Doç.Dr. ZİYA SELÇUK
  Ana Sayfa   Özgeçmiş   Yayınları   Uzmanlık Alanı   Projeleri

 


Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi


 

G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi

Sınıf öğretmenliği Bölümü

Beşevler, 06500 ANKARA

Tel: 0(312) 2126470-3808

E posta: ziyasel@gazi.edu.tr 


Özgeçmiş
| Sayfa Başı |

 

K İ Ş İ S E L 

 Doğum yeri ve tarihi: Ankara-01.05.1961

                    Medeni hali: Evli (3 çocuk)

 E Ğ İ T İ M İ 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

 

Doktora

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Hacettepe Üniversitesi

1989

Y. Lisans

Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Gelişim Psikolojisi)

Ankara Üniversitesi

1985

 

Lisans

 

Eğitim Bilimleri

 

Ankara Üniversitesi

 

1982


Yayınları | Sayfa Başı |

 

K İ T A P L A R

 

·  İnsan İlişkilerinde Kendini Açma. Vadi Yayıncılık, Ankara, 1995.

 

 

·  Gelişim ve Öğrenme. Nobel yayıncılık.  Ankara, 1998

 

 

·  Okul Deneyimi ve Uygulama. Nobel Yayıncılık. Ankara: 1998

 

 

·  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktif Çocuklar. Pegem, Ankara 2000

 

 

·  Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları. Pegem. Ankara. 2000.

 


KİTAPTA  BÖLÜMLER

 

·      İlköğretimde Rehberlik. Nobel Yayıncılık. Ankara 1999.(Bağımsız bölüm)

 

 

·      Çocuklarımız İçin Eğitim Sohbetleri. Pegem Yayıncılık. Ankara 2001. (Bağımsız bölüm)

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE TAM METNİ BASILMIŞ MAKALELER

 • Çocuk İstismarı ve İhmali. S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. 1988, Sayı 2.

 

 • Eğitimde Sınavın Yeri ve İlgili Görüşler. Milli Eğitim. 1988, Sayı 73, s.46

 

 • Sınav Kaygısı. Eğitim ve Bilim, 1987, Sayı 66, s.35

 

 • İlkokulda Matematik Öğretimi. S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı II.

 

 • Eğitimde Bilgisayar Kullanımı. Çağdaş Eğitim. Mart 1989, Sayı 142, s.26.

 

 • Öğrenme ve Öğretme Sürecinin Etkililiğini Arttırmada Öğrenme Stratejilerinin Kullanılması: Genel Bir İnceleme. Eğitim. 1992, Sayı 1. (G.Ü. Araştırma Görevlisi B. Öztürk ile birlikte.)
 • Psikolojik Yardım İlişkilerinde İnformel Kaynaklar: Güzin Abla Örnek olayı. Eğitim. 1992, Sayı 2.
 • Çocuk Korkularıyla İlgili Danışma Yaklaşımları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 4. Ankara , 1995.

 

 • “Bir Eğitim ve Rehberlik Sorunu: Okullarda Kopya Çekme”. Eğitim Yönetimi. Sayı 3. Ankara , 1995.

 

 • 10-16 Yaş Çocukların Merak Ettikleri Cinsel Konulara İlişkin Bir Araştırma. (Özet). Eğitim, Sayı 7, 90-96, 1994
 • “ Zorunlu Öğretim Üzerine” Türk Yurdu. C.17. s.123.
 • “Örnek Bir Oriyantasyon Programı”. Eğitim Yönetimi Dergisi. Sayı 5, 443

KONGRELER

·        Psikolojik Yardım Hizmetleri ve Kültürel Sorunlar. V. Ulusal Psikoloji Kongresi. 14-16 Eylül 1988, İzmir.

·        “Orta öğretimde Yöneltme” Türk Ocakları Genel Merkezi. 6. Milli Eğitim Sempozyumu. 4-5 Ekim1996. Kütahya.

·        “Değerlendirmede Test Dışı Teknikler”  Dördüncü Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. İlköğretimde Rehberlik Paneli. 1-3 Eylül 1997. Ankara.  

·      “İlköğretime Öğretmen Yetiştirme”. Türk Eğitim Derneği. Sekiz Yıllık Zorunlu Öğretim ve Sorunları 11-12 Aralık 1997. Ankara. 

·      “Öğrencilerin Okula Ait Olma Duyguları İle Okul İçinde Gösterdikleri

·      Davranış Problemleri Arasındaki İlişki” 5. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Ankara,1999. (ortak) 

·      “İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Davranışları” 5. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Ankara,1999.

·      “Çoklu Zeka Kuramı”. Öğrenmeyi Öğrenme Toplantısı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi. Çocuk Sağlığı Enstitüsü. 7-8 Nisan 2000.  

·      “Zihniyet Sorunu” Gençlik Sorunları Paneli.  Gazi Üniversitesi Gençlik Şöleni. 20-24 Mayıs 1996. 

·      “Öğrenci Gereksinimlerinin Saptanmasına İlişkin Bir Ölçek Geliştirme ve “İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Gereksinim Analizi Çalışması”. IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 27-30 Eylül 2000. Erzurum. (Nedret Güner ile birlikte)

·      Güncel Eğitimin Planlanması. İstanbul Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Toplantısı. 8 Aralık 2000s

 

Uzmanlık Alanı | Sayfa Başı |


Projeleri | Sayfa Başı |


Gazi BIM 2000(c)