E-posta : yasyerli@gazi.edu.tr
Oda No : 511
Tel No : (312) 5823511
   
Çalışma Alanları
  • Kömür Gazlaştırması
  • Toprak Kirliliği
  • Katalitik Olmayan Gaz-Katı Reaksiyonları
  • NOx İndirgenmesi
  • Kataliz
  • H2S Giderilmesi
  • Metandan Hidrojen Üretimi

 

1988 yılında Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında, yüksek lisans derecesini Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden aldı. Doktora derecesini aynı bölümden 1997 yılında aldı. 1991 ve 2005 yılları arasında aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2000 ve 2002 yılları arasında doktora sonrası çalışmasını University of Michigan'da gerçekleştirdi. Şubat 2005'de Yardımcı Doçent ünvanını aldı. Kasım 2005'de Doçentlik ünvanını aldı . Ekim 2011'de Profesör ünvanını aldı ve aynı bölümde görevini sürdürmektedir. 


Tasarım: Oğuzhan AKINÇ