Abuzer Kadir ÖZSUNAR'ın Eğitimi

Lisans:

Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
Makina Mühendisliği Bölümü

1983-1987

Yüksek Lisans:

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Makina Mühendisliği Anabilim Dalı

1988-1992

Tez Konusu: Linyit Yakılan Sobaların Deneysel İncelenmesi ve Soba Kovasında Isı Transferi Analizi

Doktora:

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Makina Mühendisliği Anabilim Dalı

1993-1999

Tez Konusu: Yatay ve Eğimli Kanallarda Laminer Akışta Karışık Konveksiyonla Isı Transferinin Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi