ÇALIŞMALARIM

1. TEZLER

1. Felâhiye'de Derlenmiş Masal ve Halk Hikâyeleri Üzerine Bir İnceleme, (Bitirme Tezi, 1984) Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

2. Felâhiye Ağzı Üzerine Bir İnceleme, (Yüksek Lisans Tezi, 1989), İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

3. Ahmed-i Dâ'î, Tıbb-ı Nebevî, İmlâ-Fonetik-Morfoloji-Karşılaştırmalı Metin-İndeks ve Sözlük, (Doktora Tezi, 3 cilt, 1992) İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

2. KİTAPLAR

1. Tıbb-ı Nebevî, Türkiye Türkçesi ile Metin, İstanbul, Haziran 1996.

2. Hüzün Yaprağından Birkaç Satır, Kayseri, Temmuz 1997.

3. Ata Yurdundan Türkmen Türkçesi Metinleri, Kayseri, Eylül 1998.

4. Türk Dili Üzerine Araştırmalar, İncelemeler, Kayseri, Eylül 1999.

5. Ferişteoğlu Sözlüğü Üzerine Bir Dil İncelemesi, Kayseri, Aralık 2000.

6. Türkmen Türkçesi Araştırmaları, Ankara, 2004.

3. MAKALELER

1. "Halk Şâiri Hıfzı Uğurlu ve Şiirleri", Erciyes, Kayseri, Mart 1983.

2. "Felâhiye Mânileri I", Erciyes, Kayseri, Nisan 1983.

3. "Felâhiye'li Şâir Mehmet Mutlu", Erciyes, Kayseri, Ocak 1984.

4. "Edebiyatımızda Bir Gaflet ve Kardaş Edebiyatlar", Kültür ve Sanat, Kayseri, Haziran-Temmuz 1984.

5. "Dağ Efsaneleri I: Dağların Ayrılığı", Erciyes, Kayseri, Eylül 1984.

6. "Âşık Hayri", Erciyes, Kayseri, Ekim 1984.

7. "Bir Âzerbaycan Efsanesi: Sen'an Dağı", Erciyes, Kayseri, Ekim 1984.

8. "Felâhiye Mânileri II", Erciyes, Kayseri, Kasım 1984.

9. "Felâhiye Mânileri III", Erciyes, Kayseri, Ocak 1985.

10. "Felâhiye Mânileri IV", Erciyes, Kayseri, Nisan 1985.

11. "Çukur Fıkraları", Erciyes, Kayseri, Mayıs 1985.

12. "Baba Vasiyeti", Erciyes, Kayseri, Temmuz 1985.

13. "Âzerî Atasözleri ve Meselleri I", Erciyes, Kayseri, Ağustos 1985.

14. "Âzerî Atasözleri ve Meselleri II", Erciyes, Kayseri, Şubat 1986.

15. "Kazan Başlı Kazma Dişli Kız", Erciyes, Kayseri, Ağustos 1986.

16. "II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu'nun Ardından", Erciyes, Kayseri, Şubat 1988.

17. "Felâhiye'de Derlenmiş Bilmeceler Üzerine Bir İnceleme", Erciyes, Kayseri, Mart 1988.

18. "Lise Edebiyat Kitapları Üzerine", Türk Edebiyatı, İstanbul, Mayıs 1988.

19. "Tatar ve Türkiye Sâhâlarında Arapça ve Farsça Kaynaklı Ortak Türkçeleşmiş Kelimeler", Erciyes, Kayseri, Ağustos 1988.

20. "Mürebbiye Romanında Terbiye", Türk Edebiyatı, İstanbul, Eylül 1988.

21. "Mûsâ'm Tûr Dağı'nda Koyun Güderken", Erciyes, Kayseri, Ekim 1988.

22. "Bir Edebiyat Kitabı Üzerine", Erciyes, Kayseri, Aralık 1988.

23. "Mürebbiye Romanı'nın Eğitim Yönünden İncelenmesi", İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi 2 (1988), Malatya 1989.

24. " Bôrek Destan-Hikâyesi'nin Dede Korkut Hikâyeleri'nden Bamsı Beyrek'le Karşılaştırılması", Osman Nedim Tuna Armağanı, Malatya, 1989.

25. "Âzerbaycan Folkloru" (Vilayet GULIYEV'den), Erciyes, Kayseri, Şubat 1989.

26. "Çukur Fıkraları", Erciyes, Kayseri, Haziran 1989.

27. "Âzerbaycan Edebiyatı" (Vilayet GULIYEV'den), Erciyes, Kayseri, Ağustos 1989.

28. "Âşık Seyrânî" Erciyes, Kayseri, Eylül 1989.

29. "Nusaybin Giyecekleri", Erciyes, Kayseri, Ekim 1989.

30. " Bôrek Destan-Hikâyesi'nin Dede Korkut Hikâyeleri'nden Bamsı Beyrek'le Karşılaştırılması", Erciyes, Kayseri, Kasım 1989.

31. "Yabancı Dilde Öğretim Yapmanın Ana Dile Tesiri", Erciyes, Kayseri, Ocak 1990.

32. "Omart ile Comart", Erciyes, Kayseri, Ağustos 1990.

33. "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi", Erciyes, Kayseri, Eylül 1990.

34. "Türkçe-Moğolca Dil Alâkalarının Bir Safhası", (Lajos Bese'den Tercüme) Erciyes, Kayseri, Ağustos 1992.

35. "Dükançınıñ Oglı", Erciyes, Kayseri, Şubat 1993.

36. "Bir Türkmen Masalının Dil Yönünden İncelenmesi", Erciyes, Kayseri, Kasım 1993.

37. "Âzerbaycan Türkçesi'nin İlk Örneklerindeki Bazı Dil Husûsiyetleri", Kastamonu Eğitim, 1. sayı, Kastamonu 1995.

38. “Bir Tatar Masalı: Ütkén Yégét”, Kardaş Edebiyatlar, 33. sayı, İzmir, Şubat 1996.

39. “Bir Türkmen Masalınn Dil Yönünden İncelenmesi”, Kastamonu Eğitim, 2. sayı, Şubat 1996.

40. "İlâçların, Yani İlâç Olarak Kullanılan Otların Hükmünü Beyân Eder" Erciyes, Kayseri, Ağustos 1996.

41. "Türkmenistan'da Söylenen Yigrimi Üç Ependi (Nasrettin Hoca) Fıkraları", Kardeş Edebiyatlar, 36. sayı, İzmir, Eylül 1996.

42. "Türkmenistan'da Söylenen Yigrimi Üç Ependi (Nasrettin Hoca) Fıkraları", Kardeş Ağızlar, 1. sayı, Kastamonu, Ocak 1997.

43. "Dergimiz'e Gelenler - Kardeş Ağızlar'dan Haberler", Kardeş Ağızlar, 1. sayı, Kastamonu, Ocak 1997.

44. "Türkiye Türkçesinde Kökteş Fiiller", Kastamonu Eğitim, 3. sayı, Mart 1997, Kastamonu.

45. "Türkçe-Moğolca Dil Alâkalarından Bir Görünüş", (Lajos Bese'den tercüme), Kardeş Ağızlar, 2. sayı, Kastamonu, Nisan 1997.

46. "Dergimiz'e Gelenler", Kardeş Ağızlar, 2. sayı, Kastamonu, Nisan 1997.

47. "Türkiye Türkçesinde Kökteş Fiiller", Türk Dili, 544. sayı, Ankara, Nisan 1997.

48. "Başkasını Düşünmek", Kastamonu Havadis, 8. sayı, 30 Nisan 1997, Kastamonu.

49. "Edebiyat Sohbetleri: Başkasını Düşünmek", Kastamonu Havadis, 8. sayı, 30 Nisan 1997, Kastamonu.

50. "Edebiyat Sohbetleri: Hasret Nakışı", Kastamonu Havadis, 10. sayı, 21 Mayıs 1997, Kastamonu.

51. "Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Ünsüz Göçüşmelerinin Kuruluş Sistemi", Kardeş Ağızlar, 3. sayı, Kastamonu, Temmuz 1997.

52. "Dergimiz'e Gelenler - Kardeş Ağızlar'dan Haberler", Kardeş Ağızlar, 3. sayı, Kastamonu, Temmuz 1997.

53. "Edebiyat Sohbetleri: Gönül Ehli Hâlden Anlar", Kastamonu Havadis, 12. sayı, 16 Temmuz 1997, Kastamonu.

54. “Nusaybin Yöresinde Halk Ağzından Derlenen Bazı Kelimeler Üzerine Etimolojik Tahlil Denemeleri”, Kardeş Ağızlar, 4. sayı, Kastamonu, Ekim 1997.

55. “Dergimiz’e Gelenler”, Kardeş Ağızlar, 4. sayı, Kastamonu, Ekim 1997.

56. “Türkmen Türkçesi’nde Fonetik Mukâvemet”, Kardeş Ağızlar, 5. sayı, Kastamonu, Ocak 1998.

57. "Dergimiz'e Gelenler - Kardeş Ağızlar'dan Haberler", Kardeş Ağızlar, 5. sayı, Kastamonu, Ocak 1998.

58. “Tıbb-ı Nebevî’de İsim Çekimi Ekleri”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 4. sayı, Kastamonu, Ocak 1998.

59. “Türkmen Türkçesi’nde Tasvirî Fiilller”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 5. sayı, Kastamonu, Mart 1998.

60. “Felâhiye Ağzından Örnekler: Dede Korkut Hikâyelerinden Bamsı-Beyrek Destânî Hikâyesinin Felâhiye (Kayseri) Varyantı”, Kardeş Ağızlar, 6. sayı, Kastamonu, Nisan 1998.

61. “Türkiye Türkçesi ile Âzerbaycan Türkçesi’ndeki Matematik Terimlerine, Terim Birliği Yönünden Toplu Bir Bakış”, Kardeş Ağızlar, 7. sayı, Kastamonu, Temmuz 1998.

62. "Felâhiye Ağzından Örnekler: Kozanoğlu Hikâyesinin Felâhiye (Kayseri) Varyantı", Kardeş Ağızlar, 8. sayı, Ekim 1998.

63. “Türkmen Çocuk Edebiyatından Bir Şair: Yakup Nasırlı” Kastamonu Eğitim Dergisi, 6. sayı, Kastamonu, Ekim 1998.

64. “"Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Grameri"ne Türk ve Japon Dillerinden Bazı Denklik İlâveleri”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 1 (8), Mart 2000.

65. “Firişte Oğlu Sözlüğü Hakkında”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 2 (8), Ekim 2000.

66. . “Tıbb-ı Nebevî’de İsim Çekimi Ekleri”, TDAY Belleten 1997, Ankara, 2000.

67. “Felâhiye Ağzından Bitişik Sözler”, Erciyes, Kayseri, Temmuz 2004.

3. BİLDİRİLER

1. "Battal-Nâme'de Menkıbevî Unsurlar ve İslâmî Motifler", Tebliğler, İnönü Üniversitesi III. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, İstanbul 1989.

2. "Âzerbaycan Türkçesi'nin İlk Örneklerindeki Bazı Dil Husûsiyetleri", Eğitim Fakültesi, Kastamonu 1995.

3. "Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Ünsüz Göçüşmelerinin Kuruluş Sistemi", 3. Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı 1996, Ankara, 1999.

4. “Nusaybin Yöresinde Halk Ağzından Derlenen Bazı Kelimeler Üzerine Etimolojik Tahlil Denemeleri”, 9. Millî Türkoloji Kongresi, 15-19 Eylül 1997, İstanbul.

5. “"Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Grameri"ne Türk ve Japon Dillerinden Bazı Denklik İlâveleri”, VII. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, 8-12 Kasım 1999, İstanbul.

6. “Firişte Oğlu Sözlüğü hakkında”, 4. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, 25-29 Eylül 2000, Çeşme – İzmir.

7. “Osman Nedim Tuna’nın İkilemelerindeki Ünsüz Dizisine Bazı Ekler, 5. Uluslararası  Türk Dili Kurultayı, 20-26 Eylül 2004, Ankara.

Geri dön.