Abuzer Kadir ÖZSUNAR'ın Katkıda Bulunduğu Projeler

 

1. Türk Linyitlerinin temiz ve verimli yakılabilmesi için uygun soba geliştirilmesi, Araştırma Fon Projesi, 1989-1992.

2. Çeşitli yüzeylerden doğal konveksiyon ile olan ısı transferinin bilimsel olarak analizi ve çeşitli araştırmaların yapılması, Araştırma Fon Projesi, 1993-1995.

3. Kapalı hacimler içerisindeki ısı transferi ve akışkan hareketinin sayısal ve deneysel olarak incelenmesi, Araştırma Fon Projesi, 1993-1995.

4. Eğimli kanallarada laminer akış durumunda kanal girişindeki konveksiyonun deneysel incelenmesi, Araştırma Fon Projesi, 1996-1999.

5. Ayrık ısı kaynakları ile ısıtılan bir kanalda karışık konveksiyon şartlarında ısı transferinin incelenmesi, Araştırma Fon projesi, 2001-2003.

6. Türkiyenin enerji arz sisteminin çevre etkileşimli maliyet etkin  optimizasyonu,  Araştırma Fon Projesi, 2001-2003.

7. Avrupa Topluluğuna katılım Sürecinde Türkiyenin Ulusal Enerji Arz Sisteminin Uzun Dönemli ve Çevre Etkileşimli Optimizasyonu, DPT Projesi, 2001-2004.

8. Bir Yapıya Ait Isı Bacası Olarak Kullanılan Çatı Tasarımı, BAP, 2006-2008.