Prof.Dr. H. Vecihi PAMUK
   
Ana Sayfa   Özgeçmiş   Yayınlar   Uzmanlık Alanı   Projeler


Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi

Ofis

: 534-554

Tel.

: 0-312-231 29 36
  0-312-231 74 00/2534-2535-2554

Fax

: 0-312-230 84 34

E-mail

: vecihi@gazi.edu.trENGLISH


ÖZGEÇMİŞ


KİMLİK BİLGİLERİ

Doğum Yeri :Aksaray
Doğum Tarihi :22.Aralık.1945
Yabancı Dil :İngilizce
Medeni Hali :Evli, bir çocuk babası


AKADEMİK ÜNVANLAR

Lisans  : Ankara Üniversitesi , Kimya Mühendisliği Bölümü, 1971
Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi , Kimya Mühendisliği Bölümü, 1977  
Doktor  : Ankara Üniversitesi , Kimya Mühendisliği Bölümü, 1985  
Doçent : Gazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 1995  
Profesör : Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, 2001  


AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER

Yardımcı Doçent : Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, (1987 – 1996)  
Doçent : Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, (1996 – 2001)  
Profesör : Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, (2001 – Halen)
Bölüm Başkanı : Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, (2001 – 2004)  
YAYINLAR |Bas Sayfa|MAKALELER
 

Yurt Dışı Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 

1.

Demirbaş, A., Akdeniz, F., Erdoğan,Y., Pamuk,V., "Kinetics lor Fast Pyrolysis of Hazel Nut Shell" Fuel Sci. Technol. Int., 14 (3), 405, 1996.
  

2.

Pehlivan, D., Gürkahraman, M., Pamuk, V., "Dissolition of Coals Near Critical Condilions", Fuel Sci. Technol. Int., 14 (7), 925, 1996.
  

3.

Pamuk, V., Gencer, Z., Yalçın, H., "The Effect on the Thermal Efficiency of Lime Added to the Combustion Chamber for Retention on Sulfur", Fuel Sci. Technol. Int., 14 (8) 1049, 1996

4.

Pehlivan, D., Gürkahraman, M., Pamuk, V., "Extraclion Kinetics of Coals at Subcritical and Supercritical Conditions", Fuel Sci Technol. Int., 14 (8), 1097, 1996.
  

5.

Çiçek, B., Bılgesü, A.Y., Şenelt, M.A., Pamuk, V., "Desulphurization of Coals by Flash
Pyrolysis Followcd by Magnetic Separation", Fuel Proccss. Technol., 46, 133, 1996.

  

6.

Kurbanova, R., Mirzaoğlu, R., Kurbanov, S., Karataş, t., Pamuk, V., Özcan, E . Okudan, A., Güler,E., "Functionalization of Polystyrene and Adhesion Studies", J. Adhes. Sci. Technol., 11 (1),105,1997.
   

7

Yalçın, H., Koç, T., Pamuk, V., "Hydrogen and Bromine Production from Concantrated Sea-water", Int. J. Hydrogen Energ., 22 (10-1 l), 967, 1997.
   

8.

Tükenmez, İ., Ersen, S., Bakioğlu, T., Biçer, A., Pamuk, V., “Dose Dependent Oxidation Kinetics of Lipids in Fish During Irradiation Processing", Radiat. Phys. Chem., 501 (4), 407, 1997.
   

9.

Kurbanova, R., Okudan. A., Mirzaoğlu, R,, Kurbanov, S., Karataş, İ., Ersoz, M., Ahmedova, G.,Pamuk. V., "'Effects of the Functional Groups of Polystyrene on Its Adhesion Improvment andCorrosion Resistance", J Adhes. Sci. Technol., 12 (9), 947, 1998.
   

10.

Karacan, S., Alpbaz, M., Hapoğlu, H., Cabbar, Y., Abilov, A.. Pamuk, V., "Dynamic Models for Packed Distillation Columns",Int. .1. Modeli. Simulat. 19 (.'î), 226, 1999.
   

11.

Kurbanova,   R,,   Mirzaoğlu,   R.,   Ersöz,   E , Özcan,   E., Güler,   E.,   Pamuk,   V., Acylation Reaction of Polystyrene with Organic Anhydrides and Investigation of the Physico-Mechanical Properties" Eurasian Chcm. Tech, Journal, 2, 131, 2000.
 

12.

Gürü, M., Bilgesü, A.Y., Pamuk, V., "Production of Oxalic Acid from Sugar Beet Molasses by Formed Nitrogen Oxides", Biosource Technol. 7(1 ), 81, 2001.
   

13.

Pamuk, V., Yılmaz, M, Alıcılar, A., "The Preparation of D-Glucaric Acid by Oxidation of Molases in Packed Beds", J. Chcm. Technol Biot. 76. 186, 2000.

14.

Bursalı, N., Ertunç, S., Akay, B., Pamuk, V., Hapoğlu, H., Alpbaz, M., "The Effcct of the Parameters on the Performance of the Parametic and Nonparametic Model Based Control Methods for Growth Mediurn Temperature of Baker's Yeast Production", Trans IchemE, 79, 242, 2001.
   

15.  

Gürü, M., Pamuk, V., Bilgesü, A.Y.,."Production of Oxalic Acid from Sugar Beet Molasses by Mixed Nitric Acid and Sulphuric Acid", Celi. Chem, Technol. 36 (1-2), 81, 2002
Yurt İçi Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

1.

Pamuk, V., Alpbaz, M., Asgharpour, S.R., "Su-Metil Alkol Sisteminin Damıtıldığı Dolgulu Destilasyon Kolununun Çeşitli Etkiler Altında Dinamik Davranışlarının İncelenmesi", Doğa-Tr. J.of Chemistry, 14, 226, 1990.
  

2.

Pehlivan, D., Pamuk, V., Biçer, Y., "Combastion of Single Coal Particles", Tr. J. of Engineering and Environmental Sciences, 19 (1), 35, 1995.
   

3.

Alıcılar, A., Pamuk, V., Murathan, A.M., "Silindirik Dolgulu ve Aşağı Doğru Paralel Akışlı Reaktörlerde Basınç Düşüşüne Yatak Derinliğinin Etkisi", Gazi Univ. Fen Bil, Ens. Der., 8(1), 29, 1995.
   

4.

Alıcılar, A., Muratlan, A., Pamuk, V., "Determination of Effıciencies of Varios Adsorbents on Adsorption of NO2 Gases in Packet Columns", J. Inst. Sci. Technol. Gazi Univ., 8 (1), 93, 1995.
   

5.

Alıcılar, A., Pamuk, V., Murathan, A., "Hatip Çayını Kirletici Etkiler Üzerine Bir İnceleme", Gazi Univ. Müh.Mım. Fak. Der., 10 (2), 29, 1995.
   

6.

Ünal, N., Selek, A., Pamuk, V., Bilgesü, A., Alpbaz, M., "The Dynamics of the Five Continuous Stirred Tank Reactors Under the Effect of the Pulse Input", Fırat Univ. J. of Science and Engineering, 7 (1), 197, 1995.
   

7.

Pamuk, V., Olcay, A., 'Tıstık Çamı (Pinus Pinea) Reçinesinin Özellikleri ve Uçucu Yağının Gaz Kromatografısi ile İncelenmesi", Gazi Univ. Fen BiL Ens. Der., 8 (2) 49, 1995.
   

8.

Pamuk, V., Toğrul, T., Kheiri Abriz, E., "Şeker Pancarı Melasının Basınç Altında Pirolizi", Gazi Univ. Fen Bil. Ens. Der., 8 (2), 109, 1995.
   

9.

Tükenmez, İ., Ersen, S., Bakioğlu, T., Biçer, A., Pamuk, V., "Radurize Edilen Balık Etinde Bozulma Fermantasyonu Kinetiği ve Işınlama Prosesinin Optimizasyomı", Gazi Univ. Müh.Mim. Fak. Der., 12 (1-2), 57, 1997.
   

10.

Erdoğan,S., Alpbaz, M., Pamuk, V., Özkan, G., Karagöz,A.R., "Model Based Control of Jacketed
Mixing Tank Temperature'y. of Thermal Science and Technology, 19 (3-4),
21, 1998.
   

11.

Alıcılar, A,, Yılmaz, M., Pamuk, V., "Dolgulu Kolonlarda Melastan Glukarik Asit Bidesine Sıcaklık ve Konsantrasyon Etkisi", Gazi Üniv, Fen Bil. Ens. Der., 13 (2), 393, 2000.
 
TEBLİĞLER | Bas Sayfa |Uluslararası Kongre Tebliğleri

 

1.

Hasaltun, A., Pamuk, V., Erdoğan, S., Karagöz, A.R., Alpbaz, M., Özkan, G., "Model Based Control of Optimal Temperature Policies İn Batch Polymerization Reactor", Prooceding of the 15th IASTED International Conference, Innsbruck, 19-21 February 1996.
   

2.

Pamuk, V., Alpbaz, M., Bursalı, N., 'The Temperature Control of Batch Bioreactor Containing Yeast by the Dynamic Matrix Control", Prooceding of the 15th IASTED International Conference, Innsbruck, 19-21 February 1996.
   

3.

Kısakürek, B., Cabbar, Y., Özkan, G., Pamuk, V., Alpbaz, M., "The Sinıulation of Tubular Flow Reactor", 12 th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA'96, Prague 25-30 August 1996.
   

4.

Tükenmez, İ., Bakioğlu, A.T., Pamuk, V., "A Mechanistic Approach to Radiation-Induced Inactivation Kinetics of Microorganisms", International Conference on Ensuring the Safety and Quality of Food through Radiatıon Processing, Antalya 19-22 October 1999.
   

5.

Pamuk, V., Güresinli, Ç., Karagöz, A.R., "Application of Generalized Minimum Variance Control to a Tubular Flow Reactor", RESEARCH 2000 Sretching the boundaries of chemical engineering, Bath, 6-7 Janıuary  2000.
Ulusal Kongre Tebliğleri

 

1.

Pamuk, V., Olcay, A., "Selülozun Sıvılaştırılnıası", 3. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Ankara, 17-20 Eylül, 1986.
   

2.

Asgharpour, S.R., Açıkgöz, N., Pamuk, V., "Metanol-Su Sisteminin Damıtıldığı Dolgulu Destilasyon Kolonunun Puls ve Kademe Etkisinde Dinamiğinin İncelenmesi", 5. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Ankara, 1988.
   

3.

Ünal, E.N., Pamuk, V., Yıldız, M.A, Alpbaz, M., Kısakürek, B., "Dolgulu Damıtma Kulesinin On-Line Bağlı Bilgisayar ile Otomatik Kontrolü", 6. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Kuşadası, 9-14 Ekim, 1989.
   

4.

Gürü, M., Bilgesü, A., Pamuk, V., Durak, L, Akdere, F.İ., "Şekerpancarı Melasının Nitrik Asitle Okzalit Asite Yükseltgenmesinde Optimum Şartların Belirlenmesi”, 7. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Gazi  Magosa, 2-5 Nisan, 1991.
   

5.

Tükenmez, t., Ersen, S., Biçer, A., Pamuk, V., "Gama Radyasyonu ile Balık Etinde Maionaldehid Oluşumu Kinetiği ve Stabilitesi", 2. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, Ankara, 25-27 Kasım 1992.
   

6.

Dağ, E., Koç, T., Pamuk, V., Özbayoğlu, F., "Pb-Sb-Ag Anot Malzemesinin Farklı Elektrolitler İçindeki Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi", 5. Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli, 7-8 Nisan, 1993.
   

7.

Cabbar, Y., Karacan, S., Bilgesü, A.Y., Alpbaz, M., Erten, Z.S,, Pamuk, V., "Geri Beslemeli Kontrol Sistemlerinde Kontrol Parametrelerinin Hesaplanması ve Dolgulu Damıtma Kulelerine Uygulanması", 9. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon, 20-24 Eylül, 1993.
  

8.

Koç, T., Pamuk, V., "Petrol Depolama Tanklanndaki Buharlaşma Kayıpları", Enerji ve Çevre Sempozyumu, Mersin, 13-15 Nisan, 1994.
   

9.

Koç, T., Pamuk, V., "Fotovoltaik Piller Yardımıyla Elde Edilen Elektrik Enerjisinin Bir Boru Hattının Katodik Korunmasında Kullanılması", Enerji ve Çevre Sempozyumu, ' Mersin, 13-15 Nisan, 1994.
   

10.

Alpbaz, M., Bursalı, N., Ertunç, S., Pamuk, V., Ünver, S., Toraman, M., "Modele Dayalı Kontrol Sisteminin Kesikli Bir Biyoreaktörde Sıcaklık Kontrolüne Uygulanması" 2. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul, 9-13 Eylül 1996.
   

11.

Yalçın, H., Koç, T., Pamuk, V., "Ham Petrol Depolama Tanklarının İç Taban Yüzeylerinin İkili Galvanik Anot Sistemi ile Katodik Olarak Korunması", 5. Korozyon Simpozyumu, Adana, 6-9 Kasım 1996.
   

12.

Dağ, E., Koç, T., Pamuk, V., "Afyon Şehrini Jeotermal Su ile Isıtma Projesi Kapsamında Kullanılan Poliüretan Kaplı Çelik Boruların Katodik Koruması", 5. Korozyon Sempozyumu, Adana, 6-9 Kasım 1996.
   

13.

Alıcılar, A., Pamuk, V., Yılmaz, M., "Melastan Glukarik Asit Eldesi İçin Optimum Şartların Belirlenmesi", 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Erzurum, 1-4 Eylül 1998.
   

14.

Yılmaz, M., Alıcılar, A., Pamuk, V., "Dolgulu Kolonda Melastan Sakkarik Asit Eldesi Amacıyla  Melastaki  Sakkarozun İnversiyon Süresinin Tayini'1, 8. Ulusal Kimya Kongresi, Samsun, 31 Ağustos-4 Eylül, 1999.
UZMANLIK ALANI


·         Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu  
·         Termokimyasal Sıvılaştırma  
·         Fosil Yakıtlar ve Yakıt Teknolojisi  
·         Uçucu YağlarPROJELER

 

1.

"Maya Üretilen Bir Fermentörün Dinamiği ve Kontrolü" G. Ü. Araştırma Fonu, Proje Kod No: MMF. 06/94-16.
   

2.

 “Maya Üretilen Bir Kesikli Bioreaktörün Sıcaklığının IMC Kontrolü", G,Ü. Araştırma Fonu, Proje Kod No: MMF. 06/95-15.
  

3.

 "Atık    Sulardan    Zararlı    Organik    Maddelerin    Üç    fazlı    Kule    Reaktörlerde Uzaklaştırılması" G.Ü. Araştırma Fonu, Proje Kod No: MMF. 06/97-20.
  

4.

 "Mısır Koçanından Furfural Eldesinde Ekstraksiyon İle Birleşik Tepkime Sistemi Kullanımı" G.Ü. Araştırma Fonu, Proje Kod No: MMF. 06/97-19.