YAYINLAR

Kitap-Makale-Bildiri-Ders Notları-Diğer Çalışmalar

Prof. Dr. Ali UÇAN

2003

“Türkiye’de Müzik Eğitiminin Gelişimi ve Orff Okul Öğretisinin (Orff Schulwerk’in) Tanıtımı: Orff Anlayışıyla Temel Müzik Eğitimi ve Türkiye’deki Genel Durum”, Orff-Schulwerk Müzik ve Dans Pedagojisi Uluslararası Sempozyumu (16-18 Ocak 2003), Orff-Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, İstanbul, 2003.

“Orff-Schulwerk Müzik ve Dans Pedagojisi Uluslararası Sempozyumu’nu Genel Değerlendirme”, Orff-Schulwerk Müzik ve Dans Pedagojisi Uluslararası Sempozyumu (16-18 Ocak 2003), Orff-Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, İstanbul, 2003.

2002

“Türkiye’de Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Müzik Eğitiminin Dünü, Bugünü, Yarını”, V. Türk Kültürü Kongresi: Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği (17-21 Aralık 2002), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 2002.

“Atatürkçe Düşünce Işığında Çağdaş Eğitimimizin Temelleri”, Öğretmenler Günü Konferansı (22 Kasım 2002), İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya, 2002.

“Yirmibirinci Yüzyılın Başlarında Avrupa’da ve Türk Cumhuriyetlerinde Müzik Kültürü ve Müzik Eğitimine Genel Bir Bakış”,  Uluslararası ‘Avrupa’da ve Türk Cumhuriiyetleri’nde Müzik Kültürü ve Eğitimi’ Kongresi (13-16 Kasım 2002), Gazi Üniversitesi, Ankara, 2002.

“Avrupa’da ve Türk Cumhuriyetleri’nde Müzik Kültürü ve Eğitimi Uluslararası Kongresini Genel Değerlendirme”,  Uluslararası ‘Avrupa’da ve Türk Cumhuriiyetlerinde Müzik Kültürü ve Eğitimi’ Kongresi (13-16 Kasım 2002), Gazi Üniversitesi, Ankara, 2002.

[1] “Üniversitelerin Müzik Eğitimi Anabilim/Anasanat Dallarında Flüt Eğitimi ve Bu Eğitimde Çağdaş Türk Flüt Müziğinin Yeri”, XI. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (23-26 Ekim 2002), Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC-Lefkoşa.

“İlköğretim Müzik Dersi Program Semineri” (24-25 Haziran 2002) (Ders Notu)”, Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü Çankaya İlçesi Atatürk Lisesi, Ankara, 2002.

“Türkiye’de Çağdaş Sanat Eğitiminde Öğretmen Yetiştirme Süreci ve Başlıca Yapılanmalar”, Sanat Eğitimi Sempozyumu: Türkiye’de Sanat Eğitimi ve Öğretmen Yetiştirme (08-10 Mayıs 2002), Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, 2002, S. 1-23.

“Hasan Hüseyin Yılmaz’ın ‘Ezgisel Bellek Geliştirme’ Adlı Kitabı Üzerine...”, Ezgisel Bellek Geliştirme (Yazan: Hasan Hüseyin Yılmaz), İnkansa Ofset, Ankara, 2002, S. vii.

“Türk Müzik Kültürü ve Kültürel Küreselleşme: Türk Müzik Kültürünün Gelişmesinde Küreselleşme Boyutu”, Müziksel Gelişmemizin Değerlendirilmesi Sempozyumu (03-03 Mayıs 2002), İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Mezunları Derneği – Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Konseyi, İstanbul, 2002.

“Yirmibirinci Yüzyılın Başında Türk Müzik Kültürünün Uygarlık Temelleri”, 21. Yüzyılın Başında Türkiye’de Müzik Sempozyumu (15-16 Mart 2002), Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Ankara, S. 33-68.

“Çocuk ve Müzik”, Çoluk Çocuk: Aylık Anne Baba Eğitimci Dergisi, Şubat 2002, Sayı 11, Ankara, S. 30-31.

2001

Keman Eğitimi İçin Özgün Parçalar : Çalma-Çalışma ve Dinleme-DinletmeAmaçlı, Yurtrenkleri Yayınevi, Ankara, 2001.

 1 [Okulöncesinde] Müzik Öğretimi , Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları No 711, Eskişehir, 2001.

 2 İlköğretimde Müzik Öğretimi - Millî Eğitim Bakanlığı: İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı,                Modül 9, T.C. MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2001.

"Türkiye'de Öğretmenlik Mesleğine Genel Bakış", Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimde Kalite Paneli , Millî Eğitim        Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, Ankara, 2001, S. 53-102.

"İnsan, Müzik, Koro ve Koro Eğitiminin Temelleri", I. Ulusal Koro Eğitimi ve Yönetimi Sempozyumu  (01-03 Kasım 2001), Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, 2001.

"Koro Eğitimi ve Yönetimine İlişkin Bazı Görüşler, Sorunlar, Öneriler", Ulusal Koro Eğitimi ve Yönetimi Sempozyumu             (01-03 Kasım 2001), Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, 2001.

"Sempozyumu Genel Değerlendirme", Ulusal Koro Eğitimi ve Yönetimi Sempozyumu  (01-03 Kasım 2001), Gazi         Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, 2001.

"Atatürk ve Sanat Kültüründe Çağdaşlaşmanın Dayandığı Temeller", II. Uluslararası Atatürk ve Güzel Sanatlar     Sempozyumu  (26-27 Ekim 2001), Kültür Bakalnığı'nın Katkılarıyla Cumhuriyet ve Kültür Vakfı, Ankara, 2001.

"Yirmibirinci Yüzyılın Başında Tükriye'de Müzik Eğitimine Genel Bir Bakış", SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi., Yıl          2, Sayı 2 (Temmuz '01), Burdur, 2001, S. 176-205.

"Avrupa Müzik Eğitimi Kongresi ve Avrupa Öğretmen Semineri" Orkestra , Yıl 40, Sayı 322 (Ağustos 2001), İstanbul,             S. 6-19; MÜZED: Müzik Eğitimcileri Derneği Yayın Organı, Yıl 2, Sayı 4 (Sonbahar 2001), Ankara, 2001, S. 9-13.

"Avrupa Müzik Eğitimi Birliği-EAS", MÜZED: Müzik Eğitimcileri Derneği Yayın Organı, Yıl 2, Sayı 3 ( Kış 2001),        Ankara, 2001, S. 16-19.

 "Okulöncesi Müzik Eğitimi ve Programı", [Okulöncesinde] Müzik Öğretimi, (Uçan, Ali, Sun, Muammer, Yıldız, Gökay            ve Öztürk, Ali), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, 2001, S. 1-14.

  "Okulöncesi Çocuğun Müziksel Gelişimi", [Okulöncesinde] Müzik Öğretimi, (Uçan, Ali, Sun, Muammer, Yıldız, Gökay         ve Öztürk, Ali, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, 2001, S. 15-28.

 "Gençliğin Sanat Eğitimi", Şiirlerle ve Marşlarla Atatürk Gençliği, Derleyen A. Aydın İLİK, Gençlik Spor Genel      Müdürlüğü, Ankara 2001. S. 15-20.

 "Mahiye Morgül'ün 'Müzik Nasıl Öğretilir' Adlı Kitabı Üzerine...", Müzik Nasıl Öğretilir, (Yazan: Mahiye Morgül),   Yurtrenkleri Yayınevi, Ankara, 2001, S. 3.

2000

 Geçmişten Günümüze-Günümüzden Geleceğe Türk Müzik Kültürü , Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, Kasım 2000.

 "Geçmişten Günümüze Günümüzden Geleceğe [Türkiye'de] Müzik Eğitimi", İTÜ Vakıf Dergisi: Türkiye'de Müzik Eğitimi .     İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı, İstanbul, 2000, İlkbahar 2000, Sayı 31, S. 76-84.

 "21. Yüzyıla Girerken Müzik Öğretim Programlarımız", MÜZED Dergisi  - Müzik Eğitimcileri Derneği Yayın Organı.    Ankara 2000, İlkbahar 2000, Yıl 1, Sayı 1, S. 4-9.

 "Müzik Eğitiminde Hedeflerin ve Hedef Davranışların Sınıflandırılması", SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 1,             Sayı 1 (Mayıs 2000), Burdur, 2000, S. 35-54; Gazi Sanat Dergisi , Yıl 1, Sayı 1, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2000,

      S. 51-65.

1999

"21. Yüzyıla Girerken Müzik Öğretim Programlarımız", Müzik Eğitimcileri Derneği: Söyleşi-Konferans (25 Aralık 1999),           Atatürk Lisesi Konferans Salonu, Ankara, 1999.

1  lköğretimde Müzik Öğretimi, İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı İ                lköğretim Genel Müdürlüğü - Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi, Burdur, Temmuz 1999.

"İlköğretim Müzik Öğretiminde Aktif Öğretme-Öğrenme Stratejileri ve Materyalleri Kullanım Semineri", T.C. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Aktif Öğretme-Öğrenme Stratejileri ve Materyalleri Kullanım Semineri (19 Temmuz-13 Ağustos 1999), M.E.B. İlköğretim Genel Müdürlüğü Organizatörlüğüyle Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Temmuz-Ağustos 1999.

"İnsan, Müzik ve Eğitim", Öğretmenler Günü Etkinlikleri: Konferans  (25 Kasım 1999), Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi, Burdur, 1999.

"İnsan, Müzik ve Eğitim", Sanat Eğitimcileri Derneği: Söyleşi-Konferans  (27 Mayıs 1999), SEDER-Sanat Eğitimcileri Derneği, Ankara, 1999.

2 "Mozart'ın Piyano Konçertolarına İlişkin Bir Çerçeve Kadans Modeli", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  (Journal of the Institute of Science and Technology of Gazi Unuversty), Cilt 12, No 3, Temmuz 1999, Gazi Üniversitesi, Ankara, 1999, S. 673-687.

2 "Mozart'ın Piyano Konçertolarına İlişkin Bir Örnek Kadans", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  (Journal of the Institute of Science and Technology of Gazi Unuversty), Cilt 12, No 2, Nisan 1999, Gazi Üniversitesi, Ankara, 1999, S. 441-449.

"Sanat Eğitiminde Hedeflerin ve Hedef Davranışların Sınıflandırılması", I. Ulusal Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu (28-29-30 Nisan 1999)-Bildiriler , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çanakkale, 1999, S. 197-212.

"I. Ulusal Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu'nu Genel Değerlendirme", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi [Bülteni ] Haziran 1999, Çanakkale, 1999.

"Cumhuriyet Döneminde Eğitimde Uygulanan Program Türleri ve Program Modelleri", Eğitimde Yansımalar V: 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Eğitim Sistemi Ulusal Sempozyumu  (25-27 Kasım 1999), Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma-Geliştirme Merkezi, Ankara, 1999, S. 342-358.

"Müzik Öğretmenliğinde Model Arayışları ve Eski-Yeni Müzik Öğretmenliği Modelleri", Orkestra , Yıl 38, Sayı 300, Mart 1999, Yenilik Basımevi, İstanbul, 1999, S.  9-31.

"Doğumunun 100. Yıldönümünde Tüm Yönleriyle Halil Bedi Yönetken", Bursa Defteri , Sayı 2, Haziran-Temmuz-Ağustos 1999, Bursa Kültür ve Sanat Yayınları AŞ, Bursa, 1999, S. 95-108; Orkestra, Sayı 305, Ekim 1999, S. 24-53.

"Müzik Kültürü ve Müzik Eğitiminde Yeni Oluşum ve Dönüşümler", Lirik: Aylık Müzik Kültürü Dergisi  Ocak 1999, Müzik Ansiklopedisi Yayınları Aylık Eğitsel Dizisi, Ankara, 1999, S. 11.

"Müzik Eğitimcisi Prof. Dr. Ali Uçan'la Söyleşi: Müzik Öğretmeni Sanatsal, Bilimsel, Teknik ve Eğitimsel Yönleriyle Dengeli Bir Bütün Olmalıdır" (Söyleşen: F. Pınar Demirel), Öğretmen Dünyası , Yıl 20, Sayı 233, Mayıs 1999, Ankara, 1999, S. 40-41.

" 'Musik?', 'Musikisch?', 'Musikalisch?'  Musikisch- und Musikalisch-Lernen/Lehren beim Musik-Lernen/Lehren. - Reflexionen aus multikultureller Perspektiven", in: Musikerziehung , 52. Jahrgang, Nummer 4, April 1999, Zeitschrift der Musikerzieher Österreichs Organ der AGMÖ, Wien, 1999, S. 147-161.

"Trije Osnovni Nacini Glasbene Vzgoje -studija iz perspektive osnovne funkcije glasbe v clovekovem zivljenju" , Glasbeni Forum 1998 (23. do 25. oktober 1998, Rogaska Slatina): Glasba v Soli in Kultura Politika / Vpliv Kurikularne Prenove na Glasbeni Pouk in na Odnos do Glasbe, [Red.: Milka Ajtnik; Prev.: Ivan Sernec et al.; Notog.: Andrej Sostaric], CIP-Katalozni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjiznica Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za solsto, Ljubljana, 1999, s. 27-31.

"Musikerziehung in der Türkei" / "Music education in Turkey" / "L'education musicale en Turquie", Newsletter  5  (1999) - Mitteilungsblatt der EAS / Information on the EAS / Feuille de contact de l'EAS, (Herausgegeben von / Edited by / Edité par : Franz Niermann und Noraldine Bailer), Erscheinungsweise einmal jährlich / Published annually / Publication annuelle, EAS - European Association for Music in Schools / Europäische Arbeitsgemeinschaft Schulmusik / Association Européenne pour la Musique à l'École, Institut für Musikpädagogik Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Druck / Print / Impression: Pöchl-Druck GesmbH u. Co KG, Freistadt, 1999, S. 17-23, 47-52, 75-79.

"I. Eurasischer musikpädagogischer Kongress: Musikkultur und Musikerziehung in Eurasien, Perspektiven nationaler Kulturen, Multikulturalität und Globalisierung" / "The 1st Eurasian Congress on Music Education: Music culture and music education in Eurasia, Perspective national culturs, multiculturality and globalization" / "1er Congrès eurasiatique de Pédagogie musicale: La culture musicale et 1'éducation musicale en 'Eurasie', Les perspectives des cultures nationales, des sociétés multiculturelles et de la globalisation", Newsletter  5  (1999) - Mitteilungsblatt der EAS / Information on the EAS / Feuille de contact de l'EAS, (Herausgegeben von / Edited by / Edité par : Franz Niermann und Noraldine Bailer), Erscheinungsweise einmal jährlich / Published annually / Publication annuelle, EAS - European Association for Music in Schools / Europäische Arbeitsgemeinschaft Schulmusik / Association Européenne pour la Musique à l'École, Institut für Musikpädagogik Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Druck / Print / Impression: Pöchl-Druck GesmbH u. Co KG, Freistadt, 1999, S. 7-10, 37-39, 65-68.

"Müzik Eğitimcilerinin Uluslararası Birlikte Çalışmalarında Yeni Boyutlar [Rapor]", Müzik Eğitimcileri Uluslararası Çalışma Toplantısı  (07-16 Mayış 1999), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Bolu, 1999.

 1998

 "Cumhuriyetimizin Yetmişbeşinci Yılında Atatürk ve Türk Müzik İnkılâbına Genel Bir Bakış", Opera Bale Dergisi ,  Sayı 22, Ekim 1998, TC. Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü, Ankara, 1998, s. 17-25.

 "Atatürk ve Türk Müzik İnkılâbına Genel Bir Bakış", Cumhuriyet Döneminde Müzik Paneli  (25 Mart 1998), Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara, 1998. (Basımda)

 " 'Musik?', 'Musikisch?', 'Musikalisch?' oder "Alle Drei?'  Musikisch- und/oder Musikalisch-Lernen/Lehren beim Musik-Lernen/Lehren - Reflexionen aus multikultureller Perspektiven" ,  EAS Konferenz: Der Wandel vom Lehren zum Lernen - Musikerziehung in einer sich ändernden Welt (7.-10. Mai 1998), Kungliga Musikhögskolan, Stockholm, 1998, s. 81-107.

"Die Musik der Türkei",  Musik anderer Kulturen  -10 Vorträge und ein Resumee zu interkulturellen Ansätzen in Musikwissenschaft und Musikpädagogik-  (Hrsg.: Wilfried Gruhn) Hochschuldokumentationen zu Musikwissenschaft und Musikpädagogik Musikhochschule Freiburg Band 6, Gustav Bosse Verlag, Kassel, 1998, s. 231-257.

 "Drei Hauptarten der Musikerziehung - Eine Studie aus der Perspektive der Rahmen- und Grundfunktionen der Musik im Menschenleben" ,  International Musical Forum 1998 -Musical at School and a cultural Polcy, Institute of Education, Maribor, 1998. (Basımda)

 "Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Üzerine ...", Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü  1997-1998 Yıllığı , Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, Erzurum, 1998, s. 14.

 1 "Eğitim Fakülteleri Sınıf Öğretmenliği Bölümleri Öğrencilerinin Müzik-1 Dersine Bilişsel Giriş Düzeyleri", Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi , Yıl 4, Sayı 5, Ekim 1998, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Kastamonu, 1998, s. 93-99.

1 "Eğitim Fakülteleri Sınıf Öğretmenliği Bölümleri Öğrencilerinin Müzik 1-2 Derslerine Müziksel Giriş Düzeyleri", Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi , Yıl 4, Sayı 6, Mart 1998, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Kastamonu, 1998, s. 35-48.

 2 Sekiz Yıllık Zorunlu Temel Eğitim ve Profesyonel Sanat (Müzik-Bale) Eğitimi  - Araştırma Raporu ve Semineri , Opera ve Bale Sanatlarını Geliştirme Vakfı, Ankara, 1998, 60 s..

 "Gençliğin Sanat Eğitimi", Filarmoni Sanat , Sayı 148 (Mart 1998), Türkiye Filarmoni Derneği, Ankara, 1998, s. 6-10.

 "Müzik Dersi Öğretim Programları Üzerine Temel Görüş ve Düşünceler", İlköğretim - Ortaöğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programları ve Ders Kitapları Semineri  (17 nisan 1998), Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, Bursa, 1998. (Basımda)

 " 'Özel Eğitimde Branş [Dal] Öğretmenliği Sorunu' Paneli Üzerine ...", Özel Eğitimde Branş Öğretmenliği Sorunu Paneli  (01 Haziran 1998), G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, Ankara, 1998. (Basımda)

 1997

Müzik Eğitimi :Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar   2. Basım, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 1997, 222 s..

"Geçmişten Günümüze-Günümüzden Geleceğe Türk Müzik Kültürü", Dördüncü Uluslararası Türk Kültürü Kongresi  (4-7 Kasım 1997), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih "Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 1997. (Basımda)

"Müzik Eğitiminde Yeniden Temellenme-Yeniden Yapılanma Gereksinimi",  Müzik Eğitimi Sempozyumu '97  (28-31 Mayıs 1997), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, Bolu, 1997. (Basımda)

* "Keman Eserlerinde Metrik, Ritmik, Armonik ve Dinamik Yapılanmalar İle Bu Yapılanmaların Yayın Kullanımına Yansımalarının Keman Eğitimi Açısından İncelenmesi", Müzik Eğitimi Sempozyumu -97  (28-31 Mayıs 1997), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, Bolu, 1997. (Basımda)

** "Türkiye'de Eğitim Fakülteleri Sınıf Öğretmenliği Bölümlerine İlişkin Müzik Derslerinin Çözümlenmesi", Müzik Eğitimi Sempozyumu-97  (28-31 Mayıs 1997), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, Bolu, 1997. (Basımda)

" 'Bilim Perspektifinde Müzik İncelemesi' Adlı Çalışma Üzerine", Filarmoni Sanat Dergisi   Sayı 144 (Mayıs 1997),     s. 3, Ankara, 1997.

"Gedanken über die Musikpädagogik im Spannungsfeld zwischen musikalischer Vielfalt und fachlicher Kompetenz", 19. Tagung der ArGe Süd - Internationaler Arbeitsgemeinschaft Musikpädagogik für die südlichen Länder Europas  (8. bis 11. Mai 1997), Hochschule für Musik und darstellende Kunst - Institut für Musikpädagogik, Wien, 1997.

*** "Türkiye Üniversiteleri Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümleri Bölüm Başkanları Semineri Sonuç Raporu", Mavi Nota Müzik ve Sanat Dergisi  Yıl 5, Sayı 25, (Haziran 1997), s. 37-40, 1997.

 1996   

 İnsan ve Müzik / İnsan ve Sanat Eğitimi   İkinci Basım, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 1996, 234 sayfa.

 Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Müzik Bölümü Müzik Alanı Birinci Yıl Programı'nın Değerlendirilmesi  Müzik Eğitimi Yayınları / Müzik Eğitimi Araştırmaları, Çağrı Matbaası, 1996, xvı + 216 sayfa.

 ****Müzik Öğretimi  (Haz.: Ahmet Say) Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 1996, 175 sayfa.

"Gedanken über die Ziele des Musikunterrichts und die Rolle der Europäischen Arbeitsgemeinschaft Schulmusik (EAS) im Europa der Zukunft", MUSİK-UNSERE CHANCE: Erziehung-Wirtschaft-Kulturpolitik / 4. Internationaler AGMÖ-Bundeskongreß (23. bis 26. April 1995 Innsbruck), Arbeitsgemeinschaft der Musikerzieher Österrelchs AGMÖ, Wien, 1996, S. 212-219.

"Perspektiven der Musikpädagogik in der Türkei" in: Musikpädagogik: Tradition und Herausforderung.- Internationale Festschrift für Josef Sulz zum 65. Geburtstag = Wort Und Musik- Salzburger Akademische Beiträge, Bd. 30 = (Hrg.: Monika Oelsberger und Wolfgang Reinstadler unter Mitwirkung von Gerlinde Haid), Verlag Müller-Speiser, Anif/Salzburg, 1996, S. 385-402.

 "Türk Dünyası'nda Orta Asya - Anadolu Müzik İlişkileri", Uluslararası Sempozyum: Timur'un 660. Doğum Yılında Türkistan Anadolu Kültür İlişkileri  (24-25 Aralık 1996), Ahmet Yesevî (Uluslararası Türk -Kazak) Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi, Ankara, 1996. (Basımda)

"Müzik Eğitiminin Ana Odağı/Ana Özeği: Müzik Dili ve Müzikçe Eğitimi", II. Ulusal Eğitim Sempozyumu  (18-20 Eylül 1996), Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul, 1996. (Basımda)

"II. Ulusal Eğitim Sempozyumu'nu Sanat (Müzik-Resim) Eğitimi Boyutuyla Değerlendirme", II. Ulusal Eğitim Sempozyumu  (18-20 Eylül 1996), Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul, 1996. (Basımda)

"Yirmibirinci Yüzyıl Eşiğindeki Türkiye'de Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri: Genel Durum-Sorunlar-Çözümler", I. Ulusal Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Sempozyumu  (28-30 Kasım 1996), Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, Bursa, 1996, s. 68-93.

"Resim-İş Eğitiminden Plastik Sanat Eğitimine...", Milli Eğitim Dergisi   Sayı 131 (Temmuz-Ağustos-Eylül 1996),  Ankara, 1996, s. 9-11.

"Eğitimci ve Sanatçı Yönüyle Özcan Seyhan", Filarmoni Sanat Dergisi , Sayı 141 (Kasım 1996), Ankara, 1996, s. 9-11 ; Mavi Nota Dergisi  Yıl 4, Sayı 22 (Aralık 1996), Trabzon, 1996, s. 11-12 ; Orkestra Dergisi  Yıl 35, Sayı 278 (Şubat 1997), İstanbul, 1997,  s. 29-36.

"Müzik Eğitimine Gönül Veren-Kanat Geren İki Örnek Yönetici: Silifke Kaymakamı Mustafa Altıntaş ve Silifke Belediye Başkanı A. Sadık Avcı", Filarmoni  Sanat Dergisi   Sayı 141 (Kasım 1996), Ankara, 1996; Mavi Nota Dergisi  Yıl 4, Sayı 22 (Aralık 1996), Trabzon, 1996, s. 10-11; Orkestra Dergisi   Yıl 35, Sayı 278 (Şubat 1997), İstanbul, 1997, s. 26-28.  

"Ayberk'e Şarkılar Üzerine..." Ayberk'e Şarkılar  Yaz.: Gürsan Saraç, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Yayını 70, Erzurum, 1996, s. 6.

"Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümümüz Kutlu Olsun ! ", A. Ü. Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Yıllığı , A.Ü. KKEF Müzik Eğitimi Bölümü, Erzurum, 1996.

1995   

 "Türkiye'de Güzel Sanatlar Fakültelerinin Yeniden Yapılanması ve Eğitim Programlarının Yeniden Düzenlenmesi", Anadolu Sanat Dergisi. Sayı 4  (Eylül 1995), s.121-142, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayın No 12, Eskişehir, Sempozyum-Konferanslar. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Eskişehir, 1995, s.115-126; Sanat sayı 8/1995, T.C. Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara, 1995, s. 12-23.

"Musiki Muallim Mektebi'nin Kuruluşunun 70. Yılında ve 2000'li Yılların Eşiğinde Türkiye'de Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümleri ve Müzik Öğretmenliği Eğitimi Toplantısı Üzerine". Orkestra  Yıl 34, Sayı 256 (Nisan 1995) İstanbul, 1995, s.10-25; Filarmoni  sayı 133 (Mart 1995), Ankara, 1995, s.15; Mavi Nota Yıl 3 (Temmuz 1995), Trabzon, 1995, s. 6-7.

"Musiki Muallim Mektebi'nin Kuruluşunun Yetmişinci Yılıyla Devlet Sanatçısı Profesör Hikmet Şimşek'in Kırkıncı Sanat Yılının Anlamlı Buluşması Üzerine" Orkestra  Yıl 34, Sayı 255 (Mart 1995), İstanbul, 1995, s.24-26; Filarmoni  Sayı 133 (Mart 1995), Ankara, 1995, s.15; Müzik Etkinlikleri  - Şubat 1995, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Ankara, 1995, s.12-15; Mavi Nota Yıl 3, (Temmuz 1995), Trabzon, 1995, s. 6.

"Sanatsızlığa Hayır ! ...", Filarmoni   Sayı 132, Ankara, 1995, s. 13.

"Çağdaş Türk Sanat Eğitimimizin Candamarı-Gözbebeği Anadolu Güzel Sanatlar Liselerimiz ve Ankara Örneği", Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 1994-95 Mezunları  (Yıllığı), Ankara, 1995, s. 14-16.

"Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümlerinin Eğitim Programları Sorunları" Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Semineri  (01 Aralık 1995) Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, Bursa, 1995, s. 56-63, 100-102 ve 105-146.

"Musikpädagogische Forschung in der Türkei / an der Gazi Universität Ankara", 1. Kongreß  der Musikpädagogen europäischer Universitäten und Hochschulen. 02.-05. März 1995, Univesität Passau, Passau (Deutschland). (16 Seiten) (im Druck)

"Gedanken über die Ziele des Musikunterrichts und die Rolle der Europäischen Arbeitsgemeinschaft Schulmusik (EAS) in Europa der Zukunft", 4. AGMÖ-Bundeskongreß / Music-Unsere Chance: Erziehung, Wirtschaft, Politik, 23.-26. April 1995, Innsbruck (Österreich), Arbeitsgemeinschaft der Musikerzieher Österreichs-Österreichischer Musikrat-Wirtschuftsuniversität  Wien, 1995. (im Druck) (10 Seiten)

"Musikalische und musikpädagogische Begegnungen zwischen Ost und West in und durch die Türkei", in: Musikalische Begegnungen zwischen Ost und West. Internationale Festschrift für Primoz Kuret zum 60. Geburtstag, Buchverlag Rombach, Feiburg, 1995. (im Druck) (40 Seiten).

1994

 Müzik Eğitimi: Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar. Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 1994, 110 s..

İnsan ve Müzik / İnsan ve Sanat Eğitimi.  Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara,1994, 115 s..

"Türkiye'de Cumhuriyetin İlk Yetmiş Yılında Sanat Eğitimi", Sanat  Sayı 6/1994, T.C. Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara, 1994, s.16-27; İnsan ve Müzik / İnsan ve Sanat Eğitimi. Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 1994, s. 94-109.

"Müzik Kuramları Eğitiminin Kavramsal Temelleri ve Genel Kuramsal Çerçevesi", Türkiye'de Müzik Öğretmenliği  Eğitiminin Yetmişinci Yılına  Armağan / Gazi Üniversitesi Gazi Eğitimi Fakültesi Dergisi  GEFAD Yeni Dönem Özel Sayı 1994, Ankara, 1994, s. 55-103 ; Müzik Eğitimi   2. Basım, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 1997, s. 142-174.

"Daha Nice Yıllara" [Görüşme-Söyleşi, Haz.: Özge Çongur], Duyuşlar  Yıl 1, Sayı 1 (Kasım 1994), G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, Ankara, 1994, s. 4-6.

"Onsekizinci Yüzyılda Türk Müzik Eğitimi", Türk Sanatında Lâle Devri Semineri  (12-13 Aralık 1994), G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi (Dekanlığı) , Ankara, 1994. (15 dak. sayfa)

"Musiki Muallim Mektebi'nin Kuruluşunun 70. Yılında ve 2000'li Yılların Eşiğinde Türkiye'de Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümleri ve Müzik Öğretmenliği Eğitimi Toplantısı Üzerine", Türkiye'de Müzik Öğretmenliği Eğitiminin Yetmişinci Yılına Armağan (1924-1994) / G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi  GEFAD Yeni Dönem - Özel Sayı 1994, Ankara, 1994, s.33-37; Müzik Etkinlikleri, Aralık 1994, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Ankara, 1994, s. 33-34.

* "Musiki Muallim Mektebi'nin Kuruluşunun Yetmişinci Yılında ve 2000'li Yılların Eşiğinde Türkiye'de Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümleri ve Müzik Öğretmenliği Eğitimi Toplantısı SONUÇ RAPORU", Türkiye'de Müzik Öğretmenliği Eğitiminin Yetmişinci Yılına Armağan (1924-1994) /G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi  GEFAD Yeni Dönem Özel Sayı 1994, Ankara, 1994, s. 41-53.

"Yetmişinci Yıl Mezunlarımıza", Türkiye'de Müzik Öğretmenliği Eğitiminin Yetmişinci Yılına Armağan (G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi  GEFAD Yeni Dönem Özel Sayı 1994, Ankara, 1994, s. 33-34.

"Kuruluşunun Yetmişinci Yılında ve İkibinli Yılların Eşiğinde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü ve Türkiye'de Müzik Öğretmenliği Eğitimi", Türkiye'de Müzik Öğretmenliği Eğitiminin Yetmişinci Yılına Armağan (1924-1994) /G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi  GEFAD Yeni Dönem Özel Sayı 1994,Ankara, 1994, s.1-32.

"Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümünün Açılımları ve 2000'li Yıllara Doğru Atılım Projeleri", Filarmoni, Sayı 128, Şubat 1994, Ankara, 1994, s. 28-31.

** İlköğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Genel Müdürlüğü, Ankara, 1994, 254 s..

"Kuruluşundan Günümüze Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü" 70. Yıl Mezunları Yıllığı. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, Ankara, 1994, s. 5-6.

"Yetmişinci Yıl Mezunlarımızı Uğurlarken" 70. Yıl Mezunları Yıllığı. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, Ankara, 1994, s. 5.

"Türkiye'de Cumhuriyet'in İlk Yetmiş Yılında Sanat Eğitimi", Sanat  Sayı 6/1994, T.C. Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara, 1994, s. 16-27.

"Die Türkei auf dem Weg zur europäischen Integration-Ein Randgebiet Europas im Schnittpunkt verschiedener Kulturen",  in: Künste und Bildung zwischen Ost und West: Kulturpädagogische Perspektiven Polyästhetischer Erziehung, Polyästhetische Erziehung und Europäische Integration. Jahrbuch Polyaisthesis Band 2,  Hochschule für Musik und darstellende Kunst "Mozerteum"-Institut für Integrative Musikpädagogik und Polyästhetische Erziehung, Österreichischer Kunst- und Kulturverlag, Wien, 1994, S. 143-165. 

"Der Stellenwert nationaler Musikkulturen in der Musikerziehung am Beispiel der Türkei" Güney Avrupa Ülkeleri Müzik Eğitimi Uluslararası Çalışma Topluluğu 16. Kongresi, 12-15 Mayıs 1994 Ankara / 16-18 Mayıs 1994 İzmir (Gazi Üniversitesi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Internationale Arbeitsgemeinschaft Musikpädagogik für die südlichen Länder Europas (Ar Ge Süd) ve Deutscher Musikrat İşbirliğiyle, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi katılımlarıyla).

"Wie zeitgemäß ist unsere Musiklehrerausbildung-Zur Innovation obsolet gewordener Strukturen",Güney Avrupa Ülkeleri Müzik Eğitimi Uluslararası Çalışma Topluluğu 16. Kongresi, 12-15 Mayıs 1994 Ankara / 16-18 Mayıs 1994 İzmir (Gazi Üniversitesi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Internationale Arbeitsgemeinschaft Musikpädagogik für die südlichen Länder Europas (Ar Ge Süd) İşbirliğiyle, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi katılımıyla).

"Die europäische Dimension im türkischen Musikunterricht und Gedanken über die europäische Dimension im Musikunterricht aus dem Blickwinkel der Türkei", EAS Konferenz: Die europäische Dimension der Lehrerausbildung für Schulmusik. 25.-28. Januar 1994, Lemmeninstitut, Leuven (Belgien). (6 Seite) (Fransızca'ya çevrilip yayınlandı)

"Multikulturelle Musikerziehung in der Türkei", Rencontre Annuelle 1994 du Conseil Européen de la Musique du CIM/UNESCO et Conférence sur "La valeur de la Musique Dans la Société-La Situation de la Musique Dans les Ecoles Européennes", Octobre 7-9, 1994, Bratislava (Slovak Republic). Annual Meeting 1994 of the European Music Council of IMC/UNESCO and Conference on "The Value of Music Society-The Situation of Music in the Europan Schools", 1994 du Conseil Européen de la Musique du CIM/UNESCO et Conférence sur "La valeur de la Musique Dans la Société-La Situation de la Musique Dans les Ecoles Européennes", Octobre 7-9, 1994, Bratislava (Slovak Republic).

1993

 "Genel Müzik Eğitiminde ve Genel Müzik Eğitimcisi Yetiştirmede Müzik Türlerinin Yeri" I. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu: Müzik Türlerinin Eğitimdeki Yeri / Bildiriler  (26-28 Nisan 1993), Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitim Bölümü, Trabzon, 1993, s. 104-114; G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD), Yeni Dönem Kış'93 Sayı 1, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, 1993, s. 37-48; Kültür, sayı 100, Temmuz-Ağustos 1993, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara, 1993, s.49-55;  Müzik Eğitimi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 1994, s. 96-105.

 "Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü", Filarmoni   Sayı 127 (Aralık 1993) Ankara, 1993, s. 29-32.

"Müzik Eğitiminin Niteliği, Üç Ana Türü ve Bazı Temel Sorunları", Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi (Ankara:24-28 Eylül 1990) Bildiriler II-2: Güzel Sanatlar Eğitimi ve Eğitim Programları ve Öğretim. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 1993, s. 13-26; Müzik Eğitimi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 1994, s. 23-33.

"Türkiye'de Genel Müzik Eğitiminde ve Genel Müzik Eğitimcisi Yetiştirmede Son Gelişmeler ve Yeni Yönelişler", Türkiye'de ve İsviçre'de Müzik Eğitimi Semineri  (17-19 Mayıs 1993), Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, Ankara 1993.

*Müzik Eğitimi   (Haz: Ahmet Say), Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 1993, 175 sayfa.

"Die Türkei auf dem Weg zur europäischen Integration-Ein Randgebiet Europas im Schnittpunkt verschiedener Kulturen" Zwölftes Symposion: Künste und Bildung zwischen Ost und West-Polyästhetische Erziehung und Europäische Integration. Schloß Mittersill / Land Salzburg, 10.-16. Juli 1993, Hochschule Mozerteum Salzburg-Institut für Integrative Musikpädagogik und Polyästhetische Erziehung-Internationale Gesellschaft für Polyästhetische Erziehung, Salzburg, 1993. (23 Seite)

1992

 "Sanat Eğitiminin Niteliği, Üç Ana Türü ve Bazı Temel Sorunları", Eğitim Dergisi  (MEB), 1, 2, (1992), s. 56-73; İnsan ve Müzik / İnsan ve Sanat Eğitimi. Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 1994, s. 66-80.

"Devlet Sanatçısı Profesör Ahmed Adnan Saygun", Türk Halk Kültürü Araştırmaları  T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara, 1992, s. 119-126.

"Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü: Kuruluşundan Günümüze Müzik Eğitimi Bölümü", Öğrenci Oda Orkestrası ve Oda Korosu Polonya  Konserleri, BYDGOSZCZ / POLAND: Bydgoskie Impresje Muzycne, 1992, s. 9-11.

"Republic of Türkiye Gazi University Faculty of Education: Department of Music Education Since the Establishment", Student Chamber Orchestra and Chorus Concert: XV. Meeting of Young School Musicians so called Bydgoszcz Musical Impressions", Bydgoszcz/Poland: Bydgoskie Impresje Muzycne, 1992, s. 12-14.

* "Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümleri Programları Paneli Sonuç Raporu", Orkestra, Yıl 31, Sayı 225 (Mayıs 1992), s. 24-32.

 "Atatürk ve Türk Müzik İnkılâbı". Atatürk Haftası Armağanı, (Ankara, Genelkurmay Başkanlığı Gnkur. Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, 1992), s. 53-83; İnsan ve Müzik / İnsan ve Sanat Eğitimi. Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 1994, s. 43-65.

"Türkiye'de Müzik Öğretmenliği Eğitiminin Dünü-Bugünü-Yarını", Öğretmen Yetiştirmede Koordinasyon, (Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı, 1992), s. 499-500.

"Türkiye'de Dal Öğretmenliği Eitiminde Öğretmenlik Formasyonu Kazandırmada Karşılaşılan Bazı Sorunlar ve Çözüm Yolları", Öğretmen Yetiştirmede Koordinasyon, (Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı, 1992), s. 488.

"Türkiye'de Cumhuriyet Dönemindeki Müzik Eğitiminde Eduard Zuckmayer'in Yeri ve Önemi", Ölümünün 20. Yılında Eduard Zuckmayer'i Anma Semineri: Türkiye İle Almanya'da Müzik Eğitimi ve Eduard Zuckmayer, Ankara, 26-27 Kasım 1992, (Gazi Üniversitesi-Ankara Alman Kültür Merkezi-Deutscher Musikrat).

"Avrupa-Asya (Avrasya) ve Dünya ile Bütünleşme Sürecindeki Türkiye'de (Genel) Müzik Eğitimi", Ölümünün 20. Yılında Eduard Zuckmayer'i Anma Semineri: Türkiye İle Almanya'da Müzik Eğitimi ve Eduard Zuckmayer, Ankara, 26-27 Kasım 1992, (Gazi Üniversitesi-Ankara Alman Kültür Merkezi-Deutscher Musikrat).

"Romen ve Türk Müzikleri Arasındaki İlişkiler ve Ortak Unsurlar", Romen-Türk İlişkileri Semineri, Ankara, 30 Kasım 1992, (Romanya'nın Ankara Büyükelçiliği-Gazi Üniversitesi).

"Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerinde Program ve Program Geliştirme", Müzik Eğitimi Bölümleri Ders Programları Paneli, Malatya, 16-17 Nisan 1992, (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü).

"Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi Bölümlerinde ve Fen Bilimleri Enstitülerinin Müzik Eğitimi Anabilim/Anasanat Dallarında Sınav Sistemi", Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümleri Ders Programları Paneli, Malatya, 16-17 Nisan 1992, (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü).

"Türkiye'deki Müzik Türlerinin Yakın Geleceği", Müzik Sempozyumu, Adana, 11-13 Mayıs 1992, (Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Kültür Merkezi).

"Jüngste Entwicklungen der Musikerziehung in den allgemeinbildenden Schulen der Türkei", EAS (Europäische Arbeitsgemeinschaft Schulmusikerziehung)-Symposium, Innsbruck/Austria, 20.-24. Oktober 1992, (Arbeitsgemeinschaft der Musikerzieher Österreichs).

"Musikunterricht in der Türkei" 14. Tagung der ArGe Süd, Grado/ Italien, 3.-6. September 1992, (Internationale  Arbeitsgemeinschaft Musikpädagogik für die südlichen Länder Europas).

1991

 "Avrupa Müzik Eğitiminde Yeni-Köklü-Kapsamlı Bir Atılım: Avrupa Okul Müzik Eğitimi Çalışma Toplulugu", Orkestra: Aylık Müzik Dergisi, 30, 217 (1991), s. 40-51.

"Kuruluşundan Günümüze Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü", G.Ü.Gazi Eğitim Gakültesi Müzik Eğitimi  Bölümü  1990-1991 Yıllığı (1991), s. 9-11.

"Türkiye'nin Kalkınmasında Sanatın Yeri ve İşlevi", Ülke Kalkınmasında Sanatın Yeri, (Tebliğler), Ankara , Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları No:11, 1991, s.115-121; İnsan ve Müzik / İnsan ve Sanat Eğitimi. Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 1994, s. 88-93.

"Kemal İLERİCİ'nin Türk Müzik Eğitimindeki Yeri ve Türk Eğitim Müziğine Katkıları", Ünlü Müzikoloğ Kemal İlericiyi Anma Günü ,  27 Kasım 1991, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, Ankara, 1991.

"Genel Çizgileriyle Türk-Romen Müzik İlişkileri", Türk-Romen İlişkileri Semineri , Ankara, 2 Aralık 1991, Gazi Üniversitesi, Ankara, 1991.

"Verantwortung der Musikpädagogik für die europäische Musikkultur", Internationaler Kongress: Musik und Erziehung  (8.-12. Dezember 1991, Wiener Musikverein-Konzerthaus), Bericht: Redakteur Reingard Grübl, Herausgegeben und verlegt: AGMÖ-Arbeitsgemeinschaft der Musikerzieher Österreichs, Wien, 1991, S. 80-92.

1990

"Müzik Eğitiminin Niteliği", Eğitim Bilimleri I. Ulusal Kongresi   24-28 Eylül 1990 Bildiri Özetleri , Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara, 1990, s. 97.

 "Müzik Eğitiminin Niteliği, Üç Ana Türü ve Bazı Temel Sorunları", Orkestra: Aylık Müzik Dergisi, 29, 207 (1990), s.25-49; Müzik Eğitimi: Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar,  Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 1994, s. 23-33.

"Ülkemizde Müzik Öğretimine Genel Bir Bakış", Ortaöğretim Kurumlarında Müzik Öğretimi ve Sorunları  Türk Eğitim Derneği VII. Öğretim Toplantısı,  25-26 Mayıs 1989,  Türk Eğitimi Derneği Yayınları, Ankara, 1990, s. 1-34 ve 37-40; * Müzik Öğretimi   (Haz: Ahmet Say), Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 1996, s. 115-137.

"Müzik Öğretimi Nasıl Geliştirilebilir ?", Ortaöğretim Kurumlarında Müzik Öğretimi ve Sorunları  Türk Eğitim Derneği VII. Öğretim Toplantısı 25-26 Mayıs 1989, Türk Eğitimi Derneği Yayınları, Ankara, 1990, s. 228-239, 253-260, 277-280; Mavi Nota , Yıl 3, Temmuz 1995, Trabzon, 1995, s.37-46; *Müzik Öğretimi , (Haz: Ahmet Say), Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 1996, s. 152-167.

"Ortaöğretimde Müzik [Eğitimi] Boşluğu Var" (Görüşme-Söyleşi, Haz.: Güneş Gürson), Cumhuriyet Gazetesi  14 Ekim 1994, s. 5.

"Türkiye'de Müzik Eğitimine ve Müzik Öğretmeni Yetiştirmeye Genel Bir Bakış", Türkiye'de ve Almanya Federal Cumhuriyeti'nde Müzik Eğitimi ve Müzik Öğretmenliği Eğitimi Semineri  6-7 Haziran 1990, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, Ankara, 1990.

"Türkiye'de Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Müzik Kuramları Eğitimi", Türkiye'de ve Almanya Federal Cumhuriyeti'nde Müzik Eğitimi ve Müzik Öğretmenliği Eğitimini Semineri  Ankara 6-7 Haziran 1990, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, Ankara, 1990.

** "Türkiye'de Güzel Sanatlar Eğitimini Geliştirme Özel İhtisas Komisyonu Raporu", Milli Eğitim Bakanlığı / Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara, 1990, 40 s.. (Hizmete Özel, Çoğaltım)

"Allgemeinbildende Schulmusikerziehung in der Türkei", 18. Bundesschulmusikwoche / 18. Bundeskongreß  5.-9. September 1990, Lübeck, 1990 (Kongre çerçevesinde gerçekleştirilen Avrupa Müzik Eğitimi Formuu nda özetlenerek kısa bildiri halinde sunulmuştur, 12 sayfa).

1989

"Türkiye'de Cumhuriyet'in İlk Altmış Yılında Müzik Eğitiminde Program Geliştirme" G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi  Cilt 4, Sayı 1 (1988/1989), s.311-352; Müzik Eğitimi: Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar,  Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 1994, s. 53-81.

"Türkiye'de Müzik Eğitimcisi Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarındaki Eğitim Sisteminin Çözümlenmesi", Orkestra Aylık Müzik Dergisi  19(26), 187 (1989), s. 23-45.

­"Türkiye'de Cumhuriyet'in İlk Altmış Yılında Müzik Eğitimi" G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi   5, 1 (1989), s. 177-203; Müzik Eğitimi: Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 1994, s. 34-52.

"Kuruluşundan Günümüze Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü", G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü 1988-1989 Yıllığı, (1989), s. 9-11.

"Çağdaş Eğitimde Program Geliştirme Sürecine Genel Bir Bakış", Eğitim Bilimleri Sempozyumu  15-17 Mayıs 1989,  İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya, 1989/1990, s. 51-64.

"Türkiye'de Müzik Öğretimine Genel Bir Bakış" Türk Eğitim Derneği VII. Öğretim Toplantısı: Öğretim Kurumlarında Müzik Öğretimi ve Sorunları  25-26 Mayıs 1989,  (TED-Türk Eğitim Derneği, Ankara, 1989).

"Müzik Öğretimi Nasıl Geliştirilebilir ?" Türk Eğitim Derneği VII. Öğretim Toplantısı: Öğretim Kurumlarında Müzik Öğretimi ve Sorunları   25-26 Mayıs 1989, (TED-Türk Eğitim Derneği, Ankara 1989).

 1988

 "Müzik Eğitiminde Performans Testlerinin Yeri Önemi ve Kullanımı" G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi  3,1 (1987/1988), s. 287-307; Müzik Eğitimi: Temel Kaavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 1994, s. 82-95.

"Music Education in Turkey", Journal of the Institute of Science and Technology of Gazi University, Ankara 1,1 (January 1988), s. 53-58. (İngilizce)

"Müziksel İletişim" Çağdaş Teknoloji ve Sanat, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları 8, Ankara, 1988, s. 199-221; İnsan ve Müzik / İnsan ve Sanat Eğitimi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 1994, s. 26-42.

"Türkiye'de Müzik Eğitimcisi Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarındaki Eğitim Sisteminin Çözümlenmesi", Birinci Müzik Kongresi: Bildiriler-Sorular-Cevaplar (Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara, 1988), s. 470-480.

"Türkiye'de Müzik Eğitimcisi Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarındaki Eğitim Sisteminin Çözümlenmesi", I. Müzik Kongresi  14-18 Haziran 1988 Bildiri Özetleri   Kültür ve Turizm Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu, Ankara, 1988, s. 93-94.

"Türkiye'de Dal Öğretmenliği Eğitiminde Öğretmenlik Formasyonu Kazandırmada Karşılaşılan Bazı Sorunlar ve Çözüm Yolları", Öğretmen Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarının Dünü-Bugünü-Geleceği Sempozyumu  8-11 Haziran 1987 Tebliğler,  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim-Mesleki Eğitim-Teknik Eğitim Fakülteleri, Ankara, 1988, s. 317-339.

"Türkiye'de Müzik Öğretmenliği Eğitiminin Dünü-Bugünü-Yarını", Öğretmen Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarının Dünü-Bugünü-Geleceği Sempozyumu  8-11 Haziran 1987, Tebliğler, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim-Mesleki Eğitim-Teknik Eğitim Fakülteleri, Ankara 1988, s. 535-552.

1987

 "Music Education in Turkey in the Republican Period", Turkich Review Quarterly Digest, 2, 8 (1987), s. 75-98 (İngilizce)

"Saip Egüz", Cumhuriyet Dönemi Eğitimcileri  UNESCO-Türkiye Milli Komisyonu Yayını, Ankara, 1987, s. 213-234.

"Türkiye'de Dal Öğretmenliği Eğitiminde Öğretmenlik Formasyonu Kazandırmada Karşılaşılan Bazı Sorunlar ve Çözüm Yolları", Öğretmen Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarının Dünü-Bugünü-Geleceği Sempozyumu  8-11 Haziran 1987, Bildiri Özetleri, (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim-Mesleki Eğitim-Teknik Eğitim Fakülteleri, G.Ü. BYYO Basımevi, Ankara, 1987), s. 36-37.

"Türkiye'de Müzik Öğretmenliği Eğitiminin Dünü-Bugünü Yarını", Öğretmen Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarının Dünü-Bugünü-Geleceği Sempozyumu  8-11 Haziran 1987 Bildiri Özetleri, (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim-Mesleki Eğitim-Teknik Eğitim Fakülteleri, G.Ü. BYYO Basımevi, Ankara 1987), s. 50-51.

* Özel Öğretim Yöntemleri : Güzel Sanatlar Eğitimi,  Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No:101, (1987, 1988, 1989), IV+104 s.. 

1986

 "Türkiye'de Müzik Öğretmenliği Eğitimi", 1. Ulusal Eğitim Sempozyumu  (24-30 Kasım 1986) Bildiri  Özetleri,  Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Teknik Eğitim Fakültesi, İstanbul, 1986, s. 123 (Bildiri 14 dak.sayfa).

1985

 "Gençliğin Sanat Eğitimi", 5. İstanbul Sanat Bayramamı 'Sanat ve Gençlik' Sempozyumu (14-18 Ekim 1985) İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi, 1985, s.49-56; İnsan ve Müzik İnsan ve Sanat Eğitimi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 1994, s. 81-93.

"İnsan ve Müzik" GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi  Cilt I, Sayı 1 (1985), s.73-98; İnsan ve Müzik-İnsan ve Sanat Eğitimi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 1994, s. 9-25.

1984

"Müzik Eğitiminde Program Geliştirme: Kuram ve Türkiye'deki Uygulama", I. Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyumu: "Türkiye'de Müzik Eğitiminin Altmış Yılı" - Bildiri Özetleri  (7-9 Mayıs 1984), Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İzmir, 1984, s. 27-28.

"Müzik Eğitiminde Program Geliştirme: Kuram ve Türkiye'deki Uygulama", I. Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyumu: "Türkiye'de Müzik Eğitiminin Altmış Yılı" - Bildiriler  (9 Mayıs 1984), İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları No.23, 1984, s. 304-332.

* "Kastamonu İlinden Üç Halk Türküsünün Çağdaş Türk Müziğine ve Türk Müzik Eğitimine Katkıları", Gazi Üniversitesi Kastamonu Kültür Şenliği (26-27 Mayıs 1984), Kastamonu: GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Yüksekokulu 1984, (15 dak. sayfa).

1983

"Son 100 Yılda Türkiye'de Müzik Eğitimi (1883-1983)", 4. İstanbul Sanat Bayramı/Sempozyum '83: Son Yüz Yılda Ülkemizde ve Dünyada Sanat ve Mimarlık (17-21 Ekim 1983), Bildiri Özetleri, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul, 1983, s. 60-61.

"Son 100 Yılda Türkiye'de Müzik Eğitimi (1883-1993)", 4. İstanbul Sanat Bayramı/Sempozyum '83: Son Yüz Yılda Ülkemizde ve Dünyada Sanat ve Mimarlık (17-21 Ekim 1983), Mimar Sinan Üniversitesi 1983, (37 dak.sayfa).

"Türkiye'de Cumhuriyet Döneminde Müzik Eğitimi" Milli Eğitim, Cumhuriyetin 60. Yılı Özel Sayısı, Sayı 62, (Temmuz-Ağustos-Eylül 1983), s. 36-39.

** "Türkiye'de Güzel Sanatlar Eğitiminin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler",  Ankara Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığı, 1983, 15 s. (Çoğaltım)

1982

 "Eğitimde Program Geliştirme Esasları", Ankara: Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Müzik Bölümü, 1982, 20 s. (Çoğaltım)

"Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Müzik Bölümü Müzik Alanı Birinci Yıl Yetişeğinin (Programının) Değerlendirilmesi" , Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi (MESEF) 1982, 288+xiv s..

** "Türkiye'de Güzel Sanatlar Eğitimi" (Çalışma Grubu Raporu), Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığı, 1982, 42 s. (Çoğaltım)

1980/1981

"Etkili Öğrenme ve Öğretmede Hedeflerin Çokyönlülüğü", Çağdaş Eğitim, Cilt 5, Sayı 51 (Aralık 1980), s. 39-43; Cilt 6, Sayı 54 (Mart 1981) s. 30-35; Cilt 6, Sayı 55 (Nisan 1981) s. 43-45.

1980

 *** "Öğretmen Yetiştiren Yüksekokulların Yükseköğretimdeki Yeri ve Bu Okullarda Görevli Öğretmenlerin Üniversiteye Geçme ve Yetişme Sorunları", Eğitim ve Bilim, Cilt 5, Sayı 28 (Kasım 1980), s. 23-29.

*** Öğretmen Yetiştirme Üzerine Bir Araştırma, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim Bölümü, 1980, ix + 119 s..

**** Çevreden Evrene Keman Eğitimi I,  Birinci Konum/Birinci Kitap, Ankara: Yeni Dağarcık Yayınları, 1980, 156 s..

"Çevreden Evrene Keman Eğitimi Üzerine", Çağdaş Eğitim, Cilt 5, Sayı 47 (Ağustos 1980) s.19-27; ***Çevreden Evrene Keman Eğitimi I, Yeni Dağarcık Yayınları,Ankara 1980, s. 8-11.

"Temel Keman Eğitiminde Temel Kavramlar, Araçlar ve Beceriler", Çağdaş Eğitim, Cilt 5, Sayı 46 (Haziran 1980) s.50-63; ****Çevreden Evrene Keman Eğitimi I,  Yeni Dağarcık Yayınları, Ankara 1980, s. 12-29.

1979/1980

"Sanat Eğitimine Yönelik Bir 'Okulda Öğrenme Modeli' Geliştirme Denemesi", Çağdaş Eğitim, Cilt 4, Sayı 39 (Kasım 1979) s.44-59;Cilt 5, Sayı 41 (Ocak 1980) s.30-44; Cilt 5 Sayı 42 (Şubat 1980), s. 37-44.

1979

"Bloom'un 'Okulda Öğrenme Modeli'nin İncelenme ve Değerlendirilmesi", Çağdaş Eğitim, Cilt 4, Sayı 34 (Mayıs 1979) s.30-43; Cilt 4, Sayı 35 (Haziran 1979) s. 37-43.

1977/1978

*Yaylı Çalgılar: Keman Sınıf II, MEB Yaygın Yükseköğretim Kurumu Eğitim Enstitüleri Müzik Bölümü, Ankara: Yaykur 1977-1978, 355 s..

1977

 "Uygulamalı Keman Eğitiminde Psiko-motor Becerilerin ve Ürünlerinin Ölçülmesi", Filarmoni,  Cilt 12, Sayı 124 (Şubat 1977) s.18-22; Cilt 12, Sayı 125 (Mart 1977) s.17-25; Cilt 12, Sayı 126 (Nisan 1977) s. 25-29.

**Türkçe Dersi İçin Hedefler-Davranışlar-Eğitim Durumları-Sınama Durumları, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi Eğitim Bölümü, 1977, 143 s..

*Yaylı Çalgılar: Keman Sınıf III, MEB Yaygın Yükseköğretim Kurumu Eğitim Enstitüleri Müzik Bölümü, Ankara: MEB Yaykur 1977, 317 s..

*Yaylı Çalgılar: Keman Sınıf II (5-6-7-8), MEB Yaykur Açıköğretim Dairesi Eğitim Enstitüleri Müzik Bölümü, Ankara: Yaykur 1977, 214 s..

1976

 *Yaylı Çalgılar: Keman Sınıf II (1-2-3-4), MEB Yaykur Açıköğretim Dairesi Eğitim Enstitüleri Müzik Bölümü, Ankara: Yaykur 1976, 141 s..

1975 

*Keman 1633-8, MEB Mektupla Yükseköğretim Eğitim Enstitüleri Müzik Bölümü, Ankara: MEB Mektupla Öğretim Merkezi, 1975, 84 s..

*Keman 1633-7, MEB Mektupla Yükseköğretim Eğitim Enstitüleri Müzik Bölümü, Ankara: MEB Mektupla Öğretim Merkezi, 1975, 100 s..

* Keman 1633-6, MEB Mektupla Yükseköğretim Eğitim Enstitüleri Müzik Bölümü, Ankara: MEB Mektupla Öğretim Merkezi, 1975, 91 s..

*Keman 1633-5, MEB Mektupla Yükseköğretim Eğitim Enstitüleri Müzik Bölümü, Ankara: MEB Mektupla Öğretim Merkezi, 1975, 78 s..

*Keman 1633-4, MEB Mektupla Yükseköğretim Eğitim Enstitüleri Müzik Bölümü, Ankara: MEB Mektupla Öğretim Merkezi, 1975, 61 s..

*Keman 1633-3, MEB Mektupla Yükseköğretim Eğitim Enstitüleri Müzik Bölümü, Ankara: MEB Mektupla Öğretim Merkezi, 1975, 68 s..

*Keman 1633-2, MEB Mektupla Yükseköğretim Eğitim Enstitüleri Müzik Bölümü, Ankara: MEB Mektupla Öğretim Merkezi, 1975, 61 s..

*Keman 1633-1 , MEB Mektupla Yükseköğretim Eğitim Enstitüleri Müzik Bölümü, Ankara: MEB Mektupla Öğretim Merkezi, 1975, 30 s..

* "Keman Eğitimi Üzerine Görüşler: Kemanda Doğal Ses Elde Etme", Filarmoni, Cilt 11, Sayı 109 (Ağustos 1975) s. 11-13.

* "Keman Eğitimi Üzerine Görüşler: Doğal Durum", Filarmoni,  Cilt 11, Sayı 108 (Temmuz 1975), s. 9-11.

1974

*Keman 1633-1, MEB Mektupla Yükseköğretim Eğitim Enstitüleri Müzik Bölümü, Ankara: MEB Mektupla Öğretim Merkezi, 1974, 1975, 30 s..

1971

 ** "Keman Eğitimi (Metodik)", Bir Hizmetiçi Eğitim Kursu İçin Ders Notu, Perşembe: MEB Perşembe İlköğretmen Okulu, 1971. (Çoğaltım)


 

[1] Onuk, Özlem ve Uçan, Ali.

1 Ali Uçan, Muammer Sun, İsmihan Artan, Gökay Yıldız ve Ali Öztürk.

2 Ali Uçan, Gökay Yıldız ve Ertuğrul Bayraktar.

1  Ali Uçan, Gökay Yıldız ve Ertuğrul Bayraktar. 

2 Ali Uçan ve O. Türev Berki.

1 Ali Uçan ve ‹lhan Özgül.

2 Ali Uçan, Sadettin Ünal, Ertu€rul Bayraktar, Müride Aksan ve Niyazi Altunya.

* Ali Uçan ve U€ur Alpagut.

** Ali Uçan ve ‹lhan Özgül.

*** Ali Uçan, Ali Özçelebi, ‹smail Bozkaya ve di€erleri.

**** Ali Uçan ve di€erleri.

*   Ali Uçan ve di€erleri (Türkiye Üniversiteleri E€itim Fakülteleri Müzik E€itimi Bölümleri Bölüm Baflkanlar› Kurulu).

** Ali Uçan, Nezihe fientürk, R›dvan Süer, Ertu€rul Bayraktar, Salih Akkafl ve di€erleri. 

* Ali Uçan, Halil Bedii Yönetken, Muammer Sun, Ertu€rul Bayraktar, Salih Aydo€an ve di€erleri.

* Ali Uçan, Kadir Kark›n ve öbürleri.

* Ali Uçan, Halil Bedii Yönetken, Muammer Sun, Ertu€rul Bayraktar, Salih Aydo€an ve di€erleri.

** Ali Uçan ve di€erleri.

* Ali Uçan, ‹nci San, R›dvan Süer, Zafer Gençayd›n, Atilla Özer.

 

* Ali Uçan, Suna Çevik ve Ertu€rul Bayraktar.

**  Uçan, Ali , ‹nci San, Cahit Kavcar, R›dvan Süer, Zafer Gençayd›n, Handan Tunç ve di€erleri.

*** Uçan Ali, Semiha Baysal ve öbürleri.

**** Uçan Ali ve Edip Günay.

 

 

* Ali Uçan ve Edip Günay.

** Ali, Uçan, Semiha Baysal ve di€erleri..

*Ali Uçan ve Edip Günay.

** Ali Uçan ve  Hasan Hüseyin Akbulut..

 

Ders Notları

 

"Müzik Kuramları Eğitimi İlkeleri ", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, Ankara, 1993-1994.

"Müzik Eğitiminde Araştırma II ", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Anabilim/Anasanat Dalı, Ankara, 1993-1994.

"Müzik Eğitiminde Program Değerlendirme", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Anabilim/Anasanat Dalı, Ankara, 1992-1993.

"Müzik Eğitiminde Program Çözümleme", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Anabilim/Anasanat Dalı, Ankara, 1992-1993.

"Müzik Biçimleri ", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, Ankara, 1989-1992.

"Hunlar Öncesinden Günümüze Türk Müzik (Eğitimi) Tarihi ", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, Ankara, 1988-1989.

"Müziksel İletişim", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Anabilim/Anasanat Dalı, Ankara, 1987-1988.

"Müzik Eğitimi İlkeleri ", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Anabilim/Anasanat Dalı, Ankara, 1986-1987.

"Müzik Eğitiminde Program Hazırlama", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Anabilim/Anasanat Dalı, Ankara, 1984-1985.

"Müzik Eğitiminde Program Geliştirme", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Anabilim/Anasanat Dalı, Ankara, 1983-1984.

"Eğitimde Program Geliştirme", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1982-1983-1984.

"Müziğe Giriş ", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, Ankara, 1982-1983.

"Müzik Eğitimine Giriş ", Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Müzik Bölümü, Ankara, 1979-1980, 1980-1982.

"Müzik Eğitimi İlkeleri ", Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü, Ankara, 1979-1980.

"Türkiye'de Müzik Eğitimcisi Yetiştirmenin Tarihsel Gelişimi", Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü, Ankara, 1979.

"Müzik Öğretim Yöntemleri ve Uygulama"  [Müzik Eğitiminde Yöntemler I - II ve Uygulama] , Gazi Eğitim Enstitüsü    Müzik Bölümü, Ankara, 1978-1979.

"Çalgı Eğitimi ", Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü, Ankara, 1978-1982.

"Yaylı Çalgı Eğitimi , Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü, Ankara, 1976-1978.

"Keman Eğitimi", Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü, Gazi Yükseköğretmen Okulu Müzik Bölümü, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü,  Ankara, 1965-1975-1980-1990.

 

Diğer Çalışmalar

 

1989/90"Eğitim Yüksekokulları Müzik Yan Alanı Öğretim Programı", Ankara:Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı,                                   1989-1990.

1987     "Die natürlichste Fingerstellungsder linken Hand zu Beginn der Elementaren Geigenausbildung", Abteilung für

            Musikpädagogik der Gazi Pädagogischen Fakultät Gazi Universität, Ankara, 1987.

1985        *** "İlkokul Müzik Öğretim Programı Taslağı",  Ankara: MEGSB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı,  Mayıs                        1985.

1983        (YÖK'ün görevlendirmesi üzerine) "Üniversitelerde Güzel Sanatlar Dersi Çerçeve Programı" ve onunla ilgili                           "Temel İlkeler", Ankara: YÖK Başkanlığı, 1983.

1982        *** "Temeleğitim Müzik I  Program Taslağı", Ankara: MEB Talim ve Terbiye Başkanlığı, Ağustos 1982, x +                             139 sayfa.

1979        (GEEMüzik Bölümü Öğretmenler Kurulu Adına) "Müzik Eğitimi Alanında Lisans ve Lisansüstü Düzeylerde                             Eğitim Programları"  (Çerçeve Program Taslağı), Ankara: Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü, Ekim 1979.

                **** " 'Araştırma Yöntemleri ve Uygulama I' Dersi Yetişek Tasarısının Etkililik Derecesinin Saptanması",                     Ankara: Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi Eğitim Bölümü, Haziran 1979.

                ***** "Ortaokul Birinci Sınıf Türkçe Dersine İlişkin Bir 'İzleme Testi' Geliştirme Denemesi", Ankara:                       Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi Eğitim Bölümü, Haziran 1979.

1978        *** (GEE Enstitü Kurulu Adına) Gazi Eğitim Enstitüsü'nün Öğretmen Yetiştirmeyle İlgili Görüşlerini                              Yansıtan Rapor, Ankara: Gazi Eğitim Enstitüsü, 1978.

                "Eğitim Enstitüleri Müzik Bölümlerinde Okutulan 'Müzik Öğretimi: Yöntemler ve Uygulama' Dersi İçin                  Yetişek Tasarısı Önerisi", Ankara: Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi Eğitim Bölümü,                       Eylül 1978.

1977        " 'Keman Öğretimi ve Uygulama' Kursundaki Bilişsel Alana İlişkin Öğrenci Başarısının Seçmeli Testler Yoluyla       Ölçülmesi ve Bu Amaca Dönük Bir Başarı Testi Geliştirme Denemesi", Ankara: Hacettepe Üniversitesi                                     Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi Eğitim Bölümü, Haziran 1977.

                "Grupla Uygulamalı Keman  Eğitimine İlişkin Bir Program Geliştirme (Hazırlama) Denemesi (Çalışması)",                          Ankara: Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi Eğitim Bölümü, Haziran 1977.

1974        *** (GEE Müzik Bölümü Adına) Dört Yıllık Öğretimi Öngören Kredi ve Ders Geçme Esasına Dayalı Müzik                              Bölümü Programı, (Bu programın birinci yılı GEE Müzik Bölümü'nde 1974-1975 eğitim yılında deneme                         niteliğinde uygulamaya konulmuştur) Ankara: GEE Müzik Bölümü, 1974.


 

*** Ali  Uçan ve  di€erleri.

****  Ali  Uçan ve Semiha (Baysal) Ayd›n

***** Ali Uçan, Semiha Baysal (Ayd›n) ve di€erleri.