Prof. Dr.Mehmet GÜNAY
Projeleri:12.1. BAP Alt Yapı Projeleri:
 1. Gazi Üniversitesi Kırşehir Uygulama, Araştırma Ve Eğitim Merkezi Alt Yapı Araştırma Merkezi Alt Yapı Hazırlama Projesi. 2004
 2. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar Eğitim Ve Araştırma Laboratuar Projesi. 2004
12.2. BAP Bilimsel Araştırma Projeleri 
 1. Aerobik Egzersiz Programının Sedanter Yaşlıların Fiziksel Ve Fizyolojik Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi. 
 2. 20.01.2003 Gazi Üniversitesi Akademik Personel Fiziksel Uygunluk  Programı,
 3. 20.05.2003 Gazi Üniversitesi  Fiziksel Uygunluk  Projesi.
 4. Türk Sporcularında Anjiotensin Converting Enzim Geninin Polimorfizmi. 
 5. Farklı Yaş Gruplarında Egzersiz Ve Çinko Yüklemesinin İmmunolojik Parametreler, Antioksidanlar Üzerine Etkisi Ve  Melatonin İle İlişkisi
 6. Elit Sporculara fizyolojik ve farmokolojik doz çinko yüklemesinin element metabolizması ve yorgunluk üzerine etkisi
 7. Dayanıklılık sporlarında dayanıklılık kapasitesindeki bireysel farklılıkların mitakondrial DNA ve ACE enzimi,VO2max ve kognitif eloktrofizyolojik testlerle(P300) ilişkisinin incelenmesi.
 8. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Biyomekaniği Laboratuarı Edinme Projesi (Voleybolda Farklı Kategorilerdeki Sporcuların Smaç Vuruşlarının Kinematik Analizi ile Kayaklı Koşuda Farklı Hızlarda Uygulanan V2 Alternate Tekniğinin Dominant ve Non-Dominant Bacak Açısından İncelenmesi)
 9. Gazi üniversitesi ve özel olimpiyatlar Türkiye: minik sporcular projesi,25.10-26.12.2016
 10. Özel Olimpiyatlar Türkiye 2-7 Yaş Arası Minik Sporcular Projesi. Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim Ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) ve Gazi Ü.SBF. 1-6. 2017.Ankara. Koordinatör Araştırmacı.
 11. Fruktroz aracılıklı metabolik sendrom modelinde kuersetin uygulaması ve egzersizin etkisi. G.Ü. BAP Projesi 2017. Araştırmacı
 12. Kırgısiztan’ı Uluslarası Müsabakalarda Temsil Eden Milli Sporcuların Performans Analizleri, KTMÜ-BAP:2015.FBE.06.Ulusalarası Projede Araştırmacı. 2017
 13. Özel Olimpiyatlar Türkiye 2-7 Yaş Arası Minik Sporcular Projesi. Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim Ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) ve Gazi Ü.SBF. 28.12.201. Ankara. Koordinatör Araştırmacı.
 14. Gönüllü Kan Bağışı Kazandırma Projesi. Türk Kızılayı ve Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi. 16.10.2017 – 22.11.2017.
12.3.AB Projeleri
Proje Numarası: TR / 05 / A / F / EX1 – 1150
Proje  Adı: Yerel  Düzeyde Sosyal  Diyalogun Artırılarak Özel Eğitim  Etkinliğinin Artırılması
Projenin Konusu: Leonarda da Vinci  Projeleri
Projenin Tarihi: 2005 12.4. Katıldığı Avrupa Birliği  Projeleri
ARIES Semineri. 2–7 Nisan 2009 İtalya.
ARIES Semineri. 2–4 Ekim  2009 Romanya.
12.5.İŞ KUR Projeleri
1- Projenin  Adı: Toplum  Yararına  Çalışma  Programı  (T.Y.Ç.P.)
                        Projenin Alındığı Kurum: İŞ KUR
                        Projeyi Yürüten Kurum: Ahi  Üniversitesi  Kurma  ve  Yaşatma  Vakfı
                        Proje Tarihi: 12.06.2003  - 10.09.2003
  
                      2- Projenin  Adı: Toplum  Yararına  Çalışma  Programı  (T.Y.Ç.P.)
                        Projenin Alındığı Kurum: İŞ KUR
                        Projeyi Yürüten Kurum: G.Ü. Kırşehir  Eğitim Fakültesi  Muhtaç  Öğrencileri Koruma  Derneği
                        Proje Tarihi: Kasım 2003  - Ocak 2004
  
3- Projenin  Adı: Toplum  Yararına  Çalışma  Programı  (T.Y.Ç.P.)
                        Projenin Alındığı Kurum: İŞ KUR
                        Projeyi Yürüten Kurum: Kırşehir  Eğitim ve  Kültür  Derneği
                        Proje Tarihi: Mart 2005  - Haziran 2005