Prof. Selmin TUFAN

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

 Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

 

İletişim Bilgileri:

 

selmin@gazi.edu.tr

İş  :  0312 213 17 88
Ev :   0312 222 45 56
Cep:  0533 550 63 78

 

ÖZGEÇMİŞ

1953 yılında Samsun'da  doğdu.  İlk, orta ve  lise  öğrenimini  Ankara'da tamamladı. 1973-1974 öğretim  yılında  Gazi  Eğitim  Enstitüsü  Müzik  Bölümü'ne girdi. 1976-1977 öğretim yılı Haziran döneminde mezun  oldu.  İki  yıl müzik  öğretmenliği yaptıktan  sonra  1978  yılında  açılan  asistanlık   sınavını   kazanarak  19  Şubat  1979 da  anılan  bölümde  piyano asistanı  olarak  göreve  başladı. Asistanlık  döneminde  piyanist   pedagog    Ferhunde    ERKİN   ile        " Piyano   Öğretimi   ve   Eğitimi "  üzerine  çalışmalarını sürdürdü. Bu süre  içerisinde, " Piyano Eğitiminin  Birinci Yılında  Karşılaşılan  Sorunlar  ve  Çözümleri "  konulu bir çalışma yaptı. Gazi  Üniversitesi  Gazi  Eğitim Fakültesi'nde  açılan  lisans tamamlama programını  15.07.1985 tarihinde bitirdi. 2809 Sayılı Kanun' un geçici 10. maddesi gereğince, 29.01.1988 tarihinde Yardımcı  Doçent’ liğe atandı. 1995 yılında doçentlik sınavını  geçerek  Doçent,  2004  yılında ise Profesör unvan  ve  yetkisini aldı. 1979  yılından  itibaren   gerek   bireysel   ve   gerekse   eşlik   yaparak  birçok  konser  etkinliğine katıldı. Bu  süre  içerisinde  yetiştirdiği  öğrencilerinin   çalışmalarını  her  fırsatta  sergilemeye  özen   gösterdi. Yetiştirdiği  birçok  öğrenci,  Eğitim  Fakültelerine  bağlı  Müzik  Eğitimi  Bölümleri  ile Anadolu  Güzel  Sanatlar   Liselerinde açılan  piyano  öğretmenliği sınavlarını kazanarak    göreve  başladı. Değişik   yer  ve   zamanlarda   organize edilen   eğitim   seminerleri  ve  sempozyum  gibi ulusal ve uluslararası bilimsel  etkinliklere,  bildiri  sunarak  katıldı.

Anadolu  Güzel  Sanatlar  Liselerinde yedi yıldır zorunlu ders kitabı olarak okutulmakta olan Lise 1., 2., 3. ve 4. sınıf  “Piyano“ kitaplarının yazarlarından biri olan Selmin TUFAN;  halen Gazi  Eğitim  Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevinin yanında Müzik Eğitimi Anabilim  Dalı Başkanlığı  görevini de  yürütmektedir.  Lisans ve lisansüstü programlarda yürüttüğü  ders ve tez çalışmalarının yanında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı ile Başkent Üniversitesi  Okulöncesi ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dallarında Müzik Eğitimi ve Öğretimi derslerini vermektedir. Selmin Tufan, evli ve bir çocuk annesidir.

 

VERDİĞİ DERSLER

Gazi Üniversitesi

Gazi Eğitim Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Lisans
GMÖ  105  Piyano                             GMÖ  106  Piyano      
GMÖ  201  Piyano                             GMÖ  202  Piyano             
MÇE   301  Piyano                             MÇE   302  Piyano      
MÇE   401  Piyano                             MÇE   402  Piyano            
MKE   425  Proje                               MKE   426  Proje                     
GMÖ   207  Müzik Tarihi                    GMÖ   208  Müzik Tarihi
Topluma Hizmet Uygulamaları

 

 

 

Yüksek Lisans ve Doktora
Anaçalgı Piyano
Özel Konulu Dersler (Tez Yönetimi)
Piyano Pedagojisi 
Erken Müzik ve Çalgı Eğitimi Teknikleri

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi

ECE 201  Müzik Öğretimi       Okulöncesi Eğitimi  Anabilim Dalı

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi

OÖÖ 201  Müzik Öğretimi       Okulöncesi Eğitimi  Anabilim Dalı
SNÖ 301   Müzik Öğretimi       Sınıf Öğretmenliği  Anabilim Dalı

YAYINLAR

 

Uluslararası Hakemli Dergide ( AHCI ) Yayınlanan Makale

Bora, U., Tufan, S., Bilgen, S. “ A Tool For Comparison of  Piano Performances “ The Journal of  New Music Research  Sy. 85- 99 Mart 2000

Uluslararası Kongre ve Seminer Bildirileri

Tufan, S.  “ The Significance Of Early Music Education in The Interaction Among Cultures”, The International Congres Of The Music Culture And  Education in Europa And Turkish Republics Gazi Üniversitesi , Ankara, 13 - 16 November 2002

Tufan, S., “Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Piyano Eğitiminde Karşılaştıkları Sorunlar ve Bunların Çözümleri İçin Öneriler”, Türkiye’de ve Almanya Federal Cumhuriyeti’nde Müzik Eğitimi ve Müzik Öğretmenliği Seminer Bildirisi, 1990.

 

Kitaplar

Tufan, S. ve   Tufan, E.  “ Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi  PİYANO Hazırlık ”  M.E.B. Ders Kitapları Genç Büro Basımevi, Ankara , 2000.

Tufan, S. ve  Tufan, E.  “ Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi  PİYANO Lise I ”  M.E.B. Ders Kitapları Genç Büro Basımevi, Ankara , 2000.

Tufan, S. ve  Tufan, E.  “ Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi  PİYANO Lise II ”  M.E.B. Ders Kitapları Genç Büro Basımevi, Ankara , 2000.

Tufan, S.  ve  Tufan,  E.     “ Anadolu  Güzel  Sanatlar  Lisesi   PİYANO  Lise III ”  M.E.B.  Ders Kitapları Genç Büro Basımevi, Ankara , 2000.
Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde zorunlu ders kitabı olarak okutulmakta olan bu kitaplar, Eylül 2006’dan itibaren, beş yıl daha okutulmak üzere geliştirilmiş haliyle yeniden basılmıştır.

Ulusal  Kongre ve Sempozyum  Bildirileri

Tufan, S., “Okulöncesi Öğretmeni Profili”, Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2006.

Tufan, E. ve S. Tufan, “Farklı Branşlardaki Öğretmen Adaylarının Müzik ve Müzik Öğretmenliği Mesleğine Olan Bakışları”, Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, D.E.Ü., İzmir, 1999.

Tufan, S. ve E. Tufan, “Enstrüman Pedagojisi Alanında Donatılmış Müzik Öğretmeninin 21. Yüzyıl Bireyine Yansımaları”, Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, D.E.Ü., İzmir, 1999.

Tufan, S., “Grup Piyano Eğitimi”, 1.Ulusal  Anadolu  Güzel  Sanatlar  Liseleri  Müzik  Bölümleri  Sempozyumu, 136-140, Bursa, 1996.

Tufan, S., “Müzikte Erken Eğitimin Önemi ve Koşulları”, 2000’e Doğru Müzik ve Sahne Sanatları Eğitimimizde Yeni Düşünceler Sempozyumu,  M.S. Üniversitesi  Devlet  Konservatuarı Yayınları, 27-33, İstanbul, 1992.

Tufan, S. ve C. Özdoğan,“Piyano Eğitiminin Birinci Yılında Ulaşılan Performansın Ölçme ve Değerlendirilmesi” Müzik Eğitimi Sempozyumu- 97, A.İ.B.Ü., Bolu, 1997.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale

Tufan, S. “ Piyano Eğitiminde Bellek Ezber İlişkisi “ Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt XIII Sayı 1, 2000

Tufan, S. “ Piyano Eğitiminde Repertuar Seçimi ve Sergilenmesi“ Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt XIII Sayı 1, 2000

Tufan, S. “ Piyano Eğitiminde Deşifre Çalışmaları“ Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 20,  Sayı 3 ( 2000 ) 101- 104

Tufan, S. “ Piyano Eğitiminde Performansın İzlenmesi ve Önemi“ Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 20,  Sayı 3 ( 2000 ) 105- 109

Tufan, S. “ Piyano Eğitiminde Motivasyon“ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Ekim 2000, Cilt 13,  Numara 4. Syf. 1137

Tufan, S., “İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birleşik Kurulu”,Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Musiki Muallim  Mektebinin  Kuruluşunun  70. Yılı  Özel  Sayısı,175-180 (1994).

 

 

Diğer Sanat  Dergilerindeki Yayınlar

Tufan, S., “Grup Piyano Eğitimi”, Filarmoni Sanat Dergisi, 3,1995.

Tufan, S.,”4 - 8 Yaş Grubu Öğrencilerinin Müzik ve Piyano Eğitimi”, Mavi Nota Aylık Müzik ve Sanat Dergisi, 36, 1995.

Tufan, S., “İyi Bir Piyano Dersini Öğeleri Nelerdir?”, Mavi Nota Aylık Müzik ve Sanat Dergisi, 35,1995

Tufan, S., “Grup Piyano Eğitimi Üzerine Bir Açık Mektup”, Orkestra Aylık Müzik Dergisi, S. 286, 26-28, 1997.

Seminer

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hazırlanan, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri’nde görev yapmakta olan piyano öğretmenlerine verilen  “Uygulamalı Piyano Semineri”  24 – 27  Haziran  2002

Merkez ve Dernek Üyelikleri

Gazi Üniversitesi   Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi  Yönetim Kurulu Üyesi
Müzik Eğitimcileri Derneği Üye ve Denetçiliği
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Üyeliği

Pek çok Kongre ve Sempozyumda, Düzenleme, Bilim ve Danışma Kurulu üyelikleri ile Oturum Başkanlıkları görevlerinde bulunmuştur.