E-posta : mdogan@gazi.edu.tr
Oda No : 513
Tel No : (312) 5823513


 
  Özgeçmiş

 
  Yayın Listesi

A. Uluslar Arası Hakemli Dergilerdeki Makaleler :

Alıcılar, A., Ö. M. Doğan and M. Gürü, "Optimization of A Double Stage Flash System", Int. J. of Energy Research , 19, 169-179, 1995.

Doğan, Ö. M. and B. Z. Uysal, “Nonisothermal Pyrolysis Kinetics of Three Turkish Oil Shales”, Fuel, 75, 1424-1428, 1996.

Pianarosa, D.L., L.A.P. Freitas, C.J. Lim, J.R. Grace and Ö.M. Doğan , “Voidage and Particle Velocity Profiles in a Spout-Fluid Bed“, Can. J. Chem. Eng. , 78 (1), 132-142, 2000.

Doğan, Ö.M. , L.A.P. Freitas, C.J. Lim, J.R. Grace and B. Luo, “Hydrodynamics and Stability of Slot-Rectangular Spouted Beds. Part I: Thin Bed“, Chem. Eng. Commun. , 181, 225-242, 2000.

Freitas, L.A.P., Ö.M. Doğan , C.J. Lim, J.R. Grace and B.Luo “Hydrodynamics and Stability of Slot-Rectangular Spouted Beds. Part II: Increasing Bed Thickness“, Chem. Eng. Commun. , 181, 243-258, 2000.

Doğan, Ö.M and B.Z. Uysal, “Pyrolysis Yields of Three Turkish Oil Shales and the Analysis of Shale Oil using FTIR and nmr”, Oil Shale , 19, 399-410, 2002.

Doğan, Ö.M. , B.Z. Uysal and J.R. Grace, “Hydrodynamic Studies in a Half-Slot Rectangular Spouted Bed Column”, Chem. Eng. Comm. , 191 (4), 566-579, 2004.

Freitas, L.A.P., Ö.M. Doğan , C.J. Lim, J.R. Grace and D. Bai, "Identification of Flow Regimes in Slot-Rectangular Spouted Beds using Pressure Fluctuations", Can. J. Chem. Eng. , 82, 60-73, 2004.

Gündüz, U. and Ö.M. Doğan, “Kinematic Viscosities of Polyethylene Glycol+Dextran+Water Solutions”, Chem. Eng. Comm., 192, 1586-1597, 2005.

Kayacan, İ. and Ö.M. Doğan, “Pyrolysis of Low and High Density Polyethylene. Part I: Non-isothermal Pyrolysis Kinetics", Energy Sources, Part A: Rec., Util., and Environ.Effects, 30, 385-391, 2008.

Kayacan, İ. and Ö.M. Doğan, “Pyrolysis of Low and High Density Polyethylene. Part II: Analysis of Liquid Products using FTIR and NMR Spectroscopy", Energy Sources, Part A: Rec., Util., and Environ.Effects, 30, 392-400, 2008.

Uysal, B.Z., Ö.M. Doğan, D. Uysal, S. Demir, “Heat Tranmsfer in Bubble Columns”,  Strojarstvo, 52, 543-548, 2010.

 Kayacan, İ., Ö.M. Doğan, B.Z. Uysal, “Effect of magnesium on sodium borohydride synthesis from anhydrous borax”, International Journal of Hydrogen Energy, 13, 7410-7415, 2011.

 

B. Ulusal Hakemli ve Diğer Bilisel Dergilerdeki Makaleler :

Doğan, Ö. M. ve H. Yalçın, "Beton İçerisinde Çeliğin Korozyonu", Korozyon , 1 (3), 125, 1989.

Doğan, Ö. M., M. Gürü and A. Alıcılar, "A Study on Corrosion of Steel in Concrete", J. Inst.Sci. Techno. Gazi Uni. , 4, (1), 38, 1991.

Gürü, M., A. Alıcılar and Ö. M. Doğan, "A Study on Optimization of Denizli – Kızıldere Geothermal Power Plant", J. Inst. Sci. Techno. Gazi Uni. , 5, 43, 1992.

Doğan, Ö.M. ve B.Z. Uysal,”Bitümlü Şistleri Piroliz İşlemi ile Değerlendirme Çalışmaları”, Kimya Müh. Odası Dergisi, No:151, 22-26, 1997.

C. Atıflar :

Yapılan çalışmalara ait kendisi dışında toplam 140 adet atıf vardır.

D. Kongre ve Sempozyum Bildirileri :

•  D1 Uluslar Arası Tam Metni Basılmış :

Bucak, O., Ö.M. Doğan and B.Z. Uysal, “Heat Transfer in Circulating Fluidized Bed Combustor”, Proceedings of 15th International Conference on Fluidized Bed Combustion , Savannah, Georgia, USA, May 16-19, 1999.

Kayacan, İ., S. Baş, Ö.M. Doğan and B.Z. Uysal, "Thermal Degradation of Polystyrene", Presented in ISWA 2002 World Environment Congress and Exhibition , Ed. G. Kocasoy, T. Atabarut and İ. Nuhoğlu, Vol. 1, 631-638, İstanbul, July 2002.

Kayacan, İ., Ö.M. Doğan and B.Z. Uysal, “Co-pyrolysis of Polyethylene plastic waste and Turkish Oil Shale”, CHISA-2006, 17th International Congress of Chemical and Process Enginnering, 27-31 August 2006, Prague, Czech Republic.

Kayacan, İ., Ö.M. Doğan and B.Z. Uysal, “Effect of NaOH Addition on Production of Sodium Borohydride”, Proceedings of 4. Int. Boron Symposium, Ed. A. Konuk, H. Kumara, H. Ak and M. İphar, 137-143, Eskişehir, October 15-17, 2009.

Uysal, B.Z., D. Öztan, U. Gündüz Zafer, Ö.M. Doğan, S. Anaç, M. Özdingiş, Z. Olgun, “Adsorption of Metal Ions on Humic Acid Derived From Turkish Lignite”, 15.Meeting of the International Humic Substances Society, Canary Islands, Spain, 27 June-2 July 2010.

Gündüz Zafer, U., Ö.M. Doğan, D. Öztan, Z. Olgun, M. Özdingiş, Ö. Sezgin, S. Anaç, B.Z. Uysal, “Drying Kinetics of Çanakkale-Çan Lignite”, 27th Annual International Pittsburgh Coal Conference, İstanbul, October 11-14, 2010.

Uysal, B.Z., U. Gündüz Zafer, Ö.M. Doğan, D. Öztan, Z. Olgun, M. Özdingiş, S. Anaç, “Pilot Scale Production of Humic Substances from Turkish Leonardite”, 27th Annual International Pittsburgh Coal Conference, İstanbul, October 11-14, 2010.

Uysal, D., Ö. M. Doğan, B. Z. Uysal, “Absorption of Carbon Dioxide Into Sodium Metaborate Solution Using a Bubble Column”, Air Quality VIII Conference, Arlington, Virginia, October 24-27, 2011.

 

•  D2 Uluslar Arası Özeti Basılmış :

Doğan, Ö. M. and B.Z. Uysal, "Retorting Kinetics of Beypazarı Oil Shale", NATO ASI Composition, Geochemistry and Conversion of Oil Shale , Akçay-Balıkesir-Turkey, July 1993.

Duransoy, B., Ö. M. Doğan and B.Z. Uysal, "Combustion of Oil Shale and Lignite Mixtures and Sulphur Retention in the Ash", NATO ASI Composition, Geochemistry and Conversion of Oil Shale , Akçay-Balıkesir-Turkey, July 1993.

Uysal, B.Z., M.Z. Anabtawi, U. Gündüz, Ö.M. Doğan and F.F. Ar, “Gas Hold-up in a Bubble Column with Single Nozzle”, presented in 1998 AIChE Annual Meeting , paper no: 186 g, Miami, Florida, USA, Nov. 15-20, 1998.

Kayacan, İ., Ö. M. Doğan and B. Z. Uysal, “Production of Sodium Borohydride from Anhydrous Borax”, EMCC5-2008, 5th Chemical Enginnering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean Countries, 24-29 May 2008, Cetraro, İtaly.

Doğan, Ö. M., U. Gündüz, M. Topçu and B. Z. Uysal, “CO2 Absorption by Aqueous Monoethanolamine (MEA) in a Bubblu Column”, CHISA-2008, 18th International Congress of Chemical and Process Enginnering, 24-29 August 2008, Prague, Czech Republic.

Olgun, E., Ö. M. Doğan, U. Gündüz and B. Z. Uysal, “Spectrophotometric Determination of Sodium Borohydride”, CHISA-2008, 18th International Congress of Chemical and Process Enginnering, 24-29 August 2008, Prague, Czech Republic.

Kayacan, İ., Ö. M. Doğan and B. Z. Uysal, “Production of Sodium Borohydride from Anhydrous Borax by hydrogenation at the High Temperature and Pressure in the Magnesium Presence“, Gordon Research Conference on Hydrogen-Metal Systems, Il Ciocco Hotel and Resort, Lucca (Barga), Italy, July 12-17, 2009.

Kayacan, İ., Ö. M. Doğan and B. Z. Uysal, “Pyrolysis Kinetics and Product Analysis of Waste HDPE, PP,PS and Their Mixture“,EMCC 6-2010, 6. Chemical Enginnering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean Countries, Antalya, March 7-12, 2010.

Sönmez, Y. M., D. Uysal, D. Öztan, İ. Ölmez, Ö. M. Doğan, U. G. Zafer, B. Z. Uysal, “Production of humic acid from Turkish leonardites and adsorption of copper from waste water”, CHISA-2010, 19th International Congress of Chemical and Process Enginnering, Prague, Czech Republic, 28 August – 1 September 2010.

 

•  D3 Ulusal Tam Metni Basılmış :

Alıcılar, A., M. Gürü, Ö.M.Doğan ve Ş. Dursun, “Katı Atıklardan Enerji Üretimi”, 6. TÜYAP Enerji ve Korunumu Semineri Bildiri Kitabı, TÜYAP, İstanbul, Ocak 1988.

Doğan, Ö. M., M. Gürü ve A. Alıcılar, "Düşük Sıcaklıklı Jeotermal Kaynaklardan Yararlanma Yolları", Fırat Havzası 1. Çevre Sempozyumu Bildiri Kitabı , Fırat Üniversitesi, Elazığ, Ekim 1988.

Duransoy, B., Ö. M. Doğan ve B.Z. Uysal, "Bitümlü Şist ve Linyitlerin Birlikte Yakılmasının SO 2 Emisyonuna Etkisi", Ed. Serap Kara, 2. Ulusal Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolu Sempozyumu Bildiri Kitabı , 195-214, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 1994.

Demiray, S., Ö. M. Doğan ve B.Z. Uysal, "Kalsiyum Magnezyum Asetat (CMA) ile Yıkanmış Kömürün Yanması ve SO 2 Emisyonuna Etkisi", Ed. Serap Kara, 2. Ulusal Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolu Sempozyumu Bildiri Kitabı, 171-194, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 1994.

Demiray, S., M. Demirel, Ö. M.Doğan, M. Ergun ve B.Z. Uysal, “Beypazarı Linyitinin Kalsiyum Magnezyum Asetat ile Yıkanması”, Ed. Aysel Atımtay, 3. Ulusal Yanma ve Hava Kirliliği Kont. Sempozyumu , 73-79, ODTÜ, Ankara, 1995.

Çulha, A., S. Demirel, F.F. Ar, Ö. M. Doğan ve B.Z. Uysal,”İki ve Üç Fazlı Taşkın-Akışkan Yatakta Sıvının Eksenel Dağılımı”, Ed. Selma Türkay, Cilt 1, 2. Ulusal Kimya Müh. Kongresi Bildiri Kitabı , 227-232, İTÜ, İstanbul, 1996.

Doğan, Ö. M. ve B.Z. Uysal, ”Himmetoğlu Bitümlü Şistinin Pirolizi ve Sıvı Ürünün FTIR ile Fonksiyonel Grup Analizi”, Ed. Selma Türkay, Cilt 2, 2. Ulusal Kimya Müh. Kongresi Bildiri Kitabı , 1380-1385, İTÜ, İstanbul, 1996.

Doğan, Ö.M. ve B.Z. Uysal, "Akışkan Yatak Katı Besleme Sistemi", Ed. D. Pehlivan, 5. Ulusal Yanma ve Hava Kirliliği Kont. Sempozyumu Bildiri Kitabı , 31-37, Fırat Üniv., Elazığ, 2000.

Cabbar, H.C., Ö.M. Doğan, U. Gündüz ve B.Z. Uysal, "Kalsiyum Asetat ile Baca Gazı Desülfürizasyonu", Ed. D. Pehlivan, 5. Ulusal Yanma ve Hava Kirliliği Kont. Sempozyumu Bildiri Kitabı , 351-359, Fırat Üniv., Elazığ, 2000.

Doğan, Ö. M., U. Gündüz, H.C. Cabbar ve B.Z. Uysal, "Dikdörtgen Kesitli Nozul Boyutunun Taşkın Yatak Hidrodinamik Parametrelerinin Üzerine Etkisi", 4. Ulusal Kimya Muh. Kongresi Bildiri Kitabı , 580-585, IÜ, İstanbul, 2000.

Uysal, B.Z. ve Ö.M. Doğan , "Sirkülasyonlu Akışkan Yatakla Duvar Arasında Konveksiyonla Isı Transferi", Ed. Ş. Bilir ve Ö.E. Ataer, ULIBTK'01 13. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Bildiri Kitabı , 279-287, Konya, 2001.

Kayacan, İ., F. Özkan, Ş. Altaş, Ö.M. Doğan ve B.Z. Uysal, " Propilen Atıkların Pirolizi", 5 . Ulusal Kimya Muh. Kongresi Bildiri CD'si , Ankara Üniv., Ankara, 2002.

İlik, B., Ö.M. Doğan and B.Z. Uysal, "Yarı Dikdörtgen Taşkın Yatakta Akış Rejiminin Belirlenmesi", 5. Ulusal Kimya Muh. Kongresi Bildiri CD'si , Ankara Üniv., Ankara, 2002.

Alever, D., S. Kozoğlu, Ö.M. Doğan and B.Z. Uysal, "Kalsiyum Mağnezyum Asetat Çözeltisi ile Yıkanmış Çanakkale-Çan Linyitinin Külünde Kükürt Tutulması", 5. Ulusal Kimya Muh. Kongresi Bildiri CD'si , Ankara Üniv., Ankara, 2002.

Alever, D., H. Ekinci, Ü. Gideröz, Ö.M. Doğan ve B.Z. Uysal, "Yaş Yıkama Sistemlerinde Deniz Suyu ile SO 2 Tutulmasında Magnezyum Hidroksitin etkinliği", 6. Ulusal Yanma ve Hava Kirliliği Kont. Sempozyumu , 31-39, Dokuz Eylül Üniv., İzmir, 2003.

Ekinci, H., D. Alever, E. Gürleyik, G. Şahin, Ö.M. Doğan ve B.Z. Uysal, "Siklon Tipi Gaz Yıkayıcısı ile BacaGazından Kükürt dioksit Uzaklaştırılması", 6. Ulusal Yanma ve Hava Kirliliği Kont. Sempozyumu , 205-210, Dokuz Eylül Üniv., İzmir, 2003.

Altun, C. Ö.M. Doğan ve B.Z. Uysal, "Partiküllerin Sirkülasyonlu Akışkan Yatakla Isı Transferine Katkısı", ULIBTK'03 14. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Bildiriler Kitabı , 217-223, Süleyman Demirel Üniv., Isparta, 2003.

Kayacan, İ ., Ö.M. Doğan, B.Z. Uysal, “ Polietilen Atıkların Pirolizi”, 6. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi CD'si, Ege Üniversitesi, İzmir, 7-10 Eylül 2004.

Altaş, Ş., İ. Kayacan, Ö.M. Doğan, “ Yüksek Yoğunluklu Polietilen Ve Polipropilen Atıkların Akışkan Yatakta Pirolizi”, 6. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi CD'si, Ege Üniversitesi, İzmir, 7-10 Eylül 2004.

Bozkurt, N., Ö.M. Doğan, B.Z. Uysal, “T ürbülant Akışkan Yatakların Hidrodinamiği”, 6. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi CD'si, Ege Üniversitesi, İzmir, 7-10 Eylül 2004.

Algül, T., B. Algül, Ö.M. Doğan, B. Z. Uysal, “Sürüklenme Kanallı Taşkın Yataklarda Minimum Taşkınlaşma Hızının Belirlenmesi”, 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 5-8 Eylül 2006.

Algül, B., T. Algül, Ö.M. Doğan, B. Z. Uysal, “Çok Kademeli Taşkın Yataklarda Minimum Taşkınlaşma Hızının Belirlenmesi”, 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 5-8 Eylül 2006.

Kayacan, İ., Ö. M. Doğan, B.Z. Uysal, “Hidrojen Atmosferinde Susuz Boraks ve Mg Kullanılarak Sodyum Borhidrür Sentezi”, 2. Ulusal Bor Çalıştayı, MTA, Ankara, 17-18 Nisan 2008.

Kayacan, İ., Ö. M. Doğan, B.Z. Uysal, “Susuz Boraks Kullanarak Sodyum Borhidrür Üretimi”, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya, 26-29 Ağustos 2008.

Olgun, E., Ö. M. Doğan, U. Gündüz, B. Z. Uysal, “Sodyum Borhidrürün Spektrofotometrik Yöntemle Tayini”, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya, 26-29 Ağustos 2008.

Doğu, Ş. U. Gündüz, Ö. M. Doğan, T. Aydemir, B. Z. Uysal, “Elektrolizle Hidrojen Üretimi: Enerji Verimi ve Hücre Düzeni”, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya, 26-29 Ağustos 2008.

Uysal, B. Z., S. Anaç, U. Gündüz, Ö. M. Doğan, M. Özdingiş, M, Onbaşı, Z. Olgun, “Hümik Asit Üretimi”, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya, 26-29 Ağustos 2008.

Uysal, B. Z., S. Anaç, U. Gündüz, Ö. M. Doğan, M. Özdingiş, M, Onbaşı, Z. Olgun, “Kömürün Kalsiyum Magnezyum Asetat ile Yıkanması, Briketlenmesi ve Yakılması Sonucunda Kükürdün Külde Tutulması”, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya, 26-29 Ağustos 2008.

 Uysal, B.Z., Ö. M. Doğan, D. Uysal, S. Demir, "Kabarcıklı Kolonlarda Isı Transferi", ULIBTK'09 17. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Bildiri Kitabı, Sivas, 2009.

 Kayacan, İ., Ö. M. Doğan, B.Z. Uysal, “NaOH İlavesinin Sodyum Borhidrür Üretimine Etkisi”, 4. Uluslararası Bor Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 15-17 Ekim 2009.

Uysal, D., Ö. M. Doğan, B.Z. Uysal, “Kabarcıklı Kolonda Sodyum Metaborat Çözeltisine Karbon Dioksitin Absorpsiyonu”, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 22-25 Haziran 2010.

Öztan, D., Y.M. Sönmez, D. Uysal, Ö. M. Doğan, U. Gündüz, M. Özdingiş, S. Anaç, B.Z. Uysal, “Çanakkale-Çan Linyitinin Kuruma Davranışı”, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 22-25 Haziran 2010.

Gündüz Zafer, U., Ö. M. Doğan, Z. Olgun, S. Anaç, B.Z. Uysal, “Tunçbilek Linyitinin Şlam ile Briketlenmesi”, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 22-25 Haziran 2010.

Uysal, D., Ö. M. Doğan, B. Z. Uysal, “Kömürün Gazlaştırılması ile Hidrojen Üretimi Üzerine Kömür Tipinin ve Sıcaklığın Etkisi”, ULIBTK'11 18. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Zonguldak, 7-10 Eylül 2011.

•  D4 Ulusal Özeti Basılmış :

Doğan, Ö. M., "Pasiflik Potansiyelleri Metoduyla Beton İçerisinde Çeliğin Korozyonunun Belirlenmesi", Kimya 89- 6. Kimya ve Kimya Müh. SempozyumuÖzet Kitabı , Kuşadası, Eylül 1989.

Doğan, Ö. M., O Bucak ve B.Z. Uysal, "GUNTORT Pilot Tesisi ve İlk Bulgular", 1. Ulusal Kimya Muh. Kongresi Bildiri Kitabı , ODTÜ, Ankara, 1994.

E. Tamamlanmış Tezler :

Kayacan, İ., “Alçak ve Yüksek Yoğunluklu Polietilen Atıkların Pirolizi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2002.

Atlaş, Ş., “Plastik Atıkların Akışkan Yatakta Pirolizi ve Ürünlerin Analizi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2003.

Algül, T., “Sürüklenme Kanallı Dikdörtgen Kesitli Taşkın Yatağın Hidrodinamiği”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2005.

Algül, B., “Çok Kademeli Taşkın Yatağın Hidrodinamiği”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2005.

Gafur, A.A., “Bitümlü Şist ve Plastik Atıkların Birlikte Gazlaştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2006.

Karapınar, E., “Alkali Sodyum Borhidrür Çözeltisinden Katalitik Hidrojen Üretimi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2008.

Kayacan, İ., “Magnezyum Varlığında Susuz Boraksın Yüksek Sıcaklık ve Basınçta Hidrojenlenmesiyle Sodyum Borhidrür Üretimi”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2009.

Uysal, D., “Metaborat Çözeltisi ile Karbon Dioksitin Absorpsiyonu”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara 2011.

F. Projeler :

Uysal, B.Z. ve Ö. M. Doğan, ”Bitümlü Şistlerin Retortlanması“, TÜBİTAK Proje No : KTÇAG-31, Ankara, 1994.

Uysal, B.Z. ve Ö. M. Doğan, ”Bitümlü Şistlerin Retortlanmasıyla Elde Edilen Sıvı Ürünün FTIR ile Analizi”, TÜBİTAK Proje No : MİSAG-A/16, Ankara, 1995.

Doğan, Ö.M., "Türk Bitümlü Şistlerinin Retortlanma Sıvı Ürün Verimlerinin Araştırılması", Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: 06/97-18, Ankara, 1998.

Doğan, Ö.M., "Yarı Dikdörtgen Kesitli Taşkın Yataklarda Hidrodinamik Parametrelerin Belirlenmesi", Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: 06/2000-02, Ankara, 2001.

Doğan, Ö.M., "Plastik Atıkların Pirolizi", Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: 06/2001-35, Ankara, 2002.

Uysal, B.Z. ve Ö.M. Doğan , "Sirkülasyonlu Akışkan Yataklarda Isı Transferi", TÜBİTAK Proje No : MISAG - 161, Ankara, 2002.

Doğan, Ö.M., "Plastik Atıkların Akışkan Yatakta Pirolizi", Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi No: 06/2002-28, Ankara, 2004.

Doğan Ö.M. , "Plastik Atıkların Piroliz Yöntemiyle Değerlendirilmesi", TUBİTAK Proje No: MİSAG-243, Ankara, 2005.

Doğan, Ö.M., "Plastik Atıkların Değerlendirilmesi ve Ürünlerin Analizi", Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi No: 06/2003-50, Ankara, 2006.

Uysal, B.Z., M. Sivrioğlu, C. Taplamacıoğlu, Ö.M. Doğan , T. Aydemir, İ. İskender, İ. Atılgan, A. Bıyıkoğlu, “Güneş-Hidrojen-Elektrik Enerji Çevrimi” , Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi No: 06/2004-33, Ankara, 2007.

Doğan, Ö.M., "Bitümlü Şist ve Plastik Atıkların Birlikte Pirolizi ile Değerlendirilmesi", Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi No: 06/2005-40, Ankara, 2008.

Uysal, B.Z., M. Sivrioğlu, C. Taplamacıoğlu, Ö.M. Doğan , T. Aydemir, İ. İskender, İ. Atılgan, A. Bıyıkoğlu, “Güneş-Hidrojen-Elektrik Enerji Çevrimi” , DPT Projesi No: 2003K120470-33, Ankara, 2009.

Doğan, Ö.M., "Taşkın Yataklarda Sürüklenme Kanalının Sistemin Hidrodinamiğine Etkisi", Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi No: 06/2006-21, Ankara, 2009.

Doğan, Ö.M., "Bitümlü Şist ve Plastik Atıkların Gazlaştırılması", Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi No: 06/2007-26, Ankara, 2009.

Uysal, B.Z. ve Ö.M. Doğan, D. Uysal, “Kabarcıklı Kolonda Sodyum Metaborat Çözeltisine Karbon Dioksitin Absorpsiyonu”, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi No: 06/2010-13, Ankara, (devam ediyor).

Doğan, Ö.M., İ. Kayacan,  "Türk Bitümlü Şistlerinin Pirolizi", Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi No: 06/2010-06, Ankara, (devam ediyor).


 
  Uzmanlık Alanı
  • Enerji,
  • Akışkan Yataklar,
  • Isı ve Kütle Transferi,
  • Akışkan Mekaniği,
  • Kömür ve Bitümlü Şistlerin Yakılması ve Gazlaştırılması,
  • Baca Gazı Desülfürizasyonu,
  • Plastik Atıkların Değerlendirilmesi,
  • Hidrojenin Depolanması,
  • Karbon Dioksitin Uzaklaştırılması

 
  Verdiği Dersler

 
  İlgili Bağlantılar

 
  Bilimsel Toplantılar

Tasarım: Oğuzhan AKINÇ