Prof.Dr. HASAN BACANLI

  Ana Sayfa   Özgeçmiş   Yayınları   Uzmanlık Alanı   Projeleri


 

 

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi

Tel:0-312-212 64 70
E-mail : bacanli@gazi.edu.tr


Özgeçmiş

| Sayfa Başı |

 

1961 yılında Nikfer’de (Tavas, Denizli) doğdum. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü'nden 1982 yılında mezun oldum. Yüksek Lisans ve doktora eğitimimi aynı fakültede yaptım. Mardin RAM'de Rehber Öğretmen, S.Ü. Selçuk Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi, G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi'nde Yardımcı Doçent olarak çalıştım. 1994 yılında Ohio Eyalet Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulundum. Çeşitli ulusal ve uluslar arası dernek ve kuruluşlara üyeyim. Yayınlanmış dört kitabımın yanı sıra çeşitli dergilerde yayınlanmış makalelerim bulunmaktadır. Evliyim ve bir oğlum var.

 

Yayınları

| Sayfa Başı |

  • Psikolojik Kavram Analizleri. 2002. Ankara: Nobel Yayınevi.
  • Sosyal İlişkilerde Benlik: Kendini Ayarlamanın Psikolojisi. 1997. İstanbul: MEB Yay.
  • Gelişim ve Öğrenme. 2000. Ankara: Nobel Yay.
  • Duyuşsal Davranış Eğitimi. 1999. Ankara: Nobel Yay.
  • Sosyal Beceri Eğitimi. 1999. Ankara: Nobel Yay.

 

Uzmanlık Alanı

| Sayfa Başı |

Çalışma alanımı “benlik ve kimlik üzerinde sosyal ve kültürel etkiler” olarak tanımlıyorum. Çalışmalarımın büyük bir kısmı Türkiye toplumunun kültürünün diğer kültürlerle karşılaştırılması niteliği taşıyor. Bireylerin sosyal davranışlarının değiştirilmesi ve grup kimliğinin belirlenerek benimsetilmesi ilgi alanımın diğer bir boyutunu oluşturuyor.

 

Projeleri

| Sayfa Başı |

Geleceğe yönelik olarak Türk Kimliği ile ilgili bir çalışmam, kişiliği ölçmeye yönelik bir ölçek geliştirme (Sıfat Tarama Listesi benzeri bir ölçek olması bekleniyor), kişilerarası ilişkilere yönelik bir kitap çalışmam var. Kültürlerarası psikoloji çerçevesinde pozitif psikoloji de muhtemel yönelimim olabilir.


Gazi BIM 2000(c)