Yönetilen Tezler

Yönetilen Tezler
1. Mehmet Baylan. "50<=Z<=70 bölgesinde bazı elementlerde fluoresans verimi", Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, 1987.
2. Ömer Faruk Bakkaloğlu. "70<=Z<=90 bölgesinde bazı elementlerde fluoresans verimi" Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, 1987.
3. Erdal Dikmen. “Au L III alt tabakasına ait X-ıŞını Şiddet oranları”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil. Ens., 1994.
4. Orhan Aytemiz. “Sivas-Divriği Demir Cevherlerinin Zenginleştirme Basamaklarının Kalite Kontrolünün X-ışını Floresans Tekniği İle İncelenmesi” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil. Ens., Eylül-1996.
5. Zeynep Tekin. “Çiftlik Kavşağı-İstanbul Yolu Güzergâhından Alınan Toprak ve Bitlilerdeki Pb (Kurşun) kirliliğinin XRF Tekniği İle İncelenmesi” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil. Ens., Eylül-1997.
6. Tülay Bayar. “Yaklaşık 4.9 MeV enerjili nötronlarla ortalama spektrum tekniği kullanarak U-238 'in fisyon tesir kesitinin ölçümü” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil. Ens. 1997.
7. Mustafa Karadağ. “3x16 Ci Am-Be İzotopik Nötron Kaynağı Kullanılarak Nötron Aktivasyon Analizi ile Elementel Dedeksiyon Limiti Tayini” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil. Ens., Ocak-1998.
8. İsmet Ergin. "Ters elektrotlu germanyum dedektörle numunelerdeki uranyumun doğrudan ölçülmesi için gama spektrometrik bir metod" Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000.
9. Mustafa Güray Budak. “İzotropik Nötron Alanında Işınlanan Sonlu Silindir Numune Geometri için Numune Miktarı ile Termal Nötron Öz Soğurma Faktörünün İlişkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil. Ens., 2002.
10. Mustafa Karadağ. “241Am-Be izotopik nötron kaynağı kullanılarak kadmiyum farkı yöntemiyle ile bazı elementlerin (n,) reaksiyonları için rezonans integrali ve termal nötron aktivasyon tesir kesitlerinin belirlenmesi”, Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2003.
11. Rafet Yılmaz. "Atom numarası 62≤Z≤83 arasındaki bazı elemetlerin L tabakasına ait coster-kronik şiddetlendirme faktörleri ve fluoresans verimlerinin ölçülmesi" Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2004.
12. Mustafa Güray Budak. "71Ga, 75As, 115In, 152Sm, 158Gd, 164Dy, 170Er, 179Hf izotoplarının (n,γ) tepkimeleri için etkin rezonans enerjilerinin çift monitör yöntemi ile belirlenmesi" Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.

Yönetilen Tezler (Fizik Eğitimi)
1. Burak Kağan Temiz. “Lise 1. Sınıf Fizik Dersi Programının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Uygunluğunun İncelenmesi” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2001.
2. Hasan Şahin Kızılcık. "Fizik Öğretiminde Kullanılan Yazılı Ölçme Türlerinin İtme-Momentum Konusu İçin Karşılaştırılması", Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2004.
3. Nazira Cumabekova. "Kırgızistan'da ve Türkiye'de fen bilgisi ve fizik ders kitaplarındaki fizik konularının ve deneysel aktivitelerin karşılaştırılması" Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2005.
4. Müge Akpınar. "Öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumlarının fizik dersi akademik başarısına etkisi" Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006.
5. İsmet Ergin. "Fizik eğitiminde 5e modelinin öğrencilerin akademik başarısına, tutumuna ve hatırlama düzeyine etkisine bir örnek: İki boyutta atış hareketi” Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006.
6. Burak Kağan Temiz. "Fizik Öğretiminde Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerinin Ölçülmesi" Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2007.
7. Gözde Gazioğlu. "Öğrencilerin çalışma alışkanlıklarının fizik dersi akademik başarıları ile ilişkisinin belirlenmesi" Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2009.
8. Figen Topkara. "Anadolu Lisesi Öğrencilerinin; liseye giriş sınavındaki fen netleri, fizik dersine yönelik tutumları, akademik başarı ve bilimsel süreç becerileri arasındaki ilişki: Ankara ili Elmadağ ilçesi örneği", Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010.
9. Nuray Önder. "Elektriksel Potansiyel Enerji ve Elektriksel Potansiyel Kavramlarına Yönelik Hazırlanmış Kavramsal Değişim Metinlerinin Fizik Öğretmen Adaylarının Başarılarına Etkisi" Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011.
10. Bilal Tatar. "Yeni fizik öğretim programına göre yazılmış 9. sınıf fizik ders kitabının beceri kazanımlarını kazandırmasına ait öğretmen görüşleri" Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011.
11. Hasan Şahin Kızılcık. "Probleme Dayalı Öğrenmenin Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavramların Öğretilmesine Etkisi Üzerine Bir Durum Çalışması", Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012.
12. Müge Akpınar. "Yaşam Temelli Yaklaşımla Hazırlanan Bilgisayar Destekli Öğretim İle Kavramsal Değişim Metinleri Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi" Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012.
13. Nuray Önder Çelikkanlı. “Elektrostatik Konusunda Dört Aşamalı Kavram Yanılgısı Testi Geliştirme”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Halen Devam Ediyor.

Araştırma Projeleri (Fizik Eğitimi)
1. "Probleme Dayalı Öğrenmenin Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavramların Öğrenilmesine Etkisi Üzerine Bir Durum Çalışması" Kodu: GEF 04/2010-03, Gazi Üniversitesi, Araştırma Fonu, , Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mustafa TAN, Yardımcı Araştırmacı: Hasan Şahin KIZILCIK, Proje Başlangıcı: Mart 2010, Proje Bitişi: Ocak 2012. (Tamamlandı).