İş Deneyimi

2013 — Halen

Yardımcı Doçent Ankara Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

2006 — 2013

Yardımcı Doçent Ankara Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Bilgisayar Eğitimi Bölümü

2002 — 2006

Öğretim Görevlisi Ankara Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Bilgisayar Eğitimi Bölümü

1994 — 2002

Araştırma Görevlisi Ankara Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Bilgisayar Eğitimi Bölümü

Eğitim

1997 — 2002

Doktora

Ankara, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı

1194 — 1997

Yükseklisans

Ankara, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı

1990 — 1994

Lisans

Ankara, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Bilgisayar Eğitimi Bölümü