Prof.Dr. Nuri YÜCEL

  Ana Sayfa   Özgeçmiş   Yayınları   Uzmanlık Alanı   Projeleri

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü
Enerji
Öğretim Üyesi

Tel:0-312-231 7400
E-mail :
nuyucel@gazi.edu.tr
            

Özgeçmiş
| Sayfa Başı |

 

EĞİTİM

Ocak 1988 Doktora (Ph.D.), Makina Mühendisliği Bölümü, Polytechnic University, New York, USA.
Doktora Tezi:Laplace denkleminin en-küçük kareler metodu ile çözümü (Least squares approximation method to solution of Laplace’s equation)
Ocak 1984 Yüksek Lisans (M.Sc.), Makina Mühendisliği Bölümü, Polytechnic Institute of New York, USA.
Mayıs 1979 Lisans (B.Sc.), Makina Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.


AKADEMİK ve MESLEKİ DENEYİM

2000 - …….. Prof. Dr., Makina  Mühendisliği Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara
1995 – 1998 Bölüm Başkan Yardımcısı, Makina Mühendisliği  Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara
1994 - 2000 Doç. Dr., Makina  Mühendisliği Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara
1990 – 1994 Yrd. Doç. Dr., Makina Mühendisliği Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara
1988 – 1990 Yrd. Doç. Dr., Makina Mühendisliği Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
1986 – 1988 Araştırma Görevlisi, Polytechnic University, New York, USA
1984 – 1985 Araştırma Görevlisi, Stevens Institute of Technology, Hoboken, New Jersey, USA
1979 – 1982 Diesel Motor Bakım ve Torna Tesviye Atölyesi, Atölye Mühendisi, T.P.A.O., Batman


BURSLAR

1982 - 1988 Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Yüksek Öğrenim Bursu
1978 - 1979 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Lisans Öğrenim Bursu


MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİK

1986 - 1988 Öğrenci Üye, American Society of Mechanical Enginers (ASME)
1986 - 1988 Öğrenci Üye, Society of Automotive Engineers (SAE)
1979 - ....... Asil Üye, Türkiye Makina Mühendisleri Odası (MMO)
1992 - ....... Asil Üye, Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği (TIBTK)
1995 - ....... Asil Üye, Toz Metallurjisi Derneği (TMD)
 

ÖDÜLLER

  • TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü                     7 defa

  • Gazi Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü         4 defa

  • 9. Ulaştırma Şurası Teşekkür Belgesi


Yayınları | Sayfa Başı |

1 Yücel, N., Dinler, N., 'Numerical Study of Laminar and Turbulent Flow Through a Pipe with Fins Attached',Numerical Heat Transfer Part:A Applicatios, vol.49 ,n.2, pp.195-214, 2006.
 
2 Yücel, N., Güven, R.T.,'İçinde Isıstıcı Bloklar Bulunan Bir Kanalda Gözenekli Mazleme Kullanımının Etkilerinin Sayısal Olarak İncelenmesi', ULIBTK'05 - 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi , Eylül 2005, Trabzon.
 
3 Dinler, N., Yücel, N., 'Ani Genişleyen Bir Boruda Laminer ve Türbilanslı Akışta Akışkan Akışının ve Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi', ULIBTK'05 - 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi , Eylül 2005, Trabzon.
 
4 Dinler, N., Yücel, N., Maral, T.,'Bir Karayolu Tüneli İçerisinde Karbonmonoksit Konsantrasyonunun Hesaplanması', ULIBTK'03 - 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi , Eylül 2003, Isparta.
 
5 Yücel, N., Özdem, A.H., 'Natural Convection in Partially Divided Square Enclosures ', Heat and Mass Transfer, vol.40, n.1-2, pp.167-175, Dec 2003.
 
6 Dinler, N., Yücel, N.,'Karbüratörlü Bir Motora Üç Yollu Katalitik Konvertör Uygulanması', G.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, c. 18, s.1, sf. 57-70, 2003.
 
7 Dinler, N., Yücel, N.,'Alternatif Yakıt Olarak LPG Kullanan İki Motorun Performansının Deneysel İncelenmesi', LPG ve CNG Uygulamaları Sempozyumu, Aralık 2002, Ankara.
 
8Dinler, N. ve Yücel, N. ‘‘Benzin ve LPG Kullanılarak iki Farklı Motorun Egzoz Emisyon Davranışının Deneysel İncelenmesi ’’, 7. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Temmuz 2002, Ankara.
 
9Dinler, N. ve Yücel, N. ‘‘Alternatif Yakıt Olarak E85’in Motor Performansı Üzerine Olan Etkisinin Deneysel İncelenmesi’’, Otomotiv Teknolojileri Kongresi, OTEKON’02, Haziran 2002, Bursa.
10Özdem, A.H. ve Yücel, N. ‘‘ Kısmen Bölünmüş Kapalı Kare Hacimlerde Akışkan Akışı ve Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi’’, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Cilt 21, Sayı, 2, sf. 70-84, 2001.
 
11Yücel, N. ve Dinler, N. ‘‘ LPG Dönüşümü Yapılan bir Motorda Katalitik Konvertörün Motor Performansına ve Egzoz Emisyonlarına Etkisi’’, LPG Otogaz Sempozyumu, sf. 29-36, 16 Aralık 2000, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 
12Yücel, N. ve Dinler, N. ‘‘ Benzinli bir Motorun LPG ile Çalışacak Şekilde Dönüşümünde Ateşleme Avansının Etkisi’’, LPG Otogaz Sempozyumu, sf. 47-54, 16 Aralık 2000, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
 
13Varol, S.S.; Yücel, N. and Türkoglu, H. ‘‘Laminar Flow and Mass Transfer in Channels with a Porous Bottom Wall and Fins Attached to the Top Wall’’,    Heat and Mass Transfer, Vol. 36, sf. 103-108, 2000
 
14Polat, İ.; Yücel, N. ve Dinler, N. ‘‘Bir Benzin Motorunun LPG ile Çalışabilecek Şekilde Dönüşümü Yapılarak Performans ve Emisyon Davranışının İncelenmesi’’, 12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, sf. 400-404, 28-29 Şubat 2000, Sakarya Üniversitesi,  Sakarya
 
15Yücel, N. ve Demiralay, Ş. ‘‘Bir Duvarı Üzerinde Isıtıcı Elemanlar Bulunan Eğik Bir Kanaldaki Akışkan Akışının ve Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi’’, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Vol. 14, No 2, sf. 57-72, 1999
 
16Yücel, N.; Doğan, M. ve Dinler, N. ‘‘Ricardo Motoru Kullanılarak Yakıtların Oktan Sayısının Belirlenmesi’’, Mühendis ve Makina, Cilt: 40, Sayı : 477, sf. 33-38, Ekim 1999
 
17Yücel, N. and Türkoğlu, H. ‘‘Natural Convection in an Open Cavity with Discrete Heat Source on a Vertical Wall’’, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Cilt 20, Sayı, 1-2, sf. 1-7, 1999
 
18Yücel, N. and Türkoğlu, H. “Numerical Analysis of Laminar Natural Convection in Enclosures with Fins Attached to an Active Wall”, Heat and Mass Transfer, Vol. 33, sf. 307-314, 1998
 
19Yücel, N. ve Karel, A. “Ricardo Motorunun Değişik Sıkıştırma Oranlarında Performans ve Emisyon Davranısının Analizi”, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Vol. 13, sf. 181-191, 1998
 
20 Türkoğlu, H. and Yücel, N. “Natural Convection Heat Transfer in Enclosures with Conducting Multiple Partitions and Side Walls”, Heat and Mass Transfer, Vol. 32, sf. 1-8, 1996
 
21 Yücel, N. ve Türkoğlu, H. “İçerisinde Bölmeler Bulunan Kapalı Ortamlarda Doğal Taşınımla Isı Transferinin Sayısal İncelenmesi”, 10. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, sf. 667-676, 6-8 Eylül 1995, Gazi Üniversitesi, Ankara
 
22 Yücel, N., and Türkoğlu, H. “Numerical Analysis of  Fluid Flow and Mass Transfer in a Channel with a Porous Bottom Wall”, International Journal for Numerical Methods in Fluids, Vol. 21,  sf. 391-399, 1995
 
23 Türkoğlu, H. and Yücel, N. “Effect of Heater and Cooler Locations on Natural Convection in Square Cavities”, Numerical Heat Transfer, Part A, Vol. 27, sf. 351-358, 1995
 
24Türkoğlu, H. and Yücel, N. “Mixed Convection in Vertical Channels with a Discrete Heat Source”, Heat and Mass Transfer, Vol. 30, sf. 159-166, 1995
 
25Yücel, N. and Türkoğlu H. “Natural Convection in Rectangular Enclosures with Partial Heating and Cooling”, Warme-und Stoffübertragung, Vol. 29, sf. 471-478, 1994
 
26 Türkoğlu, N. ve Yücel, N. “Çift Camlı Pencerelerde Isı Transferi ve Akışkan Akışının Nümerik Olarak İncelenmesi”, Mühendis ve Makina,  Cilt. 35, No. 412, sf. 10-16, 1994
 
27 Yücel, N. “The Method of Fundamental Solutions for Two-Dimensional Potential Flows”, Turkish Journal of Engineering Environmental Sciences (Doğa Dergisi), Vol. 18, sf. 363-367, 1994
 
28 Balcı, S. ve Yücel, N. “Büyük Partiküllü Akışkan Yataklarda Isı Transferi”, Gazi Üniversitesi  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Vol. 9, No. 2, sf. 1-23, 1994
 
29 Altaç, Z. ve Yücel, N. “Yüksek Sıcaklık Gaz-soğutmalı (HTGR) Reaktörlerde Toz-Gaz Karışımlarının Reaktör Soğutucusu Olarak Kullanımının İncelenmesi”,  V. Ulusal Nükleer Bilimleri Kongresi, 22-24 Mayıs 1991
 
30 Yücel, N. and Altaç, Z. “A New Approach to Potential Flow Around Axisymmetric Bodies”, International Journal For Numerical Methods in Fluids, Vol. 13, sf. 1171-1177, 1991
 
31Altaç, Z and Yücel, N. “An Investigation for Usage of Graphite Powder-Helium Suspension as Reactor Coolant in a HTGR”, Nuclear Engineering and Design, Vol. 131, sf. 71-80, 1991
 
32Yücel, N. “Least Squares Approximation Method for Two Dimensional Potential Flow Problems”, Turkish Journal of Engineering Environmental Sciences (Doğa Dergisi), Vol. 14, sf. 95-106, 1990
 
33  Yücel, N. “Eksenel  Simetrik Katı Cisimlerde  Sıcaklık Dağılımının Bulunması için Genel bir  Metod”, 7. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi ,  sf.  724-733, Eylül 1989, Ege Üniversitesi, İzmir
 
34 Morduchow, M.; Jannone, J. and Yücel, N. “ Least Squares Procedures for Dirichlet Problems with Arbitrary Boundaries”, ASME Computers in Engineering, Vol. 3, sf. 649-653, 1988
 
35 Yücel, N. “A Literature Review on Characteristics of Fluidized-Bed Systems”, Technical Report, Stevens Institute of Technology,  May, 1985
 
36Yücel, N. “A Literature Review on Polychlorinated Dibenzodioxins and Dibenzofurans”, Technical Report, Stevens Institute of Technology,  May, 1985
 

 

KİTAPLAR

1 Yücel, N. ve Türkoğlu, H. ‘‘Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik’’, 3. Baskıdan Çeviri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2001. (Giles, R. V., Evett, J. B. and Liu C. ‘‘Fluid Dynamics and Hydraulics’’,Third Edition, Schaum’s Outline Series, Mc Graw Hill, 1994)

Uzmanlık Alanı | Sayfa Başı |

UZMANLIK ALANLARI
  • Isı ve Madde Transferi

  • İçten Yanmalı Motorlar

  • Akışkanlar Mekaniği ve Uygulamaları

  • Isıtma soğutma ve Havalandırma

  • Konvansiyonel Enerji Sistemleri ve Teknolojileri

VERDİĞİ DERSLER

Lisans   Isı Transferi; Kompleks Analiz; Laboratuvar; Motorlar; Akışkanlar Mekaniği I; Akışkanlar Mekaniği II;Gaz Türbinleri; Sayısal Bilgisayar Programlama
Yüksek Lisans Viskoz Akış; Mühendislikte Sayısal Metodlar

YÜKSEK LİSANS TEZ YÖNETİMİ (tamamlanmış)

1 Seçil, G., ‘‘Yatay Çamur Pompalarında Sızdırmazlık Sistemlerinin Araştırılması ve Deneysel Olarak İncelenmesi’’, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 2002.
2 Özdem, A. H., ‘‘Kısmen Bölünmüş Kapalı Kare Hacimlerde Akışkan Akışı ve Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi’’, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2002.
3 Varol, Ş. S., ‘‘Alt Levhanın Gözenekli Olduğu ve İçerisine Dikey Yönlendirici Plakalar Yerleştirilmiş İki Paralel Levha Arasında Akışın ve Kütle Transferinin Sayısal İncelenmesi’’,  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos 2001.
4 Dinler, N., ‘‘Benzinli Motorlarda Yakıt Olarak LPG Kullanılması ve Katalitik Konvertör Uygulamasının Motor Performansına ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin İncelenmesi’’, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2001.
5 Demiralay, Ş.,   ‘‘Bir Duvarı Üzerinde Isıtıcı Elemanlar Bulunan Eğik Bir Kanaldaki Akışkan Akışının ve Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi’’, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2000.
6 Polat, İ.,  ‘‘Benzin Motorunun L.P.G. (Liquefied Petroleum Gas) ile Çalışacak Şekilde Dönüşümü Yapılarak, Farklı Ateşleme Avansı Değerlerinde Performans ve Emisyon Davranışının İncelenmesi’’, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 1999.
7 Doğan, M., ‘‘Ricardo Motorunun Değişik Sıkıştırma Oranlarında Performans ve Emisyon Analizinin Yapılması ve Yakıtların Oktan Sayılarının Belirlenmesi İçin Bir Düzenek Kurulması’’, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs 1999.
8 Balcı, S.,‘‘Akışkan Yataklarda Isı Transfer Yüzeyleri ile Tanecikler Arasında Isı Aktarımına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi ve Modellenmesi’’, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart 1996.


Projeleri | Sayfa Başı |

2000 - 2002 İki Farklı Alternatif Yakıtın (Etanol ve LPG) Motor Performansı veEgzoz  Emisyonlarına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Destekleyen Kuruluş: Gazi Üniversitesi  Araştırma Fonu; Proje Yöneticisi
1997 - 1999 Benzinli Motorlarda Yakıt Olarak LPG Kullanılması ve Katalitik Konvertör Uygulamasının Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisi
Destekleyen Kuruluş: Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu; Proje Yöneticisi
1996 - 1998 Ricardo Motorunun Değişik Sıkıştırma Oranlarında performans Analizinin Yapılması ve Yakıt Oktan Sayısının Belirlenmesi için Bir Sistem Kurulması Destekleyen Kuruluş: Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu; Proje Yöneticisi
1995 -  GEÇER (Gazi Üniversitesi Çevre Sistemleri ve Endüstriyel Rehabilitasyon Araştırma Merkezi) kanalıyla alınan döner sermaye projeleri, Araştırmacı
1992 - 1993 İçten Yanmalı Motorların Isıl Performans ve Emisyon Davranışının İncelenmesi
Destekleyen Kuruluş: Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu; Proje Yöneticisi
1989 – 1990 Otomatik Kalibratör Cihazı Kullanarak Osilaskop ve Digital Multimetre’lerin Kalibrasyonu Projesi
Destekleyen Kuruluş: Eşkişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkezi; Araştırmacı

 

 


Gazi BIM 2003(c)

                                                                         aNDy