Yayınlar ve Çalışmalar

Uluslararası Dizinlerde (Scı, Scı-Exp., Sscı, Ahcı) Taranan Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1. Şaplakoğlu, A., Özoğlu, I., Tan, M., and Erdoğan, H., “Determination of Rare-Earth Elements by Radioisotope X- Ray Fluorescence Technique”, Technical Journal, 1, 47, 1974.
2. Tan, M., Braga, R. A., Fink, R. W., and Venugopala Rao, p. “X-Ray Fluorescence Yields and Coster- Kronig Transition Probabilities of the L1, L2 and L3 subshells of Pb” Physica Scripta, 25, 536-547, 1982.
3. Tan, M., Braga, R. A., Fink, R. W., and Venugopala Rao, p. “Orbital EC Probability and Decay Energy in 207Bi Decay” Nuclear Phys. A, 388, 498-504, 1982.
4. Tan, M., Braga, R. A., Fink, R. W., and Venugopala Rao, p. “L2,3 subshell X- Ray Fluorescence Yields and Coster-Kronig Transition Probabilities of Nd and Yb” Physica Scripta, 37, 62-65, 1988.
5. Tan, M., Şahin, Y., and Şaplakoğlu, A. “L3 subshell intensity ratios of Pb, Th and U” X-Ray Spectrometry, 19, 233-235, 1990.
6. Tekin, Z., Arıkan, P., Efe, N., and Tan, M., “Study of lead Pollution by EDXRF Analysis”, Spectroscopy Letters, 32 (4), 661-669, 1999.
7. Dikmen, E., Zararsiz, A., Tan, M., and Arikan, P., “L-III subshell intensity ratios of Au”, Spectroscopy Letters, 35 (1): 63-72, 2002.
8. Karadag, M., Yücel, H., Tan, M., and Özmen A., “Measurement of thermal neutron cross-sections and resonance integrals for 71Ga(n,g)72Ga and 75As(n,g)76As by using 241Am-Be neutron source”., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, 501 (2-3), 524-535, 2003. dx.doi.org/10.1016/S0168-9002(03)00408-X.
9. Budak, M. G., Yücel, H., Karadag, M., and Tan, M.. “Experimentally determination of effective resonance energies for the (n,γ) reactions of 71Ga, 75As, 164Dy, 170Er by the cadmium ratio method”, Annals of Nuclear Energy, 35 (8), 1433-1439, 2008. dx.doi.org/10.1016/j.anucene.2008.01.010.
10. Yılmaz, R., Öz, E., Tan, M., Durak, R., Demirel, A. I., and Şahin, Y. “Measurements of Coster Kronig enhancement factors for Yb,Lu,Os and Pt” Radiation Physics and Chemistry 78. 318-322, 2009.
11. Yılmaz, R., Öz, E., and Tan, M. “Measurements of Coster-Kronigg enhancement factors for Tm” Journal of Electron Spectroskopy and related Phenomena, 2010.

Uluslararası Dizinlerde (Scı, Scı-Exp., Sscı, Ahcı) Taranan Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Fizik Eğitimi)
1. Kızılcık, H. Ş., Temiz, B. K., Tan, M., Kandil İngeç, Ş. “A Study of Verbal Section Teacher Candidates' Attitute Towards Science”, Science Education and Technology. Education and Science. (32). 146, 80-88, 2007.

Diğer Indexlı Dergilerde Yayınlanan Uluslararası Makaleler (Fizik Eğitimi)
1. Temiz, B. K., Taşar, M. F., and Tan, M. “Development and Validation of a Multiple Format Test of Science Process Skills”, International Education Journal 7(7) 1007-1027, 2006.
2. Akpınar, M., and Tan, M. “Developing, implementing, and testing a conceptual change text about relativity”. Western Anatolia Journal of Educational Sciences (WAJES), Special Issue: Selected papers presented at WCNTSE. 139-144, 2011.

Uluslararasi Bilimsel Toplantilarda Sunulmuş Bildiriler
1. Tan, M., Braga, R. A., and Fink, R. W. “X-ray fluorescence Yields and Coster-Kronig Transition Probebilities of the L1, L2 and L3 Supshells of Pb”, American Physical Society, Fall Meeting, in New Orleans, LA, 23-25 November (1981) Bulletin of the American Physical Society. 26 (9). 1235 HE 13, 1981.
2. Tan, M., Braga, R. A., and Fink, R. W. “Orbital EC Probability and Decay Energ in Bi Decay”, American Physical Society, Fall Meeting, in New Orleans, LA, 23-25 November (1981) Bulletin of the American Physical Society, 26 (9) 1236 HE 17., 1981.
3. Yücel, H., Karadag, M., Çetiner, M. A., Tan, M., and Özmen, A. “Measurement of thermal neutron cross section and resonance integral for 139La(n,)140La reaction by activation method using cadmium ratios”, II. Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application., Almaty, Republic of Kazakistan, (September 16-19), 2002.
4. Yılmaz, R., Öz, E., Tan, M. "Measurements of Coster-Kronig Enhancement Factors for Tm Element", 6 the International Conference of the Balkan Physical Union (22-26 Ağustos 2006), İstanbul-Türkiye, 2006.
5. Yılmaz, R., Orhan, E., Durak, R., and Tan, M. "Measurement of Atomic L Shell Coster-Kronig Yields (f12,f23 and f13) for Tm Element", Turkish Physical Society 25.International Physics Conference, (25-29 August 2008), Bodrum/Turkey, 2009.
6. Yılmaz R., Babayiğit, R., Taş, R., and Tan, M.. “Calculation of X-ray fluorescence cross-sections and Coster ?Kronig enhancement factors for 57La" Turkish Physical Society 26.International Physics Conference, (24-27 August 2009), Bodrum/Turkey, 2009.
7. Yılmaz, R., Orhan, E., and Tan, M. “Measurement of Atomic L Shell Fluorescence and Auger Yields For 69Tm", Turkish Physical Society 26.International Physics Conference, (24-27 August 2009), Bodrum/Turkey, 2009.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler (Fizik Eğitimi)
1. Kızılcık, H. Ş. ve Tan, M. “Bir PDÖ Sürecinin Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesi”, 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 April 2011, Bildiri, Antalya-Türkiye, 2011.
2. Akpınar, M., & Tan, M. Unchangebility of attitude at 9th grade context-based physics course. The First International Congress on Curriculum and Instruction (05-08 Ekim 2011) Eskişehir – Türkiye, 2011.
3. Önder, N. ve Tan, M. “Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Fizik Öz Yeterlik İnançları Arasında Anlamlı Bir Fark Var Mıdır?”, I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (05-08 Ekim 2011) Eskişehir, 2011.
4. Akpınar, M., & Tan, M. “Context based multiple choice tests for measuring students’ achievement”, 2nd International Conference on Education and Their Implication (27-29 Nisan 2011) Antalya –Turkey, 2011.
5. Akpınar, M., & Tan, M. (2011). “Developing, implementing, and testing a conceptual change text about relativity”, World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE 19-23 Eylül 2011) Kusadası-Turkey.
6. Önder, N., & Tan, M. “Physics Teacher Candidates Conceptual Understanding of Some Basic Inroductory Physic Concepts”, Turkish Physical Society 27th International Physics Congress. İstanbul., 2010.
7. Önder, N. & Tan, M. “A Detailed Lesson Plan: Unit of Vectori, Turkish Physical Society 27th International Physics Congress. İstanbul, 2010.
8. Önder, N. ve Tan, M. “Elektriksel Potansiyel Enerji” Kavramının Öğretiminde Analojilerledestekli Kavramsal Metinlerin Etkisi”, Turkish Physical Society 29th International Physics Congress, (05 - 08 Eylül 2012), Bodrum, Türkiye, 2012.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1. Şahin, Y. ve Tan, M. “Enerji dispersive X-ışını fluoresans tekniğiyle Erzurum ve civarında mevcut oltu taşında Fe ve Ca Tayini”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 187-196, 1991.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Fizik Eğitimi)
1. Temiz, B. K. ve Tan, M. “İlköğretim fen öğretiminde bütünleyici bilimsel süreç becerileri”, Çağdaş Eğitim, 296, 34-40, 2003.
2. Temiz, B. K. ve Tan, M. “İlköğretim fen öğretiminde temel bilimsel süreç becerileri”, Eğitim ve Bilim, 127, 18-24, 2003.
3. Tan, M. ve Temiz, B. K. “Fen öğretiminde bilimsel süreç becerilerinin yeri ve önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 89-101, 2003.
4. Ergin, İ. Ünsal, Y. Ve Tan, M. 5E Modeli"nin Öğrencilerin Akademik Başarısına Ve Tutum Düzeylerine Etkisi: Eğik Atış Hareketi Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 1-15, 2006.
5. Kızılcık, H. Ş. ve Tan M. “Fizik Öğretiminde Kullanılan Yazılı Ölçme Türlerinin İtme-Momentum Konusu İçin Karşılaştırılması”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2). 109-122, 2007.
6. Temiz, B. K. ve Tan, M. “Lise 1. Sınıf Fizik Ders Kitaplarında Yer Alan Deneysel Aktiviteler Üzerine Bir Araştırma”. Milli Eğitim Dergisi. Sayı-150, 271-287, 2007.
7. Temiz, B. K. ve Tan, M. “Değişkenleri Değiştirme ve Kontrol Etme Becerilerinin Ölçülmesi”. Gazi Eğitim Dergisi. (27) 3, 151-174, 2007.
8. Ergin, İ., Kanlı, U. ve Tan, M. “Fizik Eğitiminde 5E Modelinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisinin İncelenmesi”, Gazi üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 191-209, 2007.
9. Temiz, B. K. ve Tan, M. “Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Değişkenleri Belirleme ve Hipotez Kurma Becerileri”, Kastamonu Eğitim Dergisi. 17(1), 195-202, 2009.
10. Temiz, B. K. ve Tan, M. “Grafik Çizme Becerilerinin Kontrol Listesi ile Ölçülmesi”. Selçuk Eğitim Dergisi. Sayı-27, 71-83, 2009.
11. Temiz, B. K. ve Tan, M. “Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Grafik Yorumlama Becerileri”. Selçuk Eğitim Dergisi Sayı-28,31-43, 2009.
12. Kızılcık, H. Ş. ve Tan, M. “İtme ve Momentum Konusunda Çoktan Seçmeli Bir Test Geliştirilmesi”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 185-198, 2011.

Ulusal Bilimsel Toplantilarda Sunulmuş Bildiriler
1. Tan, M., Şahin, Y. ve Şaplakoğlu A. “Pb, Th ve U da L3 , alt tabakasına ait şiddet oranları” Türk Fizik Deneği 10. Ulusal Fizik Kongresi, 1988.
2. Şahin, Y., ve Tan, M. ”X-Işını Fluoresans tekniğiyle Erzurum ve Civarında Mevcut oltu taşında Fe ve Ca tayini” Türk Fizik Derneği 10. Ulusal Kongresi, 1988.
3. Erdoğan, Y., Arıkan, P., Zararsız, A. ve Tan, M., “Orta Anadolu Linyitlerinde XRF Tekniği ile mineral elementlerine bağlı olarak kül ve kükürt”, 15. Fizik Kongresi, Kaş, 26-29 Eylül 1995.
4. Dikmen, E., Zararsız, A., Arıkan, P. ve Tan, M. “Au-L3 alt tabakasına ait X ışınları şiddet oranlarının radyoizotop uyartmalı, XRF tekniği ile incelenmesi”, 15. Fizik Kongresi, Kaş, 26-29 Eylül 1995.
5. Aytemiz, O., Arıkan, P., Zararsız, A. ve Tan, M. “Sivas Divriği Demir cevherlerinin zenginleştirme yoluyla kalite kontrolünün XRF tekniği ile incelenmesi”, 16. Fizik Kongresi, 26-29 Ağustos 1996.
6. Karadag, M., Çelenk, İ. ve Tan, M., “316 Ci Am-Be İzotopik nötron kaynağı kullanılarak nötron aktivasyon analizi ile elementel dedeksiyon limiti tayini”, III. Ulusal Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2000.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler (Fizik Eğitimi)
1. Temiz, B. K., ve Tan, M. “Lise 1 Fizik Dersi Programının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Uygunluğunun İncelenmesi”, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, (6-8 Eylül 2000), Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2000.
2. Taşar, M. F., Temiz, B. K. ve Tan, M. “İlköğretim Fen Öğretim Programında Hedeflenen Öğrenci Kazanımlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Göre Sınıflandırılması”, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 2002.
3. Temiz, B. K. ve Tan, M. Lise 1, 2 ve 3. Sınıf Fizik Ders Kitaplarında Yer Alan Deneysel Aktivitelerin Laboratuvar Yaklaşımları Çerçevesinde İncelenmesi. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, (15-18 Ekim 2003), Gazi Üniversitesi, Antalya, 2003.
4. Temiz, B. K. ve Tan, M. “Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Grafik Yorumlama Becerileri”. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, (07-09 Eylül 2006), Gazi Üniversitesi, Ankara, 2006.
5. Ergin İ., Kanlı, U. ve Tan, M. (2006). “Fizik Öğretiminde 5E Modelinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisinin İncelenmesi-İki Boyutta Atış Hareketi Örneği” VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-7), 7-9 Eylül 2006, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara. (Tam Metin)
6. B. K. ve Tan, M. “Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Değişkenleri Belirleme ve Hipotez Kurma Becerileri”. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, (07-09 Eylül 2006), Gazi Üniversitesi, Ankara, 2006.
7. Kula, G., Kanlı, U. ve Tan, M. “9., 10. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin Okul Öncesi Eğitim Alma Durumları İle Bilimsel Süreç Becerileri Arasındaki İlişki” IX. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-9) Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 23-25 Eylül 2010, İzmir. (Özet)