Oktay YILDIZ

Ana sayfa İlgi Alanları Yayınlar Projeler Ödüller Dersler Öğrenciler İletişim CV

Atıf

Google Scholar atıf: 546 (h-endeksi:12)
Yayınlara yapılan atıflar

Akademik Yayınlar

SCI / SCIE
LEMOXINET: Lite ensemble MobileNetV2 and Xception models to predict plant disease
Sutaji, D., Yıldız, O.
Ecological Informatics, Volume 70, September, 2022

Uluslararası
A New Chaos-Based Lightweight Encryption Mechanism for Microcomputers
Kıran,E., Akgul, A., Yıldız, O.
10th International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS 2022), 2022

EBSCOHost
Veri Madenciliği Yöntemleri İle Tarımsal Veri Analizi: Bir Akıllı Tarım Sistemi Önerisi
Özer, B., Kuş, S., Yıldız, O.
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 2022

EBSCO, TR Dizin
Video Görüntülerinde Gerçek Zamanlı Yüz Tanıma ve Zaman İşaretleme İçin Yeni Bir Derin Öğrenme Modeli
Göze, H., Yıldız, O.
Bilişim Teknolojileri Dergisi, 2022

DOAJ, TR Dizin
Beyin Tümör Tespiti İçin Derin Öğrenme Temelli Bilgisayar Destekli Tanı Sistemi
Doğanay, T., Yıldız, O.
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2022

ESCI, TR Dizin
A Comprehensive Review on Data Preprocessing Techniques in Data Analysis
Çetin, V., Yıldız, O.
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(2): 299-312, 2022

Uluslararası
Dengesiz Veri Setlerinde Kalp Yetmezliği Hastalarının Sağkalım Tespiti
Türkmenoğlu, BK, Yıldız, O.
IEEE 29. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU), 2021

Uluslararası
Kapalı Alanda Haritalandırma Yöntemi ile Parça Toplama
Yılgın, M., Erol, D., Yıldız, O.
IEEE 29. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU), 2021

Uluslararası
Classification of Abnormal Respiratory Sounds Using Machine Learning Techniques
Güler, H.C., Yıldız, O., et al
2020 Medical Technologies Congress (TIPTEKNO). IEEE, 2020

Uluslararası
Machine Learning In Bioinformatics: Gene Expression And Microarray Studies
Bağiröz, B., Doruk, E., Yıldız, O.,
2020 Medical Technologies Congress (TIPTEKNO). IEEE, 2020

SCI / SCIE
Derin öğrenme yöntemleriyle dermoskopi görüntülerinden melanom tespiti: Kapsamlı bir çalışma
Yıldız, O.
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 34(4):2241-2260, 2019

SCI / SCIE
Permission-Based Android Malware Detection System Using Feature Selection with Genetic Algorithm
Yıldız, O., Dogru,İ.A.
International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, Vol. 29, NO. 2, 245–262, 2019

Uluslararası
Content Based Sentiment Analysis for Turkish Twitter Feeds Through Vector Space Model
Karamollaoğlu, H., Doğru, İ. A., Arıcı, N., & Yıldız, O.
1st IEEE International Informatics and Software Engineering Conference (UBMYK), 2019

SCI / SCIE
An Effective Sample Preparation Method for Diabetes Prediction
Afzali,S., Yıldız, O.
The International Arab Journal of Information Technology, 15(6): 968 - 973, 2018

ESCI, TR Dizin
Kimlik avı web sitelerinin tespitinde makine öğrenmesi algoritmalarının karşılaştırmalı analizi
Koşan, M.A., Yıldız, O., Karacan, H.
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 24(2): 276 - 282, 2018

ESCI, TR Dizin
Automated Auscultative Diagnosis System for Evaluation of Phonocardiogram Signals Associated with Heart Murmur Diseases
Arslan, A., Yıldız, O.
Gazi University Journal of Science, 31(1): 112-124, 2018

Uluslararası
Sentiment Analysis on Turkish Social Media Shares through Lexicon Based Approach
Karamollaoğlu, H., Doğru, İ. A., Dörterler, M., Utku, A., & Yıldız, O.
IEEE 3rd International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), pp. 45-49, 2018

Uluslararası
Yapılandırılmamış Verilerden Özellik Tabanlı Otomatik Ürün Kategorizasyonu
Hüseynli, A., Yıldız, O., Akcayol, M.A.
IEEE 26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU), 2018

Uluslararası
Makine Öğrenmesi ile Bitki Hastalıklarının Tespiti
Korkut, U.B., Göktürk, Ö.B., Yıldız, O.
IEEE 26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU), 2018

Ulusal Hakemli
Matematik Öğretimi İçin Nokta Belirleme Tekniğine Dayalı Bir Mobil Uygulama
Genç, E.D., Issı, H.N., Yıldız, O.
İstanbul Eğitimde Yenilikçilik Dergisi, 3(1), 2017

Uluslararası
Decision Support System Based Fuzzy Logic for Academic Personnel Performance Evaluation
Gür, H., Yıldız, O.
International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 2017

Uluslararası
Automatic Off-Line Signature Recognition And Verification System With Machine Learning Methods
Baykal, B., Aktaş, T.Ö., Yıldız, O.
International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium'17, 2017

Uluslararası
Türkiye’nin Yıllık Elektrik Tüketiminin Melez Bir Model Kullanılarak Tahmin Edilmesi
Aydoğdu, G., Yıldız, O.
IEEE 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU), 2017

Uluslararası
Müzik Türlerinin Makine öğrenmesi Yöntemleri ile Sınıflandırılması
Karatana, A., Yıldız, O.
IEEE 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU), 2017

TR Dizin
Ekonomik Endeksler Kullanılarak Türkiye’deki Altın Fiyatı Değişim Yönünün Yapay Sinir Ağları İle Tahmini
Kocatepe, C.İ., Yıldız, O.
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(3), 2016

SCI / SCIE
Diagnosis of Acute Coronary Syndrome with a Support Vector Machine
Berikol, G., Yıldız, O., & Özcan, I.T.
Journal of Medical Systems, 40(4):84, 2016

Uluslararası
Otizmli Çocukların Giyinme Takıntısını Aşmak İçin Eğitsel Bir Araç: Mobil Oyun Uygulaması
Genç, E.D., Issı, H.N., Yıldız, O.
Future Learning VI. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı, 2016

Uluslararası
Genetik Algoritma Kullanılarak İçerik Tabanlı Kitap Tavsiye Sistemi Geliştirilmesi
Aygün, C., Yıldız, O.
IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU), 2016

TR Dizin
Machine Learning Techniques in Diagnosis of Pulmonary Embolism
Berikol, G., Kula, S., Yıldız, O.
Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2015

SCI / SCIE
A Multi-Objective Disjoint Set Covers for Reliable Lifetime Maximization of Wireless Sensor Networks
Attea, B.A., Khalil, E.A., Ozdemir, S., Yıldız, O.
Wireless Personal Communications, Springer, 2015

Uluslararası
A New Method Based on Tree Simplification and Schema Matching for Automatic Web Result Extraction and Matching
Gozudeli, Y., Karacan, H., Yıldız, O., Baker,M.R., Minnet,A., Kalender, M., Ozay, O. & Akcayol, M.A.
The International MultiConference of Engineers and Computer Scientists (IMECS 2015), Hong Kong, 2015

TR Dizin
Makine Öğrenmesi Teknikleriyle Saldırı Tespiti: Karşılaştırmalı Analiz
Kaya, Ç., Yıldız, O.
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 26(3), 2014

Uluslararası
Extraction of Automatic Search Result Records Using Content Density Algorithm Based on Node Similarity
Gozudeli, Y. G., Yıldız, O., Karacan, H., Baker, M.R., Minnet, A., Kalender, Mç, Ozay, O., Akcayol, M.A.
The International Conference on Data Mining, Internet Computing, and Big Data (BigData2014), Kuala Lumpur, Malaysia, 2014

Uluslararası
Dimensionality reduction with PCA in block based DCT domain
Turhan, C. G., Okay, F. Y., Yıldız, O., Bilge, H. S.
International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT'14), 216-220, 2014

EBSCO, TR Dizin
Reklam İçerikli Epostaların Metin Madenciliği Yöntemleri ile Otomatik Tespiti
Çalış, K., Gazdağı, O., Yıldız, O.
Bilişim Teknolojileri Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, 2013

Uluslararası
Gen ifadelerinde Öz Nitelik Seçimi Ve Boyut İndirgeme
Kaya, M., Bilge, H.Ş., Yıldız, O.
IEEE 21. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU), 2013

Uluslararası
Breast Cancer Diagnosis Based On Naive Bayes Machine Learning Classifier With Knn Missing Value Imputation
Güzel, C., Kaya, M., Yıldız, O., Bilge, H.Ş.
3rd World Conference on Innovation and Computer Sciences (INSODE), 2013

SCI / SCIE
Meme Kanseri Sınıflandırması İçin Veri Füzyonu ve Genetik Algoritma Tabanlı Gen Seçimi
Yıldız, O., Tez, M., Bilge, H.Ş., Akcayol, M.A., Güler, İ.
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 27(3):659-668, 2012

Ulusal
Meme Kanseri Sınıflandırması İçin Gen Seçimi
Yıldız, O., Tez, M., Bilge, H.Ş., Akcayol, M.A., Güler, İ.
IEEE 20. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU), 2012

Ulusal
Yapay Zeka Tabanlı Trafik Planlama Uygulaması (YZTTPU)
Şahin, E., Mutlu, B., Yıldız, O., Öztürk, E.A.
IEEE 20. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU), 2012

DOAJ
Personel Seçiminde Eşleşme Yöntemi Temeline Dayanan Bir Uzman Sistem Yaklaşımı
Çetinyokuş, T., Yıldız, O., Dağdeviren, M.
e-Journal of New World Sciences Academy, 5(4)(590-602), 2010

SCI / SCIE
İşgören Performansının Değerlendirilmesi İçin Bir Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi Ve Uygulaması
Yıldız, O., Dağdeviren, M., Çetinyokuş, T.
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23(1),239-248, 2008

Uluslararası
A Priority Based Protocol And Load Balancing for Queue Management On Wireless Networks
Toklu S., Simsek M., Yıldız, O., Bay I., Simsek A., Akcayol M.A.
The 2008 International Conference on Wireless Networks (ICWN'08),July 14-17, Monte Carlo Resort, Las Vegas, Nevada, USA, 2008

Uluslararası
Rule-Based Mobility Management Routing For AD HOC Networks
Dogru I. A., Simsek M., Toklu S., Yıldız, O., Akcayol M.A.
The 2008 International Conference on Wireless Networks (ICWN'08), July 14-17, Monte Carlo Resort, Las Vegas, Nevada, USA, 2008

Ulusal
Performans Değerlendirme Amaçlı Bir Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi: Bir KOBİ Uygulaması
Yıldız, O., Dağdeviren, M. ve Çetinyokuş, T.
4. KOBI'ler ve Verimlilik Kongresi, 297-306, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 2007

Ulusal
KOBİ'lerde Personel Seçimine Yönelik Bir Uzman Sistem Yaklaşımı
Çetinyokuş, T., Yıldız, O., Dağdeviren, M. ve Gökçen, H.
4. KOBI'ler ve Verimlilik Kongresi, 307-316, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 2007


Yayın Hakemliği

Pattern Analysis and Applications

IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences

IEEE Access

Concurrency and Computation: Practice and Experience

Gazi Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Dergisi

Gazi University Journal of Science

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

EMO Bilimsel Dergi

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT'14)

IEEE 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU), 2017

IEEE 26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU), 2018

IEEE 28. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU), 2020

International Conference on Informatics and Computer Science (ICI-CS2021), 2021