Prof.Dr. Zeki KAYA

[Özgeçmiş] [Yayınları] [Uzmanlık] [Projeler]


 

 

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü


Tel:0532 435 87 74

İş Tel:0312 485 11 24 / 1021 ve 1076
e-posta:
zkaya@gazi.edu.tr

 

 

Kahramanmaraş Afşin ilçesinde doğmuş, Arıtaş İlkokulunu, Gaziantep Gazi Ortaokulunu ve Elazığ Lisesini bitirmiştir. Gazi Üniversitesinde lisans, Hacettepe Üniversitesi’nde yüksek lisans, Ankara Üniversitesi’nde doktora öğrenimi görmüştür. Öğretmenlik ve Milli Eğitim Bakanlığında uzmanlık görevlerinde bulunmuştur. Anadolu Üniversitesinde öğretim üyeliği görevinin ardından, 1997 yılında Gazi Üniversitesinde Doçent, 2003 yılında da Profesör olmuştur. Şu anda Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesinde Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

                               
Yayınları

 

KİTAPLAR

 

1.      (C. C. Aktan ve Diğerleri İle) Kaya, Z.“ “Uzaktan Yüksek Öğretim” Değişim Çağında Yüksek Öğretim Global Trendler Paradigmal Yönelimler (Editör Can Aktan), Yaşar Üniversitesi Yayınları, 2007.

 

2.      Kaya, Z. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara: Pegema Yayıncılık, 2005

 

3.      Kaya, Z. Uzaktan Eğitim, Ankara: PegemA Yayıncılık, 2002.

 

4.      (M. Gürsel ve Diğerleri İle) Kaya, Z. “Olumlu Öğrenme Ortamı Oluşturma”, Sınıf Yönetimi (Editör: Zeki Kaya). Ankara: PegemA Yayıncılık, 2002.

 

5.      (Ö. Demirel ve Diğerleri İle) Kaya, Z.“Gelişim Psikolojisi” Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavlarına Hazırlık Kılavuzu. Ankara: PegemA Yayıncılık, 2002.

 

6.      (Özcan Demirel ve Diğerleri İle)  Kaya, Z. “Eğitimle İlgili Temel Kavramlar, Eğitimin Psikolojik Temelleri ” Öğretmenlik Mesleğine Giriş (Editör: Özcan Demirel ve Zeki Kaya). Ankara: PegemA Yayıncılık, 2001.

 

7.      (A. Savaş ve Diğerleri ile) Kaya, Z. “Kaza Yerinde Ölçme İşlemleri, Kaza Krokileri, Kaza Fotoğrafları” Trafiğin Düzenlenmesi Hizmetleri, Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 1998.

 

8.      (M. Tandoğan ve Diğerleri ile) Kaya, Z. “Avrupa’da Bilgi Teknolojilerinin İlköğretimde Kullanılması”, Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler (Ed: Bekir Özer). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No:  1021,1998, ss.139-155.

 

9.      Uluğ, F. ve Kaya, Z. Uzaktan Eğitim Yaklaşımıyla İlköğretim (UZEYİL). Ankara: Uzaktan Eğitim Vakfı, 1997.

 

10.  Kaya, Z. Yabancı Dil Öğretmenlerinin Öğrenmeyi Kolaylaştırıcılığı.  Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Baskı Atölyesi, 1997.

 

11.  Kaya, Z. Uzaktan Eğitimde Ders Kitapları. Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Baskı Atölyesi, 1996.

 

12.  Özer, B., Bayrak, C. ve Kaya, Z. Arçelik A. Ş. Servis İşletmesinde Kapsam Dışı Personelin İş Doyum Düzeyi. İstanbul: Arçelik A. Ş. Servis İşletmesi Yöneticiliği, 1995.

 

13.  Özer, B., Bayrak, C. ve Kaya, Z. Arçelik A. Ş. Eskişehir Buzdolabı İşletmesinde Kapsam Dışı Personelin İş Doyum Düzeyi. Eskişehir: Arçelik A. Ş. Eskişehir Buzdolabı İşletmesi İnsan Kaynakları Yöneticiliği, 1995.

 

14.  Kaya, Z. İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi (Doktora Tezi Tıpkı Basım).  Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Baskı Atölyesi, 1994.

 

MAKALER

Makaleler dört grupta toplanabilmektedir. Bunlar; uluslar arası ve ulusal hakemli dergilerde tam metni basılmış, diğer bilimsel dergilerde tam metni basılmış ve tercüme bilimsel makalelerdir.

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Tam Metni Basılmış Makaleler

 

1.      Kaya, Z. ve H. Hüseyin Önder. “İnternet Yoluyla Öğretimde Ergonomi” The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, Volume 1, Issue 1, 2002.

 

2.      Künüçen, H., Z.Kaya, İ. H. Mirici, Künüçen, Ş. ve Z. Öztürk. “CD-Based Presentation Script of the “Needs for the Distance Education” Unit in the “Foundations of the Distance Education” Course The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, Volume 2, Issue 3, 2003.

 

3.      Kaya, Z., O. Erden, H. Çakır ve N. Barış Bağırsakçı “Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersindeki Uzaktan Eğitim İhtiyacı Ünitesinin Web Tabanlı Sunumunun Hazırlanması”. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, Volume 3, Issue 3, 2004.

 

4.      Süer, İ., Z. Kaya, H. İ. Bülbül, H. Karaçanta, Ş. Çetin ve Z. Koç “Gazi Üniversitesi’nin Uzaktan Eğitim Potansiyeli” The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, Volume 4, Issue 1, 2005.

 

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Tam Metni Basılmış Makaleler:

 

1.      Kaya, Z. Ve S. Tüfekçi. “Yapılandırmacı Yaklaşımın Erişiye Etkisi” Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 23,2008.

 

2.      Kaya, Z., “Öğrenmeyi Kolaylaştıran Öğretmen Olabilme” Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 6,1998.

 

3.      Kaya, Z., “İş Eğitimi Kitaplarının Okunaklılığı” Eğitim ve Bilim- Education and Science, 1998, Nisan Sayı 108, ss. 30-35.

 

4.      Kaya, Z., “Eğitimde Program Değerlendirme Sürecinin Temel İşlemleri”. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 5, 1997.

 

Diğer Bilimsel  Dergilerde Tam Metni Basılmış Makaleler:

 

1.      Kaya, Z., “Günlük Ders Planı Hazırlama”. Milli Eğitim Dergisi, 2001, Ekim, Kasım Aralık, Sayı 152, ss.7-10.

 

2.      Kaya, Z. ve H. H. Önder. “İnternet Yoluyla Eğitimde Ergonomi”. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı Bildirileri 28-29-30 Kasım 2001. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı, 4.

 

3.      Kaya, Z. ve Ö. Demirel. “Hayat Bilgisi Programları İçin Öğretim Teknolojilerine Yönelik Materyal Gereksinimi”. 1.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı Bildirileri 28-29-30 Kasım 2001. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı, 4.

 

4.      Kaya, Z., “Yabancı Dil Öğretmenlerinin Öğrenmeyi Kolaylaştırıcılığını Ölçen Ölçme Aracının Geliştirilmesi”. Milli Eğitim Dergisi, ,2000, Nisan Mayıs Haziran Sayı 146, ss.24-29.

 

5.      Kaya, Z. “Charecteristics of Materials Towards the Student Centres in the Distance Education” Uzaktan Eğitim Dergisi - Journal of Distance Education, Summer- Yaz, 1999, pp.62-67.

 

6.      Kaya, Z., “Türkiye Cumhuriyetinin 75. Yılında Uzaktan Eğitim Uygulamalarımız”. Milli Eğitim Dergisi, Cumhuriyetimizin 75. Yılında Eğitim,1998, Temmuz Ağustos Eylül, ss.44-48.

 

7.      Kaya, Z., “Öğrenmeyi Kolaylaştırmada Öğretmen Davranışları”. Milli Eğitim Dergisi, 1998, Ocak, Şubat, Mart. ss. 120-122.

 

8.      Odabaşı, F. and Z. Kaya  “Distance Education in Turkey:  Past, Present and Future”. Uzaktan Eğitim Dergisi - Journal of Distance Education, Winter- Kış, 1998, pp.62-68.

 

9.      Kaya, Z., ve G. Gür “Almanya’da Uzaktan Eğitim: FernUniversitaet Örneği” Uzaktan Eğitim Dergisi - Journal of Distance Education, Sayı 1, Cilt 1, 1997, ss.36-42.

 

10.  Kaya, Z., “Açıköğretim Lisesi Televizyon Programlarının Değerlendirmesi”. Uzaktan Eğitim Dergisi - Journal of Distance Education, Sayı 2, Cilt 1, 1997, ss.29-33.

 

11.  Yaşar, Ş. ve Z. Kaya. “Uzaktan Eğitimde Program Değerlendirme”. Uzaktan Eğitim Dergisi - Journal of Distance Education, Sayı 1, Cilt 1, 1997, ss.29-33.

 

12.  Kaya, Z., ve F. Odabaşı “Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Gelişimi”. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, Bahar 1996, ss. 29-41.

 

13.  Kaya, Z., “Yapı, İşleyiş ve Programıyla Açıköğretim Lisesi”. Eğitim Yönetimi, 1995, Sayı 4, ss.603-615.

 

14.  Kaya, Z., “Bilgi-Süreç Yaklaşımına Göre Öğrenme”. Çağdaş Eğitim, Kasım 1995, Sayı 215.

 

15.  Kaya, Z., “Açıköğretim Lisesinin Önemi”. Çağdaş Eğitim, Temmuz-Ağustos, 1995, Sayı, 212.

 

16.  Kaya, Z., “Başka Ülke İnsanlarına Türkçe Öğreten Kurumlar”. Çağdaş Eğitim, Ekim 1994, Sayı 203.

 

17.  Kaya, Z., “Hollanda’da Temel Okul Öğretmenlerinin Hizmet Öncesi Eğitimi”. Çağdaş Eğitim, Kasım 1992, Sayı 182.

 

18.  Kaya, Z., “Öğrenciyi Başarısızlığa Sevk Eden Etmenler”. Çağdaş Eğitim. Aralık 1991, Sayı 172.

 

Tercüme Bilimsel Makale:

 

1.      Kaya, Z., “Dewey’in Eğitim Fikirlerinin Felsefi ve Psikolojik Temelleri” (Çeviri). Eğitim ve Bilim, Temmuz 1992, Cilt 16, Sayı 182.

 

EDİTÖRLÜK, YAYIN KURULU,  BİLİM KURULU ÜYELİĞİ

Yapılan editörlük çalışmaları iki grupta toplanabilmektedir.  Bunlar bilimsel bir kitapta yapılan editörlük ve hakemli dergilerde yapılan editörlük çalışmalarıdır.

 

Editörlük Yapılan Kitaplar:

 

1.          M. Gürsel ve Diğerleri. Sınıf Yönetimi (Editör: Z. Kaya). Ankara: PegemA Yayıncılık, 2002.

 

2.          Ö. Demirel ve Diğerleri. Öğretmenlik Mesleğine Giriş (Editör: Ö. Demirel ve Z. Kaya). Ankara: PegemA Yayıncılık, 2001.

 

Editörlük, Yayın Kurulu ve Bilim Kurulu Üyeliği Yapılmış ya da Yapılan Dergiler: Bu dergiler şunlardır:

 

1.          The Turkish Online Journal of Educational Technology 

 

2.          The Turkish Online Journal of Distance Education 

 

3.          Uzaktan Eğitim Dergisi - Journal of Distance Education

 

4.          Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi

 

5.          Eğitim ve Bilim - Education and Science

 

6.          Eğitim Yönetimi

 

7.          International Journal of Instruction

 

KONGRELER

Bunlar; özeti basılmış uluslararası kongre tebliğleri, tam metni basılmış uluslararası kongre tebliğleri, özeti basılmış ulusal kongre tebliğleri ve tam metni basılmış ulusal kongre tebliğleridir.

 

Özeti Basılmış Uluslararası Kongre Tebliğleri:

 

1.          Kaya, Z. “Uzaktan Eğitim Uygulayıcıları İçin Program Değerlendirmenin Önemi” II. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı Bildirileri 16-17-18 Ekim 2002. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

 

2.          Kaya, Z. ve M. Demir (2002) “ Uzaktan Eğitim Teknolojilerine Yönelik Materyal Kullanımının Yasal Boyutları” Uluslararası Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

 

3.          Kaya, Z. ve Özcan Demirel. “Hayat Bilgisi Programları İçin Öğretim Teknolojilerine Yönelik Materyal Gereksinimi”. 1.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı Bildirileri 28-29-30 Kasım 2001. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı, 4. (Bu çalışma daha sonra makale olarak da yayınlanmıştır).

 

4.          Kaya, Z. ve H. H. Önder. “İnternet Yoluyla Eğitimde Ergonomi”. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı Bildirileri 28-29-30 Kasım 2001. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı, 4 (Bu çalışma daha sonra makale olarak da yayınlanmıştır).

 

5.          Kaya, Z., “Bilgisayar Destekli Eğitim ve Ergonomi”. 1.Uluslararası Katılımlı Eğitimde Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, Bursa: Uludağ Üniversitesi, 14-16 Kasım 1999.

 

6.          Kaya, Z. ve Ö. Demirel  “İlköğretimde Medya Materyal Gereksinimi”. 1.Uluslararası Katılımlı Eğitimde Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, Bursa: Uludağ Üniversitesi, 14-16 Kasım 1999.

 

7.          Kaya, Z., “Yabancı Dil Öğretmenlerinin Öğrenmeyi Kolaylaştırıcılığı” Uluslararası Katılımlı Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 18-20 Mart, 1999.

 

8.          Odabaşı, F. and Z. Kaya  “Distance Education in Turkey:  Past, Present and Future”. World Conference on Education India: The Next Millennium. New Delhi: 12-14 November 1997 (Bu çalışma daha sonra makale olarak da yayınlanmıştır).

 

 

Tam Metni Basılmış Uluslararası Kongre Tebliğleri: Bu tebliğler şunlardır:

 

1.          Kaya, Z. ve Diğerleri “ Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersinin Uzaktan Eğitim Gereksinimi Ünitesinin Web Tabanlı Sunumu” 3.Uluslar Arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı. Girne: Doğu Akdeniz Üniversitesi, 23-31 Mayıs 2003. (Bu çalışma daha sonra seçilip TOJET tarafından makale olarak da yayınlanmıştır).

 

2.          Kaya, Z. ve Diğerleri “ Gazi Üniversitesinin Uzaktan Eğitim Potansiyeli” 3.Uluslar Arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı. Girne: Doğu Akdeniz Üniversitesi, 23-31 Mayıs 2003. (Bu çalışma daha sonra seçilip TOJET tarafından makale olarak da yayınlanmıştır).

 

3.          Kaya, Z. ve Diğerleri “CD- Based Presentation Script of the  “ Needs for the Distance Education” Unit in the  “Foundations of the Distance Education” Course ” 3.Uluslar Arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı. Girne: Doğu Akdeniz Üniversitesi, 28-30 Mayıs 2003. (Bu çalışma daha sonra seçilip TOJET tarafından makale olarak da yayınlanmıştır).

 

4.          Kaya, Z., “Uzaktan Eğitimde Öğrenci Merkezi Materyallerinin Temel Özellikleri”. 2.Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı, Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı, 4-8 Mayıs 1998, ss. 233-241.

 

5.          Kaya, Z., “Açıköğretim Lisesi Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi”. 2.Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı, Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı, 4-8 Mayıs 1998, ss.  395-409.

 

6.          Hakan, A., E. Sözer, Z. Kaya, M. Gültekin  ve A. Şenel “Türkiye’deki Açıköğretim Lisesi Uygulamasının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi”. I. Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı, Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı, 15-17 Kasım 1996, ss.309-317.

 

7.          Kaya, Z., “Başka Ülke İnsanlarına Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Eğitim Gereksinimi”. Uluslararası Modern Öğretmen Yetiştirmede Gelişme ve İlerlemeler Sempozyumu. Ankara: Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu Matbaası,1996, ss.291-300.

 

Özeti Basılmış Ulusal Kongre Tebliğleri:

 

1.          Kaya, Z. ve M. Karaağaçlı “İnternet Yoluyla Eğitimde Etkileşimli Ortamların Tasarımı” Bilgi Teknolojileri Kongresi, Denizli: Pamukkale Üniversitesi, 6-8 Mayıs, 2002.

 

2.          Kaya, Z. ve Ö. Demirel. “İlköğretim Basamağındaki Türkçe Programlarının Medya Materyal Gereksinimi”. VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, 01-03 Eylül, 2001.

 

3.          Kaya, Z. “Eğitim Araçları ve Donatım Merkezlerinin İlköğretim Programına Yönelik Araç Gereksinimi”. VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, 01-03 Eylül, 2001.

 

4.          Kaya, Z. (1996) “Eğitimde Program Değerlendirme Yaklaşımları” İstanbul: Marmara Üniversitesi 11. Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildirileri 18-20 Eylül.

 

Tam Metni Basılmış Ulusal Kongre Tebliğleri:

 

1.          İzciler, M., G. Yavuzcan, Z. Kaya, A. Togay ve S. Tüfekçi. “Gelişmiş Ülkeler İle Türkiye’de Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmen Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması” Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2-4 Mayıs,  2008

 

2.          Kaya, Z.,  G. Yavuzcan, M. İzciler, S. Tüfekçi,  “İş Eğitimi (Teknoloji Eğitimi) Öğretmenlerinin İş Doyumu”,  15. Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla: Muğla Üniversitesi , 13-15 Eylül,  2006.

 

3.          Kaya, Z. ve S. Tüfekçi. “Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Öğretmen Davranışları” Eğitimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu III “Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları”, İzmir:  Özel Tevfik Fikret Okulları, 29 Nisan 2006.

 

4.          Döngel, A. ve Z. Kaya. “Açık İlköğretim Okulunun Geleceği” Akademik Bilişim 2006, Denizli: Pamukkale Üniversitesi, 9- 11 Şubat,  2006.

 

5.          Kaya, Z. ve Ö. Demirel. “Açık İlköğretim Okulunun Medya Materyal Gereksinimi”. Birinci Uzaktan Eğitim Sempozyumu. Ankara: Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı, 15-16 Kasım, 1999, ss.63-68.

 

6.          Hakan, A. E, Sözer, Z. Kaya, M. Gültekin ve A. Şenel “Açıköğretim Lisesi Uygulamasının Değerlendirilmesi” VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Konya: Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, 9-11 Eylül, 1998, ss.535-542.

 

7.          Alkan, C., A. Hakan, E, Sözer, Z. Kaya, M. Gültekin ve A. Şenel “Yapı, İşleyiş ve Program Açısından Açıköğretim Lisesi Uygulaması”. IV. Eğitim Bilimleri Kongresi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 10-12 Eylül, 1997.

 

8.          Kaya, Z., “Ders Kitabı Seçimi”. IV. Eğitim Bilimleri Kongresi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 10-12 Eylül, 1997.

 

KONFERANS, SEMPOZYUM, PANEL

Konferans, sempozyum, kongre, panel ve bunun gibi faaliyetlerde alınan görevler; başkanlık yapmak, panelist konuşmacı olarak yer almak ve konferans vermek şeklindedir.

 

Başkanlık: Bunlar oturum başkanlığı şeklindedir. Yapılan başkanlıklar şunlardır:

 

1.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, Sakarya: Sakarya Üniversitesi, 28-29-30 Kasım 2001.

 

1.Uluslararası Katılımlı Eğitimde Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, Bursa: Uludağ Üniversitesi, 14-16 Kasım 1999.

 

Panelist Konuşmacı:

 

1.          Cumhuriyetimizin 100. Yılında Açıköğretim Hedeflerimiz,  Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı-Başkent Öğretmen Evi, 11 Ekim 2002.

 

2.          II. Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı, Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı, 7 Mayıs 1998.

 

Konferans Verme: Verilen Konferanslar da şunlardır:

 

1.          “Öğrenciyi Başarısızlığa Sevk Eden Etmenler” Ankara: Ankara Valiliği Ziya Gökalp İlköğretim Okulu- Göçmenler Derneği Lokali, 21 Nisan 2001.

 

2.           “Öğrenmenin Kolaylaştırılması ve Öğretimde Planlama” Ankara: Ankara Valiliği Ankara Anadolu Lisesi Salonu, 18 Nisan 2001.

 

SEMİNER

Davetli seminerler; resmi kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilen ulusal davetli seminerler ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlediği komisyon, konsey ve kurullarda üyelik görevi şeklindedir.

 

Resmi Kurum ve Kuruluşlarda Gerçekleştirilen Ulusal Davetli Seminerler:

 

1.          “İnternet, Telekonferans, Video Konferans, Bilgisayar Destekli Öğretim, Okul Yönetiminde Bilgisayar Kullanımı,  Multimedya (Çoklu Ortam), Geleneksel Eğitim Araçları (Tepegöz, tv, video vb)” Eğitim Yönetimi Kursu. Ankara: Başbakanlık Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, 10 Temmuz- 10 Ağustos.

 

2.           “Ana Sınıfı Eğitim Programına Uygun Hedef ve Hedef Davranış Yazma”. Eskişehir: Eskişehir Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü, Dumlupınar İlkokulu Toplantı Salonu, 25 Ekim 1995.

 

3.           “Ana Sınıfı Eğitim Programına Uygun Teftiş ve Rehberlik Uygulamaları”. Eskişehir: Eskişehir Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü, Dumlupınar İlkokulu Toplantı Salonu, 25 Ekim 1995.

 

4.           “Ana Sınıfı Öğretmelerine Yönelik Uygulamalı Eğitim Programı Seminerinin Genel Değerlendirmesi”. Eskişehir: Eskişehir Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü, Dumlupınar İlkokulu Toplantı Salonu, 25 Ekim 1995.

 

Komisyon Üyeliği: Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlediği komisyon, konsey ve kurullarda yapılan üyelik şudur:

 

“Orta Öğretimim Yeniden Yapılandırılması” 15. Milli Eğitim Şurası Eskişehir Valiliği Tarafından Düzenlenen Komisyon Toplantılarına Fakülte Temsilcisi Üyelik, 22 Mayıs- 2 Haziran 1995.

 

BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME

Düzenlenen bilimsel toplantılar uluslararası niteliktedir. Bu bilimsel toplantılar şunlardır:

1.          III. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, 23-24-25 Mayıs 2003.

2.          II. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, 16-17-18 Ekim 2002.

3.          I.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı 28-29-30 Kasım 2001.

 

EĞİTİM- ÖĞRETİM

 

Bu kapsamda son yıllarda yürütülmüş bazı dersler şunlardır:

 

2008-2009 İkinci Yarıyıl (Bahar)

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Seminer

Internet Tabanlı Öğretim Sistemleri Tasarım ve Uygulamaları

Sınıf Yönetimi

Öğretmenlik Uygulaması

Okul Deneyimi I

2008-2009 Birinci Yarıyıl (Güz)

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

Internet Tabanlı Öğretim Sistemleri Tasarım ve Uygulamaları

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

Okul Deneyimi II

2007-2008 İkinci Yarıyıl (Bahar)

 

Program Geliştirme Modelleri ve Yeni Yaklaşımlar

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sınıf Yönetimi

Öğretmenlik Uygulaması

Okul Deneyimi I

2007-2008 Birinci Yarıyıl (Güz)

 

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

Okul Deneyimi II

 

2006-2007 İkinci Yarıyıl (Bahar)

 

Sosyal İçerikli Ders Metinlerinin Analizi

Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları

Sınıf Yönetimi

Okul Deneyimi I

2006-2007 Birinci Yarıyıl (Güz)

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

Okul Deneyimi II

 

 

 

YÖNETİCİLİK

Yürütülen yöneticilik görevleri şunlardır:

1.          G. Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı

2.          G. Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığı 

3.          Fakülte Kurulu Üyeliği

4.          Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

5.          Muayene Komisyonu Başkanlığı

6.          Sürekli Eğitim Merkezi Genel Kurul Üyeliği

7.          Öğretim Elemanları Yurt Dışında Görevlendirilme Kriterlerini Belirleme Komisyonu Üyeliği

 

Uzmanlık Alanı

1. Öğrenim durumu

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Yabancı Dil (Almanca)

Gazi Üniversitesi

1982

Y. Lisans

Eğitim Programları ve Öğretim

Hacettepe Üniversitesi

1990

Doktora

Eğitim Programları ve Öğretim

Ankara Üniversitesi

1994

 2. Akademik unvanlar

Yrd. Doç. Dr.

Eğitim Programları ve Öğretim

Anadolu ve Gazi Ü.

1994-1997

Doçent Dr.

Eğitim Programları ve Öğretim

Gazi Ü.

1997-2002

Profesör

Eğitim Programları ve Öğretim

Gazi Ü.

2003-

 

 

Projeleri

 

1.          Teknoloji ve Tasarım Eğitiminde Yapılandırmacılık Uygulamaları (Proje Yöneticisi)

2.          Yapılandırmacı Yaklaşımın Öğrenme Öğretme Sürecine Etkileri (Proje Yöneticisi)

3.          Teknoloji Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyumu  (Proje Yöneticisi)

4.          Teknoloji ve Tasarım Eğitiminde Yapılandırmacılık Uygulamaları (Proje Yöneticisi)

5.          Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersinde Uzaktan Eğitim İhtiyacı Ünitesinin Web Tabanlı Sunumunun Hazırlanması (Proje Yöneticisi)

6.          Gazi Üniversitesinin Uzaktan Eğitim Potansiyeli (Araştırmacı)

7.          Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersinde Uzaktan Eğitim Gereksinimi Ünitesinin CD Tabanlı Sunum Senaryosu (Proje Yöneticisi)

8.          Development and Application of Distance Vocational Education,  Hellenic Network of Open and Distance Education Kurumu Patras- Yunanistan (Proje Yöneticisi)

9.          Improving Achievement and Quality in Technology Education -
Training Through New methods and ICT (TECHNOTRAINING)- Sevilla-İspanya (Katılımcı)

10.      “Gelişmiş Ülkelerde Teknoloji Eğitiminin Mevcut Durumu ve Türkiye’ye Uygun Çağdaş Teknoloji Eğitimi Modelinin  Altyapısının Oluşturulması” Amerika Birleşik Devletleri,  Purdue Universitesi (Araştırmacı)