YRD.DOÇ.DR. NUREDDİN DİNLER

 
  Ana Sayfa   Özgeçmiş   Yayınları   Uzmanlık Alanı   Projeleri
  


GAZİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ENERJİ BİLİM ALANI

 


Tel:+90.312. 582 34 02
Fax:+90.312. 231 98 10
E-mail:
ndinler@gazi.edu.tr


Özgeçmiş
| Sayfa Başı |

Eğitim

2001 - 2006 Doktora, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği ABD.
                     Tez Başlığı: ‘Buji Ateşlemeli Motor Silindirinde Akışın ve Yanmanın Sayısal Olarak
                 İncelenmesi’

1997 - 2001 Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği ABD.
                  Tez Başlığı:'Benzinli Motorlarda Yakıt Olarak LPG Kullanılması ve Katalitik Konvertör
                  Uygulamasının Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin İncelenmesi'

1993 - 1997  Lisans, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü.

İş Tecrübesi

2009- ...      Yardımcı Doçent, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

1998-2009    Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

1998-2009  G.Ü.M.M.F. Makina Mühendisliği Bölümü, İçten Yanmalı Motorlar ve Otomotiv Laboratuvarı Sorumlu Araştırma Görevlisi

2008-2009   K.K. Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Teknik Bilimler Bölümü Mekatronik Bilimleri Grup Başkanlığı, Öğretim Elemanı.

Diğer Görevler

2007 – …   Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi (EI), Teknik Sorumlu. (Halen
               devam etmekte)

2006 – ...   Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi (SCI), Teknik Sorumlu. (Halen devam etmekte)

2007          III. LPG – CNG Kongesi ve Sergisi, Ankara, Danışmanlar Kurulu Üyesi.

2007          X. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu, Bursa, Danışmanlar Kurulu Üyesi.

2004 – 2008 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Tanıtım Grubu Koordinatörü
                 (2006-2008) ve Üyesi, kent içi ve yurt içi tanıtım görevleri.

2004 – 2006 Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği Denetleme Kurulu Üyesi.

2003          LPG ve GNG Uygulamaları Sempozyumu, Ankara, Danışmanlar Kurulu Üyesi.

2000          LPG Otogaz Sempozyumu, İstanbul, Danışmanlar Kurulu Üyesi.

1997          Erciyes Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı'nda kontrolör (Ögrenci+mühendis olarak).
 

Verdiği Dersler
Hidrolik Pnömatik (KK Astsb. MYO)
Bilgisayar Destekli Tasarım (KK Astsb. MYO)
Teknik Resim (KK Astsb. MYO)
Mekatronik Uygulamaları (KK Astsb. MYO)

Hakemlik Yaptığı Uluslararası Dergiler
                   
-  International Journal for Numerical Methods in Fluids (SCI)
                    -  Heat and Mass Transfer (SCI)
                -  Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi (EI)
 

Aldığı Ödüller

Takdir Belgesi ve Plaket    Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
                                   Birinciliği, 1997.
Takdir Belgesi                 K.K. Astsubay Meslek Yüksek Okulu Takdir Belgesi, 2009.
Takdir Belgesi                 K.K. Astsubay Meslek Yüksek Okulu Takdir Belgesi, 2 adet, 2008.
Teşekkür Belgesi             Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, 2008.
Yayın Teşvik Ödülü          Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Yayın Teşvik Ödülü, 2008.
Yayın Teşvik Ödülü          Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Yayın Teşvik Ödülü, 2007.
Yayın Teşvik Ödülü          TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü, 2 adet, 2007.
Plaket                           TMOBB Makina Mühendisleri Odası Teşekkür Plaketi, 2007.
Teşekkür Belgesi             4. Karadeniz Uluslararası Yükseköğretim Tanıtım Günleri, 2006.
Teşekkür Belgesi             ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, 2006.
Teşekkür Belgesi             Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, 2005.
Teşekkür Belgesi             TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, 2004.
Teşekkür Belgesi             TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, 2003.
Teşekkür Belgesi             TTMD Türk Toz Metalurjisi Derneği Teşekkür Belgesi, 2002.

Katıldığı Kurslar:
- 2008       Etkili Öğretmenlik Eğitimi Kursu, KK EYÖYOK.
- 2008       Soru Sorma ve Soru Hazırlama Teknikleri Eğitimi, KK Astsb MYO.
- 2009       Hidrolik Temel Seviye Kursu, Entek A.Ş.
- 2009       Pnömatik Temel Seviye Kursu, Entek A.Ş.

Diğer
Sertifika                        1999 Izmir Summer Academy

 

Yayınları | Sayfa Başı |

 

- 2009    Karaaslan, S., Dinler, N., Berberoglu, M.I., Yücel, N.,Bir Metro İstasyon Modelinde Meydana Gelebilecek Yangın Senaryolarının ve “Piston Etkisi” İle Değişimlerinin Deneysel Olarak İncelenmesi, ULIBTK’09-17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Haziran 2009, Sivas.

- 2008     Karaaslan, S., Dinler, N., Berberoglu, M.I., Yucel, N., Farklı Yakıt Kaynaklarının Tünel İçersindeki Yangına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi, 10. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Ekim 2008, Adapazarı.

- 2007      Dinler, N., Yucel, N., 'Numerical Simulation of Flow and Combustion in an
Axisymmetric Internal Combustion Engine', FMHT 2007, 4th International Conference on Fluid Mechanics, Heat Transfer and Thermodynamics, July 27-29, 2007, Prague, Czech Republic.

- 2007    Dinler, N., Yücel, N., ‘Üç Yollu Katalitik Konvertör Uygulamasının LPG Dönüşümü Yapılan Motor Üzerine Etkileri’, III. LPG–CNG Kongesi ve Sergisi, Haziran 2007, Ankara.

- 2007     Dinler, N., Yucel, N., , 'Flow and Heat Transfer in a Pipe with a Fin Attached to Inner Wall', Heat and Mass Transfer, vol.43, no.8, pp. 817-825, 2007.

- 2007      Dinler, N., Yücel, N., ‘İçten Yanmalı Motor Silindirinde Laminer ve Türbülanslı Akışın Sayısal İncelenmesi’, ULIBTK’07-16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Mayıs 2007, Kayseri.

- 2007     Karaaslan, S., Dinler, N., Yücel, N., ‘Kurşunsuz Benzine MTBE (Metil Tersiyer Bütil Eter) Katkısının Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Deneysel İncelenmesi’, ULIBTK’07-16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Mayıs 2007, Kayseri.

- 2006     Yucel, N., Dinler, N., 'Numerical Study of Laminar and Turbulent Flow Through a Pipe with Fins Attached',Numerical Heat Transfer Part:A Applications, vol.49, n.2, pp.195-214, 2006.

- 2005     Dinler, N., Yücel, N., 'Ani Genişleyen Bir Boruda Laminer ve Türbülanslı Akışta Akışkan Akışının ve Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi', ULIBTK'05 - 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi , Eylül 2005, Trabzon.

- 2003   Dinler, N., Yücel, N., Maral, T., 'Bir Karayolu Tüneli İçerisinde Karbonmonoksit Konsantrasyonunun Hesaplanması', ULIBTK'03 - 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi , Eylül 2003, Isparta.

- 2003     Dinler, N., Yücel, N.,'Karbüratörlü Bir Motora Üç Yollu Katalitik Konvertör Uygulanması', G.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, c. 18, s.1, sf. 57-70, 2003.

- 2003     Dinler, N., Yücel, N., ‘Alternatif Yakıt Olarak LPG Kullanan İki Motorun Performansının Deneysel İncelenmesi’, Tesisat Mühendisliği, s. 73, sf. 23-27, Ocak–Şubat 2003.

- 2002    Dinler, N., Yücel, N.,'Benzin ve LPG Kullanılarak İki Farklı Motorun Egzoz Emisyon Davranışının Deneysel İncelenmesi', 7. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Temmuz 2002, Ankara.

- 2002    Dinler, N., Yücel, N.,'Alternatif Yakıt Olarak E85'in Motor Performansı Üzerine Olan Etkisinin Deneysel İncelenmesi', Otomotiv Teknolojileri Kongresi, OTEKON'02, Haziran 2002, Bursa.

- 2001    Dinler, N., 'Benzinli Motorlarda Yakıt Olarak LPG Kullanılması ve Katalitik Konvertör Uygulamasının Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin İncelenmesi', Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2001, Ankara.

- 2000     Yücel, N., Dinler, N., 'LPG Dönüşümü Yapılan Bir Motorda Katalitik Konvertörün Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisi', LPG Otogaz Sempozyumu, Aralık 2000, İstanbul.

- 2000     Yücel, N., Dinler, N., 'Benzinli Bir Motorun LPG ile Çalışacak Şekilde Dönüşümünde Ateşleme Avansının Etkisi', LPG Otogaz Sempozyumu, Aralık 2000, İstanbul.

- 2000     Polat, İ., Yücel, N., Dinler, N., ‘Bir Benzin Motorunun LPG ile Çalışabilecek Şekilde Dönüşümü Yapılarak Performans ve Emisyon Davranışının İncelenmesi’, ULIBTK'99 - 12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (Uluslararası Katılımla), Şubat 2000, Sakarya.

- 1999     Yücel, N., Doğan, M., Dinler, N., ‘Ricardo Motoru Kullanılarak Yakıtların Oktan Sayısının Belirlenmesi’, Mühendis ve Makina, 477, 33-39, 1999.

Atıflar:

Uluslararası ve ulusal çeşitli yayınlarda 14 atıf.

Seminerler:

- 2004      TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi'nde seminer
                  Konu:
‘Hava Kirliliğini Azaltmak için Motorlarda Alternatif Yakıt ve Katalitik Konvertör Kullanımı' 14/5/2004

- 1999      1999 İzmir Summer Academy, Çeşme/İzmir.
                 
Subject: ‘Introduction to Finite Volume Methods’

 

 

Uzmanlık Alanı | Sayfa Başı |
 

- İçten Yanmalı Motorlar; yanma, içten yanmalı motorlarda alternatif yakıtların kullanımı, taşıt kaynaklı emisyonlar ve bu emisyonların kontrolü.

- Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, türbülans modellemesi, akış ve yanma modellemesi.

- Hava Kirliliği ve Kontrol Teknolojileri; taşıt kaynaklı hava kirliliği, üç yollu katalitik konvertörler ve uygulamaları.

- Tesisat Sistemleri; buhar hatları, ısıtma-havalandırma, sıhhi tesisatların projelendirilmesi ve bu projelerin kontrolü.

 

Projeleri | Sayfa Başı |

- 2009      Rüzgar Enerjisi ile Çalışan, Taşınabilir Sahra Şarj Cihazı Tasarımı ve Üretimi, K.K. Astsubay M.Y.O. Projesi, Araştırmacı.

- 2007      TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Projesi, Araştırmacı.

- 2006      Otto Çevrimli Motorun Çevriminin Deneysel ve Sayısal Akışkanlar Mekaniği Yöntemi ile İncelenmesi, G.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Projesi, Araştırmacı.

- 2003      Ricardo Motorunda Yanma İncelemeleri İçin Silindir İçi Basıncı ve Çevrimi Ölçmek İçin Bir Sistem Kurulması, G.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Projesi, Araştırmacı.

- 2001      İki Farklı Alternatif Yakıtın (Etanol ve LPG) Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi, G.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Projesi, Araştırmacı.

- 1999      Benzinli Motorlarda Yakıt Olarak LPG Kullanılması ve Katalitik Konvertör Uygulamasının Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisi, G.Ü. Araştırma Fonu Projesi, Araştırmacı.

- 1998      Ricardo Motorunun Değişik Sıkıştırma Oranlarında Performans Analizinin Yapılması ve Yakıtların Oktan Sayısının Belirlenmesi İçin Bir Sistem Kurulması, G.Ü. Araştırma Fonu Projesi, Araştırmacı.

- 1998      1*100 MWe Gücünde Kurulması Planlanan TEAŞ Şırnak Silopi Termik Santralında Yakıt Olarak Kullanılacak Harbul Asfaltitinin Dolaşımlı Akışkan Yatakta Yanma ve Emisyon Testleri, Araştırmacı.


aNDy 2007(c)

Son Güncelleme: 09/09