E-posta : syasyerli@gazi.edu.tr
Oda No : 509
Tel No : (312) 582 3509
   
Çalışma Alanları
  • Gaz-Katı Reaksiyonları
  • Katalitik Reaksiyonlar (H2S'in seçici oksidasyonu)
  • Katalizör ve Sorbent Sentezi ve Karakterizasyonu
  • Hava Kirliliği

 

1991 yılında Gazi Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. 1994 yılında, “Optik ve Elektronik Veri Kaydetme Özelliği Olan Sodalit/Hidroksi Sodalit Sentez ve Karakterizasyonu” konusunda yüksek lisans tez çalışmasını tamamladı. Aynı üniversitede, 2001 yılında “Kimyasal Proseslerde Oluşan H2S'ün Yenilenebilir Adsorbentler ile Tutulması” konusunda doktora çalışmasını yaptı. 2001-2002 yılları arasında The University of Michigan'da (A.B.D.) doktora sonrası çalışma yaptı. 2002-2005 arasında Gazi Üniversitesi Kimya Müh. Böl.'ünde Dr. Araş.Gör. olarak görev yaptı. Şubat 2005'de Yardımcı Doçent ünvanını aldı. Ocak 2009'da Doçent ünvanını aldı ve halen aynı bölümde görevini sürdürmektedir.


Tasarım: Oğuzhan AKINÇ