Prof. Dr.Mehmet GÜNAY

Prof. Dr.Mehmet GÜNAY

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı:

FATMA ERGÜL: Elit Olan  Ve  Olmayan  Bayan  Voleybolcuların  Fiziksel  Ve  Fizyolojik   Profillerinin  Değerlendirilmesi. G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1995
ŞEBNEM  UZUNGÖRÜR: Farklı  Kategorilerdeki  Bayan  Basketbolcuların  Somatotip  Özelliklerinin  Sedanterlerle Karşılaştırılması. G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2000.
Yücel KAYA: Sezon Arasında Yapılan Hazırlık Antrenmanlarının Futbolcuların Performanslarına Etkisi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2000
PELİN AKSEN: Kombine Antrenmanların 12–14 Yaş Grubu Basketbolcuların Bazı Fizyolojik Parametrelerine Etkisi. G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2006
Alper Tunga GÖKTAŞ: Futbol Eğiticilerinin Beslenme ve Bilgi Alışkanlıkları (Ankara İlinde Görev Yapan Futbol Eğiticileri Üzerine Bir Çalışma) G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2010.
Ahmet GÖKÇEK : Profesyonel Futbol Takımlarında Görev Yapan Yöneticilerin Zaman Yönetimi (Ankara Örnegi ) G.Ü.Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013.
Leyla Alizadeh EBADİ: Masa Tenisçilerinde Görülen Sakatlık Türleri Ve Bu Sakatlıkların Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2014.
Banu Elif DORAN: Orta okul öğrencilerinin spora yönlendirilmesinde medyanın etkisi (Bilecik ili örneği) G.Ü.Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2015.
Zühal BAŞPEHLİVAN: Düzenli egzersizin 19-25 yaş grubu bayanların fiziksel uygunluk parametrelerine etkisinin araştırılması. G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2016
Didem Gülçin KEMEÇ: Türk Halk Oyunları Bölümü ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanlarının Karşılaştırılması, G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2016.
Kader Ceylan KESKİN: Pilates Egzersizlerinin Kadınlarda Vücut Kompozisyonuna Etkisi, G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018

Doktora Tez Danışmanlığı:

MEHMET GÜÇLÜKulüplerde Aktif Spor Yapan Üniversite öğrencilerinin  Problemleri  ve Beklentilerinin Belirlenmesi   (Ankara Örneği),  G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2000
ASAF ÖZKARA:Futbolda  Kreatin’in  Aktif   Dinlenim  Aralıklı   Submaksimal   Yüklenimlerde   Performansa  Etkisi., G.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2000.
EBRU ÇETİN: Sekiz  Haftalık  Tekerlekli  Kayak  Ve  Koşu  Dayanıklılık  Antrenmanlarının  13-16  Yaş Grubu Kayaklı   Koşu    Sporcularındaki  Maxvo2  ve  Diğer   Bazı  Parametrelere   Etkilerinin   Karşılaştırılması. G.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü ,  2002.
MEHMET KILIÇ: Çinko Takviyesinin  Sporcuların Fiziksel performansları, Hematolojik   Parametreleri  Ve Laktik  Asit   Düzeylerine Etkisi. G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü,   2003.
SELMA KARACAN: Aerobik Antrenman  Programının Menapoz   Dönemindeki   Kadınların   Kardiyovasküler Risk  Faktörlerine   Etkisi. G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü,   2003.
 DURSUN GÜLER: 8–10  Yaş  Grubu Erkek Çocuklarda Ahperd Fiziksel Uygunluk Test Bataryasının  Sosyo-Ekonomik   Düzeyi  İle   İlişkilendirilmesi. G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü,   2003.
TAMER SÖKMEN: Orta  Yaş  Bayanlarda  Aerobik  Eksersiz  Programlarının  Kan yağları  Vücut Komposizyon ve  Aerobik  Kapasitesine Etkisi. G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü,   2004
ÖMERCAN GÖKSU: Türk Elit Bayan Futbolcularının  Bir  Sezona Ait Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerindeki Değişikliklerin   İncelenmesi, G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.  2004
ERSAN KARA: Genç Güreşçilerde Egzersizin ve Egzersizde Çinko Uygulamasının Antioksidan Aktivite Üzerine Etkisi, G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007
ZİNNUR GEREK: Halk Oyunları Eğitimi Alan Öğrencilerle Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin Eurofit Test Bataryasına Göre Fiziksel Uygunluklarının Karşılaştırılması, G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2007.
N. BAHADIR KAYIŞOĞLU:  Faal futbol hakemlerinin eğitim süreçlerinin incelenmesi ve beklenti düzeyleri.(TTF.3 bölge örneği), G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2008
ERDİNÇ ŞIKTAR: Farklı Oda Sıcaklıklarında Uzun Süre Egzersiz Yaptırılan Ratlarda Melatonin Ve Isı Stresinin Serbest Radikal Ve Antioksidan Düzeylerine Etkisi, G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2008.
ELİF ŞIKTAR:  Hipertermik Ve Hipotermik Su Sıcaklıklarında Yorucu Yüzme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda L-Karnitinin Ve Termal Stresin Serbest Radikal Ve Antioksidan Düzeylerine Etkisi, G.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2008.
MÜRSEL BİÇER:Streprozotosin İle Diyabet Oluşturulmuş Akut Yüzme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Çinko Uygulamasının  Lipid Peroksidayonu Ve Laktat Düzeylerine Etkisi .G.Ü.Saglık Bilimleri Enstitüsü. 2008
ŞAKİR BEZCİ: Taekwondo antrenörlerinin stresle başa çıkma ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi, G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2010
İMDAT YARIM:8 Haftalık tekerlekli kayak sprint antrenmanının kayaklı koşucuların anaerobik güç, kuvvet ve diğer bazı parametreler üzerine etkisi, G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2010
KAZIM KAYA: Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlilik Algıları. G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2010
NUMAN ALPAY: 12-14 Yaş Adolesanların Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Ailelerinin Sosyodemografik Özelliklerine Göre İncelenmesi.(Ankara İli Örneği ) , G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2011
YAPRAK KALEMOĞLU: Türkiye ve İngiltere'deki ilköğretim beden eğitimi dersi öğretim programlarının öğretmen görüşlerine göre karşılaştırmalı olarak incelenmesi. G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011
MEHMET GÖKTEPE: Kuersetin Uygulamasının Egzersiz,Serbest Radikal Ve Antioksidan Enzim Düzeylerine Etkisi. G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2012
ERDİL DURUKAN: Catechin Uygulamasının Egzersiz, Serbest Radikal Ve Antioksidan Enzim Düzeylerine Etkisi. G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2012
FETHİ ARSLAN: Formatör ve koordinatör beden eğitimi öğretmenlerinin okul müdürlerinden alğıladıkları dönüşümsel liderlik stilleri ile adanmışlık düzeyleri arasındaki ilişki. G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013
GÜNAY ESKİCİ: Elit Sporcularda Fizyolojik ve Farmakolojik Doz Çinko Uygulamasının Element Metabolizması ve Yorgunluk Üzerine Etkisi. G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2013
PELİN AKSEN CENGİZHAN: Çabuk Kuvvet ve Kuvvette Devamlılık Antrenman Metotlarının Erkek Basketbolculardaki Bazı Teknik, Motorik Özelliklere ve Kas Hasarına Etkisi. G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2013
TÜRKER BIYIKLI: Profesyonel Futbolcularda Anaerobik Eşik, Tekrarlı Sprint ve Toparlanma İlişkisinin Mevki ve Lig Değişkenine Göre İncelenmesi. G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2013
BİLAL DEMİRHAN: Güreşçilerde Buz Masajının Toparlanmaya İlşkin Bazı Biokimyasal PARAMETRELERE ETKİSİ. G.Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. 2013
YAKUP AKYEL: Örgütsel adalet ve örgütsel güven  ilişkisi, G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2014
İZZET UÇAN: Farklı egzersiz tiplerinin kardiyak yeniden şekillenmeye etkisi. G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2014
Mahrokh DEHGHANI SHAMSABAD : 8-13 Yaş Arası Hafif Zekâ Geriliği Olan İlköğretim Öğrencilerinde Egzersizin Statik Denge, Dinamik Denge Ve Reaksiyon Zamanı Üzerine Etkisinin İncelenmesi. G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2015
Asım CENGİZ:     Elit Güreşçilere Müsabaka Aralarında Uygulanan Oksijen Takviyesinin, Oksijen Saturasyonu Ve Bazı Toparlanma Parametrelerine Etkisi. G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2015
Umut CANLI: Ortaokul öğrencilerinin antropometrik, biyomotor ve fizyolojik özelliklerinin akademik başarı ile ilişkisi. G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2016.
Harun KOÇ: Futbola Özgü Küçük Alan Oyunlarına Verilen Fizyolojik Ve  Kinematik Yanıtlar İle Kas Hasarı Üzerine Etkisinin İncelenmesi, G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2016
Sezen ÇİMEN: 8 Haftalık Ritmik Cimnastik, Pilates Ve Kombine Antrenmanların Bazı Fiziksel, Fizyolojik Ve Motorik Özellikler Açısından Karşılaştırılması, G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2016
Yasin  ERSÖZ: Unilateral Ve Biletarl Direnç Egzersizlerinin Akut Hormonal Etkileri G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2017
Niyazi Sıtkı ADIGÜZEL : 8 Haftalık Pliometirk Antrenmanın 15-18 Yaş Grubu Basketbolcularda Sıçrama Ve İzokinetik Kuvvet Parametrelerine Etkisi,  G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2017
Volkan ÖZCAN: Ortaokul Öğrencilerinin Spora Özgü Psikolojik Yetenek Seviyelerinin İncelenmesi. G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2017.
Zeynep EROL:Down Sendromlu Bireylerde Submaksimal Egzersizin Tropid Hormon Değerleri Ve Obezite Üzerine Etkileri. G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2017
Mehmet Emre ERYÜCEL: Satranç Sporcularında Psikolojik Dayanıklılık ve Düşünme Stilleri Arasındaki İlişki, 2018
Hilal Kılınç BOZ: 6-13 Yaş Arası Çocuklarda Yüzme ve Bosu Egzersizlerinin Dinamik ve Statik Dengeye Etkisinin İncelenmesi, 2018
Okan Burçak ÇELİK: Elit Sporcularla Sedanter Bireylerin Psikolojik Dayanıklılık Profilleri, G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2018.
Mustafa KEREM: Trx Antrenmanlarının Bayan Voleybolcularda Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkileri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 • Spor Bilimleri Derneği üyeliği
 • Spor Bilimleri Derneği yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı,2015-
ÜYESİ OLDUĞU VE GÖREV ÜSTLENDİĞİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR:
 • Ovidius” University Annals, Series Physical Education And Sport “Science, Movement  And Health”  . Co- Editor(Yardımcı Editör).2009
 • Editorial Board of Series VIII: Art • Sport.Of the Bulletin of Transilvania University of  Braşov.2010
 • International Association Of Universities Of Physical Culture And Sport
 • International Association Of Sport Kinetics
 • Spor Bilimleri Derneği

 Aldığı Ödüller

 • 1994 – Spor Bilimleri Yayın Teşvik Ödülü
 • 1996- Tunceli İl Jandarma Komando Blk. Komutanlığı   Takdir Belgesi (iç güvenlik harekâtı ve arama faaliyetlerinde gösterilen üstün başarı nedeniyle)
 • 1996-Tunceli İl Jandarma Komando Blk. Komutanlığı  Takdir Belgesi (iç güvenlik harekâtı esnasında gösterilen üstün başarı  nedeniyle)
 • 1997 – G.Ü. Yayın Teşvik Ödülü
 • 1997- Tunceli İl Jandarma Komando Blk. Komutanlığı  Hizmet Onur Plaketi
 • 2003 – Türk Dil Kurumu Türkçeye Hizmet Onur Ödülü
 • 2003- Kırşehir Yardım Sevenler Derneği Şükran Plaketi
 • 2003-G.Ü. Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi Şükran Plaketi (Kuruluşu nedeniyle)
 • 2003-G.Ü. Rektörlüğü Teşekkür Belgesi (I. Kırşehir Kültür Araştırmaları Sempozyumu düzenlenmesi nedeniyle)
 • 2003-Hacı Bektaş Yüksek Öğrenim Kurumlarına Yardım Derneği Şükran Plaketi
 • 2003-Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu Şükran Plaketi (Türkiye Halkoyunları Final Grup Birinciliğinin Kırşehir’de düzenlenmesi nedeniyle)
 • 2004- Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi  Şükran Plaketi (Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu Nedeniyle)
 • 2004 Kırşehir Valiliği Üstün Hizmet Ödülü (Takdirname)- (Ahi Üniversitesi Kuruluş Çalışmaları Nedeniyle)
 • 2004-G.Ü. Kırşehir Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  Şükran Plaketi (Okula ait tesislerin yapımındaki maddi ve manevi destelerden dolayı
 • 2004-Hacı Bektaş Belediyesi Teşekkür Beratı ve Ödülü (Hacı Bektaş M.Y. O.’nun ve Yurtlarının kuruluşu nedeniyle)
 • 2004-Kaman Belediyesi Teşekkür Belgesi ve Ödülü (Kaman M.Y. O’nun Hacettepe Ün.’den devralınması  ve yeniden düzenlenerek eğitime açılmasına olan katkılar  nedeniyle)
 • 2004-Kırşehir Ahilik ve Esnaf Kültürü Araştırma Merkezi Başkanlığı Ahiliğe Hizmet Onur Ödülü
 • 2004-Kırşehir Valiliği 17.Ahilik Kültürü Haftası Katkı ve Anı Plaketi
 • 2004-Mucur Yüksekokul Yapma ve Öğrencilerini Koruma ve Yardım Derneği Şükran Plaketi (Katkılardan dolayı)
 • 2005- Kırşehir Belediyesi Teşekkür Beratı (Kırşehir’de Ahi Üniversitesi’nin Kuruluşu ve Üniversite Birimlerinin gelişimindeki gösterilen üstün hizmetlerden dolayı)
 • 2005-Çiçekdağı Belediyesi Teşekkür Beratı ve Ödülü (Çiçekdağı M.Y. O.’nun kuruluşu nedeniyle)
 • 2005-Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Teşekkür Beratı (Kırşehir’in Kültür ve Turizmine olan katkılardan dolayı)
 • 2005-Kırşehir Spor Kulübü Hizmet Şükran Plaketi
 • 2005-Kırşehir Valiliği Takdirname Beratı (Gençlik Merkezi, İzci Kampı ve Sıddıklı Su Ürünleri laboratuarı ile birlikte Uygulama-Eğitim ve Araştırma Merkezinin Kurulması için gösterilen üstün gayretler nedeniyle)
 • 2005-Mucur Belediyesi Teşekkür Beratı ve Ödülü (Mucur M.Y. O.’nun ve yurtlarını faaliyete başlaması ve Mucur’da Yüksekokullaşma faaliyetlerindeki üstün başarılar nedeniyle)
 • Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı Kırşehir Şubesi Hizmet Ödülü
 • Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanlığı Onur Ödülü
 • 30 Mayıs 2005  Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayın Ödülü (SCİ)
 • 16 Eylül 2005 Kırşehir Valiliği Takdirname(Dekanlık görevinde gösterilen üstün başarı nedeniyle)
 • 19 Eylül 2005 G.Ü. Hacıbektaş Meslek Y.O.(okulun kurulma ve gelişimine destek nedeniyle)
 • 2006 Eylül Dumlupınar Üniversitesi BESYO Teşekkür Belgesi (sınavları sebebi ile )
 • 12 Haziran 2007  Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayın Ödülü (SCİ)
 • 2007 Eylül Dumlupınar Üniversitesi BESYO Teşekkür Belgesi (sınavları sebebi ile)
 • Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayın Ödülü (SCİ) 2009-2010-2012-2013-2014

Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetleri

 1. G.Ü. Spor Kulübü Üyeliği (1992 – Devam ediyor)
 2. G.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Koruma Derneği Sekreterliği (1993 – 1995)
 3. G.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Koruma Derneği Başkan Yardımcılığı (1999- 2003)
 4. Ankara Şekerbank Spor Kulübü Futbol Takımı Antrenörlüğü (1990 – 1993)
 5. G.Ü. Futbol Takımı Antrenörlüğü (1992 – 1993, 1995.2000.2001.2002.2003)
 6. G.Ü. Karete – Do Takım Antrenörlüğü (1994)
 7. 1985 – 1988 yılları arasında G.E.H.E.M., FEK Derneklerinde ve G.Ü. Beden Eğitimi  Bölümü Halk   Oyunları Topluluğunda halk oyunculuğu
 8. 1988 – 1989 yıllarında G.Ü. M.M. F. ve G.Ü. G.E. F. Beden Eğitimi Bölümünde Halk Oyunları Çalıştırıcılığı
 9. 1977 – 1978 Afyon Bölge Yıldızlar Futbol Karması
 10. 1978 – 1979 Afyon Merkez Ortaokulu Kros Takımı
 11. 1978 – 1982 Yıllarında Afyon Spor Yıldız ve Genç Futbol Takımı
 12. 1983 – 1984 G.Ü. Futbol Takımı
 13. 1999 (Ağustos) Üniversia de Palme Oyunları Türk kafilesinde idarecilik görevi
 14. 2000 (Temmuz) İsrail Ortadoğu ve Akdeniz Oyunlarında Antrenörlük  görevi
 15. G.Ü. Spor Kulübü As Başkanı (2000–2006),2008-
 16. 2001 (Ağustos) Macaristan’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’na katılan  ve ikinci olan Gazi Üniversitesi Futbol Takımının  Teknik Direktörlüğü
 17. Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği (2001 -2004).
 18. Üniversiteler Futbol Federasyonu Futbol Teknik Komite Üyesi (2001 -2003)
 19. 2002 Temmuz Sancak Oyunları; Gazi Üniversitesi Kafilesinde Teknik Sorumlu  (Yugoslavya)
 20. 2002 Aralık Gümülcine; Gazi Üniversitesi Kafilesi İdareciliği
 21. 2002 Mayıs Rodos (Gazi Üniversitesi Kafilesi İdareciliği)
 22. 2002–2004 Halk Oyunları Federasyonu Eğitim  Kurulu Üyesi
 23. 2002 G.Ü. Salon Futbol Takımı Teknik Sorumlusu  (K.K.T.C)
 24. 2002 G.Ü. Kafile sorumlusu (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuruluş Kutlamalarında )
 25. 2003 -2005 G.Ü. Ahilik Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı 
 26. 2003 Mayıs Rodos; Gazi Üniversitesi Kafilesi İdareciliği
 27. 2002–2005 Ahi Üniversitesi Koruma ve Yaşatma Vakfı Üyeliği
 28. 2003–2005 G.Ü. Vakfı Üyeliği
 29. 2004 -2006 Taekwando Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği  
 30. 2006-Türkiye Bocce Bowling Ve Dart Federasyonu Eğittim Kurulu Başkanı
 31. 2006-Türkiye Basketbol Federasyonu D.Kategorisi Antrenör Kursunda Öğretim Üyesi(6-10 eylül)
 32. 2006- Türkiye Taekwando Federasyonu bilim kurulu başkanı
 33. 2008-Gazi Üniversitesi hijyen komisyonu üyesi Mayıs 2009 Voleybol Üniversiteler Avrupa Şampiyonasında G:Ü kafile başkanı Almanya-Hamburg
 34. Haziran 2009 Hentbol Üniversiteler Avrupa Şampiyonasında G:Ü kafile başkanı Slovenya- Lubliana
 35. 2009 KASIM Polonya masatenisi milli takım kafile sorumlusu
 36. 2010 Şubat. Musul –Irak, Gazi Üniversitesi temsilcisi
 37. 2010 Mayıs. Salzburg -Avusturya Gazi Üniversitesi temsilcisi
 38. Plaj Voleybolu Avrupa Üniversiteler Şampiyonası. 2010 Temmuz. Kazan Rusya. Gazi Üniversitesi Kafile Başkanı
 39. Voleybol Avrupa Üniversiteler Şampiyonası. 2010 Temmuz. Varşova, Polonya. Gazi Üniversitesi Kafile Başkanı
 40. Avrupa Üniversiteler Şampiyonası masatenisi kafile başkanı ve teknik sorumlu 2012 haziran
 41. Avrupa Üniversiteler Şampiyonası plaj voleybolu kafile başkanı ve teknik sorumlu 2012 haziran

Akademik   Faaliyetleri; Katıldığı Sempozyum,  Hizmet İçi Eğitim Programları  ve  Jüri  Üyelikleri
 

Öğretim üyelikleri:

 • Milli Eğitim Bakanlığı’nın Düzenlediği İlkokullarda Beden Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme Kurslarında   Öğretim Üyeliği:
 • 1. Aşama Kursu Sinop 1988
 • 2. Aşama Kursu Sinop 1989
 • 3. Aşama Kursu Sinop 1989
 • 1. Aşama Kursu Savaştepe / Balıkesir 1990
 • 1. Aşama Kursu K.Maraş 1990
 • Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’nün Ve Futbol Federasyonu’nun Düzenlediği Antrenör Kurslarında  Öğretim Üyeliği,
  • Karate – Do Antrenör Kursu Aydın 1995
  • Güreş Antrenör Kursu Samsun 1995
  • Futbol Antrenör Kursu Ankara 1995
  • Futbol Antrenör A Kursu Ankara 1995
 • Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7. Akşam Sanat Okulu’nda Düzenlediği Halk Oyunları Yöre Öğreticiliği   Kursları
 • G.Ü. G.E. F. Tarafından Açılan Lisans Tamamlama Programlarında Öğretim Üyeliği.
 • Jandarma Okullar Komutanlığında Öğretim Üyeliği. (Temel Subay Kursları)     2001–2002)
 • 2006-Türkiye Basketbol Federasyonu D.Kategorisi Antrenör Kursunda Öğretim
 • Üyesi(6–10 Eylül)
 • Selçuk Üniversitesi, Yüksek Lisans Derslerinde Öğretim Üyeliği. 1997.
 • 1999–2000–2001 Dumlupınar Üniversitesi Yüksek Lisans Derslerinde Öğretim Üyeliği
 • Türkiye Basketbol Federasyonu  Antrenör Kursu 2012 haziran Bişkek Kırgızistan.

Jüri Üyelikleri:

 • Türk Standartları Enstitüsü’nün “Hizmet Standartları Hazırlık Grubu’nda 1991 – 1993 Yılları Arasında Spor Hizmetleri Alanında Raportörlük.
 • Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulları Tarafından Yapılan Özel Yetenek Giriş Sınavlarında Jüri Üyeliği Ve Jüri Başkanlıkları:
 • Gazi Üniversitesi.1988–1995.
 • ÖSYM. Merkezi Özel Yetenek Sınavı. 1994–1995.
 • Gazi Üniversitesi. 1997-Devam Ediyor.
 • Dumlupınar Üniversitesi. 1995,2004–2005.2006.2007
 • Niğde Üniversitesi BESYO. 1997
 • Niğde Üniversitesi Aksaray BESYO. 1997
 • Pamukkale Üniversitesi. 1997
 • Muğla Üniversitesi. 1999
 • Balıkesir Üniversitesi. 2002.2003.2004.2005.2006.
 • Kastamonu Üniversitesi 2007–2008–2009 -2013-2014-2015
 • Gümüşhane Ünv.2013-2014
 • Rize Recep Tayyip Erdoğan ünv.2015
 • Ağrı İbrahim Çeçen Ünv.2014-2016
 • Batman Ünv.2015-2016
 • Siirt Ünv.2015-2016
 • Gazi Üniversitesi sınav koordinatörlüğü 2008- 2009
 • G.Ü. Muğla, Niğde, Dumlupınar, Selçuk, Atatürk, Sakarya, Marmara, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Anabilim Dalının Yüksek Lisans, Doktora Tez, Doktora Yeterlilik Ve Giriş Sınavları Jüri Üyelikleri.
 • G.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Anabilim Dalının Yüksek Lisans, Doktora Tez Doktora Yeterlilik Ve Giriş Sınavlarında Dil, Bilim Ve Mülakat Komisyonlarında Jüri Üyelikleri Ve Başkanlıkları
 • Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tez-Yeterlilik Sınavlarında Jüri Üyelikleri.
 • Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalının, Doktora Tez Ve Yeterlilik Sınavlarında, Jüri Üyelikleri Ve Başkanlıkları.
 • Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Anabilim Dalının, Doktora Tez Ve Yeterlilik Sınavlarında Jüri Üyelikleri Ve Başkanlıkları
 • Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme Anabilim Dalının, Doktora Tez Ve Yeterlilik Sınavlarında Jüri Üyelikleri Ve Başkanlıkları
 • G.Ü. Ve Diğer Üniversitelerde Araştırma Görevliliği, Öğretim Görevliliği Ve Yrd. Doç. ’lik Sınavlarında Dil, Bilim Ve Mülakat Sınavı Jüri Üyelikleri.
 • 2001. Emniyet Genel Müdürlüğü Pilot Adayları Belirleme Sınavlarında Fiziksel Performans Değerlendirme Jürisi Başkanlığı
 • 2006. Emniyet Genel Müdürlüğü Pilot Adayları Belirleme Sınavlarında Fiziksel Performans Değerlendirme Jürisi Başkanlığı
 • 2007. Emniyet Genel Müdürlüğü Pilot Adayları Belirleme Sınavlarında Fiziksel Performans Değerlendirme Jürisi Başkanlığı
 • 2008. Emniyet Genel Müdürlüğü Pilot Adayları Belirleme Sınavlarında Fiziksel Performans Değerlendirme Jürisi Başkanlığı
 • 2007. Emniyet Genel Müdürlüğü Uçuş Teknisyeni Adayları Belirleme Sınavlarında Fiziksel Performans Değerlendirme Jürisi Başkanlığı
 • 2008 Emniyet Genel Müdürlüğü Uçuş Teknisyeni Adayları Belirleme Sınavlarında Fiziksel Performans Değerlendirme Jürisi Başkanlığı
 • G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Anabilim Dalının Yüksek Lisans, Doktora Tez Doktora Yeterlilik Ve Giriş Sınavı Jüri Üyelikleri
 • 08.05.2007.Emniyet Genel Müdürlüğü Helikopter Teknisyen Adayları Belirleme Sınavlarında Fiziksel Performans Değerlendirme Jürisi Başkanlığı
 • 03.09.2009.Emniyet Genel Müdürlüğü Helikopter Teknisyen Adayları Belirleme Sınavlarında Fiziksel Performans Değerlendirme Jürisi Başkanlığı
 • G.Ü. Ve Diğer Üniversitelerde Doçentlik Ve Profesörlük Kadrolarına Atanmalarda Jüri Üyelikleri
 • Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Ana Sanat Dalı Yardımcı Doçent Kadrosuna Atama Jürisi Görevi 07,2007
 • G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı Doktora Yeterlilik Komitesi Üyeliği. Temmuz.2007-Devam Ediyor.
 • Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınavları Jüri Üyeliği.2003-2004-2005-2008-2009 -2010-2011-2012-20123-2014
 • Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği.2006
 • 1.Türk Dünyası Üniversite Spor Oyunları Organizasyon Komitesi Üyesi. 24–31 Ekim 2010
 • Ankara üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı Doktora Yeterlilik Komitesi Üyeliği. 2013-.

 Yayın Kurulu Görevleri:

 • Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi Yayın Kurulu. (1998- Devam Ediyor)
 • G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın Yönetmenliği.   (2002- 2005)
 • Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Üyesi   (2002 Devam Ediyor)
 • Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Bilimleri Dergisi Yayın Kurulu Üyesi 2002 Devam Ediyor)
 • Ankara Üniversitesi Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor   Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği  (  2005. Devam Ediyor)
 • Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor  Bilimleri Dergisi Yayın Danışma Kurulu Üyeliği  (2007-Devam Ediyor)
 • Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi Yayın Danışma Kurulu Üyesi,
 • Süleyman DEMİREL Üniversitesi Egzersiz Çevrim İçi Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği  (2007-Devam Ediyor)
 • Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hakem Kurulu Üyesi(2007-Devam Ediyor.) 
 • Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi Hakemlikleri
 • Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Hakemlikleri
 • Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi Hakemlikleri
 • Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Hakemlikleri
 • Türk Eğitim Derneği Eğitim Ve Bilim Dergisi Hakemliği (Kasım 2004-Devam Ediyor.)
 • Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Hakemliği. 23.07.2007.Devam Ediyor.
 • Milli Eğitim Dergisi Hakemliği 10. 2007 Devam Ediyor
 • Türkiye Klinikleri Dergisi Hakemliği 2008-Devam Ediyor
 • Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. yayın danışma kurulu üyeliği .2008.devam ediyor.
 • Gazi Eğitim Fakültesi dergisi hakemlikleri
 • İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi hakemliği
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi hakemliği 2008-Devam Ediyor  
 • Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Hakemliği 2008-
 • İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi hakemliği 2008-Devam Ediyor
 • “OVIDIUS” UNIVERSITY ANNALS, Series Physical Education and Sport “SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH”  .International Reviewer Team- Editorial Board Member. (Uluslararası Yayın İnceleme Ekibi - Dergi Yayın Kurulu Üyesi ).June 2009.
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu "Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi" (SPD).2010-
 • Ovidius” University Annals, Series Physical Education And Sport “Science, Movement And Health”  .Co- Editor..June 2009.
 • Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Yayın Yönetmeni. (2010- Devam Ediyor)
 • Editorial Board of Series VIII: Art • Sport. Of the Bulletin of Transilvania University of  Braşov.2010-
 • Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi hakemliği (2010 Devam Ediyor)
 • Scientific Board Member Of Serbian Scientific Journal “Physical Culture”.
 • İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal 
 • Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
 • NWSA: New World Sciences Academy.E-Journal of New World Sciences AcademyUluslararasi Hakemli E-Dergi ( An Open Access Journal )
 • Journal of Athletic Performance and Nutrition

Katıldığı Sempozyumlar:

 • 1994, 2000, 2002  Spor Bilimleri Sempozyumu
 • 1994 – 2004 Uluslararası  Spor Bilimleri Sempozyumları
 • 2002-Beden Eğitimi ve Spor bilimleri sempozyumu
 • 1997- 2003- 2005 Spor Hekimliği   Sempozyumları
 • 2003  Eğitim Bilimleri  Sempozyumu   (Antalya)
 • 2005 Mart,  Öğretmen Yetiştirmede Kalite Sorunları çalıştayı, Ankara Üniversitesi
 • 2004  Şubat,   Eğitimin Güncel Sorunları Sempozyumu  (Ankara Üniversitesi)
 • 27.06-01.07.1999. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği sempozyumu Uludağ Ü. Bursa
 • Word Congress Of Science And Football III. Cardiff, April 1995.
 • World  Pathophysiology Congress, China June 2006
 • Fourth İnternational Scientific Congress Of National Sports Academy ‘’Vasil Levski ‘’16-18 November.2006.Sofia.Bulgaria.
 • 7 Th Balkan Meeting On Human Genetics,  Macedonnia.2006
 • 4th.İnternational Congress On Science And Skiiing .16. December 2007.Arlberg.Austria
 • I.Dünya Adli Bilimler Ve Spor Kongresi. 28 -30 Kasım 2008 Ankara, Türkiye.
 • ARIES Semineri .2-7 Nisan 2009 İtalya.
 • International Scientific Conference Perspectıve In Physıcal Education And Sport. Constanta.Romenia. 29 – 31 May 2009
 • II. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu, Izmir.2009
 •  International Scientific Conference, Perspectıve In Sport For All, Brasov 16 – 17 October 2009.
 • Keynote speaker in International Scientific Conference Perspectıve In Physıcal Educatıon And Sport. Constanta.Romenia. 29 – 31 May 2009  (Physical Education system in Turkey)
 • Keynote speaker in International Scientific Conference, Perspectıve In Sport For All, BRASOV 16 – 17 October 2009.(Sports for all and performance section)
 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları Müdürleri Çalıştayı Düzenleme Komite Başkanı 22–23.10.2009
 • International congress,‘’Sport and Quality of Life’’Brno,Czech Republic ,5-6,nowember.2009
 • International Scientific Congress “Sport, Stress, Adaptation – Olympic Sport and Sport for All” The National Sports Academy “Vassil Levski” – Sofia  23- 25 April 2010.BULGARIA
 • “New Educational Evolutions For Sports, Management, Health Therapy And Free Time In European Context”. Transilvania University Auditorium” 25–27 March 2010,ROMENIA
 • 1.Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi" 19–21 Nisan 2010, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa-KKTC
 • VI. Uluslarasi Tarihi Kırkpınar Sempozyumu, 13–15 Mayis 2010.Edirne
 • International Scientific Conference ,Perspectıves In Physıcal Educatıon And Sport,Constanta,21 – 23 May 2010,ROMENIA
 • AUSTRIA SHOW CASE, Winter- und Bergsport Türkei, 27–28 April 2010,
 • International Conferance Of Scientific Communications Trends Of University Sport&Human Motricity Resources For A Changing World,11.June.2010 Bucharest/Romenia
 • 11th International Sport Science Congress, NOVEMBER 10–12, 2010 – ANTALYA / TURKEY
 • 2.Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi 4-7 Kasım 2010.ANKARA /TURKEY
 • TAFİSA Congress.10-16 kasım 2011 Antalya-TURKEY
 • ICSES.2012 Thailand, Bangkok.
 • “2. Uluslararası Geleneksel ve Olimpik Güreşler Sempozyumu.14–16. Eylül 2012.Kahramanmaraş /Turkey
 • Herkes için spor ve spor turizm kongresi, kasım ,2012, Antalya,Turkey
 • International Balkan Symposium in Sport Sciences.30 May-02 june 2013.Tetova/Macedonia
 • Çorum ‘dan 2020’ ye, Amatör-Profesyonel Ve Okul Spor Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı. 5-7 Haziran 2013. ÇORUM
 • 2.Engellilerde Spor Kongresi. Davetli Konuşmacı.2014 Mayıs. Batman /Türkiye
 • Keynote speaker. The International Congress Of Physical Education, Sports And Kinetotherapy.11-13june2014.Bucharest/Rumenia
 • International Science And Cultura And Sport Congress.23-26 May.2014 .Sarejevo/Bosnia
 • Keynote speaker. International Scientifıc Conference Effects Of Physical Activity Application To Anthropological Status  With Children, Youth, And Adults University Of Belgrade, Faculty Of Sport And Physical Education Republic Of Serbia, Belgrade, 11-12 December 2014.
 • 13th International Sport Science Congress, NOVEMBER 7–9, 2014 – Konya / TURKEY
 • Keynote speaker: 3rd International Balkan Symposium in Sport Sciences. Edirne/TURKEY .2015
 • Keynote speaker: 4th International Conference on Science Culture and Sport. 23-24 May, 2015, Ohrid. Macedonia
 • 14th International Sport Science Congress, NOVEMBER 1–5, 2014 – Antalya  / TURKEY
 • 1st International Conference on Education MICE 2017, May 2017. Mostar, Bosnia
 • 2nd International Eurasian Conference on Sport ,Education,and society,19-22 October Antalya
 • 15th .International Sport Science Congress ,15-18 Nowember 2017 , Antalya
 • International Symposium on Multidiciplinary Studies, 18-21 2017 , Rome ,Italy.
 • International Scientific Conference Youth in The Perspective of The Olympic Movement,03-04 march 2017,Brasov,Romania
 • The 4th. International Balkan Conference in Sport Sciences, 21-23 May 2017. Bursa/Turkey
 • IX. International Sport Physioterapist Congress, 9-11 nowember 2017 Ankara,Turkey
 • 3 rd  International Scientific Conference Sport Education , Culture-Interdisciplinary Approaches in Scientific Reserach.26-27 May 2017, Galati, Romenia
 • Union of Thrace Universities 2nd International Health Sciences Congress, Tekirdağ Turkey, November 15-17, 2018. Davetli Konuşmacı
 • 2nd Academic Congress of Sports Research, Batumi, Georgia, 19th – 21st September, 2018. Davetli Konuşmacı
 • The 3rd International Eurasian Conference on sport education and society 15th to the 18th of November 2018.Mardin/ Turkey Davetli Konuşmacı

Bilim kurulu üyelikleri:

 • Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Kongresi. Ankara.26- 27 Mayıs.2000 bilim kurulu üyeliği
 • Beden eğitimi ve sporda sosyal alanlar kongresi Ankara 10- 11 Ekim 2003 bilim kurulu üyeliği
 • 2006.Ulusal sınıf öğretmenliği sempozyumu bilim kurulu üyesi
 • 9.Uluslararası spor bilimleri kongresi bilim kurulu üyesi kasım2006
 • 6.Dünya Bilim Ve Futbol Kongresi Bilim Kurulu Üyesi.16–20 Ocak.2007.Antalya.
 • 15.ECSS kongresi bilim kurulu üyesi. Member of local scientific committee. 15th. annual congress    of the ECSS(european college of sport science ) 6-9 .jully-2010.Antalya  TURKEY .
 • ( www.ecss2010.com /organizers_local.htm.)
 • 10.Uluslararası Spor bilimleri kongresi bilim kurulu üyesi. Bolu. Türkiye.2008. (www.sportsciences2008.org)
 • .1.Dünya Adli Bilimler Ve Spor Kongresi Bilim Kurulu Üyesi .28 -30 Kasım 2008 Ankara ,Türkiye. www.Wcsf.Org (http://www.adlispor.org/index.php )
 • Scientific Research Committee Member. International Scientific Conference, Perspectıve In Sport For All, Brasov 16 – 17 October 2009.
 • Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi, 5-8 Kasım 2009, Kemer, Antalya
 • International Scientific Conference Perspectıve In Physical Educatıon And Sport. Constanta.Romenia. 28 – 30 May 2010
 • 11.Uluslarası Spor Bilimleri Kongresi 10–12.11.2010,Antalya, Turkey
 • VI. Uluslarasi Tarihi Kırkpınar Sempozyumu, 13–15 Mayis 2010.Edirne
 • “New Educational Evolutions For Sports, Management, Health Therapy And Free Time In European Context”. Transilvania University Auditorium” 25-27 March 2010,ROMENIA
 • Pamukkale üniversitesi spor yaz seminerleri 5-14 temmuz 2010 organizasyon kurulu üyesi
 • Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi Bilim Kurulu Üyesi, Selçuk Üniversitesi, Konya,2011
 • Bilim kurulu üyesi:4. Uluslararası Katılımlı Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi,19 – 21 Mayıs 2011 – ANADOLUHİSARI / İSTANBUL/TURKEY
 • 1. Uluslararası Katılımlı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve  Spor Kongresi ;  “Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor” bilim kurulu üyesi
 • 22nd TAFISA World Congress, 2011 10-14 Kasım, 2011 ANTALYA-KEMER,organizasyon komitesi üyesi
 • “New Educational Evolutıons For Sports, Management, Health Therapy And Free Time In European Context” 25- March 2011. Scientific Committee member .
 • XIth International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport. 20-21 may 2011 .Constanta .Rumenia. Scientific Committee member.
 • "V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu'bilim kurulu üyesi, 7-8 Ekim 2011, Ankara.
 • 4. Antrenman Bilimi Kongresi , bilim kurulu üyesi, 28-29-30 Haziran 2011,Ankara
 • V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, organizasyon komitesi üyesi,7-8 Ekim 2011. Ankara
 • 3. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi , bilim kurulu üyesi ,19-20 Mayıs 2010,Çanakkale
 • The 18 National Conference of the Physical Education colleges in Iraq & The 2end International Students Scientific Scientific Committee member.
 • TAFİSA Congress.10-16 kasım 2011 Antalya-TURKEY
 • 5.Raket Sporları Sempozyumu.9-10 Aralık 2011.Kocaeli
 • VI. Uluslarasi Tarihi Kırkpınar Sempozyumu, 13–15 Mayis 2010.Edirne
 • 2.nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress.Ankara.2012
 • 2. Uluslararası Eskrim ve Bilim Sempozyumu, 20 -21 Ocak 2012 Kocaeli ,TURKEY
 • 11.Uluslarası Spor Bilimleri Kongresi. Denizli,2012
 • XIIth International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport. 18-19 may 2012 .Constanta .Rumenia. Scientific Committee member.
 • I. Uluslararası Kültür ve Toplum Kongresi .2012 Haziran.Ankara
 • 1. Uluslararası Türk Halk Oyunları Kongresi” 10-12 Mayıs 2012.Malatya
 • International Spors For All and Sport Tourism Congress, Antalya,2012,Organization Committee Member
 • “2. Uluslararası Geleneksel ve Olimpik Güreşler Sempozyumu.14–16. Eylül 2012.Kahramanmaraş /Turkey
 • 18th  Annual Conference for the Colleges and Departments of Physical Education in Iraq & the 2nd international Scientific Conference  "University sport: health and prosperity nation"  6th to 8th of May 2012
 • Herkes için spor ve spor turizm kongresi, kasım ,2012, Antalya,Turkey
 • International scientific conference ‘’Youth in the perspectives of the olypic movement ‘’,14-16 feb.2013,Brasov. Rumenia
 • First Internatonal conference ‘’ Introspective connection on human movement sciences ‘’26-27 april 2013,Tirgu Mureş,Rumenia
 • XIIIth International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport. 24-25  may 2013 .Constanta .Rumenia.
 • International Balkan Symposium In Sport Sciences ,30 may-2 june 2013,Tetova.Makedonia
 • 5.Antrenman bilimleri kongresi,2-4 temmuz Beytepe.Ankara
 • Ulusal spor bilimleri öğrenci kongresi,17-19 Mayıs ,Kayseri
 • 2nd International Conference Folk Dances, 30 October – 1 November 2013,Antalya ,Turkey
 • 2nd International Conference on Science Culture and Sport, 0 October -1 November 2013,Antalya /Turkey
 • I st Eurasian Educational Research Congress,24-26 April.2014.İstanbul,Turkey
 • International Balkan Symposium in Sport Sciences.30 May-02 june 2013.Tetova/Macedonia
 • 2.Engellilerde Spor Kongresi. Davetli Konuşmacı.2014 Mayıs. Batman /Türkiye
 • International Science And Cultura And Sport Congress.23-26 May.2014 .Sarejevo/Bosnia
 • International Scientifıc Conference Effects Of Physical Activity Application To Anthropological Status  With Children, Youth, And Adults University Of Belgrade, Faculty Of Sport And Physical Education Republic Of Serbia, Belgrade, 11-12 December 2014.
 • 12.Uluslarası Spor Bilimleri Kongresi. Konya,2014
 • The 5th Edition of the International Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy, June 10th - 13th, 2015 UNEFS, Bucharest.
 • XIVth International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport. june 2014 .Constanta .Rumenia.
 • 7.Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi. Karaman. 15-17 Mayıs 2014
 • 2.Uluslararası Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi. (davetli konuşmacı) Batman.2014.
 • 3rd International Scientifıc Conference Effects Of Physical Activity Application To Anthropological Status  With Children, Youth, And Adults University Of Belgrade, Faculty Of Sport And Physical Education Republic Of Serbia, Belgrade, Keynote speaker. 11-12 December 2014.
 • 12.Uluslarası Spor Bilimleri Kongresi. Konya,2014
 • 4th International Conference on Science Culture and Sport. 23-24 May, 2015, Ohrid. Macedonia
 • “2.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi. Afyon. 28-30 Mayıs 2015
 • 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi. Mersin. 14-16 Mayıs 2015
 • 6. Antrenman Bilimi Kongresi, Hacettepe Üniv. 30 Haziran-2 Temmuz 2015.Ankara
 • XV th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport. june 2015. Constanta .Rumenia.
 • 2nd International Scientific Conference "INTROSPECTIVE CONNECTIONS ON HUMAN MOVEMENT SCIENCES" 27th to 28th March, 2015 in Tirgu Mures, Romania.
 • II nd  International Eurasian Educational Research Congress, 08 - 10 Haziran 2015.Ankara/Turkey
 • 1st International Multidisciplinary  Congress on Social Issues in Turkey and the World Drugs, Dietary Supplements, Doping” October 23rd/24th, 2015.Kocaeli/TURKEY
 • 4th International Conference on Science Culture and Sport. 23-24 May, 2015, Ohrid. Macedonia
 • The International Congress on Obesity and Sports in Children and Adults, Pendik Istanbul /Turkey. October 8- 11, 2015 member of organization and scientific committee and keynote speaker .
 • 14.Uluslarası Spor Bilimleri Kongresi. Antalya, 2016
 • 15.Uluslarası Spor Bilimleri Kongresi.Antalya, 2017
 • 2nd International Eurasian Conference on Sport ,Education,and society,19-22 October Antalya
 • 15th .International Sport Science Congress ,15-18 Nowember 2017 , Antalya
 • International Symposium on Multidiciplinary Studies, 18-21 2017 , Rome ,Italy.
 • International Scientific Conference Youth in The Perspective of The Olympic Movement,03-04 march 2017,Brasov,Romania
 • The 4th. International Balkan Conference in Sport Sciences, 21-23 May 2017. Bursa/Turkey
 • IX. International Sport Physioterapist Congress, 9-11 nowember 2017 Ankara,Turkey
 • 3 rd  International Scientific Conference Sport Education , Culture-Interdisciplinary Approaches in Scientific Reserach.26-27 May 2017 , Galati, Romenia

Diğer bilimsel kurul ve komisyon görevleri:

 • G.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Akademik Yükseltme   ve Atanma  Kriter Komisyonu Üyesi
 • G.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kitap Ve Yayın Komisyonu Üyesi
 • G.Ü. Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu Bilimsel Araştırma Uzmanlar Komitesi Üyesi
 • G.Ü. Muğla, Balıkesir, Fırat Ve Selçuk Üniversitelerinin Yayın Ve Bilimsel Araştırma Projelerinde Değerlendirme Jüri Üyesi
 • Türkiye Bocce, Dart Ve Bowling Federasyonu Bilimsel Araştırma Kurulu Üyeliği
 • 2006- Türkiye Taekwando  Federasyonu Bilim Kurulu Başkanı
 • G.Ü. Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu Özel Yetenek Sınavları Üst Kurul Üyesi. 2007
 • GÜADEK Kurul Üyesi.2010-2012
 • Egitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Ögretmneliği Anabilim Dalı Kurul Üyesi,2013-

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulları Koordinasyon Kurulu Toplantıları

 • 19–21 Mart 1998 Erciyes Üniversitesi Kayseri.
 • 16–18 Kasım 1998 Trakya Üniversitesi Edirne.
 • 13–14 Ocak 1999 Marmara Üniversitesi İstanbul.

Onursal Başkanlıklar:

 • Ahi Evran-I Veli Ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu Onursal Başkanı12.13 Ekim 2004
 • I.Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni Onursal Başkanı. Ekim 2003

Kongre Başkanlığı

 • 11.Uluslarası Spor Bilimleri Kongresi Başkanı.10–12.11.2010.Antalya
 • 2.Uluslarası Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi Başkanı.31.5-02.6.2012.Ankara
 • 15. Uluslarası Spor Bilimleri Kongresi Başkanı.15–18.11.2017. Antalya
 • 16. Uluslarası Spor Bilimleri Kongresi Başkanı.31 Ekim –03 Kasım 2018 . Antalya