MM 407 MEKANİZMA SENTEZİ

 

Kredi : (3+0) 3

 

İçerik :

Kinematik senteze giriş. Temel çubuk mekanizmalarının tasarımı: Grashof Teoremi, optimum bağlama açısı, kol-sarkaç ve krank-biyel mekanizmaları. İki, üç ve dört konum sentezi: grafik ve analitik metodlar, kompleks sayılarla modelleme, Freudenstein denklemi uygulamaları. Kol açılarının korelasyonu. Güncel uygulama örnekleri.

 

Referans Kitaplar:  

 

1. E. Söylemez, “Mekanizma Tekniği”, Prestij Ajans, 2000.  
2. A.G. Erdman & G.N. Sandor, “Mechanism Design: Analysis and Synthesis”, Prentice Hall, c.1-2, 1997.  
3. J.E. Shigley & J.J. Uicker, “Theory of Machines and Mechanisms”, McGraw-Hill, Second edition, 1995.  
4. M. Akyurt, “Synthesis of Mechanisms”, King Abdüllaziz University, 1997.  
5.  W. Lichtenheldt (Tercüme: F. Pasin), “Mekanizmaların Konstrüksiyonu”, İTÜ, Yayın No: 103, 1975.  
 

Konular ve İşleme Süreleri:  

 

1. Kinematik senteze giriş: Sınıflandırma, enümerasyon, (1 hafta).  
2. Temel çubuk mekanizmalarının tasarımı: Dört çubuk ve krank-biyel mekanizmaları, Grashof Teoremi, Optimum bağlama açısı, (2 hafta).  
3. Yörünge sentezi: Grafik ve analitik metotlar, mekanizma eşlenikleri, (3 hafta).  
4. Konum sentezi: Grafik ve analitik metotlar, (3 hafta).  
5.  Fonksiyon sentezi: Overlay metodu, Chebyhev uzayı, grafik ve analitik metodlar, (3 hafta).  
6. Freudenstein denkleminin uygulamaları, bilgisayar detekli sentez, güncel uygulamalar, (2 hafta).