Özgeçmiş

Prof. Dr. Mustafa TAN


Prof. Dr. Mustafa Tan 1948 yılında Karaman'da doğdu. İlk ve ortaokulu Karaman'da bitirdikten sonra, Akşehir Erkek İlk Öğretmen Okulu'na parasız yatılı olarak girdi. 1964 yılında Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'na gönderildi. 1964-1965 Öğretim yılında Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Hazırlık Lisesinden Mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü'ne kaydoldu. 1969 yılında Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü'nden ve 1970 yılında Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'ndan mezun oldu. 1971 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi, Temel Bilimler ve Yabancı Diller Yüksek Okulu'na Fizik Okutmanı olarak atandı. 1972 yılında aynı yerde Asistan oldu. 1975 yılında kısa dönem askerlik görevini yaptı. 1976 yılında "28 <= Z <= 42 Elementler bölgesinde Kb/Ka Şiddet Oranları" konulu doktora çalışmasını tamamladı. 1979 yılında Amerika'ya gitti. Georgia Institute of Technology, Atlanta Nükleer Kimya Bölümünde Radyoaktif bozunmalardan yararlanarak elementlerde Fluoresans Verimi, Coster-Kronig geçiş ihtimallerinin bulunması, Koinsidens Metodla sütlerde 131I tayini ve çevrede radyoaktif kirlilik konularında iki yıl çalıştı. 2547 Sayılı Kanun gereğince 01.11.1982 yılında Yardımcı Doçentliğe atandı. 30 Haziran 1982 de "Nd ve Yb Elementlerinin Fluoresans Verimi ve Coster-Kronig Geçiş İhtimaliyetleri" adlı teziyle Doçentliğe müracaat etti ve 15 Nisan 1983 tarihinde Doçent oldu. Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Fizik Ana Bilim Dalı'na Doçent olarak atandı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, Senato Üyeliği ve Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 3.4.1989 tarihinde Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı Profesörlük kadrosuna atandı. Fakültede Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu. Üniversitede Temel Fizik, Elektromagnetik Teori, Atom Molekül ve Çekirdek Fiziği, Özel Öğretim Metodları ve çalışma konularıyla ilgili Yüksek Lisans dersleri vermektedir. Fakültemizin açtığı pedagojik formasyon kurslarında Fen Bilimleri Eğitimi ve Fizik Eğitimi konularında ders vermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Komisyonlarında İlk ve Orta dereceli okulların Fen Bilimleri Programlarının hazırlanmasında Üye ve Danışman olarak çalıştı. Yükseköğretim Kurulu tarafından Öğretmen Yetiştirme Milli Komitesi Üyesi olarak seçildi ve aynı zamanda üç dönem boyunca Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu "FULBRIGHT" Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. TÜBİTAK Temel Bilimler Grup Üyeliği (1992) ve TÜBİTAK BİDEB Başkan Danışmanlığı (2006-2008) görevlerinde bulundu. 1995-2001 yılları arasında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.

2000’den itibaren özellikle danışmanlığını yaptığı lisans üstü fizik eğitimi çalışmalarıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk ve orta dereceli okulların Fen Bilimleri Müfredat Programlarını tasarlama, değerlendirme, Yaşam Temelli olarak uygunluğunu değerlendirme ve yine ilk ve orta dereceli okulların Fen Bilimleri Ders Kitaplarını değerlendirilme konusunda çalışmalarını arttırmıştır. Halen Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi, Türkiye Türkçesi ile Eğitim Programlarında (TÜRTEP) Uzaktan Eğitim Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Kişisel Bilgiler
Adı Soyadı Mustafa TAN
Ünvanı Prof. Dr.
Doğum Tarihi-Yeri 25.03.1948 - Karaman
Yabancı Dili İngilizce
Medeni Hali Evli, 3 çocuk babası

Öğrenim Bilgileri
Lise Öğrenimi ve Mezuniyet Yılı Akşehir Erkek İlk Öğretmen Okulu-1964
Lisans Öğrenimi ve Mezuniyet Yılı Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Hazırlık Lisesi-1965 Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü (1969)
Doktora Öğrenimi ve Mezuniyet Yılı Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü (1976)
Doktora Çalışması Tan, M. (1976). “28 <= Z <= 42 Elementler bölgesinde Kb/Ka Şiddet Oranları”, Doktora Çalışması, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Akademik Ünvanlar
Yardımcı Doçentlik Unvanı Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Fizik Ana Bilim Dalı (1982)
Doçentlik Unvanı Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Fizik Ana Bilim Dalı (15.04.1983)
Profesörlük Unvanı Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı (03.04.1989)

Verdiği Dersler
• Temel Fizik-1 (Mekanik) • Temel Fizik-2 (Elektrik)
• Elektromanyetizma • Temel Fizik Lab.-1 (Mekanik)
• Temel Fizik Lab.-2 (Elektrik) • Atom ve Molekül Fiziği
• Çekirdek Fiziği • Çekirdek Fiziği Laboratuarı
• Fizikte Özel Konular (bitirme projeleri) • Özel Öğretim Metodları
• Elektromagnetik Teori • Fizik Eğitiminde Temel Kavramların Öğretimi

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Ve Diğer Faaliyetler
1. TÜBİTAK BİDEB Danışmanlığı, (2006-2008).
2. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu “FULBRIGHT” Yönetim Kurulu Üyeliği (1997-2000).
3. TÜBİTAK Temel Bilimler Grup Üyeliği, (1992).
4. Yükseköğretim Kurulu, Öğretmen Yetiştirme Milli Komitesi Üyeliği
5. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Komisyonlarında ilk ve orta dereceli okulların Fen Bilimleri Müfredat Programlarının Hazırlanmasında Üye ve Danışmanlığı
6. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Komisyonlarında ilk ve orta dereceli okulların Fen Bilimleri Müfredat Programlarının Değerlendirilmesinde Üye ve Danışman
7. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Komisyonlarında ilk orta dereceli okulların Fen Bilimleri Müfredat Programlarının Yaşam Temelli Olarak Uygunluğunun Değerlendirilmesinde Üye ve Danışman
8. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Komisyonlarında ilk orta dereceli okulların Fen Bilimleri Kitaplarının Değerlendirilmesinde Üye ve Danışman

Hazırlanan Tezler
Doktora Tezi Tan, M. (1976). “28 <= Z <= 42 elements of the Kb / N Violence Ratio”, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, 1976.

Ödüller
1. TÜBİTAK-ULAKBİM Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT) Yayın Teşvik Ödülü (HAZİRAN 2008): "Experimental determination of effective resonance energies for the (n,) reactions of 71Ga, 75As, 164Dy, 170Er by the cadmium ratio method".ANNALS OF NUCLEAR ENERGY, Cilt: 35, No: 8, Sf: 1433-1439, 2008.
2. Uluslararası Bilimsel yayınları Teşvik programı çerçevesinde “Karadag M., Yücel H., Tan M., Özmen A., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research-A, 501 (2-3), 2003, 524-535” makalesine TUBİTAK tarafından verilen teşvik ödülü (2003).
3. Uluslararası Bilimsel yayınları Teşvik programı çerçevesinde “Z. Tekin, M. Tan, N.Efe, P.Arıkan, Study of lead Pollution by EDXRF Analysis Spectroscopy Letters 1999, 32(4), 661-669” makalesine TUBİTAK tarafından verilen teşvik ödülü (1999).