YAZ STAJI
SUMMER PRACTICE


Öğrencilerin lisans derecesine hak kazanabilmeleri için
"MM399 Yaz Stajı 1" ve
"MM499 Yaz Stajı 2"
olmak üzere iki adet yaz stajından başarılı olmaları gerekmektedir.

In order to qualify for the undergraduate degree, students must be successful in two summer practices,
"ME399 Summer Practice 1" and
"ME499 Summer Practice 2".

Staj Komisyonu / Committee
Doç. Dr. Tolga Pırasacı
Doç. Dr. Tunç Apatay
Doç. Dr. Nureddin Dinler
Dr. Mehmet Akif Akdoğan
Dr. Salih Karaaslan


YAZ STAJI
SUMMER PRACTICE

Staj Komisyonu / Committee
Doç. Dr. Tolga Pırasacı
Doç. Dr. Tunç Apatay
Doç. Dr. Nureddin Dinler
Dr. Mehmet Akif Akdoğan
Dr. Salih Karaaslan


Duyurular / Announcements

Staj Takvimi
07 Şubat 2022 Staj Başvurularının Başlangıcı
23 Nisan 2022 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Resmi Tatil / Staj YAPILAMAZ
01 Mayıs 2022 Emek ve Dayanışma Günü - Resmi Tatil / Staj YAPILAMAZ
02-04 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı - Resmi Tatil / Staj YAPILAMAZ
19 Mayıs 2022 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - Resmi Tatil / Staj YAPILAMAZ
17 Haziran 2022 MM399 - Bahar (21/03/2022 - 10/06/2022), MM499 - Bahar (21/03/2022 - 10/06/2022) ve İsteğe Bağlı (21/03/2022 - 10/06/2022) stajları için son rapor teslim tarihi. Elektronik kopyalar Staj Bilgi Sistemine yüklenecek, Basılı kopyalar ise Makina Mühendisliği Bölümü Öğrenci İşlerine teslim edilecektir.
20-30 Haziran 2022 MM399 - Bahar (21/03/2022 - 10/06/2022) ve MM499 - Bahar (21/03/2022 - 10/06/2022) staj raporlarının değerlendirilmesi ve sonuçlarının öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilan edilmesi.
01 Temmuz 2022 Staj Başvurularının Son Günü
09-12 Temmuz 2022 Kurban Bayramı - Resmi Tatil / Staj YAPILAMAZ
15 Temmuz 2022 Demokrasi ve Millî Birlik Günü - Resmi Tatil / Staj YAPILAMAZ
30 Ağustos 2022 Zafer Bayramı - Resmi Tatil / Staj YAPILAMAZ
17 – 21 Ekim 2022 MM399 - Yaz (27/06/2022 - 02/09/2022) ve MM499 - Yaz (27/06/2022 - 02/09/2022) Staj raporlarının teslimi. Elektronik kopyalar Staj Bilgi Sistemine yüklenecek, Basılı kopyalar ise Makina Mühendisliği Bölümü Öğrenci İşlerine teslim edilecektir.
28 Ekim 2022 KOPYA olduğu belirlenen staj raporlarının ilan edilmesi
28 - 11 Kasım 2022 Düzeltilmiş raporların teslimi Elektronik kopyalar Staj Bilgi Sistemine yüklenecek, Basılı kopyalar ise Makina Mühendisliği Bölümü Öğrenci İşlerine teslim edilecektir.
14 - 25 Kasım 2022 Staj raporlarının değerlendirilmesi
02 Aralık 2022 Staj değerlendirme notlarının ilan edilmesi
02 - 16 Aralık 2022 Staj değerlendirme notuna itiraz dilekçelerinin Makina Mühendisliği Bölümü Öğrenci İşlerine teslim edilmesi
02 Ocak 2023 MM399 - Mezun (21/02/2022 - 30/12/2022) ve MM499 - Mezun (21/02/2022 - 30/12/2022) stajları için son rapor teslim tarihi
02 – 18 Ocak 2023 Staj notlarının öğrenci bilgi sistemine girilmesi
 

Genel Kurallar / General Rules

Öğrenciler stajlarını Makina Mühendisliği Bölümü Staj Usul ve Esaslarına uygun olarak yürüteceklerdir.
Students will carry out their practices in accordance with the Mechanical Engineering Department Summer Practice Procedures and Principles .
 1. Her bir stajın süresi 20 iş günüdür.
  The duration of each practice is 20 working days.
 2. Stajların yarıyıl veya yaz tatiline rastlayan aylarda yapılması esastır. Ancak aşağıda belirtilen durumlarda dönem içerisinde staj yapılabilir. Öğrencinin dersinin veya sınavının olduğu günlerde staj yaptırılamaz.
  It is essential that practices are carried out in the months that coincide with the semester or summer vacation. However, in cases mentioned below, practices can be held during the semester. Practice cannot be held on the days when the student has a course or exam.
  • İlgili programın veya işletme koşullarının uygun olmaması durumunda bu süreler dışında ve eğitim ve öğretimi aksatmamak şartıyla staj yaptırılabilir.
   In case the relevant program or company conditions are not suitable, the practice can be conducted outside of these periods, provided that education and training are not disrupted.
  • Öğrenci bütün derslerini tamamlamış ancak stajını henüz tamamlayamamış ise stajını herhangi bir ayda yapabilir.
   If the student has completed all his/her courses but has not completed his/her practices yet, he/she can do his/her summer practices in any month.
  • Staj, aynı süreli ve haftalık üç günden az olmamak şartıyla eğitim ve öğretim dönemi, yaz okulu ve genel sınav dönemlerinde de yaptırılabilir.
   The practice can also be carried out during the education and training period, summer school and general examination periods, provided that it is of the same duration and not less than three days a week.
 3. Komisyonun uygun görüşü ile öğrenci isteğe bağlı olarak veya zorunlu staj süresinden daha uzun süreli staj yapabilir.
  With the approval of the committe, the student can do an optional practice or longer practice than the compulsory summer practice period.
 4. Stajlara fiilen ve kesintisiz devam zorunluluğu vardır. İzinli olarak devam edilmeyen staj eğitimi günlerinin sayısı staj süresine eklenir.
  There is an obligation to attend the practices personally and uninterruptedly. The number of practice days not attended on leave is added to the practice period.
 5. Kuruluşta cumartesi günleri de çalışıldığı belgelendiği takdirde bu günler iş günü olarak kabul edilir.
  If it is documented that the organization also works on Saturdays, these days are considered working days.
 6. Pazar ve resmi tatil günleri staj eğitimi iş gününden sayılmaz.
  Sundays and public, official holidays are not counted as working days for practice training.
 7. Öğrenci stajları sırasına göre yapmak zorundadır.
  Students have to do their summer practices in order.
 8. Bir kuruluşta sadece tek bir staj yapılabilir.
  Only one Practice can be done in a Company.
 9. Stajını yurt dışında yapmak isteyen öğrencilerin başvuru işlemlerini Üniversite Eğitim-Öğretim ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından açıklanan usullere göre yapmaları gerekmektedir.
  Students who want to do their practice on abroad should apply according to the procedures announced by Gazi University Education and external Relation Coordination Office.
 10. Kuruluş stajın 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine uygun ortamlarda yapılmasını sağlayacak yapıda olmalıdır.
  The company should be in a structure that will ensure that the prcatice is carried out in accordance with the provisions of the Occupational Health and Safety Law dated 20/6/2012 and numbered 6331.

Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin, birinci stajlarında, gelecekte görev alabilecekleri kuruluşları tanımaları, mühendislerin görev ve sorumluluklarının neler olduğunu incelemeleri ve derslerde kazandıkları teorik ve pratik bilgileri pekiştirmeleri öngörülmektedir. Öğrenciler staj çalışmalarında kuruluşta üretilen ürünleri, ürünlerin imalatında kullanılan imalat yöntemlerini (döküm, talaşlı imalat, dövme, ekstrüzyon, haddeleme, çekme vb. lastik şekil verme yöntemleri, baskı (press) işleri, kaynak, ısıl işlem, alışılmamış imalat yöntemleri vb.), üretim birimlerinde kullanılan makina, tezgah ve mekanik sistemleri (pnömatik, hidrolik ve/veya mekanik kaldırma, iletme ve taşıma sistemleri; iş makinaları, vb.) inceleyeceklerdir.

Öğrencilerin yaptıkları stajın "Başarılı" olarak değerlendirilebilmesi için aşağıda belirtilen kriterleri dikkate alarak staj yapacakları kurumu seçmeleri ve staj raporlarını hazırlamaları gerekmektedir.

 1. Staja Başlama ve bitirme tarihlerine göre staj süresi uygun olmalıdır.
  1. Staj yapılan günlerin toplamı 20 iş günü olmalıdır.
  2. Dönem içerisinde staj yapılması durumunda haftalık staj süresi 3 iş gününden az olmamalıdır.
  3. Cumartesi günleri çalışılması durumunda, hangi tarihlerde çalışıldığını gösteren çalışma yazısı alınmış olmalıdır.
  4. Staj tarihleri akademik takvimdeki ders, final ve bütünleme sınavları ile çakışmamalıdır.
  5. Staj tarihleri ile SGK Sigortalı Giriş Bildirgesi üzerindeki tarihler aynı olmalıdır.
 2. Staj yapılan kurum veya kuruluş öğrencinin stajı için uygun olmalıdır.
  1. Staj konusu ile ilgili imalat yapılan bir yer olmalıdır.
  2. Kuruluşta staj içeriği oluşturabilecek talaşlı imalat tezgâh altyapısı olmalıdır.
  3. Kendi bünyesinde en az 1’i makina mühendisi olmak üzere 2 mühendis çalıştırıyor olmalıdır.
  4. Kuruluşta Kalite Yönetim ve Kontrol Sistemi olmalıdır.
 3. Staj yapılan yerdeki imal usulleri ve mekanik sistemler incelenmiş olmalıdır.
  1. Kuruluştaki tüm üretim ve üretime yardımcı birimler ile ilgili bilgi verilmelidir.
  2. Kuruluşta kullanılmakta olan tüm imalat yöntemleri (döküm, talaşlı imalat, dövme, ekstrüzyon, haddeleme, çekme vb. lastik şekil verme yöntemleri, baskı (press) işleri, kaynak, ısıl işlem, alışılmamış imalat yöntemleri vb.) için kullanılan tezgâh altyapısı; çalışma prensipleri, nitelik, kapasite ve verimlilikleri hususlarında incelenmiş olmalıdır.
  3. Kuruluşta kullanılan mekanik sistemler (pnömatik, hidrolik ve/veya mekanik kaldırma, iletme ve taşıma sistemleri, iş makinaları, vb.) çalışma prensipleri, nitelik, kapasite ve verimlilikleri hususlarında incelenmiş olmalıdır.
  4. Kuruluşta uygulanmakta olan hammadde, stoklama ve taşıma yöntemleri hakkında bilgi verilmelidir.
  5. En az bir parça için süreç (proses) takibi gerçekleştirilmelidir.
  6. Proses takibi yapılan ürünün üretim maliyeti tanımlanmalıdır.
  7. Kuruluşta üretim sürecinde (hammadde kabul, ara çıktılar vb.) kullanılmakta olan ölçüm yöntemleri ve ölçüm cihazları tanımlanmalıdır.
  8. Kuruluşta kullanılmakta olan bakım onarım faaliyetleri tanımlanmalıdır.

Staj raporları komisyon tarafından açıklanan rapor formatına uygun şekilde hazırlanmalıdır.

In this Practice, it is aimed that the students of the Mechanical Engineering Department get to know the companies they can work in the future, examine what the engineers' duties and responsibilities are and reinforce the theoretical and practical knowledge gained in the courses. In the study, students will examine; the products produced in the company, manufacturing methods (casting, machining, forging, extrusion, rolling, drawing, etc. rubber forming methods, welding, heat treatment, unconventional manufacturing methods, etc.), machinery, bench and mechanical systems used in production units (pneumatic, hydraulic and / or mechanical lifting, transmission and transportation systems; construction equipment, etc.).

In order to the Summer Practice to be evaluated as "Successful", students should choose the company, perform study and prepare their reports by considering the criteria below.

 1. The duration of the Summer Practice should be appropriate according to the start and end dates of the Practice.
  1. The total of Summer Practice days must be 20 working days.
  2. In case of working on Saturdays, the working letter must have been taken.
  3. There should be no official holidays during the Summer Practice days or added to the Practice period.
  4. The Summer Practice dates should not coincide with the course, final and make-up exams in the academic calendar.
  5. The dates of the Summer Practice should be the same as those on the "SGK Sigortalı Giriş Bildirgesi".
 2. Company should be suitable for the Summer Practice.
  1. It must have a manufacturing unit and workshop.
  2. The company must have a machining workbench infrastructure that can create an Summer Practice content.
  3. It must employ 2 engineers, of which at least 1 is a Mechanical Engineer.
  4. There should be a Quality Management and Control System in the Company.
 3. The manufacturing methods and mechanical systems in the Company should be examined.
  1. Information about all production and auxiliary units in the Company should be provided.
  2. Machine infrastructure (casting, machining, forging, extrusion, rolling, drawing, etc. rubber forming methods, press works, welding, heat treatment, unusual manufacturing methods, etc.) used in the Company should be examined in terms of their working principles, quality, capacity and efficiency.
  3. Mechanical systems (pneumatic, hydraulic and / or mechanical lifting, transmission and transportation systems, construction equipment, etc.) used in the Company should be examined in terms of their working principles, quality, capacity and efficiency.
  4. Information should be given about the raw materials, stocking and transportation methods being applied in the Company.
  5. Manufacturing process must be followed for at least one part.
  6. The production cost of the product followed up should be defined.
  7. Measurement methods and measuring devices used in the production process (raw material acceptance, intermediate outputs, etc.) should be defined.
  8. Maintenance and repair activities used in the organization should be defined.

Reports should be prepared in accordance with the report format announced by the Committee.

Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin, ikinci stajlarında, iş hayatına atıldıktan sonra çalışacakları muhtemel iş sahalarındaki organizasyon, fabrika düzeni ve işleyiş hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır. Öğrenciler staj çalışmalarında kuruluşun organizasyon yapısını ve kuruluştaki birimleri inceleyecek. Kuruluştaki mühendislerin görev ve sorumlulukları ile çalışanların (idareci, mühendis, tekniker, teknisyen, işçi vb.) hiyerarşisini irdeleyeceklerdir.

Öğrencilerin yaptıkları stajın “Başarılı” olarak değerlendirilebilmesi için aşağıda belirtilen kriterleri dikkate alarak staj yapacakları kurumu seçmeleri ve staj raporlarını hazırlamaları gerekmektedir.

 1. Staja Başlama ve bitirme tarihlerine göre staj süresi uygun olmalıdır.
  1. Staj yapılan günlerin toplamı 20 iş günü olmalıdır.
  2. Dönem içerisinde staj yapılması durumunda haftalık staj süresi 3 iş gününden az olmamalıdır.
  3. Cumartesi günleri çalışılması durumunda, hangi tarihlerde çalışıldığını gösteren çalışma yazısı alınmış olmalıdır.
  4. Staj tarihleri akademik takvimdeki ders, final ve bütünleme sınavları ile çakışmamalıdır.
  5. Staj tarihleri ile SGK Sigortalı Giriş Bildirgesi üzerindeki tarihler aynı olmalıdır.
 2. Staj yapılan kurum veya kuruluş öğrencinin stajı için uygun olmalıdır.
  1. Kuruluş bünyesinde farklı birimler (üretim, bakım, arge, satın alma, pazarlama vb.) bulunmalıdır.
  2. Kendi bünyesinde en az 3 adet makina mühendisi olmalıdır.
  3. Kuruluşta Kalite Yönetim ve Kontrol Sistemi olmalıdır.
 3. Staj yapılan yerde fabrikanın organizasyon düzeni yeterince incelenmiş olmalıdır.
  1. Kuruluşun içinde bulunduğu sektörün ülke ekonomisi içindeki yeri ve ilgili sektörlerle olan ilişkileri ile kuruluşun sektör içerisindeki konumu, vizyonu ve hedefleri irdelenmiş olmalıdır.
  2. Kuruluşun yeri (coğrafi konumu) yerleşim planı çizilerek belirtilmeli ve kuruluşun yerinin uygunluğu işgücü, altyapı, enerji, hammadde, pazarlama, teşvik, ulaşım vb. etkenler göz önünde bulundurularak incelenmelidir.
  3. Kuruluşun orgranizasyon yapısı incelenmeli. Kuruluştaki her bir birimin görev ve sorumlulukları belirtilmelidir. Bu birimlerde çalışan mühendislerin görev ve sorumlulukları ile çalışanların (idareci, mühendis, tekniker, teknisyen, işçi vb.) hiyerarşisi incelenmelidir.
  4. Kuruluş içi yerleşim incelenmeli. Hammaddelerin fabrikaya girmesi ile başlayan ve ürün oluşmasına kadar gerçekleşen taşıma, depolama, imalat, montaj vb. bütün işlemleri gösteren süreçler ile bu süreçler sırasında meydana gelen yerleşim planına bağlı aksaklıklar (taşıma mesafelerinin uzun olması, makinalar arasında bekleyen parça miktarlarının aşırılığı, düzensizlik vb.) incelenmelidir.
  5. Kuruluşta kullanılan yardımcı sistemler (sıcak su, buhar ve/veya kızgın yağ üretiminde kullanılan kazan ve ekipmanlar; elektrik üretiminde kulanılan buhar türbinleri, gaz türbinleri; içten yanmalı motorlar; endüstriyel fırınlar; endüstriyel ısıtma, soğutma, havalandırma...vb.) çalışma prensipleri, nitelik, kapasite ve verimlilikleri hususlarında incelenmiş olmalıdır.
  6. Kuruluşun kalite güvence ve kontrol sistemleri ile kuruluşta uygulanan standartlar incelenmelidir.
  7. İşletme güvenliği kuralları ile işçi sağlığı ve iş güvenliği temel kuralları incelenmelidir.

Staj raporları komisyon tarafından açıklanan rapor formatına uygun şekilde hazırlanmalıdır.

In this Summer Practice, it is aimed that the students have information about the organization, factory layout and operation in the possible job sites after they start working life. Students will examine the organizational structure of the Company and the units in the organization during their practice. They will also examine the duties and responsibilities of engineers in the Company and the hierarchy of employees (manager, engineer, technician, technician, worker, etc.).

In order to the Summer Practice to be evaluated as "Successful", students should choose the company, perform study and prepare their reports by considering the criteria below.

 1. The duration of the Summer Practice should be appropriate according to the start and end dates of the Practice.
  1. The total of Summer Practice days must be 20 working days.
  2. In case of working on Saturdays, the working letter must have been taken.
  3. There should be no official holidays during the Summer Practice days or added to the Practice period.
  4. The Summer Practice dates should not coincide with the course, final and make-up exams in the academic calendar.
  5. The dates of the Summer Practice should be the same as those on the "SGK Sigortalı Giriş Bildirgesi".
 2. Company should be suitable for the Summer Practice.
  1. There should be different units (production, maintenance, R&D, purchasing, marketing etc.) within the organization.
  2. It must employ 3 Mechanical Engineers.
  3. There should be a Quality Management and Control System in the Company.
 3. The organization order of the Company must have been sufficiently studied.
  1. The position of the sector in which the Company is located in the Country's economy and its relations with the relevant sectors should be investigated, and the position, vision and goals of the organization in the sector should be examined.
  2. The location (geographical location) of the Company should be determined by drawing the layout and the appropriateness of this location should be examined by considering labor, infrastructure, energy, raw materials, marketing, incentives, transportation factors etc.
  3. The organization structure of the Company should be examined. The duties and responsibilities of each unit in the organization should be specified. The duties and responsibilities of the engineers working in these units and the hierarchy of the employees (manager, engineer, technician, technician, worker etc.) should be examined.
  4. Company layout plan should be examined. All processes such as transportation, storage, manufacturing, assembly etc. starting with the entry of raw materials into the factory and until the formation of the product should be examined, and the disruptions (long transportation distances, excessive amount of parts waiting between the machines, excessive irregularity etc.) should be explained.
  5. Auxiliary systems (boilers and equipment used in the production of hot water, steam and / or hot oil; steam turbines used in electricity production, gas turbines; internal combustion engines; industrial furnaces; industrial heating, cooling, ventilation etc.) used in the Company must have been examined in terms of their working principles, quality, capacity and efficiency.
  6. The quality assurance and control systems of the Company and the standards applied in the Company should be examined.
  7. Operational safety rules and basic rules of worker health and safety must be examined.

Reports should be prepared in accordance with the report format announced by the Committee.

Öğrencilerin kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yapacağı stajlardır.

Öğrencilerin aşağıda belirtilen kriterleri dikkate alarak staj yapacakları kurumu seçmeleri ve staj tarihlerini belirlemeleri gerekmektedir.

 1. Dönem içerisinde staj yapılması durumunda haftalık staj süresi 3 iş gününden az olmamalıdır.
 2. Cumartesi günleri çalışılması durumunda, hangi tarihlerde çalışıldığını gösteren çalışma yazısı alınmış olmalıdır.
 3. Staj tarihleri akademik takvimdeki ders, final ve bütünleme sınavları ile çakışmamalıdır.
 4. Kendi bünyesinde en az 1 adet makina mühendisi olmalıdır.

Staj raporları komisyon tarafından açıklanan rapor formatına uygun şekilde hazırlanmalı ve Staj Başarı Belgeleri ile birlikte Bölüm Öğrenci İşlerine teslim edilmelidir.


Staj Bilgi Sistemi / Summer Practice Information System

Öğrenciler Staj işlemlerini Makina Mühendisliği Bölümü "Staj Bilgi Sistemi" üzerinden yapacaklardır.
Students will perform their Practice procedures through the Mechanical Engineering Department "Summer Practice Information System".

Başvuru / Application
Aşağıda verilen soruları cevaplayarak başvuru adımlarını takip ediniz. / Answer the questions and follow the application steps given below.

Gazi Üniversitesi öğrenci e-postanız (ogrenci@gazi.edu.tr) var mı?
Do you have Gazi University student e-mail (sutudent@gazi.edu.tr)?

Kalan adımlar / Remaining steps

 1. "Staj Bilgi Sistemi"ne kayıt olunması (Registration to "Summer Practice Information System")
 2. Staj kaydının oluşturulması (Creating a Summer Practice record)
 3. Formların Kuruluşa onaylatılması (Approval of the forms to the Company)
 4. Formların Staj Komisyonuna onaylatılması (Approval of the forms to the Committee)
 5. Sigorta işlemlerinin tamamlanması (Completing the insurance procedures)
Gazi Üniversitesi Öğrenci E-posta Talep Formunu doldurarak e-posta adresi alınız.
Complete the "Gazi University Student E-mail Request Form" and get an e-mail address.
"Staj Bilgi Sistemi"ne kayıtlı mısınız?
Are you registered to the "Summer Practice Information System"?

Kalan adımlar / Remaining steps

 1. Staj kaydının oluşturulması (Creating a Summer Practice record)
 2. Formların Kuruluşa onaylatılması (Approval of the forms to the Company)
 3. Formların Staj Komisyonuna onaylatılması (Approval of the forms to the Committee)
 4. Sigorta işlemlerinin tamamlanması (Completing the insurance procedures)
"Staj Bilgi Sistemine" giriş için yeni kullanıcı kaydı oluşturunuz. (Kullanıcı kaydınızın onaylanmasından sonra "Staj Bilgi Sistemi"ne giriş yapabilirsiniz.)
Create a new user registration to login to the "Summer Practice Information System". (You can login to "Summer Practice Information System" after your user registration is approved.)
Stajınızı yapmak istediğiniz kuruluş "Staj Bilgi Sistemi"ne kayıtlı mı?
Is the company you want to do your Practice registered to the "Summer Practice Information System"?

Kalan adımlar / Remaining steps

 1. Staj kaydının oluşturulması (Creating a Summer Practice record)
 2. Formların Kuruluşa onaylatılması (Approval of the forms to the Company)
 3. Formların Staj Komisyonuna onaylatılması (Approval of the forms to the Committee)
 4. Sigorta işlemlerinin tamamlanması (Completing the insurance procedures)
"Kayıt Formun"u doldurarak Makina Mühendisliği Bölümü Öğrenci İşlerine teslim ediniz.
Complete the "Registration Form" and deliver it to the Mechanical Engineering Department Student Affairs.

Kayıt Formu
Registration Form


MM399

ME399

MM499

ME499

İsteğe Bağlı Staj

"Staj Bilgi Sistemi" üzerinden gerekli bilgileri doldururarak Yaz Stajı kaydınızı oluşturdunuz mu?
Have you created your Summer Practice record by completing the required information through the "Summer Practice Information System"?

Kalan adımlar / Remaining steps

 1. Formların Kuruluşa onaylatılması (Approval of the forms to the Company)
 2. Formların Staj Komisyonuna onaylatılması (Approval of the forms to the Committee)
 3. Sigorta işlemlerinin tamamlanması (Completing the insurance procedures)
"Staj Bilgi Sistemine" giriş yaparak gerekli bilgileri doldurunuz, Staj kaydınızı oluşturunuz, "Staj Başvuru Formu (3 kopya)", "Staj Değerlendirme Formu" ve "Staj Başarı Belgeleri"nin çıktılarını alınız.
Login to the "Summer Practice Information System", fill in the necessary information, create your practice record, print the "Practice Application Form (3 copies)", "Practice Evaluation Form" and "Practice Success Documents".
"Staj Başvuru Formu"nu Kuruluşa onaylattınız mı?
Have you got the "Practice Application Form" approved by the Company?

Kalan adımlar / Remaining steps

 1. Formların Staj Komisyonuna onaylatılması (Approval of the forms to the Committee)
 2. Sigorta işlemlerinin tamamlanması (Completing the insurance procedures)
"Staj Başvuru Formu"nu Kuruluşa onaylatınız.
Have the "Practice Application Form" approved by the Company.
"Staj Başvuru Formu"nu Staj Komisyonuna onaylattınız mı?
Have you got the "Practice Application Form" approved by the Committee?

Kalan adımlar / Remaining steps

 1. Sigorta işlemlerinin tamamlanması (Completing the insurance procedures)
"Staj Başvuru Formu"nu Staj Komisyonuna onaylatınız.
Have the "Practice Application Form" approved by the Committee.
"Staj Başvuru Formu"nu sigorta işlemlerinin tamamlanması için Fakülte Öğrenci İşlerine teslim ediniz.
Deliver "Practice Application Form" to Faculty Student Affairs to complete insurance procedures.

Sigorta İşlemleri / Insurance Procedures

Staj yapan öğrenciler hakkında 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu öğrencilerden bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu fıkra kapsamında ödenecek primler 5510 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından karşılanır.
Work accident and occupational disease insurance is applied to students in accordance with subparagraph (b) of the first paragraph of Article 5 of the Law No. 5510. General health insurance provisions are also applied to those students who are not dependents. Premiums to be paid within the scope of this paragraph are covered by higher education institutions in accordance with subparagraph (e) of the first paragraph of Article 87 of the Law No. 5510.
 1. Sigorta işlemleri Mühendislik Fakültesi Dekanlığının belirlediği usullere göre Fakülte Öğrenci İşleri tarafından gerçekleştirilir.
  Insurance procedures are carried out by the Faculty Student Affairs according to the procedures determined by the Dean of the Faculty of Engineering.
 2. Stajdan vazgeçilmesi, staj raporunun teslim edilmemesi, devamsızlık nedeniyle stajın başarısız sayılması gibi durumlarda öğrenci stajını yapmamış kabul edilir ve fazla yatırılan sigorta gideri öğrenciden tahsil edilir.
  In cases where the practice is abandoned, the practice report is not delivered, the practice is deemed unsuccessful due to absenteeism, the student is deemed not to have completed his/her practice and the insurance expense overpaid is collected from the student.

Staj Süreci / Practice Process

Öğrenciler staj sürecince aşağıda belirtilen kurallara uymak zorundadırlar.
Students are obliged to follow the rules stated below during the practice process.
 1. Staj eğitimine başlayan her öğrenci, Staj Başarı Belgelerini staj yaptığı kuruluşun staj sorumlusuna teslim eder.
  Every student who starts practice training submits their Practice Achievement Certificate to the practice officer of the institution where they do their practice.
 2. Öğrenci Staj Devam Çizelgesini staj sorumlusuna onaylatır.
  The student make the Practice Attendance Sheet is approved by the practice supervisor.
 3. Öğrenciler staj süresince kuruluşun çalışma ilkelerine, iş koşullarına, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına ve yasal düzenlemelere uymak zorundadırlar.
  During the practice, students must comply with the organization's working principles, business conditions, rules regarding discipline and work safety, and legal regulations.
 4. Öğrenciler kuruluştan izinsiz ayrılamaz. İzinli olarak ayrılması gereken durumda mazeretini belirtir izin formu düzenlenir ve kuruluş yetkilisi tarafından onaylanır. (Onaylı izin formunun kopyası staj raporunun eklerinde bölüme teslim edilmek zorundadır) 3 gün art arda izinsiz olarak stajına devam etmeyen öğrenci başarısız kabul edilir.
  Students cannot leave the organization without permission. In the event that it is necessary to leave on leave, a leave form is prepared and approved by the institution official. (Copy of the approved permission form must be submitted to the department in the annexes of the practice report) A student who does not continue his/her practice for 3 consecutive days without permission is considered unsuccessful.
 5. İzinli olunması staj devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Öğrenciler zorunlu staj süresini tamamlamak zorundadırlar. İzinli olunması durumunda öğrenci dilekçe ile komisyona başvurarak izinli olduğu günlerin staj süresinin sonuna eklenmesini talep eder.
  Being on leave does not remove the obligation to continue the practice. Students must complete the compulsory practice period. In case of leave, the student applies to the commission with a petition and requests that the days off be added to the end of the practice period.
 6. Öğrenci stajdan vazgeçmesi halinde 3 iş günü içerisinde komisyona dilekçe ile başvurarak bilgi vermek zorundadır.
  If the student gives up the practice, he/she has to inform the commission within 3 working days by applying with a petition.
 7. Öğrenci staja başladıktan sonra komisyonun uygun görüşüne binaen kuruluş değişikliği yapabilir.
  After the student starts the practice, he/she can change the organization based on the approval of the commission.
 8. Öğrenciler işyerinde kullandıkları her türlü mekân, alet, malzeme, makina ve araç gereçlere özen göstermek zorundadırlar.
  Students have to pay attention to all kinds of spaces, tools, materials, machinery and equipment they use in the workplace.

Rapor Hazırlama / Report Preparation

Öğrenciler raporlarını aşağıdaki sırayı takip ederek Staj Komisyonuna teslim ederler.
The students submit their reports to the Committee in the following order.

 1. Staj eğitimi sırasında yaptığınız çalışmalar ile ilgili raporunuzu ilgili "Rapor Şablonuna" uygun şekilde hazırlayınız.
  Prepare your report on the studies you have done during your Practice in accordance with the relevant "Report Template".
 2. Raporunuzu kuruluş staj yöneticisine onaylatınız.
  Have your report approved by the Practice Manager of the Company.
 3. Staj Başarı Belgelerini (Öğrenci İşleri Kopyaları) kapalı zarf içerisinde teslim alınız ya da kuruluş tarafından bölüme gönderilmesini sağlayınız.
  Take Practice Evaluation Forms in a closed envelope or have them sent to the Department by the Company.
 4. Raporunuzun elektronik kopyasını (*.pdf) "Staj Bilgi Sistemi"ne yükleyiniz.
  Upload the electronic copy of your report (*.pdf) to the "Summer Practice Information System"
 5. Onaylanmış raporunuzu ve varsa teslim aldığınız Staj Başarı Belgelerini ilan edilen tarihlerde Bölüm Öğrenci İşlerine teslim ediniz.
  Deliver your approved report and the Practice Evaluation Forms, if any, to the Department Sutudent Affairs between announced days.

Rapor Şablonu
Report Template


MM399

ME399

MM499

ME499

İsteğe Bağlı Staj


Değerlendirme Süreci / Evaluation Process

İlan edilen tarihler arasında Bölüm Öğrenci İşlerine teslim edilen raporlar aşağıda belirtilen şekilde değerlendirilir.
The reports submitted to the Department Student Affairs between the announced dates are evaluated as follows.

 1. Raporlar intihal yazılımı kullanılarak kontrol edilir.
  Reports are checked using plagiarism software.
 2. Kopya olduğu belirlenen raporlar öğrencilere iade edilerek düzeltilmesi istenir.
  Reports determined to be copies are returned to the students and requested to be corrected.
 3. Raporlar komisyonunun görevlendirdiği öğretim elemanları tarafından staj değerlendirme kriterleri dikkate alınarak değerlendirilir.
  Reports are evaluated by the instructors assigned by the committee considering the "Evaluation Criteria"
 4. Gerektiğinde öğrenciler staj çalışmaları ile ilgili olarak görüşmeye çağırılabilir.
  When necessary, students can be invited to interview about Practice studies.
 5. Öğretim elemanları tarafından değerlendirilen raporlara ait değerlendirme puanları komisyon tarafından ilan edilir.
  Evaluation scores of the Reports evaluated by the instructors are announced by the committee.
 6. Komisyonca belirlenen süre içerisinde yapılacak itirazlar komisyon tarafından incelenerek sonuçlandırılır.
  Objections to be made within the period determined by the committee are examined and finalized by the committee.
 7. Değerlendirme puanları aşağıdaki tablo dikkate alınarak başarı notuna dönüştürülür.
  Evaluation scores are converted to a grade taking into account the table below.
  • AA:    90-100
  • BA:    85-89
  • BB:    80-84
  • CB:    75-79
  • CC:    70-74
  • DC:    60-69
  • DD:    50-59
  • FD:    40-49
  • FF:    00-39
  • G:    Staj raporunun teslim edilmemesi (Failure to deliver the Report)
 8. Kesinleşmiş staj başarı notları öğrenci bilgi sistemine girilir.
  Finalized grades are entered into the "Student Information System".

Değerlendirme Kriterleri
Evaluation Criteria


MM399

ME399

MM499

ME499