Prof.Dr.ÖZBAY GÜVEN

Bildiriler

1. ULUSAL  KONGRELERDE  SUNULAN  BİLDİRİLERİ

1. GÜVEN, Özbay, “Spor Anlayışımız ve Sporun Sosyo-Psikolojik İşlevi”, I. Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 1991-Kayseri Bildiriler Kitabı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kayseri, 1992, s. 104-112.

2. GÜVEN, Özbay, “Sembol Sporcumuz Yaşar Doğu’nun Halk Kahramanlığı Yönü ve O’na Bakış Açımız”, II. Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Kongresi 5-7 Kasım 1992, Kongre Kitabı, Erciyes Üniversitesi Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Araştırma-Uygulama Merkezi ve Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Bilim Dalı, Kayseri, 1993, s. 85-92.

3. GÜVEN, Özbay, “Türk Kültüründe Kaybolan Miraslarımızdan Ok Meydanı Spor Alanı”, Türkiye ve Olimpiyat Sempozyumu 17-18 Kasım 1994-İstanbul, Bildiriler Kitabı, İstanbul Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü, İstanbul, 1995, s. 284-295.

4. BURGUL, N.S., GÜVEN, Ö., “Spor Siyaset Bağlamında K.K.T.C.’nin Karşılaştığı Uluslararası Engeller ve Spor Ambargosunu Kırma Girişimleri”, 22-24 Eylül 1995 tarihleri arasında Ege Üniversitesi tarafından İzmir’de düzenlenen V. Millî Spor Hekimliği Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur.

5. GÜVEN, Ö., AYAN, D., “Sporda Özdeşleşme Üzerine Bir Düşünce”, 29-30 Kasım 1996 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından İstanbul’da düzenlenen Spor, Toplum ve Devlet Sempozyumu’nda bildiri olarak sunulmuştur.

6. GÜVEN, Ö., HERGÜNER, G., “Türk Kültüründe Avcılığın Temel Dayanakları”, 16-18 Mart 1998 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından Erzurum’da düzenlenen I. Spor Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur.

7. GÜVEN,Ö., “Gazi Terbiye Enstitüsü Öğrencilerinin 1936’da Berlin’de Düzenlenen ‘Dünya Spor Yüksek Okulları Beden Eğitimi Kongresi’ne Katılımı ve Atatürk’ün Desteği”, 15-18 Ekim 2003 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi tarafından Antalya’da düzenlenen XII. Eğitim Bilimleri Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur.

8. GUVEN,Ö., “Cumhuriyet Dönemi Ankara’sında Binicilik, Gazi Koşusu, Atlı Polo ve Futbola Genel Bir Bakış”,18-19 Aralık 2003 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi  tarafından Ankara’da düzenlenen Cumhuriyetin Sekseninci Yılında Her Yönüyle Ankara Sempozyumu’nda bildiri olarak sunulmuştur.

9. GUVEN,Ö., “Spor Ahlâkı ve Ahilik”,13 Ekim 2006 tarihinde Ahi Evran Üniversitesi tarafından Kırşehir’de düzenlenen II. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu’nda bildiri olarak sunulmuştur.

 

2. ULUSLARARASI     KONGRELERDE   SUNULAN   BİLDİRİLERİ

1. GÜVEN, Ö., “Osmanlı Devleti’nde Okçuluk Sporunun Kurumlaşması”, 4-7 Kasım 1997 tarihleri arasında Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen IV. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur.

2. GÜVEN, Ö., “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın Tarihsel Geri Planı”, 5-7 Kasım 1998 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu Spor Bilimleri Derneği tarafından Ankara’da düzenlenen 5. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur.

3. GÜVEN, Ö., DALAMAN, Ö., “Osmanlı Devleti’nde XIX. Yüzyılda Yabancı Devlet Adamı, Diplomat ve Misafirlerin Avlanmalarına İlişkin Bazı Belgeler”, 7-9 Nisan 1999 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi tarafından Konya’da düzenlenen Kuruluşunun 700. Yıl Dönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Uluslar Arası Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur.

4. GÜVEN, Ö., AYAN, D., DALAMAN, Ö., “Osmanlı Devleti’nde Güreşin Kurumsallaşmasına İlişkin Bazı Düşünceler”, 7-9 Nisan 1999 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi tarafından Konya’da düzenlenen Kuruluşunun 700. Yıl Dönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Uluslar Arası Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur.

5. GÜVEN, Ö., “Geleneksel Okçuluk ve Güreş Sporunda Ahiliğin Etkileri”, 13-15 Ekim 1999 tarihleri arasında Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Kırşehir’de düzenlenen II. Uluslar Arası Ahilik Kültürü Sempozyumu’nda bildiri olarak sunulmuştur.

6. BURGUL, N.S., GÜVEN, Ö., “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Uluslararası Spor Organizasyonları Tarafından Dışlanmasının İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi”, 11-13 Mayıs 2000 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu tarafından İstanbul’da düzenlenen 3. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur.

7. GÜVEN, Ö., “Osmanlı Devleti Dönemi’nde Bir Türk Sporcusunun İlk Modern Olimpiyatlara (1896-Atina) Yarışmak İçin Gitmesi ve Bazı Problemler”, 3-5 Kasım 2000 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu Spor Bilimleri Derneği tarafından Ankara’da düzenlenen VI. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur.

8. GÜVEN,Ö., “Atatürk’ün Beden Eğitimi ve Spor Politikası”, 8-12 Aralık 2003 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen V. Uluslar Arası Atatürk Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur.

9. GÜVEN,Ö.,AYAN,D., “Geleneksel Asya Atlı Oyunlarından Modern Olimpiyatlara Polo”, 21-26 Kasım 2005 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Uluslar Arası 6. Türk Kültürü Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur.

10. GÜVEN,Ö., “Küre Yöresi Halk Kültüründe Kayık/Kızak Sporu”, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı işbirliğinde 27 Haziran – 1 Temmuz 2006 tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlenen VV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur.

11. GÜVEN,Ö.,ÜNLÜ,H., “Cumhuriyet Döneminde Balkan Oyunları”, 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi  3-5 Kasım 2006 Muğla Bildiri Kitabı,  Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Muğla, 2006, s.1157-1159.

12. GÜVEN,Ö.,ÖNCÜ,E., “Yağlı Güreşlere Yönelik Tutum Ölçeğinin  Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”, 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 3-5 Kasım 2006 Muğla Bildiri Kitabı,  Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Muğla, 2006, s.1272.

13. GÜVEN,Ö.,GÜVEN,B., “1936 Garmisch Kış Olimpiyat Oyunları’na Türkiye Cumhuriyeti’nin Katılımı”, 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi  3-5 Kasım 2006 Muğla Bildiri Kitabı, Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Muğla, 2006,  (Poster Bildiri)  s.1045-1046.

14. EVREN,E. H.,GÜVEN,Ö., “Çocuk Oyuncaklarından “Tornet”, 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi  3-5 Kasım 2006 Muğla Bildiri Kitabı,  Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Muğla, 2006, (Poster Bildiri), s.1074-1076.

15. GÜZEL,İ. İ,GÜVEN,Ö., GÖĞÜŞ,C., “Geleneksel Çocuk Oyuncaklarından: Topaç”, 9. Uluslararası  Spor Bilimleri Kongresi  3-5 Kasım 2006 Muğla Bildiri Kitabı, Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Muğla, 2006, (Poster Bildiri), s.1076-1077.

 

3. RESMİ  TOPLANTILARDA  YAPILAN  BASILMIŞ  AÇIKLAMALARI

1. 8-11 Mayıs 1990 tarihleri arasında Ankara’da toplanan Spor Şûrası’nda, komisyon üyesi olarak sunulan görüş ve öneriler.

2. Spor Şûrası 1990, T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Ankara, 1990, s. 163, 332-333-334.

3. 22-23 Mayıs 1991 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen “Olimpizm ve İnsan” Seminerinde, dinleyici olarak sunulan görüşler.

4. Olimpizm ve İnsan, T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Ankara, 1991, s. 70.

 

4. BİLİMSEL   TOPLANTILAR

a) Konferansları

1. GÜVEN, Özbay, “Yaşar Doğu’nun Türk Güreşindeki Yeri”, 18 Ocak 1992 tarihinde Samsun 19 Mayıs Kültür ve Tanıtma Derneği tarafından Ankara’da düzenlenen Yaşar Doğu’yu Anma Toplantısında verilen konferans (Konuşmacı).

2. GÜVEN, Özbay, “1992 Barselona Olimpiyatlarına Doğru Türk Güreşi”, Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu tarafından 12 Mart 1992 tarihinde Ankara’da düzenlenen konferans (Konuşmacı).

3. GÜVEN, Özbay, “Sembol Sporcumuz Yaşar Doğu”, 8 Ocak 1995 tarihinde Samsun Canik Belediyesi tarafından Samsun’da düzenlenen çağrılı konferans (Konuşmacı).

4. GÜVEN, Özbay, “Geleneksel Kırkpınar Güreşlerinin Özellikleri ve Millî Kültürümüzdeki Yeri”, 17 Haziran 1997 tarihinde, Saat 18.00’de Ankara’da Ceyhun Atıf Kansu Kültür Merkezi’nde verilen konferans (Konuşmacı).

5. GÜVEN, Ö., AYAN, D., “Spor Tarihinde Polo Üzerine Düşünceler”, 3 Mayıs 2000 tarihinde, Saat 13.30’da Ankara’da Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda verilen konferans (Konuşmacı).

6. GÜVEN, Özbay, “Cemal Alpman’ın Kişiliği ve Hizmetleri”, 3 Ekim 2001 tarihinde Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu tarafından Ankara’da düzenlenen Cemal Alpman’ı Anma Toplantısı’nda verilen konferans (Konuşmacı).

7. GÜVEN,Özbay, “Beden Eğitimi ve Spor Tarihi Açısından Atatürkçü Düşünce Sisteminde Spor”, 26.11.2002 tarihinde, Saat:19.00’da Tema Vakfı Ankara Şubesi’nde verilen konferans (Konuşmacı).

8. GÜVEN,Özbay, “Atatürk’ün Beden Eğitimi ve Sporu Modernleştirme Modeli”, 9 Kasım 2005, Saat:14.00’da Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kırmızı Salon’da verilen konferans (Konuşmacı).

9. GÜVEN,Özbay, “Atıf Kahramanın Yaşamı ve Türk Spor Tarihine Hizmetleri”, 20 Nisan 2006, Saat:14.00’de Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu’nda verilen konferans (Konuşmacı).

10. GÜVEN,Özbay, “19 Mayıs Günü’nün Gençlik ve Spor Bayramı Olarak Kutlanmasının Tarihi Temelleri”, 15 Mayıs 2006 tarihinde, Saat:14.30’da Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu’nda verilen konferans (Konuşmacı).

b) Paneller

1. “Olimpizm ve İnsan”, T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Ankara, 22-23 Mayıs 1991 (Dinleyici).

2. GÜVEN, Özbay, “Türkiye’de Geleneksel Türk Güreşinin Sorunları”, 1 Ağustos 1992 tarihinde Altındağ Belediyesi tarafından Ankara’da düzenlenen panelde yapılan konuşma (Konuşmacı).

3. GÜVEN, Özbay, “Kırkpınar Güreşlerinin Sosyal ve Kültürel Boyutu”, 4 Temmuz 1996 tarihinde Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü tarafından Edirne’de düzenlenen Kırkpınar’ın Geleneksel Yapısı ve Önemi konulu panelde yapılan konuşma (Konuşmacı).

4. GÜVEN, Özbay, “Selim Sırrı Tarcan’ın Yaşamı ve Hizmetlerine Toplu Bir Bakış”, 19 Kasım 1997 tarihinde Türk Eğitim Derneği Bilim Kurulu tarafından Ankara’da düzenlenen Selim Sırrı Tarcan’ı Anma Toplantısında sunulan bildiri.

5. GÜVEN, Özbay, “Türkiye’de Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Veren Okulların Tarihi Gelişimi”, 16 Mart 1999 tarihinde Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından Ankara’da düzenlenen Toplum ve Öğretmen konulu panelde yapılan konuşma (Konuşmacı).

6. GÜVEN, Özbay, “Osmanlı Devleti’nde Sosyo-Kültürel Açıdan Spor ve Sporculuk”, 30 Nisan 1999 tarihinde Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından Ankara’da düzenlenen Sosyal-Kültürel ve Kurumsal Yönleriyle Osmanlı Devleti’nde Spor konulu panelde yapılan konuşma (Konuşmacı).

7. GÜVEN, Özbay, “Atatürk Döneminde Türk İzciliğine Bir Bakış”, 24 Şubat 2001 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Okul İçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen Atatürk-Cumhuriyet ve İzcilik konulu panelde yapılan konuşma (Konuşmacı).

8. GÜVEN,Özbay, “Antropolojik Açıdan Kırkpınar Yağlı Güreşleri,” 30 Mayıs 2002 tarihinde Edirne Belediyesi Başkanlığı tarafından Edirne’de düzenlenen Kırkpınar’a Bakış 2002 konulu panelde yapılan konuşma (Konuşmacı).

9. GÜVEN,Özbay, “Türk Spor Tarihi Açısından Atatürk’ün Düşünce Sisteminde Spor”, Üniversite  Sporları Federasyonu ve Başkent Üniversitesi’nin 12.11.2002 tarihinde Ankara’da Başkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Salonu Bağlıca Kampusu’nda düzenlediği  Atatürk’ün Spora Yaklaşımı isimli panelde yapılan konuşma (Konuşmacı).

10. GÜVEN,Özbay, “Beden Eğitimi ve Spor Tarihi Açısından  19 Mayıs, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı”, 13 Mayıs 2004 tarihinde Anadolu  Üniversitesi Rektörlüğü ve Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından Eskişehir’de Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi-Yunus Emre Kampusu’nda düzenlenen Beden Eğitimi ve Spor Açısından  19 Mayıs, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı isimli panelde yapılan konuşma (Konuşmacı).

11. GUVEN,Özbay, “Atatürk’ün Cumhuriyet Döneminde Beden Eğitimi ve Spora Bakışı”, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Ankara’da Mimar Kemaleddin  Salonu’nda 27 Ekim 2004 tarihinde düzenlenen Atatürk ve Cumhuriyet  isimli panelde yapılan konuşma  (Konuşmacı).

12. GÜVEN,Özbay, “Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının Tarihi ve Önemi”, 17 Mayıs 2005 tarihinde Samsun  Valiliği  ve  Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından  Samsun’da düzenlenen “19 Mayıs’ın Türk Gençliğine Yüklediği Sorumluluk ve Türk Gençliğinin Sorunları” isimli panelde sunulan bildiri (Konuşmacı).

13. GÜVEN,Özbay,“Türkiye’nin Eğitiminde Gazi Üniversitesi’nin Yeri”, Gazi Üniversitesi’nin  80. Yıl  etkinlikleri  kapsamında, 15 Mayıs  2006 tarihinde  Gazi  Üniversitesi Rektörlüğü Mimar Kemaleddin Salonu’nda düzenlenen “Anılarda Gazi Üniversitesi” toplantısında sunulan konuşma (Konuşmacı).

14. GÜVEN,Özbay, “19 Mayıs Gününün Gençlik ve Spor Bayramı Olarak Kutlanması”, 18 Mayıs 2006 tarihinde Samsun Valiliği ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından  Samsun Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Doğumunun 125. Yıldönümünde Atatürk Paneli’nde sunulan bildiri (Konuşmacı).

15. GÜVEN, Özbay, “Spor, Gençlik ve Tarihi Boyutlarıyla Gençlik ve Spor Bayramı”, 15 Mayıs 2007 tarihinde T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Ankara Fomget Gençlik ve Spor Kulübü tarafından Ankara’da Kocatepe Kültür Merkez’de düzenlenen Atatürk Gençlik ve Spor Paneli’nde sunulan bildiri (Konuşmacı).

c. Seminerler

1. GÜVEN,Özbay,Türkiye Basketbol Federasyonu 12 Dev Adam Basketbol Okulları’nın 16-18 Haziran  2005  tarihinde Ankara’da yapılan Yaz Dönemi Antrenör Eğitim Semineri’nde 16 Haziran 2005 tarihinde 16.00-17.30 saatleri  arasında  “Antrenörlüğe   Felsefî  ve Sosyal Yaklaşımlar” konulu verilen seminer..

 

5. RADYO   KONUŞMALARI

1. GÜVEN, Özbay, “Yaşar Doğu Özel Anma Programı”, Radyo-1, 8.1.1996, Saat:17.25-17.35 (Konuşmacı).

2. GÜVEN,Özbay, “Ateşten Meşaleye 5 Kıtadan 5 Halkaya ”, Radyo TRT-1, 9.2.2004 tarihinden itibaren Saat:17.05-17.30 (Konuşmacı).

3. GUVEN,Özbay, “19 Mayıs, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı”, Haber Özel Programında, ES TV, 13.5.2004, Saat:18.20-1920, Canlı Yayın (Konuşmacı).

4. GUVEN,Özbay, “Atatürk ve Spor”, TRT-Radyo-1, 19.5.2004, Saat:15.35-16.00, (Konuşmacı).

5. GÜVEN, Özbay, “Spor Dünyası”, TRT  Radyo-1, 9.9.2004 tarihinden Saat:18.05-19.00 arasında  yayınlanan programda “2004 Atina Olimpiyat  Oyunlarının Genel  Analizi ve Ülkemiz Açısından Değerlendirilmesi”, Saat:18.21-18.41, (Canlı Yayın-Konuşmacı).

6. GUVEN,Özbay, “Atatürk ve Spor”,TRT Radyo-1, 10.11.2004,  Saat:18.05-18.55 (Konuşmacı).

7. GUVEN,Özbay, “Spor Anlayışımız”, TRT Radyo-1, Yorum Var Programı,  13.05.2005, Saat:12.20-12.30, Canlı   Yayın, (Konuşmacı).

8. GÜVEN,Özbay, “Atatürk’ün Beden Eğitimi ve Spor Politikası”, TRT Trabzon Bölge Radyosu, Gün Dönümü Programı Spor Gündemi, 10.11.2006, Saat:14.30-14.41, Canlı Yayın Telefon ,  (Konuşmacı).

 

6. TELEVİZYON   KONUŞMALARI

1. GÜVEN, Özbay, “Yaşar Doğu’yu Anma”, TRT-1, 7.1.1991, Saat:7.48-7.52, Canlı Yayın (Konuşmacı).

2. “Gençlerle” Programında sanatçı Ganime Altun ile ilgili görüşlerim, TRT-2, 6.9.1992, Saat: 17.50-18.20.

3. GÜVEN, Özbay, “Amatörlerin Dünyası” Programında Kırkpınar ve Güreş Kültürü konulu açık oturum, TGRT, 31.7.1994, Saat:23.00-24.00, Canlı Yayın (Konuşmacı).

4. GÜVEN, Özbay, “Dünya Serbest Güreş Şampiyonasından Özetler” Programı, TGRT, 25.8.1994, Saat:24.00-24.45, Canlı Yayın (Konuşmacı).

5. GÜVEN, Özbay, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı”, Kanal A, Terazi Proğramı, 15.5.1999, Saat:21.40-23.50, Canlı Yayın, (Konuşmacı).

6. GÜVEN, Özbay, “Amatör Sporlar”, TRT2, Yansıma Proğramı, 20 Mayıs 1999, Saat:22.45-00.20, Canlı Yayın, (Konuşmacı).

7. GÜVEN, Özbay, “Tarihi ve Kültürel Açıdan Geleneksel Yağlı Güreşler”, Kanal A Televizyonu, 14.9.1999, Saat:22.20-23.20, Canlı Yayın (Konuşmacı).

8. GÜVEN,Özbay, “Atatürk ve Spor”, Spor Tartışma Programı, TRT-3, 11.1.2002, Saat:21.00 -22.53 , Canlı Yayın (Konuşmacı)

9. GÜVEN,Özbay, “Yağlı Güreş Kültürümüz” Konusunda Bilimsel Açıklama”, Ana Haber Bülteni, Kanal 7 TV, 6.6.2002, Saat:20.35-20.40 (Konuşmacı).

10. GÜVEN,Özbay, “Türk Spor Kültüründe Geleneksel Yağlı Güreşlerimiz Konusunda Bilimsel  Açıklama”, Ceviz Kabuğu Programı, ATV, 6.6.2002, Saat:0.25-04, Canlı Yayın Telefon Bağlantısı (Konuşmacı).

11. GÜVEN,Özbay, “Kuşak Güreşi”, Kanal26 (Eskişehir), 22 Mart 2003, Saat:21.10-21.45, (Konuşmacı).

12. GUVEN,Özbay, “19 Mayıs, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı”, Haber Özel Programında, ES TV, 13.5.2004, Saat:18.20-1920, Canlı Yayın (Konuşmacı).

Prof.Dr.Özbay Güven

Gazi Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

Öğretim Üyesi

Telefon (iş)           : 0 (312) 202 35 94

Belge geçer (iş)     : 0 (312) 212 22 74

e-posta                : ozbay@gazi.edu.tr