HAKKINDA

1959 Ankara doğumlu olup, lisans öğrenimini A.İ.T.İ.A İşletme Fakültesi'nde 1980 yılında tamamladıktan sonra , Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Muhasebe dalında yüksek lisans ve Finans dalında doktora öğrenimi yapmıştır. 1988-1990 yılları arasında ABD'de University of Oklahoma College of Busıness Admisitration'da doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 1990 yılında doktor, 1996 yılında doçent ve 2002 yılında profesör olmuştur. Finans Derneği'nin kurucu üyesi, 2007-2011 dönemi başkanı ve halen onur üyesi, aynı zamanda FİNANS BİLİM PLATFORMU'nun başkanıdır. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde Finans alanında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İLGİ ALANLARI

Finansal Yönetim, Firma ve Marka Değerlemesi, Değere Dayalı Yönetim, Entelleküel Sermaye, Ekonomik Katma Değer, Portföy Yönetimi, Nakit-Alacak ve Stok Yönetimi, Finansal Kurum ve Kuruluşlar, Petrol ve Enerji Sektörü

KİTAPLARI
 • Project Name
 • Project Name
 • Project Name
 • Project Name
 • Project Name
 • Project Name
 • Project Name
 • Project Name
 • Project Name
 • Project Name
 • Project Name
 • Project Name
EĞİTİMİ

(Lisans) Ank.İ.T.İ.A. İşletme Fakültesi,  Eylül 1976 - Haziran 1980.

(Master) Ank.İ.T.İ.A. Muhasebe Enstitüsü, Eylül 1980 -  Temmuz 1982.

(Doktora) Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe -Finansman  Anabilim Dalı Doktora Programı, Eylül 1983 - Haziran 1990. (Doktora Tezi "Finansal Kiralama Uygulamalarının Firma Değerine ve Finansal Analize Etkileri", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Ankara 1990)

YÖK tarafından Şubat 1988 - Şubat 1990 tarihleri arasında iki yıl süre ile doktora tez çalışmaları için A.B.D.'de görevli. Bu çalışmalar sırasında University of Oklahoma, College of Business Administration Graduate Programs' larında aşağıdaki dersler adı geçen öğretim üyelerinden alındı.

- Corporate Finance - Dr.John S.Cotner
- Financial Administration of the Firm - Dr.E.Emery
- Management of Financial Institutions - Dr.Donald G.Simenson
- Quantitative Methods - Dr.A.Schwarzkopf
- Real Estate Finance - Dr.T.D.Robertson
- Ph.D.Seminars - Portfolio Analysis - Dr.B.E.Stanhouse
- Financial Markets & Institutions - Dr.D.R.Stock
- Investments - Dr.S.G.Schenk
- Computers in Business (COBOL) - Dr.R.L.Price
- Advance Business Finance - Dr.John S.Cotner
- Capital Budgeting - Dr.Scott Linn
- Commercial Banking - Dr.Louis Ederington

BAZI DENEYİMLERİ

1 – 1/9/1980 - 7/7/1981 Güneş İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. Ankara.
Muhasebe Müdürü
2 – 7/7/1981 - 22/9/1981 Tepe Mobilya, Beytepe, Ankara.
Pazarlama Uzmanı
3 – 22/9/1981 - 1/2/1982 Güneş İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. Ankara.
Muhasebe Müdürü  
4 – 1/2/1982 - 20/11/1984 Paşa Şirketler Gurubu,  Ankara.
Muhasebe Müdürü
5 – Kasım 1991-Ocak 1997  TPAO - Turkish Petroleum International Company(TPIC)'de Yurt Dışı Petrol Arama ve Üretim Faaliyetlerinde yatırım ve finansman konularında Danışman -YÖK Yasasının 38. Maddesine göre )
6 – Nisan 2005 – 2006 KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı – Danışman – Stratejik Yol Haritsı’nın hazırlanması – YÖK Yasası 38. Maddesine göre )

ÜYELİKLERİ

1 – Finans Bilim Platformu – Başkan (2011 – Devam ediyor)

2 – Finans Derneği – Başkan (2007 – 2011)

3 – TOSYÖV –Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı – Mütevelli Heyet Üyesi (2006 – Devam ediyor)

4 – TOSYÖV –Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı – ANKARA Destekleme Derneği – II.Başkan (2006 – 2011)

5 – Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği– İstanbul (Üye No: 736)

6 – TÜRMOB Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası – Ankara (Sicil No: 1400)

7 – Ankara Rotary Kulübü (2010-2011 Dönem Başkanı)

8 – Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Şahinefendi Köyü Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği

FOTOĞRAF GALERİSİ
 • Project Name
 • Project Name
 • Project Name
 • Project Name
 • Project Name
 • Project Name
 • Project Name
 • Project Name
 • Project Name
 • Project Name
 • Project Name
 • Project Name
 • Project Name
 • Project Name
 • Project Name
 • Project Name
 • Project Name
 • Project Name
 • Project Name
 • Project Name
 • Project Name
 • Project Name
 • Project Name
DUYURULAR