ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAİME ŞEBNEM ÇETİN

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FİZİK BÖLÜMÜ
ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ ANABİLİM DALI
Tel:0-312-2126030/2762
E-mail : cetins@gazi.edu.tr


Özgeçmiş

1976 yılında Aydın'da doğdum. İlk, orta, lise öğrenimini Aydın'da tamamladım. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nü kazandım. 2000 yılında Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans programına başladım. 2001 yılında Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü'ne Araştırma Görevlisi olarak girdim. 2004'de doktoraya başladım.Halen bu görevde bulunmaktayım.

Uzmanlık Alanı

Atom topaklarının geometrik yapılarının ve erime dinamiğinin incelenmesi

 

Tezler

S.Ş. ÇETİN, Cun (n=30-71) Atom Topaklarının Geometrik Yapılarının ve Erime Dinamiğinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi)

S.Ş. ÇETİN, AlxGa1-xAs/ GaAs (100) Kuantum Kuyularının Optik Özelliklerinin İncelenmesi (Doktora Tezi – Devam ediyor)

 

Katıldığı Projeler

 

·        Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

      Proje Adı: Cu Atom Topaklarının Yapısı ve Erime Dinamiğinin İncelenmesi

      Proje Kod No: FEF.05/2002-23

            Projedeki Görevi: Araştırmacı                  

 

·        Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

      Proje Adı: Cu (n>60) ATOM Topaklarının Minimum Enerji Geometrileri ve Faz   

                       Geçişlerinin  İncelenmesi

      Proje Kod No: FEF.05/2003-38

      Projedeki Görevi: Araştırmacı

 

Ulusal Kongre Tebliğleri

Uluslararası Kongre Tebliğleri