Doç.Dr. Figen TIRNAKSIZ
  Ana Sayfa   Özgeçmiş   Yayınları   Uzmanlık Alanı   Projeleri


Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Eczacılk Teknolojisi Bölümü, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi

Tel:0-312-202 30 55
E-mail :
tfigen@gazi.edu.tr


Özgeçmiş
| Sayfa Başı |

 

1960 yılında  Ankara’da doğmuştur. 1981 yılında G.Ü. Eczacılık Fakültesi’nden mezun olmuş, 1985 yılında “ürkiye İlaç Piyasasında Bulunan Ampisilin Kapsüllerinin Kalite Denetimlerinin ve İn Vitro  Yararlanımlarının Saptanması” isimli çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve 1991 yılında G.Ü. Eczacılık Fakültesi’nde “İsosorbit dinitrat Taşıyan Transdermal İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Formülasyonu ve Salım Kinetiklerinin İncelenmesi” isimli araştırmasıyla doktora ünvanı almıştır. 1996-1997 yıllarında USA, University of Wisconsin, Schoool of Pharmacy, Department of Pharmaceutics’de (Eylül 1996 - Eylül 1997, 6 aylık kısmı TÜBİTAK' dan sağlanan NATO B-2 bursu ile) çalışmalar yapmıştır.


Yayınları | Sayfa Başı |
Araştırma makaleleri

1-Ocak, F., Ağabeyoğlu, İ. "Development of Membrane - Controlled Transdermal Therapeutic     System Containing İsosorbide Dinitrate", Int.J.Pharm. 180: 177-183, 1999.

2-Ocak, F., Ağabeyoğlu, İ."Biyoyararlanım Dosyası: Aspirin", FABAD J.Pharm.Sci., 14: 41-63, 1989. 

3-Ocak, F., Ağabeyoğlu, İ."Biyoyararlanım Dosyası: İsosorbit Dinitrat", FABAD J.Pharm.Sci., 15: 113 - 146, 1990. 

4-Ocak,F., Yüce,Z. "Nikotin ve Nikotin Taşıyan Sistemler", FABAD J.Pharm.Sci., 22: 145 - 154, 1996.  

5-Ocak, F., Ağabeyoğlu, İ. "Türkiye İlaç Piyasasındaki Ampisilin Kapsüllerinde Yapılan Farmasötik Kalite Kontrolleri ve İn Vitro Yararlanımlarının İncelenmesi", FABAD J.Pharm.Sci., 14:145-156, 1989.  

6-Karacaer, O., Adiyeke, O., Ocak, F., Ocak, O., Demirköprülü, H., "Değişik Ph ortamlarinda Cam İonomer Simanlarin Çözünürlüğü", Atatürk  Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 9(1): 15-20, 1999.   

7-Yılmaz, H., Aydın, A., Çağlar, A., Ocak, F., "Cam Fiber ile Güçlendirilmiş İki Değişik Protez Kaide Rezininin Su Emilim ve Çözünürlük Değerlerinin Belirlenmesi", Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 8(1): 36-44, 2002.    

8-Ocak, F., "İlaç taşıyıcı jel sistem olarak Pluronic F-127 nin kullanımı", TÜFTAD Haberler,5(2): 7, 1998.

9-Ocak, F., "Eczacılık ve Kozmetoloji", İlaç Forumu (AEO Bülteni), 17(1): 14-17, 1999.

10-Ocak, F., "Saç Boyaları", İlaç Forumu (AEO Bülteni), 18(3): 67-77, 2000.

11-Ocak, F., Kalsın, Ö., "Akne için kullanılan ürünler ve bunların kozmetik açıdan değerlendirilmesi", İlaç Forumu (AEO Bülteni), 19(1): 50-60, 2001.  

Kitap

1.  "Farmasötik Teknoloji Laboratuvar Elkitabı", İ. Ağabeyoğlu, T.Doğanay, N. Çelebi, F. Acartürk, F. Ocak, Ö. Ocak, T. Değim, Z. Değim, S. Takka, Türkyılmaz,A., Teksin, Z.Ş., Coşkun,Ö., Uslu, A., Yetkin, G., Parlatan, Z., Şenköylü, A., İmren,S.G., Sever, S., 3. Baskı 1999, Erten Matbaası, Ankara. 

Tebliğler

1-Tırnaksız, F., Ağabeyoğlu, İ. "Le Controle Pharmaceutique des Préparations D'ampicilline Utilisees en Thérapeutique et la Biodisponibilité de Certains D'entre Eux", XVIII'eme Semaine Medicale Balkanique, İstanbul, Turkiye, 30 Aout - 4 Septembre, Resume II, p: 337, 1984.

2-Ağabeyoğlu, İ., Aksoy, G., Barlas, E., Eryılmaz, S., Grit, M., Günebak, N., Ocak, O., Süleyman, M., Tırnaksız, F. "A Microcomputer Program Package for use in Pharmaceutical Technology",2nd Int.Symp.Pharm. Tech., Ankara, 3 - 4 October, p: 5,1984.

3-Ağabeyoğlu, I., Tırnaksız, F. "A Comparison of Four Different Assay Methods of Ampicillin", 2nd Int.Symp.Pharm.Tech., Ankara, 3 - 4 October, p:81, 1984  

4-Ağabeyoğlu, I., Ocak,F."Isosorbide Dinitrate Releasing Transdermal Drug Delivery Systems I: Dissolution Rate Studies and Release Kinetics", 5th Int. Sym. Pharm. Tech., Ankara - Türkiye 10 - 13 Septembre, p: 76, 1990.

5-Yüce, Z., Ocak, F."Basic Studies on Membrane Controlled Transdermal Delivery of Nicotine Using Ethylene - Viniyl Acetate Copolymer Membrane", 4th Int.Symp.Pharm.Sci., Ankara, 27-30 June, p: 43, 1995.

6-Ağabeyoğlu, I., Değim, Z., Acartürk, F., Ocak, Ö., Ocak, F., Üstel,İ., Saldamlı, İ."Influence of Milk and Cherry Juıce on the Oral Bioavailability of Phenytoin Sodium", 6th European Congress of Biopharmaceutics and Pharmacokinetics", Athens - Greece 22 -24 April, p:43, 1996

7-Çelebi, N., Çilek, A., Ocak,F., Krishnada, A. "Preparation and Characterization of Microemulsion Using Lecithin as Surfactant for Oral Administration of Insulin", Pharmacy and Pharmaceutical Sciences World Congres, 61st Int.Cont. of FIP, 1-6 Eylül, Abst.p.72, Singapur, 2001.

8-Ağabeyoğlu, I., Ocak, F."Isosorbide Dinitrate Releasing Transdermal Drug Delivery Systems II: Dissolution Rate Studies and Release Kinetics", Proceed. 19th Int.Symp. Control.Rel.Bioact. Mater., 19: 493-494, 1992.

9-Çelebi, N., Gül, Z., Ocak, F., Yıldız, S., Acartürk, F."Investigation of the Effect of B-CD on in Vitro Release of Ketocanozole from Different Gel Bases", J. Szejtli and L. Szente (eds.), Proceed. 8th Int.Symp. Cyclodextrin, p: 461-464, 1996.  

10-Sever, S., Ocak,F., Ocak,Ö., "The formulation of w/o/w multiple emulsions for cosmetic applications by using central composite design", APGI, 26/28 September, Moscowa, Proceed. Symp. on Lipid and Surfactant Dispersed System, p: 173-174, 1999. 

11-Ocak, F., Robinson, J.R. "An Investigation of Rheological, Mucoadhesive and Release Properties of Pluronic F-127 Gel and Pluronic F-127/Polycarbophil Mixed Gels", 27th International Symposium of CRS, 9 -13 July, Paris, 2000. 

12-Çilek, A., Çelebi, N., Ocak, F., Tay, A. "Oral Absorbtion of Recombinant İnsulin from Microemulsion in Rats", EUFEPS, Denmark,18-20 Haziran, Proceed. Abstr., p. 81-82, 2001.  

13-Ocak, F., Kayış, A., Çelebi, N., Erel, A., "Preparation and Evaluation of o/w Microemulsion Containing Metronidazole in Acne Rosacea", 29th International Symposium of Controlled Release Society, 22-25 July, Seoul, 2002.  

Yönetilen Tezler

1-Nikotin İçeren Membran Permeasyon Denetimli Transdermal Preparatın Tasarımı ve Geliştirilmesi (Ecz. Zeynep YÜCE - Yüksek Lisans Tezi, 1996)  

2-Kozmetik Amaçlı Kullanılan su / yağ / su Tipi Çoklu Emülsiyonların Formülasyonları ve Fiziksel Stabilitelerinin İncelenmesi (Ecz. Seda SEVER - Yüksek Lisans Tezi, 2000

3-"Akne Tedavisinde Kullanılmak Üzere su/yağ/su tipi Çoklu Emülsiyon Formülasyonunun Geliştirilmesi", (Ecz. Özlem Kalsın - Yüksek Lisans Tezi) 

4-"Kozmetik Amaçlı Mikroemülsiyon Formülasyonunun Geliştirilmesi",(Dr. Ayşegül Kayış - Yüksek Lisans Tezi)


Uzmanlık Alanı | Sayfa Başı |

 

Kolloid Sistemler ve yüzey kimyası, Kozmetoloji, Biyoadhezyon,Sürekli etkili ilaç taşıyan sistemler, Farmakokinetik.

 

Projeleri | Sayfa Başı |
1-"Kozmetik Amaçlı Kullanılan su/yağ/su Tipi Çoklu Emülsiyonların  Formülasyonları ve Fiziksel Stabilitelerinin İncelenmesi", F. Ocak, S. Sever, TUBİTAK-Alt Yapı Projesi, SBAG-AYD-238 - Tamamlanmıştır  

2-Nikotin İçeren Membran Permeasyon Denetimli Transdermal Preparatın Tasarımı ve Geliştirilmesi",  F. Ocak, Z. Yüce,  Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu, SBE 11/95 - Tamamlanmıştır 

3-"Kozmetik Amaçlı Kullanılan su/yağ/su Tipi Çoklu Emülsiyonların  Formülasyonları ve Fiziksel Stabilitelerinin İncelenmesi", F. Ocak, S. Sever,  Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu, SBE-11/99-09 Tamamlanmıştır


Gazi BIM 2000(c)