Stupidity is knowing the truth, seeing the truth but still believing the lies. And that is more infectious than any other disease. R.Feynman

Ana sayfa İlgi Alanları Yayınlar Projeler Ödüller Dersler Öğrenciler İletişim CV

öğrenci bilgi panosu

Bilgisayar Projesi

Dersin tanımı

Bilgisayar Projesi, bireysel veya takım halinde bir dönemlik bilgisayar projesi tanımlama, planlama, yürütme, sonuçlandırma ve raporlama faaliyetleridir.


Ders ile ilgili dosyalar/bağlantılar

Başarı hikayeleri

Ödev/Rapor yükleme sayfası

Bitirme projesi öneri formu 17.11.2021 08:56

Rapor yazım esasları 17.11.2021 08:53

Bitirme projesi rapor örneği 10.01.2022 07:39

Bitirme projesi sunum örneği 10.01.2022 07:38

Bitirme projesi poster örneği 10.01.2022 07:49