Prof.Dr. Mümtaz Turgut TOPBAŞ
  Ana Sayfa   Özgeçmiş   Yayınları   Uzmanlık Alanı   Projeleri
 

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi
İşletme Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi
Tarımsal İşletmecilik ve Kooperatifçilik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı
Tel:90 312 212 67 67 / 316  Fax: 212 77 63
E-mail : topbas@gazi.edu.tr


Özgeçmiş
| Sayfa Başı |

Mümtaz Turgut TOPBAŞ, 10.03.1939 yılında, Uşak’ın Ulubey ilçesinde doğmuştur. İlk ve ortaokulu Zile’de (Tokat) bitirdikten sonra, 1954 yılında parasız yatılı olarak girdiği SİVAS İLKÖĞRETMEN OKULU’nu 1957 yılında bitirerek öğretmen olmuş ve ilk görevini Amasya’nın Yenice ve Kızılca-i Atik köylerinde öğretmen ve başöğretmen olarak yapmıştır.

         Öğretmenliği sırasında dışardan lise bitirme imtihanlarına girmiş ve 1958 yılında TOKAT GAZİ OSMAN PAŞA LİSESİ’ni bitirmiştir.

         İki yıl öğretmenlik ve başöğretmenlik yaptıktan sonra, 1959 yılında girdiği üniversite imtihanını kazanarak, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak İlmi Bölümüne girmiş ve bu fakülteden 1963 yılı haziran döneminde “Ziraat Yüksek  Mühendisi” olarak mezun olmuştur.

         1963-1965 yılları arasında yedek subay olarak askerlik görevini yaptıktan sonra, Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin açmış olduğu asistanlık imtihanını kazanarak, 15 Kasım 1965 tarihinde Ziraat Fakültesi Toprak İlmi Bölümü’ne asistan olmuştur.

         1969 yılında gerekli tez çalışmasını yaparak ve imtihanlarını vererek “Ziraat Doktor’u” ünvanını almış ve aynı yıl o zamanki 4489 sayılı kanundan yararlanarak, bilgi ve görgüsünü artırmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak gayesi ile A.B.D. ne gönderilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nin South Dakota (Brokings) ve Nebraska (Lincoln) Devlet üniversitelerinde 2,5 yıla yakın bir süre, Toprak İlmi ve Bitki Besleme konularında araştırma ve incelemelerde bulunduktan ,bilgi ve görgüsünü artırdıktan sonra, tekrar Türkiye’ye Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesine dönmüştür.

         16.04.1974 tarihinde gerekli yabancı dil, tez ve kollokyum safhalarını geçerek, Toprak İlmi dalında  “Üniversite Doçent’i” ünvanını almış ve 14.10.1974 tarihinde de Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde ilan edilen doçentlik kadrosuna atanmıştır.

         1975-76 yılları arasında, Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi “Erzurum İl Yöneticiliği”  ve aynı yıllarda “Atatürk Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul Komisyonu Başkanlığı” görevlerini yürütmüştür.

         1975-1978 tarihleri arasında ŞanlıUrfa’da ve Samsun’da Atatürk Üniversitesine bağlı birer Ziraat Fakülteleri kurulması çalışmalarına katılmış, ilk yönetim kurulu üyeleri arasında bu fakültelerin açılıp eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamasına yardımcı olmuştur.

         2 Mart-3 Haziran 1978 tarihleri arasında Milletlerarası Atom Enerjisi Komisyonu tarafından Doğu Almanya’nın Leipzig şehrinde düzenlenen Milletlerarası “N-15 in Bitki Besleme ve Toprak İlminde Kullanılması Seminerine”  Türkiye’yi temsilen katılmıştır.

         Gerekli şartları yerine getirdikten sonra 1979 yılında profesör  olmuş ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından ilan edilen profesörlük kadrosuna 04.09.1979 tarihinde üçlü kararname ile atanmıştır.

         Eski 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 46. Maddesi ile Samsunda bir Ziraat Fakültesinin kurulup, eğitim-öğretime başlatılması gayesi ile gerekli çalışmalarda bulunmak üzere 1979-1980 yılları arasında 1 yıl süre ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görevlendirilmiştir. Bu süre içersinde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesinin kurulup eğitim-öğretim faaliyetlerini başlamasına yardımcı olmuştur. Bir yıl sonra Atatürk Üniversitesine tekrar dönmüştür.

         1 Nisan 1982 tarihinde, 2547 sayılı kanunun 40/b maddesi gereğince Yükseköğretim Kurulu tarafından 1 yıl müddetle tekrar Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesinde görevlendirilmiştir. Bu süre içerisinde Ondokuz Mayıs Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyelikleri başta olmak üzere, çeşitli idari ve akademik görevlerdi bulunmuştur.

         Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görev yaparken 31 Ağustos 1982 tarihinde Yükseköğretim Kurulu tarafından Selçuk Üniversitesinin ilk defa açılacak olan Ziraat Fakültesine KURUCU DEKAN olarak atanmıştır. Aynı üniversitede dekanlık görevi ile birlikte 21.10 1982 tarihinden 8.7.1993 tarihine kadar "rektör yardımcılığı" görevini de yürütmüştür.

         Selçuk Üniversitesi Senatosunca Kasım 1982 tarihinde “Üniversitelerarası Kurul, Selçuk Üniversitesi Temsilciliğine” seçilmiştir.

         1983-1984 tarihleri arasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin Konya “Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetlerini” yürütmüştür.

         Ziraat Fakültesi Dekanlığını yürütürken, 26 Kasım 1984 tarihinde tekrar “Rektör Yardımcılığı” görevine atanmıştır.

         28.01.1985 tarihinde Üniversitelerarası Kurul tarafından Türk Standartları Enstitüsü “Genel Kurul Üniversiteler Temsilcileri” arasına seçilmiştir.

         Üç yıllık Ziraat Fakültesi Dekanlığının sona ermesi üzerine 31 Ağustos 1985 tarihinde Yüksek öğretim Kurulu tarafından tekrar “Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı’na” atanmıştır.

        23.05.1986 tarihinde Ankara’da yapılan Türk Standartlara Enstitüsü 25. Genel kurulunda Türk Standartları Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş, bu üyelik Yükseköğretim Denetleme Kurulu’na seçildiği 20 Ekim 1987 tarihine kadar devam etmiştir.

         Ziraattaki yeni gelişmeleri, Avrupa’daki Ziraat Fakültelerini ve özel resmi zirai kuruluşlarını görmek ve incelemelerde bulunmak üzere Temmuz 1986 da bir ay müddetle Almanya, İngiltere ve Fransa’da görevli olarak bulunmuştur,

         Türk Standartları Enstitüsünü temsilen çeşitli tarihlerde Finlandiya, İsveç, Japonya ve Sovyetler Birliğinde “Standardizasyon ve Kalite Kontrolü” konularında incelemelerde bulunmuş, bu ülkelerde Türk Standartları ile ilgili olarak görüş ve bilgi alış-verişinde bulunmuştur.

   20 Ekim 1987 tarihinde Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığını yürütürken,Yükseköğretim Kurulu tarafından “Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliğine”seçilmiş ve dekanlık görevinden istifa ederek bu göreve başlamıştır.(30.11.1987)

        Bu görevdeki sürenin dolması üzerine, Yükseköğretim Kurulu tarafından tekrar 31.12.1989 tarihinde“Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliğine” seçilmiştir.

         1994 yılında Gazi Üniversitesinde ilan edilen profesörlük kadrosuna atanarak Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi oldu. (17.09.1994)

Yüksek Öğretim Denetleme Kurulu üyeliği devam ederken, 04.11.1994 tarihinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı.

09-10 Aralık 1995 tarihinde yapılan Kredi Yurtlar Kurumu Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

         1996 yılında Türkiye İlim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.(15.01.1996)

         1998 de Rektörlük süresi sona erdikten sonra, 24 Ekim 1998 tarihinde tekrar Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmıştır.

         20.11.1999 tarihinde Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve 14.01.2000 tarihinde tekrar Türk Standartları Enstitüsü Genel Kurul Üyeliklerine seçilmiştir.

         Rektörlük süresi sona erdikten sonra, 6 Kasım 2002 tarihinde Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesindeki kadrosuna atanarak bu Fakültenin İşletme Eğitimi Bölümünde göreve başlamıştır.

     Selçuk Üniversitesi kampüste bir meydana Mümtaz Turgut Topbaş'ın ismini verdi. 
Fotoğraf için tıklayınız.

      Prof.Dr. TOPBAŞ, evli olup, iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.


Yayınları | Sayfa Başı |

       1 - BİLİMSEL FAALİYETLER

1.1  Araştırmalar

1.1.1   “Erzurum Ovası Topraklarında Bitkiye Elverişli Fosforu Tayinde kullanılabilecek Uygun Metodların Seçimi Üzerine Bir Araştırma” . (Atatürk Üniversitesi Yayın No:204, Ziraat Fakültesi Yayın No: 105, Baylan Matbaası1974 Ankara)

1.1.2     “Erzurum Yöresi Alluviyal Topraklarında Potasyum Fikrasyonu” .

            (Milletlerarası Potas Enstitüsü Türkiye Programı, Birlik Matbaası 1975,İZMİR)

1.1.3  “Erzurum Yöresendeki Tarıma Elverişli Topraklardaki Bitkiye Elverişli Çinko Kapsamının 0.1 HCL ve DTPA – Tea Analiz Yöntemleri ile Tayini ve Çinko Noksanlığının Giderilme Yolları” . (Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Dergisi, Cilt:8, Sayı:4, S.37-49 (Ayrı Baskı). Atatürk Üniversitesi Basımevi, 1977 Erzurum)

1.1.4    “Arazi Tesviyesinin, Tesviyede Kazıya Uğrayan Sahanın Verimliliği ile İlgili Bazı Özelliklerine Etkisi” . (Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Dergisi, Cilt: 2.9, Sayı:9, S,57-72 (Ayrı Baskı). Atatürk Üniversitesi Basımevi, 1978 Erzurum)

1.1.5  “Toprağa Uygulanan N -15 İle İşaretli “Üre”den Meydana Gelen Amonyak Azotu Kayıplarına, Ürenin Veriliş Şekli ve Zamanın Etkisi”.  Atatürk Üniversitesi Yayınları No:575 Araştırma Serisi No: 170, Atatürk Üniversitesi Basımevi, 1981 Erzurum)

1.1.6 “Malatya Yöresi Topraklarının Bazı Mikrobesin Elementleri Durumları ile Bölgede Yetiştirilen Önemli Meyve Çeşitleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması”. (A.Ergene, O.Aydemir ve S:Karakaplan ile birlikte) (Doğa Bilim Dergisi, Vet. Hay./Tar.Orm.Cilt 5, S.359-365 1981 Ankara)

1.1.7     “Arazi ve Laboratuarda Meydana Gelen Toprak Nem Değişiminin 1.0 N Amonyum Asetat ile Ölçülen Değişebilir Potasyum Miktarına Etkisi”. (Araştırmanın Özeti: VII. Bilim Kongresi, Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu Tebliğ Özetleri: TÜBİTAK yayınları No: 664, TOAG Serisi No.92, S.58 Ankara)(Aynı Araştırma IPI Tarafından 6,7 Ekim 1987 de Ankara’da Tertiplenen INTERNATIONAL Fertilizer Workskop’ta İngilizce Olarak Takdim Edilmiştir.)

1.2  MAKALE VE DERLEMELER

1.2.1   “Ülkemizde Tüketici Açısından Gübre Sorunları ve Çözüm Yolları”. (Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Dergisi, Cilt:9, Sayı:2-3, S, 93-103 (Ayrı Baskı) Atatürk Üniversitesi Basımevi, 1978 Erzurum)

1.2.2   “Toprak ve Sağliğımız”. (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, “İlk Adım” Özel Bülten, 137-148, Sevinç Matbaası 1982 Ankara)

1.2.3    “Ziraatin Meseleleri ve Çözüm Yolları”. Tercuman Gazetesi 12.01.1986

1.2.4    “Ziraatimiz, Zirai Eğitimimiz ”.(Ziraat Mühendisliği, Ocak 1991, Sayı: 231, S.17-19 Ankara)

1.2.5    “Ülkemiz Gündemindeki Zirai Konular”, “Ekonomik ve Teknik Dergi Standart” (Şubat 1991, Sayı:350 Sistem Ofset Ltd.Şti. Ankara)

1.2.6    “Avrupa Topluluğu ve Türk Ziraati”. (Standart, Mart 1991 Sayı: 351 Sistem Ofset Ltd.Ştı. Ankara)

1.3      ÇEVİRİLER
                                                                                                                                    
| Sayfa Başı |

1.3.1    “Kimyasal Maddelerin Ağaçların Basınçla Enjekte Edilmesi” (W.O. Reil, Pressure- Ingecting Chemicals Into Trees Ağrıcultural Experiment Station, Volum: 2.23 N: 6 1976) Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt:9, Sayı: 2-3, S.105-108 Atatürk Üniversitesi Basımevi 1980 Erzurum)

1.3.2    "Ziraatte Fosfat Kayasıı”. (F.E. Khasawnah ve E.C. Doll: Phoshate Rook İn Soils. Advenses İn Angronomy, Volum:30,1978, P.159-206’dan özetlenerek) (Topraksu Teknik Dergisi, Sayı: 58, S.4-17,1982 )Köy İşleri ve Kooparatifler Bakanlığı, Topraksu Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara)

1.4. BASILMIŞ KİTAPLARI

| Sayfa Başı |

1.4.1.Tek Başına

1.4.1.1.“Erzurum Ovası Topraklarında Bitkiye Elverişli Fosforu Tayinde kullanılabilecek Uygun Metodlar”.(Atatürk Üniversitesi Yayın No: 204, Ziraat Fakültesi Yayın No:105, Baylan Matbaası 1974 Ankara).

1.4.1.2.“Azotlu Gübreler”. Selçuk Üniversitesi Yayınları, (Ders Kitabı) No: 36 Selçuk Üniversitesi Basımevi 1987 Konya

1.4.1.3."Erzurum Yöresi Alluviyal Topraklarında Potasyum Fiksasyonu”. Milletlerarası Potas Enstitüsü Türkiye Programı Yayını İzmir 1975.

1.4.1.4.“Yüzeye Uygulanana Amonyumlu Gübrelerden Meydana Gelen Amonyak Kayıplarının N.15 ile Tesbiti” Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum 1979

1.4.1.5.“Çay BitkisininMineral Beslenmesi” (The Mineral Nutrition of Tea) K.C. Willson, Potash Rewiew, Kasım 1969 (Çaykur Yayını No:3 İstanbul 1983)

1.4.1.6.“Kültür Bitkilerinin Beslenme Bozuklukları” (Web Gustav Fischer Verlağ, Jena, 1976) Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yayınları No: 41, Gaye Matbacılık, Ankara 1989

1.4.2.Müşterek 

1.4.2.1.Kimyasal Dengeler ve Toprak Oluşumu, 1995 M. Kılıç, F. Bayraklı, M. Topbaş, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:5

1.4.2.2.Mineroloji ve Petrografi  1996 A. Durak, M. Topbaş, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:9

1.4.2.3.“Gübreler ve Gübreleme” 1998, A. Brohi, M. Topbaş, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ders Notları Serisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, Tokat

1.4.2.4.“Çevre Kirliliği” 1998, M. Topbaş, A. Brohi, R. Karaman – T.C. Çevre Bakanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:5

1.4.2.5.Hera,C; Schung, E., Topbas, M., Günal, H., S.Erşahin (Editors). Fertilizers in Context with Resource Management in Agriculture Proceedings of the 13th International Symposium of CIEC held of the Gaziosmanpasa University on June 10-13, 2002 in Tokat, Turkey

1.5.Seminer, Konferans, Kongre, Tebliğ

| Sayfa Başı |

1.5.1. “Çeşitli Yönleri ile Türkiye’de Gübre Sorununa Bir Bakış”.(TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, 11-13 Aralık 1978, İstanbul)

1.5.2. “Arazide ve Laboratuarda Meydana Gelen Nem Değişikliğinin 1.0 N Amonyum Asetat Metodu ile Ölçülen Değişebilir Potasyum Miktarına Etkisi”. (TÜBİTAK, Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu, VII. Bilim Kongresi, 6-10 Ekim 1980, Adana)

1.5.3.“Türkiye’de Gübre Sorunu ve Çözüm Yolları”. (Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Seminerleri, 11-12 Ocak 1982, Erzurum)

1.5.4.“Meyve Ağaçlarında Görülen Kloraz ve Giderilme Çareleri”. (Ziraat         Fakültesi Seminerleri, 16.12.1983, Konya)

1.5.5. “Azotlu ve Fosforlu Gübrelerde Yeni Gelişmeler”. (Ziraat Fakültesi Seminerleri,08.01.1987, Konya)

1.5.6. “Türkiye’de Gübre Kullanımı ile İlgili Meseleler”. (Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliğinin 50. Kuruluş Yıldönümü Münasebeti ile “Sempozyum” 29 Nisan 1989 Odalar Birliği Salonu, Ankara).

1.5.7  “Gübreler ve Toprak Kirlenmesi”  Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü. 20.12.1990

1.5.8. “Ülkemiz Gündemindeki Zirai Konular” (Günümüz Ziraatinin Meseleleri)10.01.1991 tarihinde Tokat Ziraat Fakültesinde sunuldu.

1.5.9 “Ziraat Mühendislerinin Yetiştirilmesi ve İstihdamı”. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği, Ankara. Seri Konferanslar:1, 16.02.1991

1.5.10 “Ziraat Mühendisliği Mesleğinin Bugünkü Meseleleri”. (İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu, Konya, 11.05.1991 Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Konya Şubesi)

1.5.11 “Ziraat Mühendislerinin yetiştirilmesi ve İstihdamı Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Derneği’nin 26.06.1990 tarih ve 1990/94 sayılı yazıları ile hazırlanması istenilen rapor, 16.02.1991 tarihinde dernek mensuplarının huzurunda tartışılarak dernek görüşü olarak kabul edilmiştir.”

1.6. EDİTÖRLÜKLER

1.6.1.C.Hera, E.Schnug, T. M. TOPBAŞ, H.Günal, S. Ersahin, "Fertilizers in Context with Resource Management in Agriculture", 13th International Fertilizer Symposim June 10-13, 2002 Tokat-Turkey.

1.7. DİĞER YAYINLAR VE KONFERANSLAR

1.7.1 TOPBAŞ, M.T.,"Nereden Nereye 1994-2002", 10 Yılda Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat

1.7.2 TOPBAŞ, M.T., "Mehmet Akif, Asım ve Türk Gençliği", Konferans 29 Aralık 2003, G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, Ankara.

| Sayfa Başı |