1999.

57. Türkmen, B.,"Siyasi Partiler İçin Basit İncelikler",Karatekin Gazetesi, Kayıkçı Matbaası,4 Mayıs 1999.

58. Türkmen, B.,"Cumhuriyetimizin Nitelikleri (VII)", Kastamonu Gazetesi, Yeni Kastamonu Basımevi, 5 Mayıs 1999.

59. Türkmen, B.,"Cumhuriyetimizin Nitelikleri (VIII)", Kastamonu Gazetesi, Yeni Kastamonu Basımevi, 6 Mayıs 1999.

60. Türkmen,B.,"Cumhuriyetimizin Nitelikleri (IX)", Kastamonu Gazetesi,Yeni Kastamonu Basımevi, 7 Mayıs 1999

61. Türkmen,B.,"Ertelenen Üniversite Giriş Sınavları", Karatekin Gazetesi,Kayıkçı Matbaası, 10 Mayıs 1999.

62. Türkmen,B.,"Hayatın İçindeki Gerçekler",Karatekin Gazetesi,Kayıkçı Matbaası,18 Mayıs 1999.

63. Türkmen,B.,"Hükümet Konusu",Karatekin Gazetesi,Kayıkçı Matbaası,25 Mayıs 1999.

64. Türkmen,B.,"Sınav Heyecanı",Karatekin Gazetesi,Kayıkçı Matbaası, 1 Haziran 1999.

65. Türkmen,B.,"Bahar ve Öğretmen", Karatekin Gazetesi,Kayıkçı Matbaası,8 Haziran 1999.

66. Türkmen,B.,"Altın Üçgen", Karatekin Gazetesi,Kayıkçı Matbaası,15 Haziran 1999.

 

C. KİTAPLAR

1. Türkmen, B., Sağlık İdarecileri için Beşerî İlişkiler (Ders Notu), S.S.Y.B. Sağlık İdaresi Yüksekokulu, Ankara, 1980.

2. Türkmen, B., İlke ve Teknikleriyle Rehberlik (Ders Notu), Niğde Eğitim Yüksekokulu, Niğde, 1988.

3. Türkmen, B., Sansürsüz Ajans, İnkansa Matbaacılık, Ankara, 2004.

4. Türkmen, B., 101 Soruda Yeni Lider, Sosyal İnceleme, Öztepe Ofset Matbaacılık, Ankara, 2006.

 

D. RADYO VE TELEVİZYON KONUŞMALARI

1. Ankara Radyosu , İkinci Bahar Programı, “Yaşlı Refahı ve Yetişkin Eğitimi” 1993

2. Laiklik İlkesi” Kastamonu Genç Radyo, 24.12.1998 ,

3. 18, “ 2001-2002 Eğitim-Öğretim Yılının Başlaması Münasebetiyle “ Öğretmen-Öğrenci ve Veli Bağlamında Beşeri İlişkiler”, 22.09.2001

4. Kanal A, Sabah Kuşağı, “Korunmaya Muhtaç Çocukların Eğitimi”, 1998

 

E. KONFERANSLAR

1. Türkmen, B., “Yaşlı Refahı ve Beklentileri”, Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Vakfı, Ankara, 1988.

2. Türkmen, B., “Temel Eğitim Sorunları”, Kırşehir Valiliği, 1988.

3. Türkmen, B., “Yaşlı Refahı ve Eğitim İlişkileri”, G.Ü. Rektörlüğü, Ankara, 1990.

4. Türkmen, B., “Çankırı'nın Sosyo-Ekonomik Durumu İçinde Eğitimin Yeri ve Önemi”, Çankırılılar Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, Ankara.,1994

5. Türkmen, B., “Atatürk'ün Direktifleri ile Kurulan Çocuk Esirgeme Kurumu”, A.K.D. ve T.Y.K., Atatürk Araştırma Merkezi, Teknikokullar, Ankara, 1993.

6. Türkmen, B., “Özürlülerin Sosyal ve Siyasî Meseleleri-Özürlülerin Eğitimi”, MHP Genel Merkezi, Başkent Öğretmenevi, Ankara, 1995.

7. Türkmen, B., “Polisin Halkla İlişkileri ve Adab-ı Muaşeret”, Emniyet Müdürlüğü Lokali, Kastamonu, 11.07.1996.

8. Türkmen,B.,"Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti",Kastamonu Valiliği,Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi,27.08.1996

9. Türkmen,B.,"Şapka ve Kıyafet İnkılabının 72. Yıldönümü nedeniyle Milli Mücadele, Kastamonu ve Cumhuriyet”, Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi, Kastamonu, 23 Ağustos 1997

10. Türkmen, B., “Laiklik İlkesini Sağlamaya Yönelik Yasalar ve Polisin Laiklik Konusunda Nelere Dikkat Etmesi Gerektiği”, Kastamonu Emniyet Müd., Kastamonu, 07.04.1997.

11. Türkmen, B., “Atatürk, Kahramanlık ve Eğitim”, İnebolu Kahramanlık Günü, İnebolu, 09.06.1997.

12. Türkmen, B., “Şapka ve Kıyafet İnkılâbı ile Eğitim Arasındaki İlişki”, Kastamonu Kültür Merkezi Müd., Kastamonu, 23.08.1997.

13. Türkmen, B., “Cumhuriyetimizin Nitelikleri”, Abana Kaymakamlığı, Öğretmenler Lokali, Kastamonu, 16 Ekim 1998.

14. Türkmen, B., “Cumhuriyet Değerlerinin Kazandırılmasında Eğitimin Rolü”, Çankırı Kültür Sarayı, Çankırı, 21 Ekim 1998.

15. Türkmen, B., “Cumhuriyet Değerlerinin Kazandırılmasında Eğitimin Rolü ve Atatürk”, Tosya Kaymakamlığı, Kastamonu, 23 Ekim 1998.

16. Türkmen, B., “Çeşitli Yönleriyle Atatürk”, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Spor Salonu, 10 Kasım 1998.

17. Türkmen, B., “Cumhuriyetin Nitelikleri ve Laiklik İlkesi “, Rıfat ILGAZ Kültür Merkezi (Polis Okulu Müd.) Kastamonu, 10 Kasım 1998.

18. Türkmen, B., “Cumhuriyetin Nitelikleri”, Çatalzeytin Kaymakamlığı, Kastamonu, 12 Kasım 1998.

19. Türkmen, B., “Türkiye’nin Sosyo – Ekonomik Durumu ve Tosya’da Eğitim”, Tosya Kaymakamlığı, 18 Mayıs 2001

20. Türkmen, B., “Çocuk Eğitimde Ana – Baba ve Okulun Rolü”, Tosya Kaymakamlığı, Kastamonu, 26 Ekim 2001

 

F. BELGELER (1996-1998)

 

Sıra No

TARİH

KONUSU

VEREN  MAKAM

1

11.07.1996

TEŞEKKÜR BELGESİ

(Polisin Halkla İlişkileri Konulu Konferansı Dolayısıyla)

KASTAMONU VALİLİĞİ KASTAMONU

2

02.09.1996

TEŞEKKÜR BELGESİ

(Atatürk’ün Kastamonu’yu Teşrifleri Dolayısıyla Konferans)

KASTAMONU VALİLİĞİ KASTAMONU

3

22.05.1997

TEŞEKKÜR BELGESİ

(Atatürk’ün Eğitime Verdiği Önem Konulu Konferans Dolayısıyla)

SEKA MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU

4

13.06.1997

ŞÜKRAN BELGESİ

(İnebolu Kahramanlık Günü Paneli Dolayısıyla)

İNEBOLU KAYMAKAMLIĞI KASTAMONU

5

01.09.1997

TEŞEKKÜR BELGESİ

(Atatürk’ün Kastamonu’yu Teşrifleri Dolayısıyla Konferans)

KASTAMONU VALİLİĞİ KASTAMONU

6

02.08.1998

TEŞEKKÜR BELGESİ

(Orman Fakültesinin Kuruluşuna Katkılarından Dolayı)

G.Ü. ORMAN FAK. DEKANLIĞI

 KASTAMONU

7

08.07.1998

TEŞEKKÜR BELGESİ

(Dr. Bekir TÜRKMEN’in Yöneticilikteki Başarısı ile İlgili G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dekanlığına Yazılan Yazı)

YÖK/MEGP

(Margaret SANDS, Arman ERSEV)

8

08.07.1998

TEŞEKKÜR BELGESİ

(Dr. Bekir TÜRKMEN’in Yöneticilikteki Başarısından Dolayı Şahsına Yazılan Yazı)

YÖK/MEGP

(Margaret SANDS, Arman ERSEV)

9

25.02.1998

ÖDÜL SERTİFİKASI

(Ohio Devlet Üniversitesi Eğitim Fakültesini Ziyareti Dolayısıyla)

OHIO STATE UNIVERSITY

USA

10

20.10.1998

TEŞEKKÜR BELGESİ

(Cumhuriyetin Nitelikleri Konulu Konferansı Dolayısıyla)

ABANA KAYMAKAMLIĞI KASTAMONU