Prof.Dr. Nevzat AYPEK

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi
PROF. DR. NEVZAT AYPEK  -  KİŞİSEL WEB SAYFASI
Güncelleme : 15 Ağustos 2008
2008 Ó Prof.Dr.Nevzat AYPEK, Tüm hakları saklıdır.
Akademik ve İdari Deneyim
1. ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ

    Gazi Üniversitesi
    Mesleki Eğitim Fakültesi                         
    İşletme – Muhasebe ve Ticaret Eğitimi Bölümü

    Muhasebe – Finansman Eğitimi A.B.D. (1987 – 1991)

2. YARDIMCI DOÇENTLİK

    Gazi Üniversitesi
    Mesleki Eğitim Fakültesi                         
    İşletme – Muhasebe ve Ticaret Eğitimi Bölümü

    Muhasebe – Finansman Eğitimi A.B.D. (1991 – 1992 )


    Gazi Üniversitesi
    Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi                                
    İşletme – Muhasebe ve Ticaret Eğitimi Bölümü

    Muhasebe – Finansman Eğitimi A.B.D. (1992 – 1997 )

3. DOÇENTLİK

    Muhasebe – Finansman Ana Bilim Dalı
    Finansman Bilim Dalı (06.11.1997 )

    Gazi Üniversitesi
    Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi                                
    Muhasebe Eğitimi Bölümü

    Muhasebe – Finansman Eğitimi A.B.D. (1997 - 2003    )

4. PROFESÖRLÜK

    Muhasebe – Finansman Ana Bilim Dalı
    Finansman Bilim Dalı (Mart 2003 )

    Gazi Üniversitesi
    Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi                                
    Muhasebe Eğitimi Bölümü

    Muhasebe – Finansman Eğitimi A.B.D. (2003 -     )

5. BÖLÜM BAŞKANLIĞI

    Gazi Üniversitesi
    Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi                                
    Ticaret Eğitimi Bölümü (1997 – 2000 )

    Gazi Üniversitesi
    Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi                                
    Muhasebe Eğitimi Bölümü (2000 -    )

6. ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

    Gazi Üniversitesi
    Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi                                
    Ticaret Eğitimi Bölümü

    Dış Ticaret Eğitimi A.B.D. (1992 -    )

7. JÜRİ ÜYELİKLERİ

    Öğretim elemanı ( yardımcı doçent , araştırma görevlisi ve    
    öğretim görevlisi)  ve lisansüstü eğitim öğrenci alımlarında     
    bilim ve yabancı dil jüri üyelikleri

8. FAKÜLTE KURULU ÜYELİĞİ

    Gazi Üniversitesi
    Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi (1992 -       )

9. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ

    Gazi Üniversitesi
    Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi (1995 - 2003)