KİRİL HARFLİ KUMUK TÜRKÇESİ ALFABESİ

 

KUMUK TÜRKLERİ SAYFASI

Alfabe ile ilgili daha fazla açıklama

 

K İ R İ L

L Â T İ N (Transkripsiyon)

A Ç I K L A M A L A R

Ö R N E K L E R

BÜYÜK

küçük

BÜYÜK

küçük

 

K İ R İ L

LÂTİN

ANLAMI

А

а

A

a

 

АТА

ata

baba

Б

б

B

b

 

БИР

bir

bir

В

в

V

W

v

w

Rusça kelimede

Kumuk T. kelimede

ВАЗА

ТАВ

vaza

taw

vazo

dağ

Г

г

G

g

 

ГЕМЕ

geme

gemi

ГЪ

гъ

Ğ

ğ

Hem sürekli kalın ğ;

Hem de süreksiz kalın g

АГЪУ

АЧГЪЫЧ

ağu

açğıç

zehir

anahtar

ГЬ

гь

H

h

 

АГЬЛЮ

ahlü

aile

Д

д

D

d

 

ДАВ

daw

savaş

Е

е

YE-

YE-

-E-

ye-

ye-

-e-

Kelime başında

Hece başında

Ünsüzden sonra

ЕТТИ

ИЕРМЕК

ЕЛКЕН

yetti

iyermek

yelken

yedi: 7

takip etmek

yelken

Ё

ё

YO-

YO-

YÖ-

-Ö-

yo-

yo-

yö-

-ö-

Kelime başında

Hece başında

Kelime başında

Ünsüzden sonra

ЁЛДАШ

САМОЛЁТ

ЁТЕЛ

ГЁЗ

yoldaş

samolyot

yötel

göz

yoldaş

uçak

öksürük

göz

Ж

ж

C-

-J-

J

c-

-j-

j

Kum. T. kelime başında

Kum. T. iki ünlü arasında

Rusça kelimede

ЖАН

АЖАЙЫП

ЖУРНАЛ

can

ajayıp

jurnal

can

acayip

dergi

З

з

Z

z

 

ЗАМАН

zaman

zaman

И

и

İ

i

 

ИШЧИ

işçi

işçi

Й

й

Y

y

 

ЙИМИК

yimik

gibi

К

к

K

k

 

КИМ

kim

kim

КЪ

къ

Q

q

 

КЪАР

qar

kar

Л

л

L

l

 

ЛАКЪЫР

laqır

lâf, söz

М

м

M

m

 

МЕН

men

ben (zamir)

Н

н

N

n

 

НАСЛУ

naslu

nesil

НГ

нг

NG/Ñ

ng/ñ

 

ОНГ

ong

sağ

О

о

O

o

 

ОН

on

on: 10

ОЬ

оь

Ö

ö

Sadece kelime başında

ОЬРНЕК

örnek

örnek

П

п

P

p

 

ПИКИР

pikir

fikir

Р

р

R

r

 

РУГЬ

ruh

ruh

С

с

S

s

 

СЕН

sen

sen

Т

т

T

t

 

ТАШ

taş

taş

У

у

U

u

 

УЛЛУ

ullu

ulu, büyük

УЬ

уь

Ü

ü

Sadece kelime başında

УЬЙСЮЗ

üysüz

evsiz

Ф

ф

F

f

 

ФАБРИК

fabrik

fabrika

Х

х

X

x

 

ХАБАР

xabar

haber

Ц

ц

TS

ts

Sadece Rusça kelimede

ЦЕНРТ

tsentr

merkez

Ч

ч

Ç

ç

 

ЧАБАКЪ

çabaq

balık

Ш

ш

Ş

ş

 

ТИШ

tiş

diş

Щ

щ

ŞÇ

şç

Sadece Rusça kelimede

ЯЩИК

yaşçik

kutu, sandık

Ъ

ъ

''

''

Kalınlık işareti

Kesme işareti

АТЪЁКЪ

ШИЪРУ

at''yoq

şi''ru

guguk kuşu

şiir, nazım

Ы

ы

I

ı

Kelime başında bulunmaz

ТЫШ

tış

dış

Ь

ь

'

'

İncelik işareti

ГЁЗЬЯШ

göz'yaş

göz yaşı

Э

э

E

e

Sadece kelime başında

ЭМЕН

emen

meşe

Ю

ю

YU-

YU-

YÜ-

YÜ-

-Ü-

yu-

yu-

yü-

yü-

-ü-

Kelime başında

Hece başında

Kelime başında

Hece başında

Ünsüzden sonra

ЮЛДУЗ

ОЮН

ЮК

МЮЮЗ

ТЮЛКЮ

yulduz

oyun

yük

müyüz

tülkü

yıldız

oyun

yük

boynuz

tilki

Я

я

YA

ya-

Kelime ve hece başında

ЯЯАКЪ

yayaq

yanak

 

KUMUK TÜRKLERİ SAYFASI

Alfabe ile ilgili daha fazla açıklama

 

Dağıstan ve Kumuk Türklerine ait resimleri görmek istiyorum

Kumuk Türkleri Sayfası

Çetin PEKACAR©