Dersin Adı-Kodu: MM 410 Makina Mühendisliği Laboratuvarı II

Programın Adı: Makina Mühendisliği Bölümü

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Staj

Proje/Alan Çalışması

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

                 

 

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Önşartlar

MM324

Dersin İçeriği

Öğrencilere, makina mühendisliğinin “termodinamik” ve “enerji” alanlarında deneyler yaptırılması.

Verilecek temel makina mühendisliği konuları doğrultusunda, gruplar halinde öğrenciler deney

düzeneğinin tasarımını, kurulmasını ve kalibrasyonunu gerçekleştirecek ve belirli sistem

parametreleri için deneyler yapacaktır. Her deneysel çalışma için ayrıntılı rapor hazırlanacak ve

sunulacaktır.

Dersin Amacı

Öğrencilerin bir deney düzeneğini tasarlayıp, kurup ve kalibrasyonunu yapıp, sistem parametreleri

için deney yapmasını sağlamaktır.

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri

Bu dersi alan öğrenci kendi başına bir deney düzeneğini tasarlayıp, kurup ve sistem parametreleri

ile deney yapmasını öğrenmiş olacaktır.

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

 

Değerlendirme Ölçütleri

Varsa (x) olarak işaretleyiniz

Yüzde

Ara Sınavlar

   

Kısa Sınavlar

Ödevler

x

60

Projeler

Dönem Ödevi

   

Laboratuvar

Diğer

Dönem Sonu Sınavı

x

40

Ders Sorumluları

Y.Doç. Dr. Oğuz TURGUT, oturgut@gazi.edu.tr, Öğr.Gör.Dr.Abuzer ÖZSUNAR, ozsunar@gazi.edu.tr