Abuzer Kadir ÖZSUNAR'ın Çalışma Tecrübesi

 

Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Makina Mühendisliği Bölümünde, Araştıma Görevlisi

1988-2000

Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Makina Mühendisliği Bölümünde, Öğretim Görevlisi

2002-