http://www.bilalgunes.com
Özgeçmiş Makaleler Atıflar Bildiriler Kitaplar
Ana Sayfa Fotoğraflar Diğer Linkler Sınav Sonuçları  

 >Fizik/Fizik Eğitimi
Lisans Dersleri
Lisansüstü Dersler
Sanal Fizik Laboratuarı
Fizikte Kavram Yanılgıları
Fizik Müfredat Çalışmaları

 >Kristalografi
Kristalografi Ders Notları
Kristalografi Derneği WebSayfası

 >Bilgisayar
Bilgisayar Destekli Fizik Eğitimi
Bilgisayar Ders Notları
Web Sözlük
Enformatik Bölümü WebSayfası

 >Diğer...
İngilizce Seviye Tespit Sınavı
İnternet Güvenli mi?
Bilgisayarınız Güvenli mi?
Bilişim Toplumu Nedir?

 

FİZİKTEKİ KAVRAM YANILGILARI

Bu başlık altında kavram yanılgıları genel anlamda tartışılacak, ardından kavram yanılgılarını düzeltmek için yapılması gerekenler üzerinde durulacaktır. En sonunda da bilimsel çalışmalar sonucunda Fizik alanı ile ilgili tespit edilen kavram yanılgılarının konu başlıklarına göre listesi verilecektir. Kavram yanılgıları ile ilgili ayrıntılı bilgiye; i. "Doğru Bilinen Yanlışlardan, Yanlış Bilinen Doğrulara: Fizikte Kavram Yanılgıları" kitabı (Bu kitap kapağı için tıklayınız... ) ile ii. "Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu-Fizik" adlı kitapta (Bu kitap kapağı için tıklayınız... ) ulaşabilirsiniz.

Biilimsel hata ile kavram yanılgısı birbirine karıştırmamalıdır. Bilimsellikte uzak olan her şey kavram yanılgısı değildir. Bireyin zihninde oluşmuş olan bilimsellikten uzak olan zihinsel yapılara kavram yanılgısı denilir. Örneğin bir öğrenciyi ele alalım: öğrenci ısı'yı bilimsellikten uzak bir şekilde tanımlıyorsa bu öğrencide ısı ile ilgili kavram yanılgısı vardır denemez. Bu tanımı; kavram kargaşası, bilimsel hata veya kavram yanılgısı sonucu yapmış olabilir. Öğrenci söylediği ile yüzleştirildiğine yaptığı bilimsellikten uzak açıklamayı farkedip ardından doğrusunu söylüyorsa bu durumda öğrenci bilimsel hata yapmıştır. Ancak, öğrenci yaptığı yanlış ısı tanımının doğruluğunda ısrar ediyor ve bunu savunuyor ise bu durumda öğrenicide ısı konusunda kavram yanılgısı vardır diyebiliriz. Bu nedenle kavram yanılgısını ölçmeye yönelik tesler günümüzde diğer testlerden önemli ölçüde farklılık göstermekte; iki aşamalı ve üç aşamalı testler tercih edilmektedir.

Kavram yanılgılarını işlerken sloganımız:

“Bir konuda hiç bir kavrama ve bilgiye sahip olmamak, o konuda kavram yanılgısına sahip olmaktan çok daha iyidir”

olacaktır.    Kavram yanılgısı ile ilgili konularımız:

GİRİŞ

KAVRAM YANILGILARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

KAVRAM YANILGILARININ ÇEŞİTLERİ

KAVRAM YANILGILARINI DÜZELTMEK NEDEN ZORDUR?

KAVRAM YANILGILARI NASIL DÜZELTİLİR?

FİZİKTE SIK RASTLANILAN KAVRAM YANILGILARI

©2017
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bölüm Ana Sayfası