Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. A.Einstein

Ana sayfa İlgi Alanları Yayınlar Projeler Ödüller Dersler Öğrenciler İletişim CV

öğrenci bilgi panosu

Sağlık Bilişiminde Veri Madenciliği

Dersin tanımı

Veri önişleme, sınıflandırma, karar ağaçları, bayesian sınıflandırma, kural tabanlı sınıflandırma, kNN, öbekleme, hiyerarşik öbekleme, birliktelik kuralları, apriori, yapılandırılmış elektronik sağlık verisi analizi, yapılandırılmamış klinik notları analizi, medikal görüntü verisi analizi, genetik veri analizi.


Duyuru

15 ekim'22 Derse kayıtlı öğrencilerimizin öğrenci bilgi panosundan giriş yaparak, ePosta adreslerini güncellemeleri gerekmektedir.


Dersin ödevi

I.Haftalık Ödev: Sağlık Bilişiminde Veri Madenciliği - 25.11.2022


Ders saati ve yeri

Cuma 13.30 Müh.Fak.


Ders hakkında bilinmesi gerekenler

Dersin değerlendirilmesi

 • arasınav %60
  • sınav
  • haftalık ödev
  • I.PAD
  • II.PAD
 • final %40
  • sınav
  • proje ödevi

Önemli tarihler

 • daha sonra duyurulacaktır

Haftalık ödev Makale incelemesi.

 • Haftalık ödev olarak verilen makale incelemesi, ilgili makalenin genel özetini çıkarmaktır. Bunun için makalenin genel amacı, yöntem ve teknikler, deneysel çalışma ile sonuç kısmı anlaşılmaya çalışılır.
 • Haftalık ödev için makale önerilebilir. Bu durumda, incelenen makale SCI veya SCI-E kapsamında son 5 yıl içinde yayınlanmış olmalıdır.
 • Çalışmanın amacı, kullanılan yöntemler ve sonuçları da kapsayan en az 2 sayfalık ödev raporu hazırlanır (haftalık ödev formatı).
 • Haftalık ödev + Makalenin tam metni + Dergi tarama bilgisi tek bir PDF OgrNo_OdevNo.pdf adıyla ödev yükleme panosundan gönderilecektir.
  • not: Makale tam metni ve Dergi tarama(indeks) bilgisi, burada paylaşılan makaleler için gerekmemektedir.
 • Makale tarama için kullanılabilecek bazı linkler

Proje Dönem içinde belirlenen bir konuda literatür taraması veya özgün araştırma yapılacaktır.

 • Araştırma Makalesi Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılardır.
 • Tarama Makalesi Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılardır.
 • Proje raporu yazım esasları (yazım esasları).
 • Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır Ve Yayımlanır? (makale nasıl yazılır).
 • Proje raporunun çıktısı ve dönem içi yapılan tüm çalışmalar (uygulama, ödev, sunum vs.) elektronik ortamda teslim edilecektir. Bakınız: Final raporu ve proje teslimi hk.

Kaynak / Yardımcı kitaplar

Data Mining, Concepts and Techniques 2nd Edition Jiawei Han and Micheline Kamber


Ders ile ilgili dosyalar/bağlantılar

Ödev/Rapor yükleme sayfası

Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? 03.02.2020 18:34

Proje öneri formu 01.11.2021 09:21

Haftalık ödev formatı 15.02.2020 16:30

Haftalık ödev örneği 04.02.2020 08:18

Proje raporu yazım esasları 13.02.2022 19:42

Final raporu hakkında 20.02.2021 14:33