Ana Sayfa        Özgeçmiş       Yayınlar       Uzmanlık Alanı       Projeler    


  Gazi Üniversitesi
  TUSAŞ Kazan Meslek Yüksekokulu
  Bilgisayar Teknolojileri-Bilgisayar Programcılığı Bölümü
  GÖREVLENDİRME : GUZEM-Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi


        Tel : (312) 800 06 14 / 15
  E-mail :
zdinc@yahoo.com

  

      Özgeçmiş                     KİŞİSEL  BİLGİLER:
Doğum yeri ve tarihi UŞAK - 01.01.1960
Medeni durumu Evli - 3 oğlu var
Yabancı dili   İngilizce 
Askerlik durumu  Terhis


                      EĞİTİM  DURUMU:
İlkokul Uşak Ortaköy İlkokulu - 1971
Ortaokul Balgat Ömer Seyfettin Lisesi Ankara - 1974
Lise Uşak Banaz Lisesi - 1978
Lisans Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü - 1985
Yüksek lisans  Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik ve Genetik Anabilim Dalı - 1986-1988
Doktora  Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik ve Genetik Anabilim Dalı - 1989-.........


                      MESLEKİ ve İDARİ DENEYİM:
Araştırma Görevlisi Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi İstatistik ve Genetik Anabilim Dalı / 1985 - 1990
Öğretim Görevlisi -Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü /
   1990 - 1995
-Gazi Üniversitesi Endütriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Bilgisayar
   Eğitimi Bölümü / 1995 - 2016
-Gazi Üniversitesi TUSAŞ Kazan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar
   Teknolojileri Bölümü / 2016 - halen devam ediyor
Anabilim Dalı Başkanlığı Donanım Anabilim Dalı  / 1998-2001


                      VERDİĞİ KURSLAR:
Bilgisayar Formatör Öğretmen Yetiştirme Kursu (Windows, Office, Pascal ve C++ programlama dili, Dbase/FoxPro veritabanı), Gazi Eğitim Fakültesi - 1993, 1995
Öğretim Elemanlarına Yönelik Bilgisayar Kullanımı Kursu (Windows, Office, C++ programlama dili), Gazi Eğitim Fakültesi - 1995
Bilgisayar Formatör Öğretmen Yetiştirme Kursu (Windows, Office, Foxpro veritabanı, C++ ve Delphi programlama dili), Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi - 1997
Muhasebecilere Bilgisayar Kursu( İleri Excel kullanımı ve bilgisayar ağları), Türkiye Kalkınma Bankası - 1998


                      VERDİĞİ DERSLER:
Bilgisayar Kullanımı Biyoloji, Kimya, Eğitim, Sınıf Öğretmenliği Bölümleri, Gazi Eğitim Fakültesi / 1990-1995
Bilgisayar Programlama   Gazi Eğitim Fakültesi / 1993-1994
Paket Programlar - I
( Foxpro)
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. Bilgisayar Eğitimi Bölümü /1995-2002
Paket Programlar-I I
( Delphi)
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. Bilgisayar Eğitimi Bölümü /1995-2002
Staj Değerlendirme Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. Bilgisayar Eğitimi Bölümü /1995-2002
Öğretmenlik Uygulaması Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. Bilgisayar Eğitimi Bölümü /1995-2002
Okul Deneyimi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. Bilgisayar Eğitimi Bölümü /1999-2002
Mezuniyet Tezi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. Bilgisayar Eğitimi Bölümü /1995-2013
Proje Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. Bilgisayar Eğitimi Bölümü /1995-2002
Bilgisayar Uygulamaları-II ( Web Tasarımı ) Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. Bilgisayar Eğitimi Bölümü /1995-2010
Bilgisayar ve Algoritmalar Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. Bilgisayar Eğitimi Bölümü /2002-2014
Programlama Dilleri-I
( C++ )
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. Bilgisayar Eğitimi Bölümü /2003-2013
Programlama Dilleri-II
( Delphi )
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. Bilgisayar Eğitimi Bölümü /2003-2014
Uygulama Yazılım Tasarımı( C# , ASP.NET ) Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. Bilgisayar Eğitimi Bölümü /2003-2015
Nesneye Yönelik Programlama ( Java ) Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. Bilgisayar Eğitimi Bölümü /2013-2015
Görsel Programlama Teknikleri ( Java ) Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. Bilgisayar Eğitimi Bölümü /2013-2015
İnternet Programcılığı
( PHP, jQuery, ASP.NET )
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. Bilgisayar Eğitimi Bölümü /2013-2015


                      YAPTIĞI  ÇALIŞMALAR:
Veritabanı Paket Programı Geliştirme(Clipper-FoxPro) ve NT Ağ/Sistem Sorumluluğu Gazi Eğitim Fakültesi(Öğrenci İşleri-optik sistem, Muhasebe İşleri) /1990-2002
Veritabanı Paket Programı Geliştirme(Clipper-FoxPro) ve NT Ağ/Sistem Sorumluluğu Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi(Öğrenci İşleri-optik sistem, Muhasebe İşleri) /1993-2002
Veritabanı Paket Programı Geliştirme(Clipper-FoxPro) ve NT Ağ/Sistem Sorumluluğu Mesleki Eğitim Fakültesi(Öğrenci İşleri-optik sistem, Muhasebe İşleri) /1997-2002
Veritabanı Paket Programı Geliştirme(Clipper-FoxPro) ve NT Ağ/Sistem Sorumluluğu Kastamonu Eğitim Fakültesi(Öğrenci İşleri-optik sistem, Muhasebe İşleri) /1997-2002
Bilimsel Araştırmaların İstatistiksel Danışmanlığı ve Çözümlemeleri Gazi Eğitim Fakültesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Başka Üniversitelerden Araştırmacılar


     Yayınlar      Uzmanlık Alanı

Veritabanı Yönetim Sistemleri ve Programcılığı ( SQL Server, Oracle, MySQL )
SQL Dilleri ( T-SQL, PL/SQL)
Programlama Dilleri ( Delphi , C Builder, C#, Java)
Web Programcılığı ( ASP .NET, PHP, JSP, JavaScript, jQuery, Flash ActionScript )
Yerel Bilgisayar Ağları, İnternet ve Özel Ağ Sistemleri
Algoritma Tasarımı ve Geliştirme
Uygulama Yazılımı Geliştirme(Konsol, Masaüstü, Mobil, Ağ Uygulaması )
Yazılım Tasarım Desenleri [ Oluşturucu Desenler(Abstract Factory, Builder, Factory Method, Prototype, Singleton), Yapısal Desenler(Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade, Flyweight, Proxy), Davranışsal Desenler(Chain of Responsibility, Command, Interpretoer, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy, Template Method, Visitor) ]
Veri Madenciliği
Web Tasarımı ve Dilleri(HTML, XHTML, DHTML, JavaScript, jQuery)
Web Programcılığı(ASP.NET, PHP, JOOMLA)
Yapay Zeka ve Optimizasyon Teknikleri(Genetik Algoritmalar, Yapay Sinir Ağları, Bulanık Mantık)
Görüntü Tanıma ve İşleme Teknikleri
İstatistiksel Analiz

      Projeler

 

                       YÜRÜTTÜĞÜ/GÖREV ALDIĞI PROJELER:  
Formatör Öğretmen Yetiştirme Kursu, Gazi Eğitim Fakültesi - Proje Yürütücüsü / 1993
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü Teknik Elemanlarına Bilgisayar Kullanımı Kursu, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi - Proje Koordinatör Yardımcısı / 1998
Üniversite Gençliği 2001-Üniversite Gençliğinin Sosyo-Kültürel Profili Üzerine Bir Alan Araştırması: Gazi Üniversitesi Örneği, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü,  Bilgisayar ve İstatistik Sorumlusu / 2001-2002
Türk Üniversite Gençliği Araştırması - Üniversite Gençliğinin Sosyo-Kültürel Profili, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü,  Bilgisayar ve İstatistik Sorumlusu / 2002-2003


     Güncellenme Tarihi : 20.10.2017                                                                         | Ana Sayfa | Özgeçmiş | Yayınları | Uzmanlık Alanı | Projeleri |