Profesör
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü


Eğitim

Lisans   Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü   1993
Y. Lisans   Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü   1997
Doktora   Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü   2002


Çalışma Alanları: Yapı Dinamiği, Deprem Mühendisliği

Duyurular !

CE383 Structural Analysis I Devamsız Kalanlar
IM508 Yapı Dinamiği Devamsız Kalanlar

Etkinlikler !

EURODYN 2017 10th European Conference on Structural Dynamics
4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı
3. Uluslararası Zemin-Yapı Etkileşimi Sempozyumu


İletişim Bilgileri

Tel: (312) 582 32 44
Fax: (312) 230 84 34
   
Adres: Gazi Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendilsiği Bölümü
06570 Maltepe, Ankara
   
E-posta: ksoyluk@gazi.edu.tr

Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 06570 Maltepe, ANKARA
          Tel: 0 312 582 32 44   Fax: 0 312 230 84 34   E-posta:ksoyluk@gazi.edu.tr