Doç.Dr. Ebru V. ÖCALIR-AKÜNAL

                                                                                                                                                                                                                                                               English


 

Gazi Üniversitesi

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

 

      Oda: 744 06570 Maltepe-ANKARA

Tel: 0-312- 5823744

e-posta : ebruocalir@gazi.edu.tr

http://w3.gazi.edu.tr/~ebruocalir

ÖZGEÇMİŞ

 

1972'de Ankara'da doğdu. 1993 yılında Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında ODTÜ Bölge Planlama Yüksek Lisans programını bitirdi.  Ulaşım planlaması ve trafik mühendisliği üzerine çalışan Ebru V. ÖCALIR-AKÜNAL, 1999'da YÖK bursuyla gittiği Avusturya'da Viyana Teknik Üniversitesi'nde doktorasını 2003'te tamamladı. 2010 yılında yine YÖK bursuyla gittiği Avusturya'da Viyana Teknik Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalar yaptı. Halen Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyesidir.

EĞİTİMİ    

27.10.2011   : Doçentlik

1999-2003    : Doktora (Viyana Teknik Üniversitesi-Viyana/Avusturya)

1993-1996    : Yüksek Lisans (Orta Doğu Teknik Üniversitesi -Bölge Planlama-Ankara)

 

1989-1993    : Lisans (Gazi Üniversitesi-Müh.-Mim. Fak.-Şehir ve Bölge Planlama Bölümü-Ankara)

 

1982-1989    : Lise (Ankara Atatürk Anadolu Lisesi (Ankara)

 

ALDIĞI BURSLAR

2010 (Üç ay): Doktora sonrası araştırma için YÖK Bursu  (Viyana Teknik Üniversitesi-Viyana/Avusturya)

1999-2003    : Doktora için YÖK Bursu  (Viyana Teknik Üniversitesi-Viyana/Avusturya)

 

BULUNDUĞU GÖREVLER

2004-        : Öğretim Üyesi

1994-2004 : Araştırma Görevlisi

 

DİĞER GÖREVLER

2007- 2009 : Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı

2007-         :FP7 "Ulaşım" tematik alan koordinatörü

2006-  2007: FP7 "Enerji", "Çevre" ve "Ulaşım" tematik alanları koordinatörü

2006-         : FP6 "Sürdürülebilirlik, Küresel Değişim ve Ekosistemler" üniversite  tematik alan koordinatörü

 

VERDİĞİ DERSLER

Lisans:

ŞBP 497 Ulaşım Coğrafyası, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü.

ŞBP 461 Şehircilik Projesi VI, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü.

ŞBP 484 Şehircilik Projesi VII, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü.

Y.Lisans:

5211312 Toplutaşım Planlaması, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, , Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

5051323 Ulaşım ve Trafik Tekniği I, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trafik Pl. ve Uyg. Anabilim Dalı.

5181323 Ulaşım ve Trafik Tekniği II, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trafik Pl.ve Uyg. Anabilim Dalı.

 

YABANCI DİLLER

İngilizce

Almanca

 

YAYINLARI

 

TEZLER

ÖCALIR, E.V. (1996) Mode Choice in Work and School Trips: A Case Study in Ankara, Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Bölge Planlama Anabilim Dalı.

 

YILDIZ, E.V., (2003) The Analysis of the Development of Spatial Structures Mobility in Ankara, Ph.D. Thesis, TU Vienna University of Technology Vienna, Austria.

 

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI TARAFINDAN TARANAN BİLİMSEL DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

E.V.OCALIR, O.Y.ERCOSKUN, R.TUR, "An Integrated Model Of GIS and Fuzzy Logic (FMOTS) for Location Decisions of Taxicab Stands", Expert Systems with Applications (ISI) , Cilt 37, 4892-4901 pp., 2010 (SCI Index).

Kaya MERT, Ebru Vesile OCALIR, Konya’da Bisiklet Ulaşımı, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:27:1, pp.223-240, 2010 (AHCI, Design and Applied Arts Index (DAAI), Avery Index to Architectural Periodicals (AIAP)).

E.V.OCALIR, H.KNOFLACHER, "Ankara'da Ulaşım Türlerinin Enerji Kullanımı ve Mekansal Yapıya Etkileri", Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi (ISI) , Cilt 23:3, 611-617 pp., 2008 (SCI Index).

M.OZALP, E.V.OCALIR, "Türkiye'deki Kentiçi Ulasım Planlaması Çalısmalarının Degerlendirilmesi", ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 25:2, 71-97 pp., 2008 (AHCI, Design and Applied Arts Index (DAAI), Avery Index to Architectural Periodicals(AIAP))

EI (Engineering Index) DERGİ YAYINLARI

YILDIZ, E.V. (2005), “Araçtan Arındırılmış Yerleşimler: Viyana-Floridsdorf (Avusturya)Örneği", Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:20, Sayı:4, ss.537-548, Aralık 2005.

ULUSAL HAKEMLI DERGILERDE YAYIMLANAN MAKALELER

S.Karabulut, E.V.Öcalır, F.G.Akınoğlu, "Zihinsel Özürlü Bireylerin Yol Güvenliği", Polis Bilimleri Dergisi , Cilt 12 (1), 83-106 pp., 2010.

 

YURT DIŞINDA BİR YAYINEVİ TARAFINDAN YABANCI DİLDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL KİTAPTA BÖLÜMLER

Knoflacher, H., Ocalir, E.V., "Eco-methodology for urban and transport planning for the future eco-technology",Green and Ecological Technologies for Urban Planning: Creating Smart Cities, Ed:Yalciner Ercoskun, O., IGI Global publ.,154-173.

Ocalir, E.V., Yalciner Ercoskun, O., Tur, R., "A Decision Support System for Location Decisions of Taxicab Stands", Efficient Decision Support Systems: Practice and Challenges – From Current to Future / Book 2, Ed: Špalj, Z., Intech publ.,321-336.

 

ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

Knoflacher, H., Ocalir, E.V. (2011) “The Effect of External Energy Driven Transport Systems On Cities Entropy in Urban and Transport Planning”, 10th International Congress on Sustainable Energy Tehnologies, 4-7 Sept.2011, Istanbul, Turkey.

ÖCALIR, E.V., Yıldız, M. (1994), “Planning for Sustainable Development in a Sustainable Environment”, Eigth Congress of Association of European Schools of Planning, İstanbul, Turkey.

YILDIZ, E.V.(2004), “Carfree Settlements: Selected Case Studies in European Cities”, 2nd Traffic and Road Safety International Congress, Ankara, Turkey.

YILDIZ, E.V. (2004),”Interaction of Spatial Structures and Energy for Mobility”, Paper presented at WCTR2004,  İstanbul, Turkey.  

ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

Knoflacher, H., Ocalir, E.V. (2011), Sürdürülebilir Ulaşım Kavramı Üzerine Tartışmalar, 9.Ulaştırma Kongresi, Eylül 2011, İstanbul, Türkiye.

M.Özalp, E.V.Öcalır, İzmir Ulaşım Sempozyumu konferansı dahilinde "İzmir Ulaşım Sempozyumu Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İzmir için Yapılan Kentiçi Ulaşım Planlama Çalışmalarının Değerlendirilmesi", 111-120 pp., İzmir, Türkiye, Aralık 2009.

M.Özalp, E.V.Öcalır, 4.Ulusal TRODSA –Kongresi konferansı dahilinde "Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Türkiye’de Ulaşım Planlama Çalışmalarının Tarihsel Süreç İçerisinde Analizi", 57-70 pp., Ankara, Türkiye, 2007.

K.Kurnaz, E.V.Öcalır, 4.Ulusal TRODSA –Kongresi konferansı dahilinde "Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Ankara'da Taş Ocakları, Beton Santralleri ve Çimento Fabrikaları Arasındaki İlişkinin Kent İçi Yük Taşımacılığı Anlamında İrdelenmesi", 145-153. pp., Ankara, Türkiye, 2007.

E.V.Yıldız, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ulaşım ve Trafik Kongre ve Sergisi konferansı dahilinde "Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Yol ve Alan Ücretlendirmesi", 51-59 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 1999.

S.Pampal, S.Hatipoğlu, E. Öztürk Arıkan, E.V.Yıldız, TMMOB Makine Mühendisleri Odası II. Ulaşım ve Trafik Kongresi konferansı dahilinde "Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Türkiye’de Trafik Probleminin Nedenleri: Bilinç Eksikliği ve Yetersiz Eğitim", 27-33 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 1999.

E.Arıkan, N.A.Çelikel, S.Hatipoğlu, E.V.Yıldız, İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler 3. Teknik Kongresi konferansı dahilinde "Bildiriler Kitabı Cilt 2" bildiri kitapçığındaki "Köprü ve Köprülü Kavşakların Bakım ve Onarımı", 625-634 pp., Ankara, Türkiye, Eylül 1997.

S.Pampal, H.Kaplan, E.Arıkan, S.Hatipoğlu, N.Koçak, E.V.Öcalır, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ulaşım ve Trafik Kongre ve Sergisi konferansı dahilinde "Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Ulaşım Planlama ve Mühendisliğinin Bir Dalı Olarak Trafik Mühendisliği Eğitimi", 301-314 pp., Ankara, Türkiye, Mayıs 1997.

YÖNETILEN YÜKSEK LISANS TEZLERI

Büyüknalbant, S., Kayseri Kentinde Ulaşım Altyapısının Yolculuk Davranışı Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, G.Ü.F.B.E. Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı, 2010. 

Tanır, B., Marmara Bölgesi'nde Karayolu Yük Taşımacılığına Alternatif Kombine Taşımacılık Sistemlerinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, G.Ü.F.B.E. Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı, 2009. 

Mert, K., Konya'da Bisiklet Ulaşımı-Planlama ve Uygulama Sürecinin İncelenmesi, G.Ü.F.B.E. Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı, 2007. 

Özalp, M., Türkiye’de Kentsel Ulaşım Planlaması Çalışmalarında Benimsenen Yaklaşımlar; Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Yüksek Lisans Tezi, G.Ü.F.B.E. Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı, 2007. 

Karabulut, S., Zihinsel Özürlü Bireylerin Yol Güvenliği, Yüksek Lisans Tezi, G.Ü.F.B.E. Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı, 2007. 

Kurnaz, K., Üretim Merkezlerinden Hammadde Taşımacılığının Karayoluna Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, G.Ü.F.B.E. Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı, 2007. 

Özen, M., “Karayolu Ulaşımının Hava Kirliliği Üzerine Etkileri ve Çözüm Önerileri", Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü, Trafik Planlaması ve Uygulaması ABD, 2006.

 

KATILDIĞI ULUSLARARASI SEMİNER/WORKSHOPLAR

DÖPPS-1999 (German-Austrian-Polish Planning Seminar), Zakopane (Poland), 1999.

MEPS(2000) (Middle European Planning Seminar), Tszendentre (Hungary), 1999.

DÖPPS-2000 (German-Austrian-Polish Planning Seminar), Feldkirchen (Austria), 2000.

SERTİFİKALAR

Introduction to Transport Modelling with Emme, March 12-14, 2012 (introduction to the essentials of transportation planning and travel demand forecasting with Emme, including theoretical context and hands-on experience with tools for data management and network editing, demand modelling, multimodal network modelling, mapping, analysis and scenario evaluation.)

Emme Modeller: Tools and Techniques, March 15-16, 2012 ( a concise, hands-on introduction to Emme Modeller via the most popular Emme travel demand modeling tools and techniques, includes short presentations, applications and exercises of key Emme Modeller tools, including traffic assignments, path analysis, transit assignments, strategy and transit path analysis, network transactions, network calculations, matrix calculations, demand adjustment, subarea procedures, and more, Certain exercises make use of Emme Desktop for visualization, analysis, and network editing.)

VISUM Introduction (Introduction to the fundamentals of transportation planning and VISUM, VISUM network model: Structure and editing, Checking and validation, Graphics, Trip demand etc.), June 2010, Germany. 

VISUM Public Transport – Advanced (Introduction to Public Transport Modelling, Conceptualisation of Stop Point, Timetable, Assignment Procedures with Use Cases, Line Network Plan etc.), June 2010, Germany. 

VISUM- Introduction to Travel Demand Modelling (Purpose of Travel Demand Modelling, Basic Four Steps (three steps), Trip Generation, Trip Distribution, Mode Choice (Modal Split), June 2010, Germany.

VISSIM- Basics, June 2010, Germany. 

VISSIM- Advanced, June 2010, Germany.

“Foundations of Transport Planning for Practitioners and Decision-Makers” of the Institute for Transport Planning and Traffic Engineering, Vienna University of Technology, Feb.2004. (Topics of the seminar: Real behaviour and systems effects; principles of transportation science; methods of transport planning; city and regional planning, economy and transport; the process of planning; law and implementation; practical experience examples)

 "The Project Circle-Technical, Administrative, Financial and legal Aspects of IST Project Preparation and Completion", European Commission: Information Society Directorate, Sofia, Bulgaria, 5-6 April 2005.  

UZMANLIK ALANI

 

1.      Ulaşım Planlaması

2.      Trafik Mühendisliği

3.      Yol ve Trafik Güvenliği

4.      Ulaşımda Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları


Gazi BIM 2000(c)