DERECE

ALAN

UNIVERSITE

LISANS

GAZİ ÜNİVERSITESİ YABANCI DİLLER EĞT. BÖLÜMÜ FRANSIZ DILI EGİTİMİ  A.B.D.

GAZi ÜNİVERSİTESİ

MASTER

KONUSU

TÜRKiYE'DE TURiIZM REHBERLİĞİ EĞİTİMİNE BİR YAKLAŞIM

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

DOKTORA

KONUSU

FRANSIZ TURISTLERIN ANADOLU TURLARINDA REHBERLIK HIZMETINDEN TATMIN DÜZEYLERI ÜZERINE AMPIRIK BIR İNCELEME

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

YURT DIŞI EĞİTİM  FRANSA BELÇİKA

 

1.     AKADEMIK UNVANI

        Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Eğitimi Fakültesi Öğretim Üyesi

 

2.     YÖNETILEN YÜKSEK LISANS VE DOKTORA TEZLERI

        A  Grubu Seyahat Acentalarının Turizm Rehberlerinden Beklentileri ve Beklentilerin  Karşılanma Derecesi Gazi Ünv. Eğt. Bil. Enst. Yüksek Lisans Tezi.Ank. 2003 Hazırlayan : Yalçın Arslantürk

 

        YÖNETIM  AŞAMASINDA

        Altı adet Yüksek Lisans Tezi Yönetim Aşamasında.

 

3.     YAYINLAR

3.1.  ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİ VE DİĞER ESERLER

DEĞİRMENCİOĞLU,A.Özdal “Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Hitit Dönemi Eserlerinin Günümüz Turizmine Etkisi Üzerine Bir Alan Araştırması” Uluslararası Hititoloji Kongresi, 2-8 Eylül 2002 Devlet Tiyatro Salonu, Çorum.

       

DEĞİRMENCİOĞLU, A. ÖZDAL , AHİPAŞAOĞLU Suavi, TURAN Feryal “ The Survey  On Kaman Archeologıcal Sıte And Central Anatolıan Tourısm Development “ Japon  Hükumeti adına,Nisan 2005 No:05/001 PAR Danışmanlık, Ankara (Doç.Dr. Suavi,AHİPAŞAOĞLU ve Yrd.Doç.Dr. Feryal TURAN ile ortak yayın).

 

3.2.  ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

DEĞİRMENCİOĞLU,A. Özdal ‘’Türkiye’de Turizm Rehberliği Eğitimi Üzerine Bir Araştırma’’ Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi,Cilt,12 Sayı Güz 2001 Ankara

 

DEĞİRMENCİOĞLU,A.Özdal "Ülkesel Profesyonel Turizm Rehberliği Mesleğinde Yeni Gelişmelerin İzlenebilirliği" Türkiye'de Turizmin Gelişmesinde Turist Rehberlerinin Rolü, Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Turizm İşletmeciliği, ve O.Y.O. IV.Hafta Sonu Semineri, 5-7 Aralık 1997 Nevşehir.

 

DEĞİRMENCİOĞLU,A.Özdal ve AHİPAŞAOĞLU H.Suavi "Anadolu'da Kültür Turizminin Gelişimi" Kültür Turizmi Semineri, Z.K.Ü. Safranbolu M.Y.O. Turizm-Otelcilik Programı, 21-22 Nisan 1999 Safranbolu. (Doç.Dr. H.Suavi Ahipaşaoğlu ile ortak yayın).

 

3.3.  KİTAP

 

DEĞİRMENCİOĞLU,A. Özdal ve AHİPAŞAOĞLU,H.Suavi ‘’Anadolu’da Turizm Rehberliği  Temel Bilgileri’’ Gazi Kitabevi,2003 Ankara Doç.Dr.H.Suavi Ahipaşaoğlu ile ortak yayın)

 

3.4. KONFERANS

 

DEĞİRMENCİOĞLU A.Özdal ve ACUN Hakkı ‘’Osmanlı Devletinin 700. Kuruluş Yıldönümü Çerçevesinde Osmanlı Mimarisine Genel Bakış’’ 22 Nisan 1999  Yer: G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, Düzenleyen G.Ü. Ticaret ve turizm Eğitim Fakültesi Dekanlığı. (Prof.Dr. Hakkı ACUN ile ortak)

 

3.5. PANEL

 

DEĞİRMENCİOĞLU A. Özdal 2002 yılı Turizm Haftası Kutlama Etkinlikleri ‘’Tanıtma Pazarlama ve Alışveriş Turizmi’’ Düzenleyen Ankara İl Turizm Müdürlüğü, 17 Nisan 2002 Yer : Dedeman Oteli, Ankara

 

4.  SON IKI YILDA VERILEN LISANS VE LISANSÜSTÜ DÜZEYDEKI DERSLER

 

 

   YÜKSEK LISANS (GAZI ÜNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI ENSTITÜSÜ)

AKADEMIK

YIL

DÖNEM

DERSIN ADI

HAFTALIK

TEORIK

SAATI

UYGULAMA

 

2003-2004

2005-2006

GÜZ

TOPLANTI KONGRE VE TUR ORGANIZASYON VE YÖNETIMI EĞTİMİ

3

3

 

 

   LISANS (GAZI ÜNIVERSITESI TICARET TURIZM EGITIM FAKÜLTESI)

AKADEMİK YIL

DÖNEM

DERSİN ADI

HAFTALIK

TEORİK

 

 

2003-2004

2005-2006

GÜZ

REHBER TURIZM İSLETMELERİ İLİSKİSİ

2

 

 

 

 

TÜRKİYE TURİZM COGRAFYASI

2

 

 

 

 

TÜRK VE ANADOLU MİTOLOJİSİ

3

 

 

 

 

ANADOLU UYGARLIKLARI I

3

 

 

 

 

MEZUNIYET PROJESİ

3

 

 

 

 

ÖGRETMENLİK UYGULAMASI

2

 

 

2003-2004

2005-2006

BAHAR

ANADOLU UYGARLIKLARI II

3

 

 

 

 

YUNAN ROMA MİTOLOJİSİ

3

 

 

 

 

TUR YÖNETİMİ

3

 

 

 

 

MEZUNIYET PROJESİ

2

 

 

 

 

ÖGRETMENLİK UYGULAMASİ

2

 

 

2003-2004

2005-2006

GÜZ

TÜRKİYE TURİZMİ VE TURİZM REHBERLİĞİ

END.SANT.EĞT.FAK

3

 

 

 

 

REHBER TURİZM İSLETMELERI İLİSKİSİ

2

 

 

 

 

ANADOLU UYGARLIKLARI I

3

 

 

 

 

ESKİ ANADOLU VE TÜRK MİTOLOJİSİ

3

 

 

 

 

İKONOGRAFİ

2

 

 

 

 

OKUL DENEYİMİ

2

 

 

 

 

MEZUNİYET PROJESİ

3

 

 

2003-2004

2005-2006

BAHAR

ANADOLU UYGARLIKLARI II

3

 

 

 

 

YUNAN ROMA MITOLOJİSİ

3

 

 

 

 

TUR YÖNETİMİ

2

 

 

 

 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

2

 

 

 

 

MEZUNİYET PROJESİ

3

 

 

 

5. DERS İÇERIKLERİ

GÜZ DÖNEMİ

 

DERS ADI

REHBER-TURIZM ISLETMELERI ILISKISI

DERS KODU

5221132

BÖLÜM

TURIZM İSLETMECILIGI EGITIMI SEYAHAT İSLETMECILIGI VE TURIZM REHBERLIGI EGITIMI A.B.D

Sınıf/Şube

II

DERS DÖNEMI

GÜZ

Ders Kredisi

II

ÖGRETIM ÜYESİ

YRD. DOÇ. DR. A. ÖZDAL DEĞİRMENCİOĞLU

DERSIN AMACI: Mesleki sorunlar, çalışma koşulları, Mesleki örgütlenme, rehberlik etiği, mesleki bilgi ve becerilerin kazandırılması, çeşitli tur programları ve pratiğe hazırlayan bilgilerin verilmesi. Öğrencilere konuyla ilgili gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

 

DERS İSLEME METODU: Ders konuları öğretim üyesi tarafından sunum yapılacaktır.

DERS DEGERLENDIRME METODU:  Vize ve Final şeklinde ders değerlendirmesi yapılacaktır.

DERS KITABI VE DERS KAYNAKLARI:  AHİPAŞAOĞLU H. Suavi Turizmde Rehberlik Kültür ve Turizm Bakanlığı Tur Yönetiminin İlke ve Süreçleri ÇİMRİN Hüseyin Turist Rehberliğinin A B C si   Konuya ilişkin bilimsel makaleler ve çeşitli dergiler   

 

 

HAFTALIK DERS KONULARI

1. HAFTA

 Tanışma ve ders içeriği hakkında bilgi, Seyahatin ve Rehberliğin  gelişimi, Antik çağda rehberlik

2. HAFTA

Çağdaş rehberliğin doğuşu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde Turizm rehberliği, Profesyonel Turizm Rehberliğinin Dünyada ve Türkiye’deki örgütsel  yapısı,  TUREB, RSTİ

3. HAFTA

Tur ve Grup çeşitleri, Grupların oluşturulması

4. HAFTA

Turist Davranış Biçimleri

5. HAFTA

Tur operasyonunda yer alan  elemanlar

6. HAFTA

Turizm rehberinin sektördeki yeri ve önemi 

7. HAFTA

Yaygın tur örnekleri   

8. HAFTA

Ara sınav

9. HAFTA

Turların Gerçekleştirilmesi

10. HAFTA

Anadolu’nun İnanç Turizmi Destinasyonu

11. HAFTA

Profesyonel turizm rehberliği yönetmeliği

12. HAFTA

Çeşitli ülkelerde rehberlik eğitimi

13. HAFTA

Ülkemizde çeşitli üniversitelerde yürütülen turizm rehberliği eğitimi programları

14. HAFTA

T.C. Turizm Bakanlığı Turizm Rehberliği eğitimi programı ve yeterliliği   

 

 

 

 

 

 

 

DERS ADI

TÜRKIYE TURIZM COGRAFYASI

DERS KODU

5221112

BÖLÜM

TURIZM İSLETMECILIGI EGITIMI SEYAHAT İSLETMECILIGI VE TURIZM REHBERLIGI EGITIMI A.B.D

SINIF/ŞUBE

II

DERS DÖNEMI

GÜZ

DERS KREDISI

II

ÖGRETIM ÜYESİ

YRD. DOÇ. DR. A. ÖZDAL DEĞİRMENCİOĞLU

DERSIN AMACI: Anadolu’nun temel jeolojik yapısı ile fiziki ve beşeri coğrafyası, dağları, ovaları, yaylaları, gölleri, akarsuları ve topoğrafik özellikleri, coğrafi bölgelerin turizm potansiyelleri, sosyal ve ekonomik yapıları, Anadolu’nun sit alanları ve özellikleri, ulaşım olanakları, çeşitli tur güzergahları ve tercih nedenleri. Öğrencilere konuyla ilgili gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

 

DERS İSLEME METODU: Konularla ilgili ders öğretim üyesi tarafından hazırlanmış olan asetat, slaytlar ve videolar kullanılacak, Türkiye  turizmi açısından dersin ilgi alanına giren konular anlatım şeklinde öğretim üyesince sunumu yapılacak, ayrıca öğrencilerden Anadolu’nun antik bölgelerini kapsayan dönem araştırması istenecektir.

DERS DEGERLENDIRME METODU: Vize - Final. Öğrencilerin  hazırlayacağı araştırma kaynakçalı ve dipnotlu bir şekilde hazırlanacak olup final puanının % 25 ini oluşturacaktır.

DERS KITABI VE DERS KAYNAKLARI: : DEĞİRMENCİOĞLU A.Özdal-AHİPAŞAOĞLU H.Suavi; Anadolu’da Turizm Rehberliği -SEVİN Veli; Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası- BAYRAK M. Orhan; Türkiye Tarihi Yerler Kılavuzu , UMAR Bilge; İlkçağda Türkiye Halkı-Türkiye Tarihi Yerler kılavuzu- Türkiye’deki Tarihsel Adlar - Türkiye’de Tarihsel Anıtlar- TANİLLİ Server; Yüzyılların Gerçeği ve Mirası - TUNCER Ömer ; İşte Anadolu- TUÇDİLEK Necdet; Türkiye’de Yerleşmenin Evrimi - YENEN Şerif; Anadolu Destanı- HERODOTOS; Herodot Tarihi - STRABON; Coğrafya

 

 

HAFTALIK DERS KONULARI

1. HAFTA

 Tanışma, Ders Konularıyla İlgili Açıklamalar ve Ön Bilgiler.

2. HAFTA

Anadolu’ya genel bakış, oluşumu, yüzey şekilleri, İklim toprak ve bitki örtüsü, Anadolu’nun yerleşim düzeni.

3. HAFTA

Türkiye’nin Turizm Coğrafyasına genel bakış, Su kaynaklarına bağlı doğal güzellikler, Göller, Sulak alanlar, Şelaleler, Yer altı suları,

4. HAFTA

Kıyılar, Doğal güzellikler, Kumsallar, Yapısal özelliklere bağlı doğal güzellikler, Peribacaları, Travertenler, Mağaralar, Dağlar ve Yaylalar, Milli parklar, Denizler.

5. HAFTA

Anadolu’nun Antik Bölgeleri ve Antik Kentleri , Özellikleri Coğrafik Bölgelere Genel bakış

6. HAFTA

Marmara Bölgesi Turizm Coğrafyası

7. HAFTA

Ege Bölgesi Turizm Coğrafyası

8. HAFTA

Akdeniz Bölgesi Turizm Coğrafyası

9. HAFTA

Ara sınav

10. HAFTA

İç Anadolu Bölgesi Turizm Coğrafyası

11. HAFTA

Doğu Anadolu Bölgesi Turizm Coğrafyası

12. HAFTA

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Turizm Coğrafyası

13. HAFTA

Karadeniz Bölgesi Turizm Coğrafyası

14. HAFTA

Genel tekrar

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS ADI

TÜRK VE ANADOLU MİTOLOJİSİ

DERS KODU

5221143

BÖLÜM

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ A.B.D

SINIF/ŞUBE

II

DERS DÖNEMI

GÜZ

DERS KREDISI

III

ÖGRETIM ÜYESİ

YRD. DOÇ DR. A.ÖZDAL DEĞİRMENCİOĞLU

DERSIN AMACI: Anadolu –Mezopotamya ve Eski Türk uygarlıklarının inançlarının doğal sonucu olarak ortaya çıkan tanrılar, yarı tanrılar ve efsanevi varlıkların yaşamlarını, birbirleriyle ve insanlarla olan ilişkilerini konu alan ve günümüze kadar gelen öykülerin incelenerek turizm açısından yorumlanması . Öğrencilere konuyla ilgili gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

DERS İSLEME METODU:  Ders konularıyla ilgili asetat ve slaytlar kullanılacak, Türkiye  turizmi açısından dersin ilgi alanına giren çeşitli müze ve  sit alanlarındaki sahneler ayrıntılı olarak incelenecektir.

 

DERS DEGERLENDIRME METODU:  Öğrenciler gruplar halinde ders müfredatını oluşturan  konularla ilgili kaynakçalı ve dipnotlu bir şekilde dönem araştırması hazırlayacaklardır. Bu araştırma final puanının % 25 ini, yapılacak olan sunum ise finalin diğer %25ini oluşturacaktır.

DERS KITABI VE DERS KAYNAKLARI:  BATUR Suat, Türk Halk Edebiyatı - BAYLADI Derman, Uygarlıklar Kavşağı Anadolu - Tanrıların Öyküsü - Dinler kavşağı Anadolu - CAN Şefik , Klasik Yunan Mitolojisi - CERAM, C.W. Tanrıların Vatanı Anadolu - CHİLDE Gordon V. Kendini Yaratan İnsan- ERGEZER Raşid, Ana Tanrıça Diyarı Anadolu - EYÜBOĞLU, İsmet,Z. Geçmişin Yaşama Gücü - EYÜBOĞLU, İsmet,Z. Tanrı yaratan Toprak- Gülen Anadolu -  Anadolu Mitolojisi – Cevat Şakir KABAAĞAÇLI Tüm Eserleri - NECATİGİL, Behçet 100 Soruda Mitologya - TUNCER, Ömer, İşte Anadolu- ROZENBERG, Donna , Dünya Mitolojisi - TÜRKKAN, Candan, Mitoloji - SEVİN Veli; Anadolu Mitolojisinin ABC si

 

 

HAFTALIK DERS KONULARI

1. HAFTA

Tanışma, ders konularıyla ilgili açıklamalar ve ön bilgiler

2. HAFTA

Mitoloji, anlamı ve özellikleri, ortaya çıkışı, Eski Mezopotamya mitolojilsine genel bakış

3. HAFTA

Sümer Mitolojisi, Gılgamış, Mitsel Tufan, Sümer mitolojisinin  Batı Mitolojisine etkisi

4. HAFTA

Anadolu’nun öz kültü ; Ana  tanrıça

5. HAFTA

Mitolojik Truva Savaşı, Anadolu ve Dünya uygarlıklarına etkisi

6. HAFTA

Hitit Mitolojisi

7. HAFTA

Likya Mitolojisi - Lidya Mitolojisi

8. HAFTA

Frigya Mitolojisi

9. HAFTA

Ara Sınav

10. HAFTA

Eski Türk Destanları –Saka Destanları : Alper Tunga - Şu

11. HAFTA

Hun Destanları : Oğuz Kaan - Atilla

12. HAFTA

Siyenpi Destanı

13. HAFTA

Göktürk Destanları : Bozkurt - Ergenekon

14. HAFTA

Uygur Destanları : Türeyiş(Yaratılış) Göç

 

 

 

 

 

 

 

DERS ADI

ANADOLU UYGARLIKLARI I

DERS KODU

5231113

BÖLÜM

TURIZM İSLETMECILIGI EGITIMI SEYAHAT İSLETMECILIGI VE TURIZM REHBERLIGI EGITIMI A.B.D

SINIF/ŞUBE

III

DERS DÖNEMI

GÜZ

DERS KREDISI

III

ÖGRETIM ELEMANI

YRD.DOÇ.DR. A. ÖZDAL DEĞİRMENCİOĞLU

DERSIN AMACI: Paleolitik dönemden Helenistik döneme kadar Anadolu’da yaşamış çeşitli uygarlıkların tarihleri, kültürel, sosyal, sanatsal, yasal, dinsel ve teknolojik açıdan gelişimleri ve Anadolu’da bıraktıkları izlerin kronolojik olarak incelenip turizm açısından yorumlanması. . Öğrencilere konuyla ilgili gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

DERS İSLEME METODU:  İşlenecek konularla ilgili ders öğretim üyesi tarafından hazırlanmış olan asetat ve slaytlar kullanılacak, Türkiye  turizmi açısından dersin ilgi alanına giren antik bölgeler ve kentler tarih, kültür, sanat açısından incelenecektir.  

DERS DEGERLENDIRME METODU : Vize – Final değerlendirmesi.

Ders Kitabı ve Ders Kaynakları: DEĞİRMENCİOĞLU A.Özdal-AHİPAŞAOĞLU H.Suavi; Anadolu’da Turizm Rehberliği, AKŞİT İlhan; Anadolu Uygarlıkları, AKURGAL Ekrem; Anadolu Uygarlıkları-Anadolu Kültür Tarihi, SEVİN Veli ve Diğerleri; Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, SEVİN Veli; Anadolu Arkeolojisinin ABC si – Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, KINAL Firuzan; Eski Anadolu Tarihi, LLOYD Seton; Türkiye Tarihi, BAYBURTLUOĞLU Cevdet; Arkeoloji, BAYRAK M. Orhan; Türkiye Tarihi Yerler Kılavuzu, BELLİ Oktay; Anadolu Uygarlıkları, MEMİŞ Ekrem; Eski Çağ Türkiye Tarihi, UMAR Bilge; İlkçağda Türkiye Halkı-Türkiye Tarihi Yerler kılavuzu- Türkiye’deki Tarihsel Adlar - Türkiye’de Tarihsel Anıtlar, CHİLDE Gordon; Tarihte Neler Oldu, CİZİRİ Şerefhan; Anadolu’dan Mezopotamya’ya Tarih ve Uygarlık, GÜNALTAY Şemsettin; Yakın Şark II – Anadolu, MAİSELS C. Keith; Uygarlığın Doğuşu, TANİLLİ Server; Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, FRANKFORT Henry; Uygarlığın Doğuşu, KANSU Ş.Aziz; İnsanlığın Kaynakları ve İlk Medeniyetler, MANSEL A. Müfit ; Ege ve Yunan Tarihi, YILDIRIM Recep; Eski Çağda Anadolu,TUNCAY Çağlar; Uygarlığın Seyir Defteri, YAMANLAR Emine; Uygarlık Tarihi, TURANİ Adnan; Dünya Sanat Tarihi,TUNCER Ömer ; İşte Anadolu, TUÇDİLEK Necdet; Türkiye’de Yerleşmenin Evrimi, YENEN Şerif; Anadolu Destanı, BAŞDEMİR Kürşat; Eski Anadolu, TEXİER Charles; Küçük Asya, BEAN Gerge E.; Eski Çağda Ege Bölgesi, MCNEİLL William H.; Dünya Tarihi, HERODOTOS; Herodot Tarihi; STRABON; Coğrafya, SUAT Ali; Küçük Asya, DAVİT Magie; Anadolu’da Romalılar, MURAT Arslan; Galatlar, LE CORBUSİER; Bir Mimarlığa Doğru, FRİEDRİCH Johannes; Kayıp Yazılar ve Diller, VITRUVIUS; Mimarlık Üzerine On Kitap, ÖGEL Bahaeddin; Türk Kültür Tarihine Giriş, ANONİM; Anadolu’da İlkler.

 

 

HAFTALIK DERS KONULARI

1. HAFTA

Tanışma, ders konularıyla ilgili açıklamalar ve ön bilgiler.

2. HAFTA

Anadolu'ya Genel Bakış, Anlamı, Özellikleri, Kültürel Yapısı Anadolu'da Tarih Öncesi Çağlar ve Uygarlıklara Giriş ( Paleolitik ve Mezolitik Dönemler )

3. HAFTA

Anadolu'da Neolitik Çağ , Neolitik Çağ Uygarlıkları ve İlk Kentleşmeye Geçiş, Anadolu'nun Neolitik Dönem yerleşmeleri

4. HAFTA

Kalkolitik Çağ ve İlk Göçler , Anadolu ve Mezopotamya'nın Bilinen İlk Uygarlıkları ve Yerleşmeleri, Sümer, Babil ve Akkad Uygarlıklarının Anadolu ve Dünya Uygarlıklarına Etkisi

5. HAFTA

Bronz Çağı ve Bronz Çağı Uygarlıkları , Huriler, Hattiler, Akkadlar, Lukkalar, Palalar, Luviler  ve Anadolu'nun Diğer Uygarlıkları, Tarihleri, Sanatları, Kültürleri ve Anadolu'ya Etkileri

6. HAFTA

Asur Uygarlığı ve Anadolu’da Ticaret Kolonileri Dönemi, Yazının Gelişi,  Asur Kültürünün Anadolu’ya Etkisi

7. HAFTA

Hitit Uygarlığına Genel Bakış, Devletleşme ve İmparatorluk Dönemleri,  Yıkılış Nedenleri, Sanatı, Kültürü, Mısır ve Diğer Çevre Uygarlıklarla Karşılaştırılması

8. HAFTA

Demir Çağı ve Uygarlıkları, Muşki'ler, Truva Uygarlığı Ege Göçleri ve Anadolu'ya Etkisi

9. HAFTA

 Ara sınav

10. HAFTA

Geç Hitit Kent Devletleri'nin Tarih, Sanat ve Kültürleri ve Anadolu’ya Etkileri

11. HAFTA

Aiol, İon , Dor Yerleşmeleri ve Kent Devletlerinin Yapıları, Sanatları ve  Kültürleri, Anadolu'ya Etkileri

12. HAFTA

Urartu ve Frig, Uygarlıklarının Tarihi, Sanatı, Kültürü ve Anadolu’ya Etkileri

13. HAFTA

Lydia ve Pers Uygarlıkları, Kültürleri Sanatları ve Anadolu'ya Etkileri

14. HAFTA

Lykia Uygarlığı Kültürü, Sanatı ve Anadolu'ya Etkisi

 

 

 

 

 

 

 

BAHAR DÖNEMİ

 

DERS ADI

ANADOLU UYGARLIKLARI II

DERS KODU

5232423

BÖLÜM

TURIZM İSLETMECILIGI EĞİTİMİ SEYAHAT İSLETMECILIGI VE TURIZM REHBERLIGI EGITIMI A.B.D

SINIF/ŞUBE

III

DERS DÖNEMI

BAHAR

DERS KREDISI

III

ÖGRETIM ELEMANI

YRD. DOÇ DR. A. ÖZDAL DEĞİRMENCİOĞLU

DERSIN AMACI: Helenistik dönemden günümüze kadar Anadolu’da yaşamış çeşitli uygarlıkların tarihleri, kültürel, sosyal, sanatsal, yasal, dinsel ve teknolojik açıdan gelişimleri ve Anadolu’da bıraktıkları izlerin kronolojik olarak incelenip turizm açısından yorumlanması. Öğrencilere konuyla ilgili gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

DERS İSLEME METODU:  İşlenecek konularla ilgili ders öğretim üyesi tarafından hazırlanmış olan asetat ve slaytlar kullanılacak, Türkiye  turizmi açısından dersin ilgi alanına giren antik bölgeler ve kentler tarih, kültür, sanat açısından incelenecektir.  

DERS DEGERLENDIRME METODU:  Vize – Final değerlendirmesi.

DERS KITABI VE DERS KAYNAKLARI: DEĞİRMENCİOĞLU A.Özdal-AHİPAŞAOĞLU H.Suavi; Anadolu’da Turizm Rehberliği, AKŞİT İlhan; Anadolu Uygarlıkları, AKURGAL Ekrem; Anadolu Uygarlıkları-Anadolu Kültür Tarihi, SEVİN Veli ve Diğerleri; Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, SEVİN Veli; Anadolu Arkeolojisinin ABC si – Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, KINAL Firuzan; Eski Anadolu Tarihi, LLOYD Seton; Türkiye Tarihi, BAYBURTLUOĞLU Cevdet; Arkeoloji, BAYRAK M. Orhan; Türkiye Tarihi Yerler Kılavuzu, BELLİ Oktay; Anadolu Uygarlıkları, MEMİŞ Ekrem; Eski Çağ Türkiye Tarihi, UMAR Bilge; İlkçağda Türkiye Halkı-Türkiye Tarihi Yerler kılavuzu- Türkiye’deki Tarihsel Adlar - Türkiye’de Tarihsel Anıtlar, CHİLDE Gordon; Tarihte Neler Oldu, CİZİRİ Şerefhan; Anadolu’dan Mezopotamya’ya Tarih ve Uygarlık, GÜNALTAY Şemsettin; Yakın Şark II – Anadolu, MAİSELS C. Keith; Uygarlığın Doğuşu, TANİLLİ Server; Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, FRANKFORT Henry; Uygarlığın Doğuşu, KANSU Ş.Aziz; İnsanlığın Kaynakları ve İlk Medeniyetler, MANSEL A. Müfit ; Ege ve Yunan Tarihi, YILDIRIM Recep; Eski Çağda Anadolu,TUNCAY Çağlar; Uygarlığın Seyir Defteri, YAMANLAR Emine; Uygarlık Tarihi, TURANİ Adnan; Dünya Sanat Tarihi,TUNCER Ömer ; İşte Anadolu, TUÇDİLEK Necdet; Türkiye’de Yerleşmenin Evrimi, YENEN Şerif; Anadolu Destanı, BAŞDEMİR Kürşat; Eski Anadolu, TEXİER Charles; Küçük Asya, BEAN Gerge E.; Eski Çağda Ege Bölgesi, MCNEİLL William H.; Dünya Tarihi, HERODOTOS; Herodot Tarihi; STRABON; Coğrafya, SUAT Ali; Küçük Asya, DAVİT Magie; Anadolu’da Romalılar, MURAT Arslan; Galatlar, LE CORBUSİER; Bir Mimarlığa Doğru, FRİEDRİCH Johannes; Kayıp Yazılar ve Diller, VITRUVIUS; Mimarlık Üzerine On Kitap, ÖGEL Bahaeddin; Türk Kültür Tarihine Giriş, ANONİM; Anadolu’da İlkler.

 

HAFTALIK DERS KONULARI

1. HAFTA

 Tanışma, ders konularıyla ilgili açıklamalar ve ön bilgiler.

2. HAFTA

Büyük İskender ve Anadolu'da Helenistik dönem, Anadolu'da Helen uygarlığı,kültürü,sanatı,mimarisi ve etkileri, Türkiye turizmi açısından önemi ve yorumu.

3. HAFTA

İskender İmparatorluğunun parçalanması, İskender’in Generalleri Antigonos, Kasandros, Lisimakhos, Ptolemaios. Helenistik dönem krallıklarının Anadolu'ya etkisi, genel özellikleri kültürü,sanatı ve Türkiye turizmi açısından önemi ve yorumu.

4. HAFTA

Bergama, Bithynia, Galat, krallıkları, tarihleri, sanatları, kültürleri ve Anadolu'ya etkileri, Türkiye turizmi açısından önemi ve yorumu.

5. HAFTA

Pontus, Kapadokya, Kommagene, Ermeni krallıkları, tarihleri,sanatları, kültürleri ve Anadolu'ya etkisi, Türkiye turizmi açısından önemi ve yorumu.

6. HAFTA

Anadolu'da Roma dönemi, tarihi,sanatı, kültürü, sosyal yapısı, dini, sivil ve askeri mimarisi, Türkiye turizmi açısından önemi ve yorumu.  

7. HAFTA

Romanın bölünmesi ve Hıristiyan Roma'ya (Bizans)  geçiş.

8. HAFTA

Sınav Haftası

9. HAFTA

Bizans tarihi, kültürü, merkez ve taşra sanatı, mimarisi ve Anadolu'ya etkisi , Türkiye turizmi açısından önemi ve yorumu.

10. HAFTA

Haçlı seferleri, Anadolu'ya etkisi, Türkiye turizmi açısından önemi ve yorumu.

11. HAFTA

Türk tarihi, Türklerin Anadolu'ya gelişi ve Büyük Selçuklu  ve Anadolu Selçuklu Devleti

kültürü, sanatı,mimarisi,Türkiye turizmi açısından önemi ve yorumu.

12. HAFTA

Osmanlı Devleti, genel tarihi, sosyal yapısı, kültürü, sanatı, mimarisi,Türkiye turizmi açısından önemi ve yorumu.

13. HAFTA

Klasik ve Geç Dönem Osmanlı sanatı, kültürü, mimarisi ve Türkiye turizmi açısından önemi ve yorumu.

14. HAFTA

Genel tekrar ve değerlendirme.

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS ADI

TUR YÖNETİMİ

DERS KODU

5232112

BÖLÜM

TURIZM İSLETMECILIGI EGITIMI SEYAHAT İSLETMECILIGI VE TURIZM REHBERLIGI EGITIMI A.B.D

SINIF/ŞUBE

III

DERS DÖNEMI

BAHAR

DERS KREDISI

II

ÖGRETIM ELEMANI

YRD. DOÇ DR. A. ÖZDAL DEĞİRMENCİOĞLU

DERSIN AMACI: Turizmin temel fonksiyonunu oluşturan Ingoing, İncoming ve Outgoing turların planlama aşamasından başlayıp gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi. Öğrencilere konuyla ilgili gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

 

DERS İSLEME METODU:  Müfredatla  ilgili ders öğretim üyesi tarafından hazırlanmış olan asetat ve slaytlar kullanılacak, Türkiye  turizmi açısından dersin ilgi alanına giren çeşitli ülke ve bölgelere, bir turun planlanıp gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi sınıf ortamında sağlanacaktır.  

 

DERS DEGERLENDIRME METODU:  Öğrenciler gruplar halinde ders müfredatını oluşturan  konularla ilgili kaynakçalı ve dipnotlu şekilde dönem araştırması hazırlayacaklardır. Bu araştırma final puanının % 25ini, yapılacak olan sunum ise finalin diğer %25ini oluşturacaktır.

DERS KITABI VE DERS KAYNAKLARI: AHİPAŞAOĞLU H.Suavi; Seyahat İşletmelerinde Tur Planlaması ve Yönetimi, BAYER M.Zekai; Turizme Giriş, ÇİMRİN Hüseyin; Turizm ve Turizm Rehberliğinin ABCsi, ERALP Ziya; Genel Turizm, FEİFER Maxime; Tourism in History, FOSTER Douglas; Travel and Tourism Menagement, GOODAL Brian & ASHWORT Gregory; Marketing in the Tourism Industry, HACIOĞLU Necdet; Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü, KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI; Tur Yönetiminin İlke ve Süreçleri, İSTANBULLUOĞLU Füsun; Yabancı Tur Operatörleri ve Türk Turizmi, LUNDBERG Donald & Carolyne; İnternational Travel and Tourism, ÖZER Meral; Türkiye’de Yat Turizmi, PEARCE G. Douglas; Tourism Today: A Geographical Analysis, YARCAN Şükrü; Seyahat Yönetimi, PEKÖZ Metehan & YArcan Şükrü; Seyahat İşletmeleri, TUNCER Doğan; Turizmde Dağıtım Sistemi ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi, UYSAL Muzaffer & BALOĞLU Şeyhmus; Detinasyonun Yaşam Süresi ile Taşıma Kapasitesi, TUNÇ Azize ve SAÇ Firuzan; Genel Turizm-Turizmin Geleceği ve Gelişimi, ZALATAN Antoine; The Determinants of Planning Time in Vacation Travel.

 

 

HAFTALIK DERS KONULARI

1. HAFTA

 Tanışma, ders konularıyla ilgili açıklamalar ve ön bilgiler.

2. HAFTA

Turistik Ürünün Hazırlanması,  Yönelimin Seçimi ve Yönelimin Hayat Seyri, Yönelim Seçiminde Göz Önüne Alınan Etmenler, Turistik Ürünü Oluşturan Öğeler, Tur Operatörünün Bağlantıları ve Çeşitli Öğelerin Birleştirilmesi.Tur Maliyetlerinin Hesaplanması, Fiyat Oluşumu ve Tur Takviminin Belirlenmesi, Turların Gerçekleştirilmesi. . Öğrenciye konuyla ilgili gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

3. HAFTA

INGOING TUR ÖRNEKLERİ: Haftalık Güney Doğu Turu

4. HAFTA

Doğu Turu

5. HAFTA

Karadeniz Turu

6. HAFTA

İNCOMING TUR ÖRNEKLERİ: İki Haftalık Klasik Batı Turu

7. HAFTA

Mavi Tur 

8. HAFTA

SINAV HAFTASI

9. HAFTA

OUTGOING TUR ÖRNEKLERİ  (DEĞİŞEBİLİR NİTELİKTE)

Fransa-Belçika -Hollanda Turu

10. HAFTA

Tunus Turu

11. HAFTA

Mısır Turu

12. HAFTA

Yunanistan Turu

13. HAFTA

Avusturya-Macaristan-Çek Cumhuriyeti Turu

14. HAFTA

Suriye-Lübnan Turu

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS ADI

YUNAN ROMA MİTOLOJİSİ

DERS KODU

5222113

BÖLÜM

TURIZM İSLETMECILIGI EGITIMI SEYAHAT İSLETMECILIGI VE TURIZM REHBERLIGI EGITIMI A.B.D

SINIF/ŞUBE

II

DERS DÖNEMI

BAHAR

DERS KREDISI

III

ÖGRETIM ELEMANI

YRD. DOÇ. DR. A. ÖZDAL DEĞİRMENCİOĞLU

DERSIN AMACI:  Helenistik ve Roma döneminin inançlarının doğal sonucu olarak ortaya çıkan tanrılar, yarı tanrılar ve efsanevi varlıkların yaşamlarını,, birbirleriyle ve insanlarla olan ilişkilerini konu alan ve günümüze kadar gelen öykülerin incelenerek turizm açısından yorumlanması. . Öğrencilere konuyla ilgili gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

 

DERS İSLEME METODU:  İşlenecek konularla ilgili ders öğretim üyesi tarafından hazırlanmış olan asetat ve slaytlar kullanılacak, Türkiye  turizmi açısından yakın ilgi alanına giren çeşitli müze ve  sit alanlarındaki sahneler incelenecektir.

 

DERS DEGERLENDIRME METODU:  Öğrenciler gruplar halinde ders müfredatını oluşturan  konularla ilgili kaynakçalı ve dipnotlu bir şekilde dönem araştırması hazırlayacaklardır. Bu araştırma final puanının % 25 ini, yapılacak olan sunum ise finalin diğer %25ini oluşturacaktır.

DERS KITABI VE DERS KAYNAKLARI:

CAN Şefik; Klasik Yunan Mitolojisi, BAYLADI Derman; Tanrıların Öyküsü, CÖMERT Bedrettin; Mitoloji ve İkonografi, ERHAT Azra; Mitoloji Sözlüğü; HAMILTON Edith; Mitologya, KABAAĞAÇLI C. Şakir; Anadolu Tanrıları - Merhaba Anadolu ve tüm eserleri, NECATİGİL Behçet; 100 Soruda Mitologya, SİNANOĞLU Nüzhet Haşim; Grek ve Romen Mitolojisi, VERNANT Jean Pierre; Evren Tanrılar İnsanlar, ESTİN Colette-LAPORT Helene; Yunan ve Roma Mitolojisi, GRİMPAL Pierra; Mitoloji Sözlüğü, DONNA Rosenberg; Dünya Mitolojisi, TÜRKKAN Candan; Mitoloji, CERAM C.V.; Tanrıların Vatanı Anadolu, EYÜBOĞLU İ.Zeki; Tanrı Yaratan Toprak Anadolu, HOOKE Samuel Henry; Ortadoğu Mitolojisi, SEVİN Veli; Anadolu Mitolojisinin ABC si, ERGÜVEN A. Rıza; Tanrıları Nasıl Yarattık.

 

 

HAFTALIK DERS KONULARI

1. HAFTA

 Tanışma, ders konularıyla ilgili açıklamalar ve ön bilgiler.

2. HAFTA

Eski Yunan Theogoniası, Evrenin ve İnsanın yaratılışı, Olympos, Oniki Olymposlu ve ilgili kavramlar. Zeus (Jüpiter) atribüleri, özellikleri, diğer tanrı, tanrıça ve ölümlülerle ilişkileri, mitosları, tapınakları, betimlemeleri, heykellerle tasvirleri ve turizm açısından yorumlanması.

3. HAFTA

Hera (Junon) atribüleri, özellikleri, diğer tanrı tanrıça ölümlülerle ilişkileri, mitosları, tapınakları, betimlemeleri, heykellerle tasvirleri ve Türkiye turizmi açısından yorumlanması.

Athena (Minerve) atribüleri, özellikleri, diğer tanrı, tanrıça ve ölümlülerle ilişkileri, mitosları, tapınakları, betimlemeleri, heykellerle tasvirleri  ve turizm açısından yorumlanması.

4. HAFTA

Apollon  (Phobeus) atribüleri, özellikleri, diğer tanrı, tanrıça ve ölümsüzlere ilişkileri, mitosları, tapınakları, betimlemeleri, heykellerle tasvirleri ve turizm açısından yorumlanması.

Artemis  (Diana) atribüleri, özellikleri, diğer tanrı, tanrıça ve ölümlülerle ilişkileri, tapınakları, mitosları, betimlemeleri, heykellerle tasvirleri ve turizm açısından yorumlanması.

5. HAFTA

Hermes  (Mercuius)  atribüleri, özellikleri, diğer tanrı, tanrıça ve ölümlülerle ilişkileri, mitosları, betimlemeleri, heykellerle tasvirleri  ve turizm açısından yorumlanması.

Ares (Mars) atribüleri, özellikleri, diğer tanrı, tanrıça ve ölümlülerle ilişkileri, mitosları, betimlemeleri, heykellerle tasvirleri ve turizm açısından yorumlanması.

6. HAFTA

Afrodit (Venüs) atribüleri, özellikleri, diğer tanrı, tanrıça ve ölümlülerle ilişkileri, tapınakları, mitosları, betimlemeleri, heykellerle tasvirleri ve turizm açısından yorumlanması.

Eros (Amour) atribüleri, özellikleri, diğer tanrı, tanrıça ve ölümlülerle ilişkileri, mitosları, betimlemeleri, heykellerle tasvirleri ve turizm açısından yorumlanması.

 

7. HAFTA

Poseidon (Neptune) atribüleri, özellikleri, diğer tanrı, tanrıça ölümlülerle ilişkileri, mitosları, betimlemeleri, heykellerle tasvirleri ve turizm açısından yorumlanması.

Hestia (Vesta) atribüleri, özellikleri, diğer tanrı, tanrıça ve ölümlülerle ilişkileri, tapınakları, mitosları, betimlemeleri, heykellerle tasvirleri ve turizm açısından yorumlanması.

Hefaistos (Vulkain) atribüleri, özellikleri, diğer tanrı,  tanrıça ve ölümlülerle ilişkileri, mitosları, betimlemeleri, heykellerle tasvirleri ve turizm açısından yorumlanması.

8. HAFTA

SINAV HAFTASI

9. HAFTA

Hades (Pluton) atribüleri, özellikleri, diğer tanrı, tanrıça ve ölümlülerle ilişkileri, mitosları, betimlemeleri, heykellerle tasvirleri ve turizm açısından yorumlanması.

Demeter (Ceres) atribüleri, özellikleri, diğer tanrı, tanrıça ve ölümlülerle ilişkileri, mitosları, tapınakları, betimlemeleri, heykellerle tasvirleri ve turizm açısından yorumlanması. 

Dyonizos (Baccus) atribüleri, özellikleri, diğer tanrı, tanrıça ve ölümlülerle ilişkileri, tapınakları, mitosları, betimlemeleri, heykellerle tasvirleri ve turizm açısından yorumlanması.

 

10. HAFTA

Herakles (Hercule)  atribüleri, özellikleri,diğertanrı, tanrıça ve ölümlülerle ilişkileri, mitosları, betimlemeleri, heykellerle tasvirleri ve turizm açısından yorumlanması.

Theseus atribüleri, özellikleri, diğer tanrı, tanrıça ve ölümlülerle ilişkileri, mitosları, betimlemeleri ve turizm açısından yorumlanması.

11. HAFTA

Argaunotlar atribüleri, özellikleri, diğer tanrı,  tanrıça ve ölümlülerle ilişkileri, mitosları, betimlemeleri ve turizm açısından yorumlanması.

Orpheus atribüleri, özellikleri, diğer tanrı, tanrıça ve ölümlülerle ilişkileri, mitosları, betimlemeleri ve turizm açısından yorumlanması.

Diadalos ve İkaros  atribüleri, özellikleri, diğer tanrı, tanrıça ve ölümlülerle ilişkileri, mitosları, betimlemeleri ve turizm açısından yorumlanması.

 

12. HAFTA

Kadmos ve Oidipus mitosları ve betimlemeleri ve turizm açısından yorumlanması.

Sisypus, Glaukos, Bellerophon mitosları ve betimlemeleri ve turizm açısından yorumlanması.

Kassandra atribül ve turizm açısından yorumlanması eri, özellikleri, diğer tanrı, tanrıça ve ölümlülerle  ilişkileri, mitosları, betimlemeleri ve turizm açısından yorumlanması.

13. HAFTA

Mitolojinin Diğer Tuhaf Yaratıkları  özellikleri, diğer tanrı, tanrıça ve ölümlülerle ilişkileri, mitosları, betimlemeleri ve turizm açısından yorumlanması.

 

14. HAFTA

Genel Tekrar ve Değerlendirme.

 

 

 

 

 

 

 

DERS ADI

İKONOGRAFİ

DERS KODU

5241932

BÖLÜM

TURIZM İSLETMECILIGI EGITIMI SEYAHAT İSLETMECILIGI VE TURIZM REHBERLIGI EGITIMI A.B.D

SINIF/ŞUBE

IV

DERS DÖNEMI

GÜZ

DERS KREDISI

II

ÖGRETIM ELEMANI

YRD. DOÇ. DR. A. ÖZDAL DEĞİRMENCİOĞLU

DERSIN AMACI:  Türk turizminde önemli bir yeri olan ikonografik eserlerin incelenmesi, önemli sahnelerin öğrenciye tanıtılması ve kazandırılması..  

 

DERS İSLEME METODU:  İşlenecek konularla ilgili ders öğretim üyesi tarafından hazırlanmış olan asetat ve slaytlar kullanılacak, çeşitli müze ve  sit alanlarındaki sahneler incelenecektir. Öğrencilere konuyla ilgili gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.

 

DERS DEGERLENDIRME METODU:  Vize- Final değerlendirmesi

DERS KITABI VE DERS KAYNAKLARI:

CAN Şefik; Klasik Yunan Mitolojisi, BAYLADI Derman; Tanrıların Öyküsü, CÖMERT Bedrettin; Mitoloji ve İkonografi, ERHAT Azra; Mitoloji Sözlüğü; HAMILTON Edith; Mitologya, KABAAĞAÇLI C. Şakir; Anadolu Tanrıları - Merhaba Anadolu ve tüm eserleri, NECATİGİL Behçet; 100 Soruda Mitologya, SİNANOĞLU Nüzhet Haşim; Grek ve Romen Mitolojisi, VERNANT Jean Pierre; Evren Tanrılar İnsanlar, ESTİN Colette-LAPORT Helene; Yunan ve Roma Mitolojisi, GRİMPAL Pierra; Mitoloji Sözlüğü, DONNA Rosenberg; Dünya Mitolojisi, TÜRKKAN Candan; Mitoloji, CERAM C.V.; Tanrıların Vatanı Anadolu, EYÜBOĞLU İ.Zeki; Tanrı Yaratan Toprak Anadolu, HOOKE Samuel Henry; Ortadoğu Mitolojisi, SEVİN Veli; Anadolu Mitolojisinin ABC si, ERGÜVEN A. Rıza; Tanrıları Nasıl Yarattık, Kur’an, İncil,Tevrat.

 

 

HAFTALIK DERS KONULARI

1. HAFTA

 Tanışma, ders konularıyla ilgili açıklamalar ve ön bilgiler.

2. HAFTA

 

3. HAFTA

 

4. HAFTA

 

5. HAFTA

 

6. HAFTA

 

7. HAFTA

 

8. HAFTA

 

9. HAFTA

 

10. HAFTA

 

11. HAFTA

 

12. HAFTA

 

13. HAFTA

 

14. HAFTA

Genel Tekrar ve Değerlendirme.