PROF. DR. ŞERİF AKTAŞ’IN YAYINLARI

KİTAPLAR

MAKALELER

YURT DIŞI YAYINLAR

TEBLİĞLER

TERCÜMELER

KİTAPTA MADDE

 

    

A. KİTAPLAR:

 

1. Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Birlik Yayınları, (2. Baskı Akçağ Yayınları) Ankara 1984

 

2. Edebiyatta Üslup ve Problemleri, Akçağ Yayınları, Ankara 1986

 

3. Refik Halit Karay, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1986

 

4. Ahmet Rasim, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1987

 

5. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1987

 

6. Ahmet Rasim’in Eserlerinde İstanbul, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1988

 

7. Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi I, Akçağ Yayınları, Ankara 1996

 

8. Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi II, Akçağ Yayınları, Ankara 1998

 

9. İlköğretim Türkçe 6, Prof. Dr. Şerif Aktaş, Doç. Dr. Osman Gündüz, Yard. Doç. Dr. Yakup Çelik, Araş. Gör. Hüseyin Alaçatlı, Akçağ Yayınları, Ankara 1996

 

10. İlköğretim Türkçe 7, Prof. Dr. Şerif Aktaş, Doç. Dr. Osman Gündüz, Yard. Doç. Dr. Yakup Çelik, Araş. Gör. Hüseyin Alaçatlı, Akçağ Yayınları, Ankara 1996

 

11. İlköğretim Türkçe 8, Prof. Dr. Şerif Aktaş, Doç. Dr. Osman Gündüz, Yard. Doç. Dr. Yakup Çelik, Araş. Gör. Hüseyin Alaçatlı, Akçağ Yayınları, Ankara 1996

 

12. Yazılı ve Sözlü Anlatım, (Kompozisyon Sanatı), Akçağ, Ankara 2001 s.330

 

13. Refik Halit Karay, Akçağ Yay. Ankara 2004

14. Refik Halit Karay, (Edebiyatımızın Zirvesindekiler Serisi) Akçağ Yay. Ankara 2004

15. Ahmet Rasim, (Edebiyatımızın Zirvesindekiler Serisi) Akçağ Yay. Ankara 2004

16. 9. Sınıf, Dil ve Anlatım, Bilge Ders Kitapları, Ankara 2005

17. 9. Sınıf, Türk Edebiyatı, Bilge Ders Kitapları Ankara 2005

18. Dil ve Anlatım Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (9. - 12. Sınıflar) MEB Yay. Ankara 2005

19. Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (9. - 12. Sınıflar) MEB Yay. Ankara 2005

 

B. MAKALELER:

 

1. Mehmet Niyazi Özdemir’in Düşündürdükleri, Fikir ve Sanatta Hareket, Şubat 1972, s. 69-72

2. Edebî Eserde Yapı Meselesi I, Fikir ve Sanatta Hareket, Ağustos- Eylül 1980, s. 31- 37

 

3. Edebî Eserde Yapı II – Edebîlik Meselesi, Fikir ve Sanatta Hareket, Ekim- Kasım 1980, s. 39-45

 

4. “Kiralık Konak” Üzerine Bir Tahlil, Fikir ve Sanatta Hareket, Mart 1981, s. 51-55

 

5. Edebî Eser ve “Yapısalcılık”, Doğuş Edebiyat, Nisan 1982, s. 8-13

 

6. Millî Edebiyat Kavramı ve Türk Edebiyatı, Doğuş Edebiyat, Ağustos 1982, s. 12-15

 

7. Millî Edebiyat Kavramı ve Türk Edebiyatı - II, Doğuş Edebiyat, Eylül1982, s. 13-16

 

8. Yahya Kemal’in Nesirlerinde Üslup, Ölümünün 25. Yılında Yahya Kemal Beyatlı, Ankara 1983, s. 100-107

 

9. Roman Tahlilleri I: Nur Baba Romanı Üzerine, Doğuş Edebiyat, Ekim 1983, s. 10-13

 

10. Soruşturma I: Edebiyatımızda Tenkit, Doğuş Edebiyat, Kasım 1983, s. 8-14

11. Kurtuluş Savaşı’nı Yapan İki İnsan Tipinin Hikâyesi: Küçük Ağa, Millî Kültür, Sayı: 43,Aralık 1983, s. 12-14

12. Roman Olarak Hüsn ü Aşk, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 27, Aralık 1983, s. 94-108

13. Soruşturma (Deneme, Tenkid, İnceleme), Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1984, s. 150-152

14.  Bir Coğrafyanın Kaderi-Gün Uzar Yüzyıl Olur,  Türk Edebiyatı, Ocak 1984, s. 52-54

15. Roman Tahlilleri- Handan, Doğuş Edebiyat, Sayı: 22-23-24, Aralık- Ocak-Şubat 1984, s. 22-23

16. Hikâyeciliğimizde Yeni Bir Tarz-Yoksulluk İçimizde, Türk Edebiyatı, Şubat 1984, s. 74-76

17. Edebiyat İlmî ve Edebî Terminoloji Üzerine, Millî Kültür, Sayı:45, Haziran 1984, s. 20-23

18. Millî Romantik Duyuş Tarzıyla Yahya Kemâl ve Ziya Gökalp, Doğumunun 100. Yılında Yahya Kemâl Beyatlı, İstanbul 1984, s. 13-23

19. 1984’te Tenkid ve Deneme, Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1985, s. 167-182

20. Cahit Sıtkı Tarancı (1910-1956), Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi (Erzurum),  24 Eylül 1986, Sayı: 1, s. 1-12

21. Hocamın Ardından, Türk Dili, Sayı: 431, Kasım 1987, s. 266-267

22. Prof. Dr. Kaya Bilgegil Hakkında Geç Kalmış Bir Yazı, Türk Dili, Sayı: 432, Aralık 1987, s. 311-314

23. Yunus Emre’de Lirizmin Kaynağı, Millî Kültür,  Sayı: 62, Eylül 1988, s. 2-5

24. Mehmet Çınarlı’nın Şiirine Bakış, Türk Dili,  Sayı: 443, Kasım 1988, s. 244-248

25. Öğretmenliğinin Fonksiyonu, Millî Eğitim, Sayı: 80, Kasım- Aralık 1988, s. 27-31

26. Mehmet Âkif ve İnsan, Millî Eğitim, Sayı: 80, Aralık 1988, s. 15-19

27. Necati Cumalı,Türk Dili,  Sayı: 454, Ekim 1989, s. 197-202

28. Edip Cansever, Türk Dili, Sayı: 462, Haziran 1990, s. 272-275

29. Orhan Kemâl (1914-1970), Türk Dili, Sayı: 463, Temmuz 1990, s. 33-45

30. Yahya Kemâl ve Kollektif Şuur, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, 1991

31. Namık Kemâl ve İnsan, Doğumunun 150. Yılında Namık Kemâl, Ankara 1993, s.1-12

32. Halid Ziya Uşaklıgil’in Romanlarında Tema, Türk Dili, Sayı: 529, Ocak 1996, s. 107-115

33. Necip Fazıl’ın Şiirinde İnsan, Türk Dili, Sayı: 530, Şubat 1996, s. 340-347

34. Millî Romantik Duyuş Tarzı ve Türk Edebiyatı, Türkiye Günlüğü, Sayı: 38, Ocak-Şubat 1996, s. 170-176

35. Millî Romantik Duyuş Tarzı ve Türk Edebiyatı- II, Türkiye Günlüğü, Sayı: 39, Mart-Nisan 1996, s. 104-7

36. Millî Romantik Duyuş Tarzı ve Türk Edebiyatı- III, Mehmed Akif Ersoy, Türkiye Günlüğü, Sayı: 40, Mayıs-Haziran 1996, s. 32-39

37. Millî Romantik Duyuş Tarzı ve Türk Edebiyatı- IV: Abdülhak Hâmid Tarhan, Türkiye Günlüğü, Sayı: 41, Temmuz- Ağustos 1996, s. 95-103

38. Millî Romantik Duyuş Tarzı ve Türk Edebiyatı V: Nazım Hikmet’in Şiiri, Türkiye Günlüğü,Sayı:48,Aralık1997,s.95-103

39. Millî Romantik Duyuş Tarzı ve Türk Edebiyatı VI: Ahmed Hamdi Tanpınar, Türkiye Günlüğü, Sayı: 50, Mart- Nisan 1998, s. 243-250

40. Edebiyat-ı Cedide Şiiri ve Süleyman Nazif, Türk Dili, Sayı: 534, Haziran 1996, s. 1288-1296

 

41. Edebiyat Öğretimi ve Edebiyat Teorisi Üzerine, Türkiye Günlüğü, Sayı: 49, Ocak- Şubat 1998, s. 155-165

 

42. Necip Fazıl Kısakürek’in Şiir “Çile”si, Kültür Dünyası, Sayı 13, Mayıs 1998, s.12-16          

 

43. Saf Şiir Problemi ve 2. Meşrutiyet Sonrası Türk Şiiri,*                                                            

 

44. Ahmet Kutsi Tecer’in Şiiri, Türk Yurdu, Sayı 130, Haziran 1998, s. 28-33

 

45. Türk Dünyası Edebiyat Tarihî Metodolojisi Üzerine, Bilig, Sayı: 5, 1997, s. 197-199

 

46. Muhtar Avezov’da Milli Kimlik Arayışları, Bilig, Sayı: 6, 1997, s. 215-218

 

47. Millî Edebiyat Kavramı ve Türk Edebiyatı, Bilim Yolu, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 1, 1998, s. 53-63

 

48. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Hakkında, Yeni Türkiye, Sayı: 23-24, 1998, s. 2884-2891

 

49. İkinci Meşrutiyet Sonrası Türk Romanında Batılılaşma ve Getirdikleri Hakkında, Bilim Yolu, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 2, 1998, ***

 

50. Yahya Kemâl’de Mekan, Türk Kimliği ve Yahya Kemâl, Türk Yurdu Yayınları, Nisan 1999, s. 21-26

 

51. Türk Şiir Zevkinin Menşei Hakkında, Türklük Bilim Araştırmaları, Sayı: 8, Sivas 1999, s. 103-108

 

52. Kemâl Tahir Demir, Bilig, Sayı: 7, Güz 1998, s. 36-43

 

53. Türk Dünyasının Edebiyat ve Kültür Birliği Yönünden Bugünkü Durumu, Bilig, Sayı: 3, Güz 1996, s. 200-201

 

54. İkinci Meşrutiyet Sonrası Romanlarında Siyasî Temalar, Eskinin Tenkidi, Yönetim Sisteminde Düzensizliğin Ortaya Konulması, Türk Yurdu, Sayı: 153-154, Mayıs-Haziran 2000, s. 110-121

 

55. Sözlü Kültürden Kitaplı Kültüre, Bilge, Sayı: 25, Yaz 2000, s. 3-4

 

56.“Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemlerine Giriş”, Bilge, Sayı: 25, Yaz 2000, s. 50

 

57. Atatürk ve Türk Milliyetçiliği Üzerine, Türk Yurdu, Sayı: 160, Aralık 2000, s. 5-6

 

58. Ahmet Oktay, Sonsuzluk ve Birgün Dergisi, Sayı: 1, Ankara 2005

 

59. Etik ve Edebi Metin İlişkisi Üzerine, Erdem Dergisi, AKM Yay. Sayı: 44, Ankara 2005

 

60. Yirminci Yüzyıl Türk Şiiri, Sonsuzluk ve Birgün Dergisi, Sayı: 4, Ankara 2006

 

61. Cumhuriyet Dönemi Modern İnsan Tipi – Attila İlhan ve Poetikası Üzerine, Attila İlhan Armağanı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 373-388  Ankara 2006

62. Milli Romantik Duyuş Tarzı ve Arif Nihat Asya’nın Şiirleri, Arif Nihat Asya Özel Sayısı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, s. 191 – 203, İstanbul 2006

63. Mehmet Akif ve İnsan – Hece Dergisi, Mehmet Akif Özel Sayısı s.25 -37 Ankara 2007

 

64. Anlatım ve Anlatım Türleri Üzerine – Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, Ankara 2008

 

65. Edebi Metin ve Özellikleri Üzerine – Hüseyin Ayan Armağanı, Erzurum 2008

 

C. YURT DIŞI YAYINLARI:

 

1. Dil ve Üslup, Çevren Toplum Bilim, Yazın ve Sanat Dergisi (Piriştine), Yıl: XV, Sayı: 63, Ocak- Şubat 1998, s. 65-76

2. Cumhuriyet Dönemi Türk Romanlarında Yapı Hakkında, Japon Yazarlarıyla birlikte İstanbul’da 1998 yılında yapılan toplantıda okundu.

 

D. TEBLİĞLER – SEMPOZYUMLAR – TOPLANTILAR

 

1. Millî Romantik Duyuş Tarzı ve Cengiz Aytmatov’un Gün Olur Asra Bedel Romanı (Yapı Kültür- Anlatma Tarzı), Doğumunun 70. Yılında Cengiz Aytmatov Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, 8-10 Aralık 1998 Ankara, s. 39-43

2. Çağdaş Türk Yazarının Kültürü Üzerine, Türkiye Yazarlar Birliğinde okundu, yayınlanmadı.  

3. Edebiyatımızda Geçen Asrın Sonlarında Mutavassıtin Grubun Edebî Düşünceleri Hakkında, I. Millî Türkoloji Kongresi- Tebliğler, İstanbul 1980, s. 71-81

 

4. Yahya Kemâl’de Mekan, Türk Kimliği ve Yahya Kemâl Sempozyumu,  Nisan 1999, s. 21-25

 

5. Edebi Metin ve Edebiyat İlmi, Edebiyat İlmi ve Problemleri Sempozyumu, 23-25 Eylül Gazi Üniversitesi Ankara 2003 S.29 - 49

 

6. Hikayeciliğimizde Bir Dönüm Noktası Olarak Sait Faik, Sait Faik Armağan Günleri, 18 -19 Ekim Sakarya Üniversitesi, Sakarya 2004

 

7. Türkolojinin Çıkmazları, I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 11-13 Mayıs Gazi Üniversitesi Ankara 2005

 

8. Türkoloji ve Türkoloji Çalışmaları Üzerine, I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Açılış Konuşması, 11-13 Mayıs Gazi Üniversitesi Ankara 2005

 

9. Edebi Metnin Çözümlenme ve Değerlendirilmesinde Türk Dünyasını Bütün Halinde Düşünmek, I. Türk Kültürü Kurultayı, Ege Üniversitesi İzmir Nisan 2006

 

10. Hazırlanan Türk Dili ve Edebiyatı Programının Tanıtılması ve Değerlendirilmesi ile İlgili Katıldığı Toplantılar: Antalya, Kayseri, Eskişehir, Bilecik, Çankırı, Kastamonu 2005, Denizli Samsun 2006


11.
Edebi Metinleri Çözümleme Metodolojisi ve Yapı Tema İlişkisi Üzerine – Icanas Ankara 2007

 

E. TERCÜMELER:

1. Dil Bilim ve Edebî Tenkid  (Pierre Quirant), Doğuş Edebiyat, Mayıs 1982, s. 32-34

2. Stylistique (Henri Mitterant), Doğuş Edebiyat, Ekim 1982, s. 29-31

3. Tekevvüni (Oluşumcu) Sitilistik (Henri Mitterant), Doğuş Edebiyat, Aralık 1982, s. 28-31   

 

 

F. KİTAPLARDA MADDELER:

 

1. Servet-i Fünûn Dışı Türk Edebiyatı, Türk Dünyası El Kitabı, 3. Cilt – Edebiyat, Ankara 1992, s. 443-473.

2. Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı, Türk Dünyası El Kitabı, 3. Cilt – Edebiyat, Ankara 1992, s. 503-547.

3. 1908-1930 Yılları Arasında Türk Romanı, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, AKM Yay, Ankara 2006

4. 1922 – 1930 Yılları Arasında Türk Romancılığı, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, AKM Yay, Ankara 2006

5. 1911-1930 Yılları Arasında Türk Edebiyatında Hikâye, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, AKM Yay, Ankara 2006

6. Nazım Hikmet Ran, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, AKM Yay, Ankara 2006  

7. Milli Edebiyat 1911-1923, Türk Edebiyatı Tarihi C.3 s.183 – 268, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay, İstanbul 2007

 

Ötüken Neşriyat A.Ş. Tarafından Yayımlanan BÜYÜK TÜRK KLASİKLERİ Adlı 14 Ciltlik Eserin 10. 11. 12. 13. ve 14. Ciltlerinde Yer Alan Yazılarımız Şöyle Sıralanmaktadır:

 

1. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Büyük Türk Klasikleri, C. 10, s. 237-243.

2. Ahmed Rasim, Büyük Türk Klasikleri, C. 10, s. 255-258.

3. Rıza Tevfik Bölükbaşı, Büyük Türk Klasikleri, C. 10, s. 279-281.

4. Ali Kemâl, Büyük Türk Klasikleri, C. 10, s. 305-307.

5. Mehmet Emin Yurdakul, Büyük Türk Klasikleri, C. 10, s. 313-318.

6. Ziya Gökalp, Büyük Türk Klasikleri, C. 11, s. 11-19.

7. Halide Edip Adıvar, Büyük Türk Klasikleri, C. 11, s. 60-66.

8. Memduh Şevket Esendal, Büyük Türk Klasikleri, C. 11, s. 102-104.

9. Ömer Seyfeddin, Büyük Türk Klasikleri, C. 11, s. 130-138.

10. Yahya Kemâl Beyatlı, Büyük Türk Klasikleri, C. 11, s. 195-203.

11. Hamdullah Suphi Tanrıöver, Büyük Türk Klasikleri, C. 11, s. 281-285.

12. Mithat Cemal Kuntay, Büyük Türk Klasikleri, C. 11, s. 308-309.

13. Aka Gündüz, Büyük Türk Klasikleri, C. 11, s. 318-320.

14. Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı), Büyük Türk Klasikleri, C. 11, s. 343-347.

15. Emin Bülend Serdaroğlu, Büyük Türk Klasikleri, C. 11, s. 380-382.

16. Refik Halid Karay, Büyük Türk Klasikleri, C. 12, s. 74-78.

17. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Büyük Türk Klasikleri, C. 12, s. 166-172.

18. Reşat Nuri Güntekin, Büyük Türk Klasikleri, C. 12, s. 217-223.

19. İbrahim Alaaddin Gövsa, Büyük Türk Klasikleri, C. 12, s. 260-262.

20. Orhan Seyfi Orhon, Büyük Türk Klasikleri, C. 12, s. 296-299.

21. Halit Fahri Ozansoy, Büyük Türk Klasikleri, C. 12, s. 343-346.

22. Ruşen Eşref Ünaydın, Büyük Türk Klasikleri, C. 12, s. 362-364.

23. Falih Rıfkı Atay, Büyük Türk Klasikleri, C. 12, s. 409-411.

24. İsmail Habip Sevük, Büyük Türk Klasikleri, 13.c, 2002, İst. s.145-154

25. Nahit Sırrı Örik, Büyük Türk Klasikleri, 13.c, 2002, İst. s.156-184

26. Yusuf Ziya Ortaç, Büyük Türk Klasikleri, 13.c, 2002, İst. s.186-220

27. Mahmut Yesari, Büyük Türk Klasikleri, 13.c, 2002, İst. s.223-236

28. Fahri Celal Göktulga, Büyük Türk Klasikleri, 13.c, 2002, İst. s.239-260

29. Şuküfe Nihal (Başar), Büyük Türk Klasikleri, 13.c, 2002, İst. s.281-292

30. Ali Mümtaz Arolat, Büyük Türk Klasikleri, 13.c, 2002, İst. s.308-315

31. Faruk Nafiz Çamlıbel, Büyük Türk Klasikleri, 13.c, 2002, İst. s.336-365

32. Nurullah Ataç, Büyük Türk Klasikleri, 13.c, 2002, İst. s.365-394

33. Ahmet Kutsi Tecer, Büyük Türk Klasikleri, 13.c, 2002, İst. s.510-530

34. Kemalettin Kami Kamu, Büyük Türk Klasikleri, 14. c. 2002, s.İst. 25-32

35. Halide Nusret Zorlutuna, Büyük Türk Klasikleri, 14. c. 2002, s.İst. 33-53 

36. Nazım Hikmet Ran, Büyük Türk Klasikleri, 14.c, 2002, İst. s.54-98

37. Necmettin Halil Onan, Büyük Türk Klasikleri, 14.c, 2002, İst. s.99-105

38. Ercüment Beligat Lav, Büyük Türk Klasikleri, 14.c, 2002, İst. s.167-175

39. Ömer Bedrettin Uşaklı, Büyük Türk Klasikleri, 14.c, 2002, İst. s.215-223

40. Sabri Esat Siyavuşgil, Büyük Türk Klasikleri, 14.c, 2002, İst. s.444-455

41. Sabahattin Ali, Büyük Türk Klasikleri, 14.c, 2002, İst. s. 462-494

42. Mustafa Seyit Sütüven, Büyük Türk Klasikleri, 14.c, 2002, İst. s. 507-513

43. Yaşar Nabi Nayır, Büyük Türk Klasikleri, 14.c, 2002, İst. s. 514-523

44. Hasan İzzettin Dinamo, Büyük Türk Klasikleri, 14.c, 2002, İst. s. 552-568

45. Ahmet  Muhip Dıranas, Büyük Türk Klasikleri, 14.c, 2002, İst. s. 569-586

 

G. KENDİSİYLE YAPILAN MÜLAKATLAR

1. “Edebiyat-Edebi Eser ve Edebi Eseri İnceleme Tarzı Üzerine Bir Mülâkat” İsmail Çetişli, Nilüfer, S.5, Aralık 1991 s.8-10 / Edebi Mülâkatlar Haz: Etem Çalık, Ötüken Yay. İstanbul 1993, s.363-369

2. “Meb Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Türk Edebiyatı Dersi Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Şerif Aktaş’a Sorular” Ahmet Yıldız, Kritik Kitaplar, Edebiyat Yıllığı 2006, s.153-156

3. “Şerif Hoca ile Bir Konuşma” Yücel Ünlü – Elif Türker, Günışığı, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ankara 2005, s.11-23

 

H. ALDIĞI ÖDÜLLER 

1. 1984 Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü – “Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş”

2. 1985 Türkiye Milli Kültür Vakfı Ödülü – “Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş”

(Edebiyat Teşvik Ödülü)  

 

I. PROF.DR. ŞERİF AKTAŞ HAKKINDA YAZILANLAR

1. Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, İhsan Işık, C.1 Elvan Yay. s.213 Ankara 2006

2. 20. Yüzyılda Edebi Eleştiri: Son Devirlerde Dünyada Geliştirilen Edebi Tahlil Metotlarının Türk Şiir ve Romanına Uygulanışı, Ayhan Yaşar, Yüksek Lisans Tezi “Şerif Aktaş: Belagat’tan Retorik’e” s.184-205 Edirne 1992

3. Kültür, Dil ve Sanata Dair, Necmettin Turinay, “Edebi Tenkit ve Yöntem Arayışları” s.125-132  Akçağ Yay. Ankara 1996

4. “Ahmet Rasim Üzerine İki Eser” İsmail Çetişli, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.4 S.2 s.47-52 Elazığ 1991

5. Edebiyatta Üslûp Üzerine, Ahmet Çoban, Akçağ Yay. Ankara 2004, “Edebilik, Dil ve Metin, Edebilik” s.37-39 ; “Üslûpbilim (Stilistic)” s.81-87 ; “Tasviri Üslûp İncelemesi” s.106-110

 

İ PROF. DR ŞERİF AKTAŞ’IN YAPTIRDIĞI YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 

1-Osman Gündüz, Selahaddin Enis (Hayatı, Edebi Kişiliği, Hikayeciliği), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1987.

2-Yakup Çelik, Ziya Paşa'nın Şiirini Yapan Unsurlar, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989.

3-Ahmet Fikret Kılıç, Ali Kemal'in Gazete ve Mecmualardaki Kültür-Edebiyat-Sanat Yazıları, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989.

4-Zülfiye Gültekin, Safveti Ziya Hayatı ve Eserleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994.

5-Tevfik Sütçü, Hersekli Arif Hikmet Divanı`nın Tema Bakımından İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994.

6-Nurgül Balcı, İzzet Melih Devrim'in Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri Üzerinde Bir İnceleme, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994.

7-Nevin Avcıoğlu (İspirlioğlu), Safvet Nezihi Hayatı ve Eserleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

8- Dinara Düysebayeva, Maupassant Tarzı Hikâye ve Refik Halid Karay, Muhtar Avezov, Sabahattin Ali`nin Hikâyeciliği, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.

9-Abdürrahim Karadeniz, Türk Düşünce ve Edebiyatında Yurt ve Dünya Dergisi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.

10-Nusret Kılıç, Mehmet Rauf, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.

11-Özgür İldeş, Kemal Tahir'in Köy Romanlarında Mekân, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.

12-Metin Polat, Sabahattin Ali`nin Roman ve Hikâyelerinde Mekân ve Mekânın Anlatımı, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.

13-Elvan Torun, Yücel Dergisi ve Dergi Etrafında Gelişen Edebi Faaliyetler, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.

14-Fatih Sakallı, Bilgi Mecmuası'nın Fikri ve Edebi Bakımdan Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.

15-Murat Coşkun, Dostoyevski Düşüncesinde İnsanın Özgürlüğü Problemi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.

16-Şennur Süleyman, Sesler Dergisindeki Tenkit Yazıları ve Edebi Düşünce, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.

17-Satı Yücel, Yeditepe Dergisi Etrafında Gelişen Edebi Faaliyetler, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

 

J. PROF.DR. ŞERİF AKTAŞ’IN YAPTIRDIĞI DOKTORA TEZLERİ

 

1. İsmail Çetişli, Memduh Şevket Esendal, İnsan ve Eser, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1989

2. Ramazan Korkmaz, Sabahattin Ali, İnsan ve Eser, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1991

3-Banıçiçek Kırzıoğlu, Samiha Ayverdi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990.

4-A. Kerim Dinç, Namık Kemal'in Tiyatrosu, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992.

5-Osman Gündüz, Meşrutiyet Romanında Yapı ve Tema, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992.

6-Mehmet Törenek, Mehmed Rauf'un Roman ve Hikâyeleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993.

7-Feridun Alper, Tarık Buğra Hayatı, Sanatı ve Eserleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993.

8-Engin Özcan, Faruk Nafiz Çamlıbel Hayatı ve Eserleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993.

9-Yakup Çelik, Attila İlhan'ın Şiiri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994.
10-Ahmet Fikret Kılıç, Ali Kemal ve Türk Edebiyatı, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994.
11-Vedat Kurukafa, Kemal Tahir`in Romanları Üzerine Bir İnceleme, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.
12-Cihan Özdemir, Hüseyin Nihal Atsız'ın Hayatı ve Edebi Eserleri Üzerine Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.
13-Ahmet Demir, Sosyal Gerçekçilik Anlayışı ve Sadri Ertem'in Roman ve Hikâyelerinde Yapı, Tema, Anlatım, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

14-Meral Demiryürek, Sermet Muhtar Alus Hayatı-Sanatı-Eserleri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

15-Mehmet Doğan, Cemal Süreya'nın şiiri (yapı, tema ve anlatım), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

16-Sevim Karabela, Fakir Baykurt (hayatı ve romanları üzerine bir inceleme), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

17-Mustafa Kurt, 1950 Sonrası Türk Edebiyatında Varoluşçu Felsefeden Etkilenen Yazarların Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

18. Mehmet Kaygana, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın 1919-1944 Yılları Arasında Yazdığı Romanlarda Yapı, Tema ve Anlatım

19. Dinara Duisebayeva, Mehmet Akif Ersoy’un Safahat ile Muhtar Avezov’un “Abay Yolu” Adlı Eserinin Tema Bakımından İncelenmesi

 

K. YAPTIRMAKTA OLDUĞU DOKTORA TEZLERİ (2008 Şubat İtibariyle)

 

1. İmran Ağca, Halit Ziya Uşaklıgil’in Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım

2. Fatih Sakallı, Burhan Günel’in Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım

3. Hasan Yürek, Mehmet Eroğlu’nun Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım

4. Şerefnur Atik, Latife Tekin’in Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım

5.  Musa Demir, Aziz Nesin’in Romanlarında  Yapı, Tema ve Anlatım

6. Ertan Erol, Kerim Korcan’ın Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım

7. Özlem Kayabaşı, 1960 -1980 Arasında Toplumcu Gerçekçi Şiir ve Problemleri

8. Jale Gülgen,  Can Yücel, Hayatı, Edebi Çevresi ve Şiirlerinin İncelenmesi