Prof.Dr. Nevzat AYPEK

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi
PROF. DR. NEVZAT AYPEK  -  KİŞİSEL WEB SAYFASI
Güncelleme : 15 Ağustos 2008
2008 Ó Prof.Dr.Nevzat AYPEK, Tüm hakları saklıdır.
Üyelikler
A. Dernek Üyeliği
Finans Topluluğu (Dernek )
(Kurucu Üye)

Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı
(Üye)

Gazi Üniversitesi Mezunları Derneği
(Üye, Yönetim Kurulu Üyesi)

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Derneği
(Kurucu Üye)

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Derneği
(Kurucu Üye)

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Derneği
(Kurucu Üye)

Türk Kooperatifçilik Kurumu
(20 Mayıs 1931’de Atatürk’ün direktifleriyle kurulan kamu        
yararına çalışan dernek)  (Üye, Yönetim Kurulu Üyesi)

Kooperatifçilik Eğitim Vakfı
(Üye, Denetleme Kurulu Üyesi)

B. Komisyon Üyeliği
VIII.Beş Yıllık Kalkınma Planı
Özelleştirme İhtisas Komisyonu Üyesi – Raportör (2000)

Türk Standartları Enstitüsü
Meslek Standartları Teknik Komite Raportörlüğü (2000 -    )

Emlak Bankası Yeniden Yapılandırma
Özelleştirmeye Hazırlama Komisyonu                                               
Hazineyi Temsilen Dışarıdan Yedek Üye (2001)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Tarımsal Girişimciliği Geliştirme ve Organizasyonel İşbirliği   
Çalışma Grubu Üyesi (2002)

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Turizm Araştırmaları Dergisi
Yayın Kurulu Üyesi  (2000-    )

Türk Kooperatifçilik Kurumu
XIV. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi
(3 – 6 Kasım 1993, Ankara)

G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi
Cumhuriyetimizin 75. Kuruluş Yıldönümünde “Türkiye’de      
Ticaret Sektörü ve Ticaret Eğitimi“ Paneli
(26 Ekim 1998, Ankara)      

C. Bilimsel Toplantı Üyeliği