The most important thing in a programming language is the name. A language will not succeed without a good name. I have recently invented a very good name, and now I am looking for a suitable language. D.Knuth

Ana sayfa İlgi Alanları Yayınlar Projeler Ödüller Dersler Öğrenciler İletişim CV

öğrenci bilgi panosu

Tez çalışması

Dersin tanımı

Bir akademik unvan için ilgili jüri tarafından kabul edilen her tez, bilime ve/veya bilimsel yöntemlere katkı yapan özgün bir çalışmadır. Tez, bir araştırma probleminin cevaplanması amacıyla tasarlanan bir çalışmanın kuramsal ve deneysel arka alanının analiz edildiği ve planlanan çalışmanın belirli özellikleri ile yapılacak faaliyetler ortaya konduğu bir belgedir.


Ders ile ilgili dosyalar/bağlantılar

Ödev/Rapor yükleme sayfası

Değerlendirici sayfası

Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? 03.02.2020 18:34

Tez ilerleme raporu 10.10.2021 14:34