E-posta : nurayoktar@gazi.edu.tr
Oda No : 556
Tel No : (312) 582 3556
   
Çalışma Alanları
  • Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği
  • Katalizörler ve Katalitik Reaksiyonlar
  • Hava Kirliliği ve Kontrolü
  • Çevre Teknolojisi
  • Çevre Dostu benzin Eldesinde Katkı Maddesi olarak Kullanılacak Tersiyer Eterlerin Üretimi
  • NOx İndirgeme ve Tutma Çalışmaları

 

Dr. N. Oktar 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu ve 1992 yılında, yüksek lisans derecesini aynı üniversiteden aldı. 1992 ve 1996 yılları arasında özel sektöre bağlı çeşitli yerlerde üretim ve kalite kontrol mühendisi olarak çalıştı 1996-2001 yılları arasında Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı ve doktora derecesini aynı üniversiteden 2001 yılında aldı. 2001 ve 2004 yılları arasında doktora sonrası çalışmasını The Ohio State Üniversitesi'nde gerçekleştirdi. Şubat 2005'de Yardımcı Doçent ünvanını aldı. Ocak 2009'da Doçent ünvanını aldı ve halen aynı bölümde görevini sürdürmektedir.


Tasarım: Oğuzhan AKINÇ