Ana Sayfa|Yayınlar|Projeler|Araştırma Alanları|Dersler|Öğrenciler|Akademik Deneyim|Duyurular|İletişim


DOKTORA ÖĞRENCİLERİ
Derin Öğrenme Tabanlı Video Etiketleme ve Odak Tabanlı İçerik Arama
Özlem Alpay
Yer Gözlem Uydularında Yapay Zekaya Dayalı Hata Teşhis, İzolasyon ve Tekrar Devreye Alma Yöntemlerinin Uygulanması ile Otonomi Optimizasyonu
Onur Tarakçıoğlu
Web Ölçeğindeki Büyük Veri Kaynaklarından Bilgi Çıkarımı ve Doğrulanması
Alisettar Huseynli
İnternette Heterojen Veri Kaynaklarından Veri Toplanması, Entegrasyonu ve Güncellenmesi
Zülfü Alanoğlu
Video için Derin Öğrenme Tabanlı Gürültü Azaltma
Ahmet Yapıcı
İnternette Heterojen Veri Kaynaklarından Veri Toplanması, Doğrulanması ve Sorgulanması
Serdar Kürşat Sarıkoz
Heterojen Veri Kaynaklarında Fikir Madenciliği, Otomatik Özellik Çıkarımı ve Duygu Analizi
Barış Özyurt (2021)
Akış Verisinde An Tahminine Dayalı Tavsiye Sistemi
Anıl Utku (2020)
Homojen Ortamda Elastik Sürünme ile Yağ Filtrelemesinin Bilgisayar Modellemesi (İkinci Danışman)
Nurseit Zhunissov Mukhidinovich (2018)
Mathematical and Computer Modeling, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Web Tarama Robotu ve Sonuç Sıralama Algoritmasının Geliştirilmesi
Mohammed Rashed Baker (2017)
Mobil Bulut Ortamlarında Yük Dağıtımı İçin Bağlam-Duyarlı Bir Karar Verme Sistemi
Mustafa Tanrıverdi (2017)
Yazılım Projeleri için Yapay Zeka Tabanlı Risk Yönetimi
Muhammed Hanefi Calp (2017)
DNA Mikrodizi Analizleri ile Meme Kanseri Hastalarında Prognozun Genetik Algoritma Kullanılarak Belirlenmesi (İkinci Danışman)
Oktay Yıldız (2012)
Paket Anahtarlamalı Ağlarda Hizmet Kalitesi Tabanlı Ulaştırma Protokolü ve Kuyruk Yapısı Geliştirilmesi ve Uygulaması (İkinci Danışman)
Mehmet Şimşek (2012)
Gezgin Tasarsız Ağlarda Tahsisli Güvenilir Akış Denetimi Algoritması Geliştirilmesi ve Uygulaması (İkinci Danışman)
İbrahim Alper Doğru (2012)
Genişbant Kablosuz Mobil Ağlarda Güvenlik Bilinçli Zeki Yönlendirme Protokolü
Muhammet Ünal (2010)
Çok Algılayıcılı Sistemlerde Veri Birleştirilmesi için Algoritma Geliştirilmesi (İkinci Danışman)
Yusuf Sönmez (2008)
Anahtarlamalı Relüktans Motorun Genetik Uyarlamalı Denetleyici ile Hız Denetiminin Gerçekleştirilmesi (İkinci Danışman)
Tuncay Yiğit (2005)


YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ
Derin Öğrenme ve Büyük Veri Analitiği Yöntemleri Kullanarak COVID-19 Yayılımının İleriye Dönük Tahmini
Cylas Kiganda
Development of Trust Chain-Based Certificate Management System for V2X Security System
Gizem Erceylan (2022)
Düşük Işıkta Sürücü Yorgunluk Tespiti
Esra Kavalcı Yılmaz (2022)
Derin Öğrenme Kullanarak Kızılötesi Görüntüleri Renklendirme
Oğuzhan Çiftçi (2021)
Öneri Sistemlerinde Derin Öğrenme Tabanlı Otomatik Sorgu Tamamlama
Abdur Rehman Anwar Qureshi (2021)
Büyük Boyutlu Dokümanlarda İçerik Benzerliğine Göre Derin Öğrenme Tabanlı Kümeleme
Kevser Özdem (2021)
Derin Öğrenme Tabanlı Havacılık Akış Uçuş Verilerinin Analizi ve İleriye Dönük Tahmini
Anıl Ayaydın (2020)
Akış Verisinde Anormallik Tespiti
Ozan Can Acar (2019)
Kurumsal Ağ Trafiğinde Anormallik Tespiti
Emrullah Erginay (2019)
Akıllı Ev Sistemi İçin Adaptif, Bağlam Bilinçli ve Öğrenebilen Kontrol Birimi
Gökhan Kaya (2019)
Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi ile Havacılık Ürünlerinin Uygulamaya Geçirilme Kalitesinin Yükseltilmesi
Nuran Bahar (2017)
Kullanıcı Davranışına Dayalı Tavsiye Motoru
Anıl Utku (2015)
Araçtan Araca Tasarsız Ağ Uygulaması
İbrahim Kök (2015)
Bulut Bilişim Üzerinde Restful Tabanlı Mobil Mashup Uygulaması
Mehmet Demircioğlu (2015)
Adaptif Bağlam Bilinçli Mobil Uygulama Geliştirme
Muhammet İkbal Bilgili (2014)
IPTV için Ulaştırma Protokolü Geliştirilmesi
Alisettar Huseynli (2013)
Cloud Computing Data Security
Arzu Öz (2013)
Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Çokluortam İletişimi için Transport Katmanı Protokolü
Derviş Aygör (2012)
IPTV Ağlar için Multicast Yönlendirme Protokolü
Özlem Kılıç (2012)
Kablosuz Örgü Ağlarda Multicast Yönlendirme Protokolü
Ramazan Kocaoğlu (2012)
Kablosuz Tasarsız Ağlarda Kimlik Doğrulama Protokolleri
Rustam Babayev (2011)
Anlamsal Web Tabanlı Kütüphane Bilgi Sistemi
Zehra Burcu Kazandır (2011)
Kurumsal Kapasite Yetkinlik Modeli Entegrasyonu Uygulaması
Songül Fevzioğlu (2011)
GPS Kullanarak Anlamsal Web Servisleri Tabanlı Uyarlanabilir Mobil Uygulama
Hanife Hilal Demirtaş (2010)
Veri Madenciliği Yöntemleri İle Spam Filtreleme
Serdar Kürşat Sarıkoz (2010)
WiMAX ile IPTV ve QoS
Elshan Mahmoudian (2010)
Veri Madenciliği ile Bilgisayar Ağlarında Saldırı Tespit Sistemi
Nurullah Celal Uslu (2009)
Kablosuz Mesh Ağlarda Multicast Yönlendirme Protokolü
Mohammed Rashed Baker (2009)
Anlamsal Web Teknikleri Kullanarak GPS Tabanlı Bağlam Bilinçli Mobil Uygulama
Olgun Karademirci (2008)
WAP Trafiğinde Tıkanıklık Denetimi ve Ulaşım Katmanı Protokolleri
Sinan Toklu (2007)
Ad-Hoc Ağlarda Hareketlilik Yönetimi Protokolü
İbrahim Alper Doğru (2007)
Ad-Hoc Ağlarda Enerji Etkin Yönlendirme Protokolü
İlker Bay (2007)
GPRS ve GPS Tabanlı Mobil Kablosuz Geniş Alan Ağı Uygulaması
Burcu Derelioğlu (2007)
XML Veritabanı için Genetik Algoritma Tabanlı Sorgu Optimizasyonu
Yaşar Gözüdeli (2007)
Hava Harekatında Görüş Ötesi Angajmanı için Genetik Algoritma Uygulaması
Hamit Tokgöz (2007)
Mobil Kablosuz Teknoloji Kullanarak Web Tabanlı SCADA Sistem Uygulaması
Ali Sucubaşı (2007)
Kablosuz Ağlarda Yönlendirme Protokolü ve Tıkanıklık Denetimi
Mehmet Şimşek (2006)
Kurumsal Ağlarda Açık Anahtar Altyapısı Tabanlı Elektronik İmza Uygulaması
Hüseyin Erol (2006)
Türk Silahlı Kuvvetlerinde Kullanılan Bütan-Propan Gaz Tanklarının Uzaktan İzlenmesi
Hüseyin Yiğit (2005)