VERİLEN DERSLER


 

Fizik I: Newtoncu Kuvvet ve Hareket Teorisi

Önceki yılların sınav soruları:

Vize 1                Final 1

Vize 2                Final 2

Vize 3                Final 3


 

Fizik II: Klâsik Elektrik ve Manyetizma Teorisine Giriş

Önceki yılların sınav soruları:

Vize 1                Final 1

Vize 2                Final 2

Vize 3                Final 3