Prof. Dr. Murat ÖZBAY
 
         
         
   

Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I, Öncü Kitap, Ankara, 2007.

   
   

Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II, Öncü Kitap, Ankara, 2006.

   
   

Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi, Öncü Kitap, Ankara, 2009.

   
    Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi, Öncü Kitap, Ankara, 2009.    
    Yazma Eğitimi, Pegem Akademi, Ankara, 2011.    
    Türkçe Eğitimi Açısından Dil Bilgisi Öğretimi, Pegem Akademi, Ankara, 2012.    
    Türkçe Öğretimi Yazıları,Öncü Kitap, Ankara, 2010.    
    Türkçe Öğretimi Kaynakçası, Öncü Kitap, Ankara, 2008.    
    Yabancılara Türkçe Öğretimi İçin Ölçme Değerlendirme Soruları, Pegem Akademi, Ankara, 2013.    
    KKTC Ortaokul Öğrencilerinin Okuma ve Yazma Becerileri, Öncü Kitap, Ankara, 2011.    
    Türkiye Adalet Akademisi Hâkim ve Savcı Adaylarının Yazma Becerileri, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, Ankara, 2011.    
    Türkçe Öğretiminde Yazılı Anlatım Becerisinin Geliştirilmesi (Ayşe ÖZBAY ile), Ankara, 2005.    
    Bir Dil Becerisi Olarak Dinleme Eğitimi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005.    
    Türkçe Öğretimi Bibliyografyası, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2003.    
    Yüksek Öğretim İçin Türk Dili (Ayşe ÖZBAY ile), Bizim Büro Basım Evi, Ankara,1994.    
    İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerileri, Bizim Büro Basım Evi, Ankara, 2000.    
    Öğretmen Görüşlerine Göre İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi, Gölge Ofset Matbaacılık, Ankara, 2003.    
    Kâzım Nami Duru, Türkçeyi Nasıl Öğretmeli ?, (Hazl. Doç. Dr. Murat ÖZBAY), Kül Sanat Yayıncılık, Ankara, 2004.    
    Türkçe Öğreniyoruz-GÜNEŞ- Ders Kitabı-I (Fahri TEMİZYÜREK ile), T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği  ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Yayınları, Ankara, 2005.    
    Türkçe Öğreniyoruz-GÜNEŞ- Çalışma Kitabı-I (Fahri TEMİZYÜREK ile), T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği  ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Yayınları, Ankara, 2005.    
    Türkçe Öğreniyoruz-GÜNEŞ- Ders Kitabı-II (Fahri TEMİZYÜREK ile), T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği  ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Yayınları, Ankara, 2005.    
    Türkçe Öğreniyoruz-GÜNEŞ- Çalışma Kitabı-II (Fahri TEMİZYÜREK ile), T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği  ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Yayınları, Ankara, 2005.    
    Türkçe Öğreniyoruz-GÜNEŞ- Ders Kitabı-III (Fahri TEMİZYÜREK ile), T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği  ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Yayınları, Ankara, 2005.    
    Türkçe Öğreniyoruz-GÜNEŞ- Çalışma Kitabı-III(Fahri TEMİZYÜREK ile), T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği  ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Yayınları, Ankara, 2005.    
    Türkçe Öğreniyoruz-GÜNEŞ- Ders Kitabı-IV (Fahri TEMİZYÜREK ile), T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği  ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Yayınları, Ankara, 2005.    
    Türkçe Öğreniyoruz-GÜNEŞ- Çalışma Kitabı-IV(Fahri TEMİZYÜREK ile), T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği  ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Yayınları, Ankara, 2005.    
    Ortaokul (İlköğretim Okulları 6.Sınıf) Türkçe Ders Kitabı 1. Sınıf, Musa Çifçi ile), Emel Yayın Evi, Ankara, 1992, 106 208. sayfalar arası.    
    Ortaokul (İlköğretim Okulları 7.Sınıf) Türkçe Ders Kitabı 2. Sınıf, Musa Çifçi ile), Emel Yayın Evi, Ankara, 1992, 131- 208. sayfalar arası.    
    Ortaokul (İlköğretim Okulları 8. Sınıf) Türkçe Ders Kitabı 3. Sınıf, Musa Çifçi ile), Emel Yayın Evi, Ankara, 1992, 1- 116. sayfalar arası.    
    Türkçe Öğreniyoruz-ORHUN- Ders Kitabı-I (Fahri TEMİZYÜREK ile), T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Yayınları, No: 68, Ankara, 2003.    
    Türkçe Öğreniyoruz-ORHUN- Çalışma Kitabı-I (Fahri TEMİZYÜREK ile), T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Yayınları, No: 68, Ankara, 2003.    
    Türkçe Öğreniyoruz-ORHUN- Ders Kitabı-II (Fahri TEMİZYÜREK ile), T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Yayınları, No: 68, Ankara, 2003.    
    Türkçe Öğreniyoruz-ORHUN- Çalışma Kitabı-II (Fahri TEMİZYÜREK ile), T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Yayınları, No: 68, Ankara, 2003.    
    Türkçe Öğreniyoruz-ORHUN- Ders Kitabı-III (Fahri TEMİZYÜREK ile), T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Yayınları, No: 68, Ankara, 2003.    
    Türkçe Öğreniyoruz-ORHUN- Çalışma Kitabı-III (Fahri TEMİZYÜREK ile), T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Yayınları, No: 68, Ankara, 2003.    
    Türkçe Öğreniyoruz-ORHUN- İleri Düzey (Fahri TEMİZYÜREK ile), T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği  ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Yayınları, No: 68, Ankara, 2003.    
    Türkçe Öğreniyoruz-ORHUN- Öğretmen El Kitabı (Fahri TEMİZYÜREK ile), T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Yayınları, No: 68, Ankara, 2003.    
    Liseler İçin Edebiyat I, (Müşterek), Ders Kitapları A.Ş., İstanbul, 1995.    
    Liseler İçin Edebiyat II, (Müşterek), Ders Kitapları A.Ş., İstanbul, 1994.    
    Liseler İçin Edebiyat III, (Müşterek), Ders Kitapları A.Ş., İstanbul, 1994.    
    Liseler İçin Edebiyat IV, (Müşterek), Ders Kitapları A.Ş., İstanbul, 1994.    
    Liseler İçin Türk Dili I, (Müşterek), Ders Kitapları A. Ş. , İstanbul, 1994.    
    Liseler İçin Türk Dili II, (Müşterek), Ders Kitapları A. Ş. , İstanbul, 1997.    
    Liseler İçin Türk Dili III, (Müşterek), Ders Kitapları A. Ş. , İstanbul, 1997.    
    Liseler İçin Kompozisyon II, (Müşterek), Ders Kitapları A. Ş., İstanbul, 1994.     
    Liseler İçin Kompozisyon III, (Müşterek), Ders Kitapları A. Ş., İstanbul, 1996.    
    Liseler İçin Kompozisyon IV, (Müşterek), Ders Kitapları A. Ş., İstanbul, 1996.    
           
           

Editörlük, Danışmanlık Yaptığı Kitaplar

   
İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Öğretmen Kılavuzu Kitabı, M.E.B. Yayınları, Ankara, 2006.    
   
İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı, M.E.B. Yayınları, Ankara, 2006.    
   
İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı, M.E.B. Yayınları, Ankara, 2006.    
   
İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Öğretmen Kılavuzu Kitabı, M.E.B. Yayınları, Ankara, 2007.    
   
İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı, M.E.B. Yayınları, Ankara, 2007.    
   
İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı, M.E.B. Yayınları, Ankara, 2007.    
    İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Öğretmen Kılavuzu Kitabı, M.E.B. Yayınları, Ankara, 2007.    
    İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı, M.E.B. Yayınları, Ankara, 2007.    
    İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı, M.E.B. Yayınları, Ankara, 2007.    
Açılım Türkçe Ders Kitabı 1, Dilset Yayınları, İstanbul, 2010
Açılım Türkçe Çalışma Kitabı 1, Dilset Yayınları, İstanbul, 2010
Açılım Türkçe Öğretmen Kitabı 1, Dilset Yayınları, İstanbul, 2010
Açılım Türkçe Ders Kitabı 2, Dilset Yayınları, İstanbul, 2011.
Açılım Türkçe Çalışma Kitabı 2, Dilset Yayınları, İstanbul, 2011.
Açılım Türkçe Öğretmen Kitabı 2, Dilset Yayınları, İstanbul, 2011.
    Açılım Türkçe Ders Kitabı 3, Dilset Yayınları, İstanbul,    
    Açılım Türkçe Çalışma Kitabı 3, Dilset Yayınları, İstanbul,    
    Açılım Türkçe Öğretmen Kitabı 3, Dilset Yayınları, İstanbul,    
    Açılım Türkçe Ders Kitabı 4, Dilset Yayınları, İstanbul,    
    Açılım Türkçe Çalışma Kitabı 4, Dilset Yayınları, İstanbul,    
    Açılım Türkçe Öğretmen Kitabı 4, Dilset Yayınları, İstanbul,    
    Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Programı, MEB, Ankara, 2012.    
    Yetişkinler Okuma-Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı, MEB Yayınları, Ankara, 2005.    
   
Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Temel Eğitim Kitabı, M.E.B. Yayınları, Ankara, 2007.    
   
Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Çalışma Kitabı, M.E.B. Yayınları, Ankara, 2007.    
   
Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Öğretmen Kılavuz Kitabı, M.E.B. Yayınları, Ankara, 2007.    
   
Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yayınları, Ankara, 2005.    
   
Yetişkinler Okuma-Yazma Öğretimi ve Temel Eğitimi Öğretmen Kılavuz Kitabı, M.E.B. Yayınları, Ankara, 2005.    
   
Yetişkinler Okuma-Yazma Öğretimi ve Temel Eğitimi Kitabı, M.E.B. Yayınları, Ankara, 2005.    
   
Yetişkinler Okuma-Yazma Öğretimi ve Temel Eğitimi Çalışma Kitabı, M.E.B. Yayınları, Ankara, 2005.    
           
 

 

 

 Anasayfa      Özgeçmiş      Kitaplar      Makaleler      Tebliğ, Seminer vb.      Projeler      Atıflar

Verdiği Dersler      Yönettiği Tezler      Dergi Hakemliği      İletişim