Çalışma Konuları

Doğrusal ve doğrusal olmayan zeki sistem kimliklendirme, tanıma ve modelleme, ve kontrol. Yapay sinir ağları ve uygulamaları, Sezgisel algoritmalar (Genetik, Tabu), Endüstriyel robotlar, Zeki anten analizi ve tasarımı, İnternet ve Bilişim sistemleri ve Uygulamaları, Güvenli Yazılım Geliştirme, Kriptoloji, Steganografi, Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği, Elektronik İmza ve Açık Anahtar Altyapısı, Mobil Elektronik İmza.