E-posta : mdogan@gazi.edu.tr
Oda No : 513
Tel No : (312) 5823513
   
Çalışma Alanları
  • Enerji
  • Akışkan Yatakta Bitümlü Şistlerin Retortlanması
  • Bitümlü Şist ve Linyit Karışımlarının Yanması
  • Bitümlü Şist Retortlama Sıvı Ürünlerinin Analizi
  • Hava Kirliliğinin Kontrolu
  • Taşkın-Akışkan Yatak Teknolojisi ve Uygulamaları
  • Turbulent Akışkan Yataklar
  • Plastik Atıkların Geri Kazanılarak Değerlendirilmesi
  • Hidrojenin Depolanması
  • Karbondioksitin Uzaklaştırılması

 


 

Dr. Ö. Murat Doğan, 1996 yılında Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden doktora derecesini almıştır. Doktora derecesinin konusu “Beypazarı, Seyitömer ve Himmetoğlu Bitümlü Şistlerinin Retortlanması” dır. Aynı bölümde 1996 yılında Yardımcı Doçent, 2003 yılında Doçent ve 2008 yılında Profesör oldu. 1998-1999 yıllarında, Kanada Biritish Columbia Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve Prof. Dr. John R. Grace ile bazı projelerde birlikte çalıştı. Kendisinin çalışma konuları enerji, akışkan yataklar, ısı ve kütle transferi, gazlaştırma, hava kirliliği, plastik atıklar ve hidrojenin depolanmasıdır.


Tasarım: Oğuzhan AKINÇ